Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2015 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2015 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Úsek Počet kontrol Okruh kontrolovaných osob Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky
Interní audit 16 právnické osoby Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření. K závažnému zjištění ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. nedošlo.
Odbor výstavby a územního plánování 1 fyzické osoby Stavba přiměřeně naplňuje standardy bydlení a je užívána v rozporu se stavebním zákonem.
Odbor životního prostředí 27 fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby Deset kontrol bez závad. U sedmnácti kontrol zjištěny nedostatky (uložena opatření, popř. sankce).
Odbor obecní živnostenský úřad 283 fyzické osoby podnikající, právnické osoby Porušení § 17, odst. 3, odst. 7, odst. 8, § 31 odst. 2, odst. 14, § 49, odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 70398 návštěv