Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Kronika města Náchoda rok 2009

Politické události roku

Od 1. ledna byla Česká republika zemí, která předsedala Evropské unii. Přinášelo to našim vládním a dalším představitelům nové povinnosti i starosti, zejména vzhledem k hospodářské krizi a na počátku roku ke konfliktu mezi Izraelem a palestinskou teroristickou organizací Hamas, která opět zahájila koncem minulého roku raketové ostřelování izraelského území. Sociální demokracie slíbila zrušení poplatků ve zdravotnictví, to však jen v zařízeních krajů, ty se nesjednotily, takže v tom vznikl značný zmatek.

Na začátku února propukl ve sdělovacích prostředcích (v televizi i v novinách) skandál kolem dotací na přestavbu hotelu Vyhlídka, který vlastní Miloslav Mrština, významný regionální představitel ČSSD. Na samém konci vlády sociální demokracie (těsně před volbami v r. 2006) mu její ministři dali dotace přes 5 milionů korun. Psalo se jedním dechem o dotacích „na nevěstinec". Zda někdy sloužila Vyhlídka jen tomuto účelu, o tom pochybuji. Že se Vyhlídka velmi dlouho a nákladně rekonstruovala a že to pak byl v jisté době podnik jen pro vybranou elitu, do nějž běžný Náchoďák zašel jen jednou „omylem", to je fakt. Tehdy se v Náchodě hovořilo o dotacích z ministerstva zdravotnictví (od ministryně Součkové), teď se píše o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj (min. Martínek) a práce a sociálních věcí (min. Škromach). Vedení ČSSD vyzvalo p. Mrštinu, aby odešel ze strany, což po jisté úvaze odmítl a prohlásil, že „kauza kolem mého hotelu Vyhlídka byla uměle vytvořena" (ND 18/2). V úterý 24. února jednala o jeho vyloučení ze strany náchodská místní organizace, z 23 přítomných se 15 vyjádřilo proti vyloučení, ale on přesto své členství v ČSSD ukončil.

V úterý 10. března byla na budově radnice vyvěšena tibetská vlajka, symbolická podpora lidu této vysokohorské země okupované už půl století Čínou. O dva týdny později, v úterý 25. března se sešla poslanecká sněmovna na návrh ČSSD s jediným bodem programu, vyslovit nedůvěru současné Topolánkově vládě. Koalice ČSSD a KSČM získala pro svůj návrh dva poslance zvolené za ODS a dvě poslankyně zvolené za stranu zelených, takže jí v pořadí už pátý pokus o svržení středopravé vlády tentokrát vyšel. Nastala pak vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně velmi nelehká jednání. Předsedové dvou nejsilnějších stran Mirek Topolánek a Jiří Paroubek se dohodli a navrhli prezidentovi na post premiéra Jana Fischera, dosavadního předsedu Státního statistického úřadu, a ten ho jmenoval. „Úřednická" vláda byla jmenována v den státního svátku 8. května a měla vládnout do předčasných voleb, které měly být začátkem října (viz dále).

V únoru schválila poslanecká sněmovna přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, jakési ústavy Evropské unie. Senát se ke schválení připojil 6. května, ale ústavní soud měl ještě rozhodnout, není-li smlouva v rozporu s naší ústavou. Významnou událostí roku byla návštěva amerického prezidenta Obamy v Praze v neděli 5. dubna.

V dubnu zvolila KDU-ČSL za svého nového okresního předsedu MVDr. Pavla Bělobrádka. Dosavadní předseda, poslanec Ing. Jiří Hanuš funkci neobhajoval.

Ve dnech 5. a 6. června proběhly volby do Evropského parlamentu. O 22 poslaneckých křesel se ucházelo asi 730 kandidátů (tedy v průměru 33 zájemců o jedno křeslo) na 33 kandidátkách stran, hnutí a koalic (celkem 46 politických subjektů, tj. 37 stran a 9 hnutí). Z Náchoda kandidovala za koalici Suverenita na 20. místě kosmetička Renata Hodovalová, na kandidátce ČSSD byla na 22. místě Ivana Tomková z Kramolny. Pětiprocentní hranici pro zvolení dosáhly jen čtyři strany, ODS získala 9 mandátů, ČSSD 7, KSČM 4 a KDU-ČSL 2. Neuspěly subjekty „euroskeptické", ale ani např. „zelení", za ty totiž kandidovaly tři „zelené" strany. V Náchodě byla volební účast mírně přes 30%, celkem bylo odevzdáno 6 087 platných hlasů. Nejvíce získala ODS (33,4%, přes 2 tisíce hlasů), dále ČSSD (19,3%; 1178 hlasů), KSČM (10,3%), KDU-ČSL 9%, přes 5% (313 hlasů) získala u nás ještě Suverenita, kterou vedla Jana Bobošíková, ta byla na 5. příčce i celostátně (4,26%). Osm dalších subjektů získalo přes 1%, zbývajících 20 pak jen desetiny či setiny procenta. Celkem bylo u nás „zahozeno" 1 692 hlasů, tedy asi 28% hlasů bylo odevzdáno stranám a hnutím, které nepřekročily celostátně 5% hranici. Kdyby se tito lidé nějak spojili, byli by druhým nejsilnějším blokem.

Předčasné parlamentní volby byly stanoveny na 9. a 10. říjen. O hlasy se chtělo ucházet 22 subjektů (stran a koalic). Pak ale došlo k pozastavení jejich konání rozhodnutím Ústavního soudu po stížnosti poslance Melčáka, zvoleného za ČSSD. Po rozhodnutí soudu došlo k horečnému jednání obou komor parlamentu, předsedů stran a prezidenta, aby se volby mohly konat v nejbližším možném termínu. Tuto možnost zvrátil postoj poslanců ČSSD 15. září, takže předčasné volby letos nebyly, úřednická vláda bude vládnout do řádných voleb v příštím roce. Stát i strany přípravou na neuskutečněné volby zbytečně utratily miliony. Zejména sociální demokracie vede dál permanentní volební boj, mj. pravidelnou celostránkovou „inzercí" v Denících (které v regionálních mutacích vycházejí v celé republice, u nás Náchodský deník).

Na podzim se dále vlekla jednání o ratifikaci Lisabonské smlouvy. Česká republika ji ratifikovala jako poslední stát. Prezident Klaus ji podepsal až po dojednání dodatku, který by měl zabránit vznášení majetkových nároků sudetských Němců. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince. Delší dobu se rovněž vlekly dohady o obsazení postu eurokomisaře, nakonec se jím stal ministr úřednické vlády Štefan Füle.

Letošní situace v ekonomickém i politickém směru byla značně neutěšená, zřetelně převažoval počet lidí nespokojených, což ovlivňuje dlouhodobě i tisk, který si libuje zejména v pesimistických zprávách a úvahách. Státní rozpočet skončil letos rekordním schodkem asi 195 miliard. Ten způsobila světová hospodářská krize, ale do jisté míry i populistická sociální politika levicových stran. Státní dluh vzrostl o 179 miliard na 1 bilion 178 miliard korun; na každého občana připadá dluh asi 112 tisíc.

Život občanů a činnost městského úřadu

K 1. lednu byl počet obyvatel hlášených v Náchodě k trvalému pobytu 20 412, během roku se přistěhovalo 322 osob, odstěhovalo 408; narodilo se 224 dětí, zemřelo 199 osob. Vzhledem k migraci klesl počet obyvatel města o 61; na konci roku měl Náchod 20 351 obyvatel. Už řadu let počet obyvatel ročně mírně klesá.

Na Nový rok v podvečer se nad náměstím rozzářil ohňostroj. Světlice a další pyrotechnika zářila a bouchala ovšem už v noci ze Silvestra na Nový rok, na mnoha místech, vesměs „soukromě". V prvním lednovém týdnu se i v Náchodě uskutečnila tradiční tříkrálová sbírka na pomoc a podporu rodinám a lidem v nouzi. Vánoční výzdoba byla odstraněna po druhém lednovém víkendu.

Občanům přináší nový rok opět zvýšení cen zejména elektrické energie, ale i plynu aj. Společnost Vodovody a kanalizace Náchod zvýšily cenu vodného na 27,14 Kč/m2 a stočného na 28,02 Kč m2, tedy celkem na 55,16 Kč. Vedení města se snažilo podpořit ekologické vytápění zejména v okrajových částech města dotacemi v celkové částce téměř 700 000 Kč. Zdražování elektřiny i plynu, a navíc „uzavření kohoutků" plynu Ruskem na začátku roku nepřipravily tomuto projektu příznivé podmínky. Od ledna platí nový zákon o dani z přidané hodnoty, jejími plátci budou i obce, takže i město Náchod se musí přihlásit jako plátce PH a také ji platit, což představuje pro město nový výdaj. Poplatek za odvoz odpadu zůstal stejný jako v předchozích letech, tj. 500 Kč na osobu a rok, při zaplacení do konce března je 10% sleva, tedy jen 450 Kč. Město disponovalo k 1. lednu 193 byty v nájemních a dalších domech (oproti 266 o rok dříve), takže se loni městu zčásti podařilo plnit záměr privatizace bytů. Od 1. ledna 2010 bude ve zbývajících městských bytech nájemné zvýšeno, jak umožňuje zákon z r. 2006.

Od ledna došlo k rozšíření služeb kontaktního místa Czech POINT v budově radnice v přízemí. Tam lze získat výpisy z trestního rejstříku, z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, bodového hodnocení řidičů ad.

Město poskytuje řadu sociálních služeb: Domov pro seniory Marie pro osoby, které potřebují pomoc druhých lidí (v Bartoňově ulici), má 44 bytů pro jednotlivce a 7 pro páry, tam je i tzv. odlehčovací služba na dobu maximálně tří měsíců. Od 1. června byla stanovena úhrada 165 Kč na den. Nájemní bydlení s pomocí terénní pečovatelské služby (Harmonie, Rybářská ul.), tam je i sídlo terénní pečovatelské služby, která zajišťuje služby lidem bydlícím ve svých bytech (nákup, úklid, dovoz obědů apod.). Tam se každý týden scházejí důchodci k přednáškám a kulturním pořadům. Pečovatelská služba se stará asi o 160 seniorů.

V budově městského úřadu v Palachově ulici bylo zřízeno tyflocentrum pro nevidomé a slabozraké. Je otevřeno dvakrát týdně v úřední dny. Na Kamenici otevřela 6. ledna Poštovní spořitelna specializované Finanční centrum, které nabízí veškeré bankovní služby. Týž den představili také v budově České policie na Husově náměstí nově upravený prostor vstupní recepce. Ve dnech 15. - 18. ledna bylo město zastoupeno opět i na veletrhu Regiontour Brno v rámci expozice kraje. Tam byla mj. k dispozici i trojice městem vydaných průvodců, hrazených z 85% z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Prezentoval se tam i Primátor. V lednu bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem restaurace Na koupališti. Zastupitelstvo schválilo integrovaný plán rozvoje problémové zóny u nemocnice, a to revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytových domů a modernizaci sportovních zařízení. Manažerkou plánu jmenovalo Ing. Romanu Pichovou.

V únorovém zpravodaji byl jako v minulých letech přiložen návrh rozpočtu města na rok 2009. Místostarostka Ing. Maršíková tam k němu podala i vysvětlení. Navrhuje se vyrovnaný rozpočet, na straně příjmů i výdajů asi 365 milionů korun. V investicích jde zejména o akce, na něž lze žádat dotace z operačních programů. Z vlastních zdrojů musí město financovat zejména komunikace. Rozpočet byl schválen všemi 27 zastupiteli na jednání 23. února. Na téže schůzi byl odsouhlasen prodej 100% akcií Pivovaru Náchod firmě LIF, a.s. Liberec. Pro prodej bylo 16 zastupitelů, proti 11. Podrobné informace o okolnostech prodeje přineslo dubnové číslo Náchodského zpravodaje. Zastupitelstvo schválilo dotační částky z rozpočtu pro kulturní činnost a.s. Beránek Náchod 6,8 mil. korun, Městské knihovně 4,3 mil., Farní charitě na sociální služby azylového domu 1,33 mil., stacionáři OS Cesta 350 tisíc a TV Náchod 650 000 Kč. Dále byly schváleny měsíční odměny neuvolněným členům rady (2550 Kč), předsedům výborů nebo komisí (2350 Kč), členům výborů nebo komisí (2010 Kč) a dalším členům zastupitelstva (870 Kč). Na schůzi rady 3. února odstoupil z funkce člena rady Ing. Josef Šimurda. Zastupitelstvo za něj zvolilo s účinností od 1. března do rady Mgr. Věru Vlčkovou.

Začátkem roku uzavřeli náchodští dobrovolní hasiči smlouvu o spolupráci Sborů dobrovolných hasičů Náchod, Hronova a Chudoby, jde o společná námětová cvičení, ale zejména o pomoc při hašení požárů „u sousedů". Koncem loňského roku podali žádost o dotaci z Euroregionu Glascensis, v únoru ji dostali ve výši 18 485 eur. Využili ji k zlepšení materiálního vybavení, koupili norné stěny, záchranářský člun, přetlakový ventilátor pro hašení v uzavřeném prostoru, vyváděcí dýchací přístroje a další materiál. Velitelem náchodské jednotky je Tomáš Kavan.

Koncem února otevřelo inzertní Echo, v jehož vedení figurují dva opoziční zastupitelé, opět otázku areálu běloveských lázní. Sdělilo, že areál včetně pozemků a příslušenství se 5. března neúspěšně dražil s vyvolávací cenou 89 milionů. Statutární zástupce a.s. Běloveské lázně Marian Khalifa poskytl Echu rozhovor, ale redakce se ho zřejmě nezeptala na základní věc, proč společnost Běloveské lázně své lázně neprovozovala, proč je nechala trestuhodně zchátrat, proč se o svůj majetek nestarala tak, jak by se od majitele - lázeňské společnosti očekávalo. Město nebylo nikdy vlastníkem lázní a těžko by mohlo být jejich provozovatelem.

Rada města přidělila 3. března do prvního kola nadačních příspěvků na kulturu a sport 344 000 Kč. Schválila návrh na nákup zařízení na úpravu bazénové vody a rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu. Loni v září a letos v dubnu provedl krajský úřad přezkoumání hospodaření města za rok 2008, nebyly shledány chyby a nedostatky, město získalo stupeň hodnocení A.

Nikoliv na neděli Smrtelnou, ale v pátek před nedělí Květnou (3. 4.) zorganizovalo Déčko vynášení Morany (smrtky) z města. Po krátkém programu na náměstí odešel průvod Kamenicí k lávce u benzinové pumpy, aby zapálenou Moranu vhodil do Metuje. Den to byl vskutku jarní, teplý, slunečný. - V pátek 3. dubna byl v Psychologické poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Den otevřených dveří. Zájemci se mohli seznámit s náplní práce poradny a nabídkou jejích služeb. - Komunitní centrum uspořádalo ve středu 8. dubna na Masarykově náměstí Mezinárodní den Romů. Zněla hudba, zejména mladé romské dívky (nejen z Náchoda) předvedly temperamentní tance i zpěv. - V úterý 14. dubna navštívil Náchod senátor Jaromír Štětina, kandidát na europoslance, měl přednášku v přednáškovém sále Beránku. - Rada města schválila provedení dokumentace na opravu mostu v Myslbekově ulici a užití dotace z Programu regenerace městské památkové zóny - půl milionu na opravu a nátěr oken radnice a 300 tisíc na zajištění statiky kostela sv. Vavřince. - V úterý 24. března přijel na jednání se starostou a místostarostkou ing. Maršíkovou náměstek hejtmana Vladimír Derner. Jednali o plánované přeložce silnice mezi Náchodem a Hronovem, čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu a dalších otázkách. Zastupitelstvo schválilo 27. dubna dotace sportovním klubům v celkové výši 2 880 000 Kč, shodně po 600 000 Kč dostaly kluby fotbalový, hokejový a házená, další pak částky menší. Déčko dostalo na prevenci kriminalistiky 80 tisíc. Bylo rozhodnuto také o úhradě ztráty při provozování dopravní obslužnosti se společností OREDO Hradec Králové, kalkulovaná ztráta by měla letos být 944 769 Kč, o sto tisíc menší než loni.

