Dnes
Teplota: 17.3 °C
logo

Náchod - Klodzko - partnerství idejí, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000375


Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření spolupráce samospráv, fotografických spolků, zaměstnanců informačních center obou měst a představení jejich spolupráce pomocí mobilních venkovních výstav v partnerském městě. Pro občany jsou určeny jazykové kurzy polštiny s cílem vzbuzení zájmu o partnerské město i jazyk partnera. Výstavní a tištěné materiály, prezentované v obou městech, vzniknou během společných výměn a setkání účastníků. Důležitým výstupem bude umožnění využití mobilního výstavního systému (výstavní panely) pro demonstraci spolupráce dalších spolků nebo navazující spolupráce spolků fotografických a pracovníků IC nezávisle na prostoru - výstavní systém je přenosný.


Datum zahájení projektu 2.1.2017
Datum ukončení projektu 29.12.2017

Partneři projektu:

Město Náchod - hlavní partner mikroprojektu
Město Klozdko - partner mikroprojektu

Aktivity projektu - Obsah projektu

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:
- příprava projektu - 3 společná setkání za účelem definování problému, který je třeba projektem řešit, stanovení cílů a aktivit projektu, zpracování žádosti o dotaci,
- řízení projektu - koordinace aktivit po obou stranách hranice prostřednictvím společného projektového týmu a koordinátorů, společná setkání pracovní skupiny, iniciace aktivit projektu, realizace harmonogramu aktivit,
- výměna spolků z partnerských měst, jazykové kurzy a příprava výstupů ze setkání - v rámci projektu proběhnou 3 studijní cesty pro členy fotografických spolků, proběhne 6 jednodenních studijních pobytů v Čechách a 4 jednodenní studijní pobyty v polsku pro pracovníky IC, dále jazykové kurzy pro všechny cílové skupiny projektu,
- organizace venkovních mobilních výstav - realizace výstav u obou partnerů po dobu 3 měsíců, po měsíci budou fotografie aktualizovány,
- vyhotovení společného loga spolupráce obou měst.

Související články k projektu - aktuality: