Dnes
Teplota: 17.3 °C

 

logo

 

Podpora integrace cizinců v Náchodě 2022

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č. 25/2022/IC OBCE

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit integraci žáků-cizinců, ale i jejich rodičů do většinové společnosti, a to zejména výukou českého jazyka. Díky projektu bude škola nově poskytovat kurzy češtiny i rodičům žáků, což jim pomůže zlepšit komunikaci nejen se samotnou školou, ale otevře jim dveře k informacím, jež každodenně potřebují. Odstranění jazykové bariéry přispěje ke zlepšení soužití a vzájemných vztahů cizinců a většinové společnosti a dětem cizinců umožní přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

 

Popis projektu:

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců v Náchodě 2022" bude realizován dílčí projekt „Rozšířená výuka českého jazyka pro žáky s OMJ", jehož realizátorem je Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod.

Se zvyšujícími se počty cizinců souvisí i vysoké počty jejich dětí v náchodských mateřských a základních školách. Vysoké počty žáků-cizinců v náchodských školách s sebou nesou zvýšené nároky na řešení jejich výuky. V náchodských školách mají z cizinců nejvyšší zastoupení Ukrajinci, Mongolové a Vietnamci.

Základní školu T. G. Masaryka Náchod navštěvují desítky žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) - tedy cizinců bez dostatečné znalosti českého jazyka. Žáci s OMJ do dané školy přišli z mimoevropských i evropských zemí (Vietnam, Mongolsko, Bulharsko, Ukrajina, Polsko), nenastupují všichni do první třídy, ale jsou zařazeni do tříd na základě věku. Všichni ale přicházejí s nulovou či velmi malou znalostí českého jazyka. Těmto dětem je třeba vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně, protože pouze za těchto podmínek je možné poskytnout jim odpovídající výuku. Škola se těmto žákům snaží co nejvíce pomoci při jejich začlenění do vzdělávacího procesu a poskytuje jim nadstavbové hodiny českého jazyka.

Při hodinách výuky českého jazyka pro žáky-cizince se škola zaměřuje především na to, aby žák získal dostatečnou slovní zásobu, kterou potřebuje k běžnému životu a také, aby byl schopen v prvním období alespoň rámcově sledovat výuku ve třídě, do které byl zařazen.

Dalším významným aspektem při začleňování žáků-cizinců do školní výuky jsou vztahy s jejich rodiči, pro lepší komunikaci s nimi je žádoucí umožnit i rodičům, aby se mohli alespoň základům českého jazyka naučit.

 

Mezi aktivity zařazené do projektu v kontextu výše uvedeného patří:

výuka českého jazyka pro žáky s OMJ

výuka českého jazyka pro rodiče žáků s OMJ

opakovací kurz českého jazyka - kurz pořádaný v srpnu usnadní žákům s OMJ návrat do školy po prázdninách, kdy prakticky český jazyk nepoužívají, účastnit se jej mohou i jejich rodiče

 

Projekt je realizován v roce 2022 a na jeho realizaci je schválena dotace ve výši 227 878 Kč, která činí max. 90 % z celkových nákladů projektu.

 

Projekt „Podpora integrace cizinců v Náchodě 2022" je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím programu na integraci cizinců „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022".