Vedení města zavedlo v dubnu službu zasílání MMS, jimiž mají obyvatelé možnost zasílat připomínky k práci úřadu a situaci ve městě. Po půlročním provozu si službu vedení města chválilo, přicházely vesměs konstruktivní zprávy (upozornění na černé skládky, špatné dopravní značení apod.), které jsou průběžně řešeny. - V dubnu byl také rekonstruován na náchodském hřbitově památník, připomínající významné zde pohřbené osobnosti. Byla doplněna jména stavitele Ing. Antonína Hartmana, režiséra prof. Františka Štěpánka, spisovatele Václava Erbena, kronikáře Oldřicha Šafáře a divadelníka a básníka Libora Volného.

Zapálením čarodějnické hranice na Dobrošově byla odstartována letošní již 12. Náchodská prima sezona. Pro děti byly na Dobrošově různé atrakce, opékání buřtíků apod. Mimořádné autobusy svezly pak účastníky o půlnoci dolů do města. (O průběhu Prima sezony viz samostatná podkapitola v kultuře.) Večer 7. května byla celá akce zakončena ohňostrojem z terasy zámku. - V neděli 3. května demonstrovaly na náměstí asi dvě stovky Romů proti neonacismu a diskriminaci. Akci inicioval incident ve Vítkově na Ostravsku, kde neznámý pachatel hodil do domu, kde bydlela romská rodina, zápalné lahve a způsobil popálení tří lidí. - V pátek 15. května byla uspořádána na Karlově náměstí soutěž o nejlepší potravinu kraje. Na hlasovacích lístcích mohli zájemci hlasovat pro tři potraviny. Soutěž pokračuje i v dalších městech kraje. - Církev československá husitská oslavila v neděli 17. května osmdesát let od otevření Husova sboru. Ten byl v roce 2004 zapsán na seznam kulturních památek, otevřen byl 19. května 1929. Slavnostní bohoslužby a dalších akcí se zúčastnil patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta. - V sobotu 23. května bylo uspořádáno před penzionem Marie pro tamní seniory zábavné májové odpoledne, zúčastnili se jej místostarostka ing. Maršíková a místostarosta ing. Rohulán. Už před tím je přišli potěšit a pobavit loutkáři souboru Dětem pro radost.

Rada města uložila 12. května odboru správy majetku a financování připravit návrh na snížení provozních výdajů o 3 miliony korun. V červnu schválilo zastupitelstvo dotaci stacionáři Cesta 120 tisíc na úhradu nájemného. V květnu a červnu byla vybudována a dána do provozu dvě dětská hřiště - na Babí a Pavlišově, v celkové hodnotě půl milionu korun.

Od poloviny loňského roku se táhla snaha o prodej pivovaru, jehož 100% akcií vlastnilo město. Rada schválila devítičlennou komisi v čele se starostou Čtvrtečkou, která měla zhodnotit přihlášené do výběrového řízení. Ve hře byl pivovar Holba, liberecká a.s. LIF a snad ještě někdo třetí. Komise posoudila návrhy a navrhla prodej společnosti LIF, která splnila podmínku zaplatit celou částku ihned, kdežto Holba chtěla splácet po několik let. Zastupitelé pak na zasedání 23. února návrh prodeje společnosti LIF schválili poměrem 16:11 hlasů. Starosta ing. Čtvrtečka rozhodnutí vysvětloval v pátek 27. února v podvečer v pořadu Host v televizním vysílání RTA na Primě. Řadu kritických článků přinesl v následujících dnech Náchodský deník. A. s. Holba podala žalobu, proto vydal Krajský soud v Hradci Králové předběžné opatření, kterým zakázal městu prodej provést, ovšem jak konstatoval starosta města, prodej byl realizován, než bylo toto opatření přijato. Holba podala ještě žalobu na regulérnost tendru. V půli června rozvířil situaci Náchodský deník, když napsal sugestivně (17/6): „Policisté z útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality vtrhli včera ráno na Městský úřad v Náchodě. Důvod? Prodej náchodského pivovaru." Pracovníci úřadu jim poskytli smlouvy a dokumenty o výběrovém řízení a prodeji. Opozici v zastupitelstvu se nelíbí, že vedení města z financemi za prodej pivovaru hned disponovalo. Odkoupilo přístavbu Beránku (asi 52 milionů), tím se ovšem městské pokladně jen ušetří na dalších úrocích; asi 7,5 milionu dalo na stavební úpravy budovy polikliniky, asi 90 milionů je uloženo v bance a počítá se s nimi na stavební úpravy budovy pro Základní uměleckou školu a úpravy některých komunikací. Jde tedy vesměs o výdaje, s nimiž se už dlouhodobě počítalo. Na začátku srpna sdělilo regionální vysílání televize, že krajský soud stížnost na pochybení města odložil jako neopodstatněnou. Vrchní soud později předběžné opatření zrušil, čímž dal za pravdu „radnici". Náchodský deník pak sdělil 5. října, že „prodej pivovaru prověřuje komise EU", na čí podnět, to článek nesdělil. „Agenti" Holby zřejmě neuspěli.

Od června je uplatňován výkon veřejné služby ve výši nejméně 20 hodin měsíčně (bezplatně) jako podmínka pro pobírání části sociálních dávek dlouhodobě nezaměstnaných. - V úterý 23. června přistál (zbytečně) na náchodském náměstí vrtulník, asi vůbec poprvé v historii, aby pomohl člověku, který tam zkolaboval. Dříve však přijela záchranka s lékařem, který mohla konstatovat jen smrt.

Na začátku července hostoval v Bělovsi u Kauflandu cirkus Praga Kopecký, a „při té příležitosti" porodila mladá paní Kopecká v náchodské nemocnici synka Denise. V poslední červnový den se pokusila urychlit obchvat Náchoda asi stovka lidí krátkým blokováním křižovatky u Slavie, akci organizoval zastupitel za KSČM Rázl. Ten později sdělil, že bylo 16. října založeno občanské sdružení Obchvat Náchoda. - V půli července byl předán do užívání zahradní altán u budovy domova pro seniory Marie.

Od 1. července do půli září probíhala opět soutěž o nejhezčí rozkvetlá místa. V kategorii okno a balkon zvítězila Mgr. Štěpánka Hrubá a kolektiv firmy Profit Real ve Wolkerově ulici, dále byli oceněni Anna Holečková z Duhové ulice a manželé Martincovi z Trojické. V kategorii rodinný dům zvítězili Řehůřkovi z Dobrošova, za nimi byli manželé Záleských a Škodovi, obojí z Lipí. V kategorii veřejné prostranství byl oceněn domov pro seniory Marie, pekařství Českoskalická a pension paní Lokvencové v Purkyňově ulici.

Už od pátku 6. srpna začala na náměstí vavřinecká pouť, i když připadl svátek patrona náchodského kostela letos až na následující pondělí. Vedle běžných pouťových atrakcí byla i řádka doprovodných programů včetně hudebních, v sobotu večer byl i ohňostroj, letos ze střechy budovy Déčka.

Koncem srpna byl dán do obřadní síně radnice nový koberec, utkaný v dílně ve Valašském Meziříčí, replika dosavadního. Ten byl zhotoven k návštěvě prezidenta Masaryka v Náchodě v červenci 1926. Doslouživší byl darován Národnímu památkovému ústavu s tím, že bude vystaven na náchodském zámku. - Ve čtvrtek 17. září navštívil Náchod předseda nové strany TOP 09 Karel Schwarzenberg, zájemci ho slyšeli v Beránku. V sobotu 26. září odpoledne byl na náměstí TGM mítink s předsedou a dalšími představiteli kontraproduktivní Dělnické strany. Proběhl v klidu, ke střetu s Romy nedošlo, skupinka protestujících studentek našla odezvu jen u novinářů. - Rada města zadala vypracování projektu na výstavbu hasičské zbrojnice v Raisově ulici. - Náchod se stal vítězem v celostátní soutěži měst a obcí v rozvoji cyklistické infrastruktury Unilever Sprinter roku 2009 s odměnou sto tisíc korun. V Náchodě a okolí bylo v uplynulých osmi letech vybudováno 13 km nových cyklostezek (za téměř 29 milionů, z toho z rozpočtu města asi 10 milionů).

Od začátku října rozšířil městský rozhlas své vysílání, třikrát týdně je vysílán „Kaleidoskop" aktualit z úřadu, informací o kulturním i sportovním dění ve městě. Od 11. do 13. října se konala v Beránku konference lékařů oboru ušní, krční, nosní. V pátek 16. října druhý den setkání historiků o historii a současnosti hrabství kladského. První den zasedali účastníci v Kladsku. - Náchodský deník přinesl 16. října kritický článek Tomáše Dražana o neutěšeném stavu bývalého židovského hřbitova. - Rada města podpořila ve druhém kole roku v oblasti kultury 10 projektů částkou celkem 67 500 Kč a šestnáct sportovních částkou 120 tisíc korun. Zastupitelstvo připravuje pro příští rok krácení dotací zhruba o 20%. Rozhodlo i o prodeji městských bytů za zvýhodněných podmínek nájemníkům, kteří do konce roku projeví zájem o koupi.

V pondělí 2. listopadu se konala v obřadní síni u hřbitova tradiční vzpomínka na zesnulé. Ve středu 11. listopadu byla na Dobrošově uctěna památka padlých všech válek - Den veteránů. Týž den, neboť byl svátek sv. Martina, se konal od rána na Karlově náměstí „Martinský řemeslný trh", odpoledne tam pak byl kulturní program a po páté hodině přišel průvod se sv. Martinem na bílém koni. - Náchodská televize si přivezla ze soutěže KAFKA 2009 první cenu za nejlepší dokument. Získala ji za snímek Setkání o životě rumunských Čechů. Mimo to získala třetí místo v kategorii zpravodajství. - Dvacáté výročí tzv. sametové revoluce přiblížili její někdejší zdejší organizátoři jednak besedou se studenty (11/11), jednak ve výroční den - 17. listopadu v literárně hudebním večeru, jemuž předcházelo setkání aktivních účastníků tehdejších listopadových událostí odpoledne ve vinárně Beránku. Po literárním večeru přešli účastníci na náměstí k morovému sloupu, u nějž byla náchodská shromáždění před dvaceti lety, a rozsvítili tam svíčky. Součástí oslav byla výstava v budově muzea a v sobotu 14. ve Vatikánu koncert hudebních skupin. - Ve středu 25. listopadu se konala v divadle závěrečná konference k česko-polskému projektu Třídění odpadu v evropském městě Kudowa-Náchod. V rámci projektu obdržel Náchod sto kompostérů (každý o objemu 700 l), které nabídl k zapůjčení občanům, a 700 popelnic. - Zastupitelstvo schválilo v listopadu mj. nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem a smlouvy o poskytnutí dotací na sport z finanční rezervy města ve výši 320 tisíc korun. Byly poskytnuty TJ Delfín, oddílu ledního hokeje, krasobruslařům, Sokolu Staré Město a šachistům. Schválilo také aktualizovaný program městské památkové zóny na léta 2010-2013. - Na internetových stránkách města je možné vidět projekt „Internetová prezentace evropského města Náchod-Kudowa Zdrój", a také projekt obchvatu města. - V pondělí 21. prosince oslavil v domově pro seniory 104. narozeniny Karel Kašpárek, běloveský rodák.

Na pozemcích města Náchoda bylo v tomto roce v rámci úprav a údržby zeleně pokáceno 196 stromů, nově vysazeno 191 listnatých stromů, 96 jehličnanů a 580 keřů.

Poslední listopadová neděle byla letos první nedělí adventní. Už v týdnu před ní byl na náměstí postaven a osvětlen vskutku krásný vánoční strom. Ve čtvrtek 3. prosince byly na náměstí celodenní trhy, odpoledne pak u stromu hrátky pro děti a s dětmi Putování za hvězdou, organizované Déčkem a Klubem SUN Náchod. - První tři adventní neděle se u vánočního stromu scházeli od 17 hodin lidé na adventních setkáních, jejichž programy zajišťovaly křesťanské církve: první neděli katolická s adventisty, druhou bratrská, třetí českobratrská evangelická a čs. církev husitská. V neděli 20. prosince byl pak od 19 hodin ve velkém sále divadla už dvacátý svobodný advent, komponovaný pořad nazvaný Přišel a zvěstoval mír... Obyvatelé města si mohli vybrat z mnoha vánočních koncertů a programů a potěšit se i na mnoha výstavách (viz odd. kultura). - V sobotu 19. prosince po poledni přivezli skauti i k nám do Náchoda Betlémské světlo. Zájemci si je mohli „odebrat" už na nádraží, v pondělí 21. je přinesli do Domova důchodců a na Štědrý den bylo k dispozici v kostele sv. Vavřince. - Na Hod boží (25. prosince) vpodvečer zorganizovalo Déčko už tradičně (po patnácté!) Živý betlém, scénku opakovali třikrát (v 15, 16 a 17 hod.). Ohňostroj byl jako před rokem přesunut ze Silvestra na Nový rok.

V lednovém zpravodaji (2010) se starosta města ohlédl za rokem 2009, shrnul to, co se v tomto roce podařilo uskutečnit, tj. zejména rekonstrukce a zateplení polikliniky a ZŠ Plhov a oprava části ulice Komenského. Pro tyto akce byla loni vytvořena určitá finanční rezerva, část finančních prostředků získala pro město poslankyně Zdena Horníková. V roce 2003 přebíralo nynější vedení města dluh ve výši 160 milionů, ke konci tohoto roku kleslo zadlužení na 32 milionů. Největším nákupem roku bylo „nucené" odkoupení hotelové části hotelu Beránek. Úvěr 50 milionů byl splacen díky prodeji pivovaru, takže nevznikla povinnost platit vysoké úroky.

Výstavba a komunikace ve městě

Od konce minulého roku probíhala rekonstrukce budovy polikliniky. V červnu bylo dokončeno vnější zateplení a fasáda, o prázdninách se nově upravovalo parkoviště. Ačkoliv rekonstrukce měla být dokončena až koncem září, už 3. září bylo slavnostní otevření a pak se tam postupně opět stěhovali praktičtí i další lékaři. Rekonstrukce si vyžádala přes 56 milionů, z toho vnitřní úpravy asi 27 milionů, asi 5 milionů hradilo ministerstvo zdravotnictví. Těmito úpravami a podobnými úpravami na budově plhovské školy by se mělo ročně ušetřit asi 2600 GJ a snížit množství produkovaného kysličníku uhličitého asi o 580 tun ročně.

V rámci programu regenerace Městské památkové zóny byla provedena oprava a nátěr oken a oprava omítek ad. na budově radnice, v Déčku oprava zdi okolo objektu, střech, podezdívek a fasády a zajištění statiky objektu, opravy kamenných a dalších prvků v exteriéru i interiéru kostela sv. Vavřince.

Hlavní letošní akcí byla rekonstrukce části ulice Komenského. Od 20. dubna byla uzavřena, od ulice Čechovy k Hálkově začala oprava parovodu, pak pokračovaly další práce v úseku od viaduktu u gymnázia po křižovatku s Hálkovou ulicí, ta byla rekonstruována také. Vedle rekonstrukce vozovky i chodníků byla řešena parkovací stání a chodníkové přejezdy, odvodnění, výsadba stromů, jedna zastávka pro autobusy se speciálně vyvýšenými „bezbariérovými" obrubníky, místa pro kontejnery apod., nové je i veřejné osvětlení. Termín dokončení byl konec října, ale k otevření došlo už 2. září. S přestavbou a zejména výsadbou stromů podrobně seznámil čtenáře Náchodského deníku Ing. Jiří Stratil 17. září. Navrhoval mj. obnovit kovový plot u kostela sv. Michala. Z rozpočtu města bylo na akci počítáno se 14 miliony, do komunikace a osvětlení investovalo města nakonec necelých 11 milionů. V příštím roce má pokračovat úprava druhé části Komenského ulice k ulici Českoskalické, která prošla náročnou rekonstrukcí v minulých letech. Vzhledem k dopravní situaci na Pražské ulici byla po dobu rekonstrukce otevřena pro osobní auta v pracovní dny od 6 do 18 hodin (jen směrem do města) ulice Českých bratří v areálu Rubeny.

V květnu začaly práce na úpravě parkoviště v Běloveské ulici u restaurace Pod Montací. Úpravy byly dokončeny koncem července. - V červnu byla provedena oprava krytu jedné z vedlejších cest na Dobrošově. - Koncem léta byly uskutečněny stavební úpravy ulic Slunečné a Blažkovy (na Kašparáku). Tu částečně komplikoval nesouhlas jednoho z vlastníků pozemku pod komunikací. - V třetím týdnu zářijovém byla zcela uzavřena část Kladské ulice kvůli opravě vlečkového železničního přejezdu do teplárny. - V létě se také opravovala ulice Odboje ve Starém Městě a Bražci. Na obou stranách vozovky jsou nyní nově červené obdélníky s bílým logem kola, které upozorňují automobilisty, že tudy vede i cyklotrasa. Celkové náklady překročily 7 milionů, zčásti byly hrazeny z prostředků EU. Opravena byla i ulice Na Strži (levá část nábřeží u zimního stadionu) od mostu pod nemocnicí k zimnímu stadionu, dále až k mostu Na Skalce byla upravena cyklostezka. Celkový náklad byl asi 11,5 milionu. Dopravní komplikace způsobila v průběhu listopadu rekonstrukce vozovky v části Pražské ulice poblíž benzinové pumpy. - Mimo to byly provedeny úpravy nástupiště jak na hlavním nádraží, tak i na staroměstské zastávce. Tam bylo vybudováno také přístřeší pro čekající.

Rada města schválila i přípravu území pro výstavbu rodinných domů U Vodojemu. - S výstavbou 12 rodinných domků se počítá nad nemocnicí. - Plánují se stavební úpravy ulice Českých bratří a U Vodojemu, v ulicích Železniční kolonie, Na Terasách a Vodárenská úprava vozovek, chodníků a vjezdů v stávajícím rozsahu s rekonstrukcí veřejného osvětlení.

V březnu byla schválena žádost na úpravy problémové zóny na sídlišti u nemocnice, byla přidělena dotace v maximální výši asi 4 milionů Eur, což je asi 75% požadované částky. Polovina půjde na opravy domů, zateplení apod., polovina na úpravy okolí, hřišť, zeleně, parkovací plochy. Uvažuje se i o nové přístupové cestě. Na podzim měly začít práce na rekonstrukci mostu Na Skalce a bytového domu v ulici Zelená.

V areálu Tepny měla být budova někdejší přádelny přestavěna na multifunkční dům Tepna s úpravou přilehlých pozemků a propojením Tepenské ul. s Karlovým náměstím, Bohužel se tam prakticky nic nedělo. Objekty někdejší tkalcovny a dalších provozů (blíže k Plhovu) měly být zbourány a na jejich místě měla vzniknout obchodní centra Interspar a OBI. Slibované zahájení na jaře se nekonalo, budovy dále pustnou a chátrají. Ti, kdo loni proti výstavbě obchodních center protestovali, jsou patrně spokojeni, proti chátrání se neozývají. Čeká komplex osud běloveských lázní? Bude i tady brán k odpovědnosti někdo jiný než majitel?

V půli června jednalo zastupitelstvo opět i o obchvatu města, vedení města je připraveno začít oslovovat majitele pozemků, po nichž má obchvat procházet, jde ovšem nejdříve o vydání územního rozhodnutí. Celá stavba je záležitostí státních orgánů, ne města.

Od léta je instalován v Kostelecké ulici radar, zjišťující překračování rychlosti. Jen během testovacího období v červenci bylo registrováno na tisíc přestupků. Po umístění tabule upozorňující na radar se počet přestupků výrazně snížil.

V listopadu byla dokončena z grantu Evropské unie celkovým nákladem asi 1,4 milionu korun nová česko-polská cyklostezka v Kladském pomezí spojující Běloves se Slaným. - Plánuje se další část cyklostezky podél pravého břehu Metuje od ul. Na Mokřinách k silnici na Bražec v délce asi 200 m, připravuje se také cyklostezka spojující Běloves s Českou Čermnou přes běloveský lom ke státní hranici. Úprava cyklotras a budování cyklostezek je záslužnou prací, na níž má vedení města svou zásluhu.


Hospodářské poměry

Světová hospodářská krize, která se šíří od konce minulého roku i po Evropě, zasáhla i naši republiku a způsobuje značný růst nezaměstnanosti a další problémy s tím spojené. Snižuje se zájem o nové automobily, což postihlo nejen vlastní automobilky, ale i další podniky, které pro ně vyrábějí. Zavedení tzv. šrotovného v sousedních zemích situaci v autoprůmyslu zlepšilo. V průběhu měsíce ledna stoupla nezaměstnanost v náchodském okrese z 2536 na 3338 osob a dosáhla 5,9%, v únoru 6,3%, v půli dubna bylo bez práce v okrese 3778 lidí, tj. 6,6%. Od 23. března realizuje Úřad práce projekt Vzdělávejte se! určený pro pracovníky firem, které nemohou vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci přidělovat práci v obvyklém rozsahu a chtějí čas využít pro odborný rozvoj svých zaměstnanců. Náklady na vzdělávání a úhrady mezd hradí stát. - Do konce prvního pololetí stoupla v okrese nezaměstnanost již jen mírně (na 6,8%, tj. 3825 osob). Na jedno volné místo připadá (teoreticky) 10 uchazečů. Kolik z nich je ovšem „nezájemců" o práci, to statistika neuvádí. (Lid si pro ně vymyslel /do cizích jazyků nepřeložitelné/ označení „očkovaní sérem na práci".) V září došlo na Náchodsku k mírnému snížení nezaměstnanosti, ale ke konci roku opět vzrostla, v prosinci o 450 nových nezaměstnaných (celkový počet 4551) a přesáhla 8%.

Jednateli zdejší hospodářské komory Františku Molíkovi předal starosta města Kladska ocenění „As Klodski 2009" (Kladské eso 2009; ND 7/2, ale myslím, že to bylo spíše ocenění za rok 2008, ne za rok, který teprve začínal). V pondělí 2. března se v kongresovém centru hotelu Tommy na Babí konala konference o česko-polské přeshraniční spolupráci. Byla určena jak podnikatelům, tak i zástupcům samosprávy, zúčastnil se jí i předseda Svazu měst a obcí ČR, europoslanec Oldřich Vlasák. V březnu se konal v polských Žabkovicích už třetí Polsko-český informační a náborový den, jehož spoluorganizátorem byla i náchodská pobočka Hospodářské komory, kterou tam zastupoval František Molík. Ten seznámil s tříletým projektem pro podnikatele, financovaným Evropskou unií, který má prohloubit hospodářskou spolupráci mezi polskými a českými podnikateli, organizovat burzy firem, semináře, návštěvy veletrhů apod. Týká se celé česko-polské hranice. Kontaktní místo je i u nás v Náchodě. - Na podzim byly sděleny výsledky srovnávacího průzkumu Město pro byznys. Mezi 205 městy byl Náchod na 60. místě, lepší pořadí má Nové Město a Broumov.

V půli roku skončila práce v Bartoňově přádelně ve Starém Městě, poslední přádelně v Náchodě. Na 10. července pozvali bývalé zaměstnance a další zájemce na „výpřad poslední partie příze". Tím skončila více než stoletá (103 roky) historie předení v této továrně. Budovy koupila společnost Ametek. Z rozsáhlého náchodského textilního průmyslu nyní už pracuje jen Bartoňova tkalcovna v Bražci.

Od poloviny loňského roku se táhne problém prodeje pivovaru, jehož 100% akcií vlastnilo město. Zastupitelé na zasedání 23. února schválili návrh prodeje společnosti LIF poměrem 16:11 hlasů. (Podrobněji o tom v kapitole Život občanů a činnost městského úřadu.) Od března je náchodský pivovar členem konsorcia vedeného společností LIF, a.s. Pivovar uspořádal v sobotu 23. května tradiční Den s Primátorem. Mimo exkurzí a ochutnávek hrálo postupně několik hudebních skupin, byla tombola atd. Krátce před tím představili zástupci pivovaru nové světlé pivo, 11% ležák, o ten byl mezi stovkami účastníků Dne s Primátorem velký zájem. - Ve čtvrtek 24. září otevřel náš pivovar svou první restauraci v Hradci Králové - „Primátorku" Pod Terasami., čepují se tam všechny typy náchodského piva. - V soutěži České pivo roku 2009 se umístil Primátor nealko na 3. místě. V listopadu získala náchodská třináctka ve 20. ročníku ankety Sdružení přátel piva ocenění Polotmavé pivo roku. Na The 2009 World Beer Championships byl vysoce ohodnocena piva Primátor Premium (zlatá medaile), Primátor Premium Dark a Primátor Exkluziv 16%, Primátor Double 24% získal bronzovou medaili. - Pivovar nabízí 13 druhů piv, je „specialista na speciály". I pod novým majitelem pracuje pivovar úspěšně.

Do problémů se dostal textilní podnik Sněžka. Úřad práce mu nedal vzhledem k zvyšující se nezaměstnanosti povolení k zaměstnávání cizinců. Zdejší nezaměstnaní ovšem nemají o práci ve Sněžce zájem, pro ně je málo atraktivní. Práce šičky je při požadovaném pracovním výkonu a přesnosti práce málo placená. Sněžka vyřešila problém částečným odklonem výroby na Slovensko, kde je o tuto práci zájem.

Vodovody a kanalizace Náchod se mj. starají o čistotu odpadních vod z celého širšího Náchodska. Ministerstvo životního prostředí schválilo na příští léta (2010-2013) mj. projekt Čistá Metuje, který zahrnuje rekonstrukci čističky a dostavbu kanalizační sítě v některých okrajových částech dosud na čističku nenapojených.

Za členy dozorčí rady Technických služeb Náchod schválila rada města v květnu ing. Maršíkovou, ing. Cvetanovou a ing. Rohulána. Ing. Jar. Rohulán a ing. Karel Maršík jsou spolu s H. Bauerovou členy dozorčí rady Lesů města Náchoda.

Školství

Soubor škol se v Náchodě v posledních letech nemění. Zápis do 1. tříd ZŠ byl stanoven na 12. a 13. února 2009. K zápisu přišlo 249 dětí, z toho má 65 návrh na odklad, 1. září mělo do prvních tříd nastoupit 184 dětí, tedy o 37 méně než loni. Největší zájem byl o ZŠ Komenského (75), ZŠ TGM 25, ZŠ Plhov 21, ZŠ Staré Město 27, Běloves 22 a Babí 14. Největší úbytek zájmu zaznamenaly druhé dvě náchodské úplné základní školy. - Za žáky, kteří chodí do náchodských základních škol z jiných obcí, byla stanovena úhrada na neinvestiční náklady 7 000 Kč na žáka za rok, na dítě posledního ročníku mateřské školy 3 500 Kč. - Poplatky za pobyt dětí ve školních družinách zůstal stejný, tj. ZŠ Komenského a TGM po 100 Kč, Plhov 90 Kč, Staré Město 80 Kč a Babí a Běloves po 60 Kč.

Deníky Bohemia přinesly 14. ledna přílohu Vzdělávání, v ní i seznam škol a institucí. Mezi osmi středními školami Náchodska nebyla uvedena ani jediná střední škola z Náchoda, ale ani broumovské gymnázium. Jak ovlivnila příloha někoho ve výběru další školy, nevím. Pro žáky 9. tříd a jejich rodiče byla úspěšná prezentační akce středních škol nazvaná Pro futuro (výstava středních škol regionu Kladské pomezí) v hale na Hamrech 2. a 3. října.

Ve středu 10. června byla už tradičně oceněna skupina pedagogických pracovníků titulem Náchodský pedagog roku 2009. Z mateřských škol to byla Jaroslava Přibylová (MŠ Vančurova), ze škol základních Markéta Klimešová (TGM), Alena Balcarová (Komenského), Irena Nováková (Plhov), Gabriela Melicharová (Staré Město) a ze ZUŠ Simona Adamcová. Za dlouholetou práci ve školství byly oceněny Růžena Vaněčková z MŠ Komenského, Alena Šedivá z MŠ Vítkova a Magda Havlíčková z MěÚ, za práci s dětmi pracovnice Déčka Petra Němcová a in memoriam Jiří Bek za dlouholetou činnost v běloveském hasičském dětském oddíle.

Školní rok 2008-2009 ukončily některé školy už v pátek 26. červnaněkteré až v úterý 30. června. Rok 2009-2010 byl na všech školách zahájen v úterý 1. září. Nejednotný byl i konec před Vánocemi, některé školy pro zvýšené onemocnění skončily již v pátek 18. 12.

Střední školy

Obchodní akademie má po dvou třídách základního oboru (OA) a po 1 třídě informační technologie (do loňska informatika v ekonomice), na 350 žáků učí 30 pedagogů. Školu navštívil v květnu krajský hejtman Lubomír Franc, ředitel školy Mgr. František Votroubek ho seznámil s plány na rozšíření budovy. - Na začátku listopadu se studenti 4. ročníků zúčastnili 13. veletrhu fiktivních firem v Pardubicích šesti vytvořenými fiktivními firmami. „Náchodské firmy" Caspo a Prima (obě s. s r. o.) získaly první dvě místa. Škola je úspěšná i ve sportu, děvčata zvítězila v krajském kole středních škol ve volejbale. Aktivní je i dramatický kroužek, zúčastnil se v červnu Mezinárodního festivalu báchorek a pověstí v České Skalici hrou Student a volavka.

Jiráskovo gymnázium má už tradičně po dvou třídách ve studiu osmiletém i čtyřletém (asi 700 studentů). Je jedinou střední školou, na niž zájemci musejí dělat přijímací zkoušky. Ty se konaly ve středu 22. dubna. Na osmileté studium se hlásilo na 60 volných míst 90 žáků, na čtyřleté 144 rovněž na 60 míst.

Škola dostala od kraje desetimilionovou dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení. Ta už údajně neodpovídala současným požadavkům a počtu žáků. - Ve druhé půli března se 26 studentů s pedagogickým doprovodem zúčastnilo výměnného pobytu v Georgsmarienhütte v Německu. V červnu pobývalo v Náchodě 15 studentů se třemi pedagogy z Turecka v rámci programu Comenius. Se svými kolegy z gymnázia zpracovávají projekt Modely oslav a rituálů nejznámějších svátků a rodinných událostí (svatba, narozeniny apod.). Pro turecké studenty to byl vůbec první výjezd za hranice své země. Navštívili i Prahu a zajímavá místa náchodského okolí. Hlavní iniciátorkou byl angličtinářka Andrea Bartoňová. - Studentský divadelní soubor DRED byl úspěšný v březnu na přehlídce studentského a experimentálního divadla v Kostelci nad Orlicí, postoupil odtud na Wolkerův Prostějov. Představení Krátký proces s Jelizavetou nastudoval se studenty Mgr. Štěpán Macura. Začátkem června si primáni gymnázia v tématickém dni oživili v zahradě Déčka historii starověké Tróje, řecké bohy i pěvce Homéra.

V polovině září navštívili gymnázium studenti s pedagogy z partnerské školy z Georgsmareinhütte z Německa. Náchodští hostitelé jim ukázali i okolí města a zajistili prohlídku Prahy. - Na podzim získalo družstvo náchodských gymnazistek na celostátním kole atletického poháru Corny v Břeclavi mezi 16 družstvy z krajských kol 4. místo. - Náchodský deník psal podrobně o Mgr. Lucii Pavlíčkové, která učí španělštinu, o jejím studijním pobytu ve Španělsku v rámci evropského projektu Comenius. - K 20. výročí Sametové revoluce bylo v aule gymnázia ve středu 11. listopadu uspořádáno pro studenty všech středních škol diskusní odpoledne s organizátory někdejších listopadových demonstrací v Náchodě. - V posledním listopadovém týdnu se v budově gymnázia konalo oblastní kolo celorepublikové soutěže v piškvorkách, jehož se zúčastnilo čtyřicet žáků středních škol okresu. „Domácí" obsadili 1. a 3. místo. Finále v Brně se zúčastnilo 619 pětičlenných týmů z 325 středních škol republiky. - V adventním čase uspořádali sekundáni v aule program, jehož výtěžek byl určen pro indickou dívku Savitu. - Čejpův „Sboreček" i Poutníkovi „Skřivánci" uspořádali i letos vánoční koncerty, Skřivánci navíc v prosinci navštívili Slovinsko, kde také koncertovali.

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola stavební (řed. ing. Chráska) má i nadále tříleté studium na vyšší odborné škole, kam přijímá do prvních ročníků obvykle asi 50 studentů na obory stavební obnova památek a realizace pozemních staveb; vlastní průmyslovka má asi 240 studentů (obor stavebnictví a po jedné třídě technického lycea). Zájemci nedělají přijímací zkoušky. Na učební obory je už delší dobu zájem minimální, do prvního ročníku přichází 20 - 25 učňů oborů zedník a truhlář-tesař, mnozí z nich ovšem učební obor nedokončí. Studenti školy se účastní projekčních soutěží, plavci školy zvítězili v krajské studentské soutěži. Při škole hraje náchodské družstvo basketbalu.

Academia Mercurii, soukromá střední škola Ing. Ptáčkové, se mj. věnuje intenzivně výuce jazyků. V okresní olympiádě obsadili Boris Hušek a Jana Balcarová 1. a 2. místo v anglickém a německém jazyce. Studenti vytvořili také tři „studentské firmy" v rámci programu Junior Achievement, koncem dubna „firmy" podnikání úspěšně ukončily a soutěžily o postup do celostátního kola soutěže. Od 27. 4. do 1. 5. se studenti školy zúčastnili v rámci projektu Comenius setkání v rakouském Schlierbachu, kde předvedli výsledky své práce, týkající se národních parků a chráněných území. Aktivně se zúčastňují i Slavnosti stromů, 17. října v zámeckém parku seznamovali návštěvníky s pozoruhodnými starými stromy z původní výsadby.

Evangelická akademie otevřela na svátek Tří králů v budově své školy novou kapli. Ředitel školy David Hanuš přizval k slavnosti představitele náchodských křesťanských církví, bohoslužbu vedla školní kaplanka Marie Medková. Město předalo škole k 1. prosinci do užívání další nebytové prostory v budově čp. 335 v Kladské ulici.

Základní školy

ZŠ v Komenského ulici (ředitel Mgr. Ladislav Domáň) má přes 800 žáků v 32 třídách ve čtyřech budovách, dvě školní jídelny, tělocvičnu a přírodovědnou stanici (u hřbitova). Tam chovají asi dvacet druhů živočichů, ve voliérách mají i poraněné dravce, které, pokud se uzdraví, vypustí opět do volné přírody. Na tělovýchovu užívá hřiště Na Hamrech. Má třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Pokračuje spolupráce s německou školou v Halberstadtu.

V pondělí 12. ledna se ve škole konalo finále 2. ročníku Piškvorkiády. Ze 76 přihlášených žáků se do finále probojovali vždy čtyři účastníci, v kategorii 6. a 7. tříd zvítězil Adam Ježek, v kategorii 8. a 9. tříd Daniel Vlček. Lyžařský výcvik byl letos v Orlickém Záhoří ve dvou turnusech, od 10. do 16. ledna a od 28. února do 6. března. V září zorganizovala škola seznamovací pobyt pro žáky 6. tříd v Janovičkách. Na podzim získala škola od města dotaci na projekt Zelená stezka.

ZŠ TGM (ředitel Mgr. Roman Odvářka) má asi 480 žáků v 21 třídách, školní jídelnu, družinu a klub, skleník, tělocvičnu i školní hřiště. Pořádá akce pro děti i veřejnost, každý měsíc se schází žákovský parlament. Na začátku června uspořádali prvňáčci pro rodiče a další hosty opět „Den slabikáře". Pro veřejnost nastudovali žáci školy a v únoru předvedli muzikály Popelka a Johan, v dubnu čínskou poezii. O prázdninách zorganizovala skupinka učitelů pro zájemce z řad žáků týdenní pobyt v Orlických horách, nazvaný „letní škola". - Dne 19. listopadu uskutečnila škola „Den otevřených dveří" s výstavou dětských prací.

ZŠ Plhov (ředitel Mgr. Vladimír Honzů) má 450 žáků ve 21 třídách, už od 5. tříd rozšířenou výuku tělesné výchovy (v 5. tř. 4 hod. týdně, od 6. tř. 5 hodin), pořádá podzimní tréninková soustředění a zimní lyžařský kurz. Ve škole je jídelna, družina i školní klub, kvalitní tělocvična a zejména sportovní hřiště. Vyučuje se i informatika a osobnostní a etická výchova. Škola se zapojila do projektu Rubikon. Skupina 29 žáků se dvěma pedagogy navštívila v dubnu Lucembursko a Belgii, mj. významná „Euromísta" v Bruselu. - Žáci ZŠ Plhov výrazně zvítězili (průměrem 28 kg na žáka) v soutěži třídění komunálního odpadu, organizované mezi školami v Náchodě a polské Chudobě. V sobotu 12. prosince dopoledne uspořádala škola na Karlově náměstí prodejní trhy žákovských výrobků.

Sportovní družstva školy i mnozí jednotlivci zaznamenávají úspěchy v atletických disciplinách i ve sportovních soutěžích (fotbale, sálové kopané, volejbale). Úspěšní byli v čtyřboji, v krajském přeboru např. Denisa Kolářová získala tři zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Zásluhu na výsledcích mají učitelé, trenéři a vychovatelé David Horák, Adriana Kolářová, Radka Králová, Jaroslava Pavlovičová a Věra Rýdlová. Sportovní stadion na Plhově slouží nejen škole, která jej provozuje, ale také širší veřejnosti. Tenisový kurt, basketbalové hřiště, fotbalovou plochu nebo atletickou dráhu si mohou za nevelkou finanční úhradu zajistit kluby, školy i jednotlivci.

V rámci projektu Úspora energie na objektech města Náchoda začaly o prázdninách stavební práce, zejména jde o zateplení budovy. Celá rekonstrukce by měla trvat do konce příštího srpna, provoz jídelny začal vzhledem k opravám až v pondělí 7. září.

Rada města dala v dubnu souhlas k využití střech škol Plhov a TGM k instalaci fotovoltaických (slunečních) elektráren. Měly by být instalovány v příštím roce.

ZŠ Staré Město - ředitelka Mgr. Dagmar Švorcová, škola má asi 140 žáků v 7 třídách. Velkou pozornost věnují učitelé dětem se specifickými vývojovými poruchami, péče těmto dětem je zajištěna i asistentkami.

ZŠ Běloves - řed. Mgr. Libor Zelený, škola má plně organizovaný I. stupeň (5 tříd) s 87 žáky; 14 pracovníků, z toho 5 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 4 správní zaměstnanci a 3 zaměstnanci školní jídelny. Má kroužky dopravní, tělovýchovný, výtvarný, anglického jazyka a výpočetní techniky.

ZŠ Babí - řed. Mgr. Zuzana Hoffmannová, má 5 postupných ročníků ve třech třídách, celkem asi 50 žáků. Ti pracují v kroužcích anglického jazyka, tanečním, dramatickém, dovedných rukou, hry na flétnu, výpočetní techniky. Pro děti s dysfunkcemi je náprava čtení, psaní a řeči. Ve škole je 7 pracovníků, z toho 3 učitelky a 2 vychovatelky. - V sobotu 21. března uspořádala škola v restauraci Odas na Karlově náměstí dětský karneval. O prázdninách byla provedena výměna oken a s ní další drobné úpravy včetně vymalování. V pátek 9. října se uskutečnil ve škole cvičný poplach s evakuací školy ve spolupráci s dobrovolnými i profesionálními hasiči, policií a zdravotníky Červeného kříže.

