Dnes
Teplota: 19.2 °C
logo

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II.etapa CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005856

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování bezpečného přepravního koridoru pro cyklisty, a to pro každodenní běžnou nemotorovou dopravu do zaměstnání, do škol, za službami a za zájmovou činností. Projekt navazuje na již zrealizovanou první etapu. Realizací dojde k bezpečnému a kapacitnímu propojení okrajových částí města s jeho centrem podél hlavní dopravní tepny. Zároveň bude zajištěn bezpečný pohyb chodců podél frekventované komunikace.

Výstup projektu:

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě díky rekonstrukci stávajícího chodníku, který je umístěn podél jízdních pruhů pro cyklisty v přidruženém prostoru silnice I. třídy, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

11.7.2018 – Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě

Koncem léta tohoto roku bude ukončena II. etapa stavebních prací zahrnující rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, nástupišť veřejné dopravy a nový bezpečný přepravní koridor pro cyklisty v ulicích Českoskalická a Pražská. Rekonstrukce se realizuje firmou SOVIS CZ, a.s. z Hradce Králové. Rekonstrukce přispívá k využívání přepravního koridoru nejen pro cyklisty, ale i pro běžnou pěší trasu do zaměstnání, škol za službami a zájmovou činností. Tímto projektem dochází ke zvýšení bezpečnějšího silničního provozu a k udržitelnosti formy dopravy. Projekt "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa", CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005856 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

27.11.2017 - Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě

Na jaře letošního roku byla zahájena II. etapa stavebních prací spočívající v rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, nástupišť veřejné dopravy a nový bezpečný přepravní koridor pro cyklisty v ulicích Českoskalická, Pražská s cílem zvýšení bezpečnosti cyklistů. Zhotovitelem prací v objemu 37 mil. Kč vč. DPH je firma SOVIS CZ, a.s. z Hradce Králové.

Stavba probíhá v koordinaci stavebních prací se stavbou I/33 Náchod, kde investorem je ředitelství silnic a dálnic ČR. Dne 16.listopadu 2017 proběhlo slavnostní otevření opravené silnice I/33 a přidružených zřízených nových jízdních pruhů pro cyklisty, chodníků. Práce na chodnících, veřejném osvětlení a cyklistických pruzích spadajících do II. etapy budou dokončeny v červenci 2018.

Projekt "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa", CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005856 se uchází o podporu z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.