Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2001
o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Náchoda


Zastupitelstvo města Náchoda na svém zasedání dne 3. 4. 2001 vydává v souladu s § 10 a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. l

Ruší se Vyhláška města Náchoda č. 2/99 o vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Náchoda.


Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 19. 4. 2001.MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Miloslav Čermák
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv