Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Volby do zastupitelstev krajů – 7. a 8. října 2016

25.10.2016 Informace o podání návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje


Vzhledem k tomu, že jsme byli Krajským soudem v Hradci Králové informováni o tom, že byl podán návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (o němž soud doposud nerozhodl), nelze s ohledem na ust. § 45 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ukončit činnost okrskových volebních komisí patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů (celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 byly vyhlášeny a uveřejněny Sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů pod č. 332/2016 Sb., s datem rozeslání 11. října 2016).

Podle § 45 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb končí:

  • a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu vpřípadě, že tento návrh byl soudem zamítnut,
  • b) patnáctým dnem po uveřejnění výsledků dodatečného hlasování vpřípadě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se vrámci volebního procesu pouze hlasování,
  • c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu vpřípadě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces.

Pro úplnost je třeba podotknout, že okamžik ukončení činnosti okrskových volebních komisí, v jejichž okrscích se konaly souběžně volby do zastupitelstev krajů a do Senátu, se odvíjí od okamžiku vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (celkové výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a 14. a 15. října 2016 (II. kolo), byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 340/2016 Sb., s datem rozeslání dne 18. října 2016) - to samozřejmě za předpokladu, že ve volebním obvodu, k němuž se vztahuje působnost okrskové volební komise, nebyl podán návrh na neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na neplatnost volby kandidáta. V případě, že takový návrh podán byl, končí činnost okrskové volební komise dnem, který je uveden v § 77a odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 247/1995 Sb., podle něhož je činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje k volebnímu obvodu, v němž byl podán návrh na neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na neplatnost volby kandidáta, ukončena až dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut, nebo patnáctým dnem po dodatečném hlasování v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces. Zda byl podán návrh na soudní přezkum ve věcech voleb do Senátu, sdělí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu.

Zvláštní odměnu za výkon funkce člena okrskové volební komise (případně též paušální náhradu ušlého výdělku členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný) vyplatí obecní úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise (viz § 17 odst. 4 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; resp. § 12 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.).
Volby do zastupitelstev krajů – 7. a 8. října 2016


Dne 6. května 2016 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat v termínu 7. a 8. října 2016. Od termínu vyhlášení voleb (6. května 2016) mohou občané podávat žádosti o vydání voličského průkazu.

Žádost o voličský průkaz je možno podat následujícími způsoby :
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě podepsané uznávaným el.podpisem voliče
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
- osobně na městském úřadu

Žádost se podává u obecního (městského) úřadu v místě trvalého pobytu, kde je občan zapsán ve voličském seznamu.
Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu končí dnem 30.září 2016.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je v termínu 5.října 2016

V zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 26a není stanovena žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazů voličům, proto je možné jeho vydání již nyní.


Vzor žádosti a plná moc pro případné zmocnění jiné osoby k převzetí vyhotoveného voličského průkazu jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Náchod v sekci VOLBY 2016


Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.
Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboruPřílohy:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje     (6589_74422123437.pdf / 0,06 MB)
Plná moc - volby 2016   (3917_8682483558.doc/28672)
Žádost o vydání voličského průkazu   (3917_5222483539.doc/31232)
Stanovení počtu členů OKV (pdf)
Volební okrsky
Telefonní spojení do volebních místností-PS ČR


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 70398 návštěv