ZŠ a MŠ Josefa Zemana (dříve zvláštní, pak speciální škola) se snaží své žáky vést k integraci. Zúčastnili se okresního kola dopravní soutěže, v níž si vedli docela dobře, stejně tak v soutěži mladých zdravotníků. Na začátku června škola oslavila sté výročí trvání, sešli se současní i dřívější pracovníci školy a připomněli si i zásluhu zakladatele školy, významného pedagoga Josefa Zemana.

ZUŠ - ředitel Mgr. Zbyněk Mokrejš. Škola provozuje obor hudební, výtvarný a taneční, do budoucna uvažuje i o literárně-dramatickém oboru. Má celkem asi 625 žáků.

V hudebních soutěžích získali žáci školy v krajském kole 4 první místa a jedno druhé, do ústředního kola postoupil ve hře na trubku Dmytro Mishchuk a ve hře na saxofon Markéta Kubová. Na mezinárodním soutěžním festivalu IV. Pražské dny harmoniky získal školní akordeonový orchestr vedený Jaroslavem Kubečkem stříbrné pásmo. Smyčcový soubor vedený učitelem Lukášem Jankem zvítězil v krajské soutěži, zlaté pásmo v kraji získal i pěvecký soubor Canto, který řídí ředitel školy. Škola uspořádala 28. dubna žákovský koncert pro budoucí žáky a jejich rodiče, v květnu byl den otevřených dveří a propagační „Odpoledne se ZUŠ".

Na podzim se začalo uvažovat o možnosti nabídnout výuku dětem z nedalekých polských obcí. Projekt „česko-polské ZUŠ" v rámci „vzdělávání bez hranic" by měl být realizován až v nové budově (po vojenské správě), jejíž rekonstrukce by měla být dokončena v půli roku 2011. O projektu informovala ČT 4. listopadu v regionálním zpravodajství.

Mateřské školy

Zápis do všech náchodských mateřských škol se uskutečnil ve dnech od 27. dubna do 7. května vždy od 12 do 13 hodin. Výše úplaty v náchodských mateřských školách je i pro školní rok 2009-2010 jednotně 300 Kč měsíčně.

MŠ Alšova (řed. Vladislava Domáňová) měla ve třech třídách 60 dětí.

MŠ Vančurova (řed. L. Jiráková) měla ve 3 odděleních 70 dětí, třídu předškoláků a speciální třídu. V půli června oslavili 70. výročí položení základního kamene k budově školky.
MŠ Komenského (řed. Bc. Alena Dušánková) měla 113 dětí ve 4 třídách a třídu logopedickou. Má děti se speciálními potřebami i cizince (asi 7%). Škola prošla rozsáhlými rekonstrukcemi (střecha, zateplení, fasáda, jídelna), bylo dokončeno vybavení zahrady. Letos oslavila 60 let existence, jehož součástí bylo i setkání s bývalými zaměstnanci.

MŠ Myslbekova (řed. Šárka Rojšlová) měla ve třech třídách 78 dětí a jednu odloučenou třídu v Bražci U Kočovny s 21 dětmi, tam proběhla výměna oken, v Myslbekově ulici výměna vchodových dveří.

MŠ Březinova (řed. Iveta Lukešová) měla ve dvou třídách 50 dětí, kroužky Šikovné ruce, Buď fit! a Flétnička, navíc kroužek Předškoláček pro děti s odkladem školní docházky.

MŠ Havlíčkova (Plhov) měla v pěti třídách 116 dětí. Byly opraveny svislé izolace a okapový chodník, rekonstruovány umyvárny. V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo ředitelky této MŠ, s účinností od 1. dubna vystřídala Jaroslavu Duškovou Michaela Trejtnarová.

MŠ Vítkova (Běloves) (řed. Blanka Posnarová) měla ve 3 třídách v ulici Vítkově 67 dětí a 23 dětí v odloučené třídě U Písníku (dolní Babí). Ve školce proběhla částečná výměna oken. Babská „pobočka" účinně spolupracuje s rodiči, kterým pravidelně předvádí výsledky práce s dětmi, mj. inscenace známých pohádek.

Práce s dětmi a mládeží

Déčko pracuje s dětmi a mládeží pravidelně už léta, kroužky a aktivity, které začaly loni na podzim, plynule pokračují, od ledna byla navíc zařazena dopolední dílna keramiky. Ve školním roce 2007-08 mělo 92 pravidelných zájmových útvarů s více než 900 účastníky, uspořádalo přes 30 soutěží s téměř tisícem účastníků a čtyři soutěže sportovní (677 účastníků). Ředitelkou zůstává Ing. Ludmila Pohanková.

O jarních prázdninách mohly děti navštěvovat výtvarnou dílnu, dětský karneval byl v Déčku 8. února. V sobotu 21. února se konalo už tradiční recesní zlatokopecké a zálesácké „Dobývání Klondiku", v části soutěžní i nesoutěžní účastníci stříleli z luku a kuše, ryžovali zlato, lovili mustangy nebo lasem bizona. Zúčastnilo se asi 80 lidí, z toho devět rodinných týmů. Večer následoval country bál, letos na Lipí v hostinci u Nováků. - Na přelomu února a března tu byla regionální „velká výměna zkušeností" z vedení a pro vedení dětských táborů. - O prvním červnovém víkendu proběhla v parku u Déčka opět náchodská krajská Bambiriáda, prezentace činnosti jednotlivých zařízení a organizací zabývajících se činností s dětmi a mládeží, a s tím i řada zábavných programů přímo pro děti. Organizátorem byla dětská organizace Duha Bartoňka. - Déčko získalo od krajského úřadu dotaci 200 000 Kč z programu obnovy památkového fondu na opravy vnitřních omítek, atikového zdiva, kamenné opěrné zdi a střechy garáží. - O prázdninách organizovalo Déčko na náměstí o víkendu 8. a 9. srpna Vavřineckou pouť. Organizovalo jako každoročně i řádku letních táborů, mj. koncem srpna „taneční tábor" v Podgoře v Chorvatsku. - V září a říjnu se rozeběhly opět pravidelné kroužky a další aktivity. V půli září zorganizovalo Déčko podzimní bazar dětského oblečení a sportovních potřeb. Zasloužilo se o předvánoční hrátky Putování za hvězdou 3. prosince na Masarykově náměstí, uspořádalo mikulášskou besídku a zajistili i Mikuláše pro náchodské mateřské školy. O víkendu 11.-13.12. pozvali děti do Krkonoš na Čertovské hrátky u Krakonoše. V hale knihovny byla i prodejní výstava Děti dětem. Velký úspěch měl i letos 25. prosince Živý betlém před radnicí.

Od pondělí 5. ledna se opět rozeběhla i činnost centra Hopsáček na sídlišti u nemocnice. Vedle pravidelných kroužků pro děti (Človíčci, Rytmáček, Šikovné ručičky nebo Klokánek) pořádá i cvičení pro ženy - jógu a aerobik. Odpoledne 30. dubna se tu s dětmi připravovali na „čarodějnice" na Dobrošově. Na léto připravili i prázdninové programy, na podzim začaly pravidelné kroužky dopolední (pro předškoláky a jejich maminky), odpolední (pro školáky) i večerní kroužky pro dospělé. V říjnu uspořádali drakiádu (5.) a od 19. burzu dětských potřeb. Začátkem listopadu uspořádali akci „strašidlánků" - jejich výrobu a výstavu se soutěží o nejlepšího. Už 8. prosince byl v Hopsáčku rozsvícen vánoční strom a 12. uspořádali vánoční soutěž orientálních tanců Hvězda orientu.

Jako v letech minulých pracuje skautské středisko Junáka. Do podzimního programu zařadili v některých oddílech i poznávání vlastního města, tedy Náchoda, zaměřený na „mapování" a dokumentaci dětských hřišť a koutků na území města. O prázdninách pořádaly jednotlivé oddíly své tábory, na podzim začala opět jejich normální činnost. V sobotu 19. prosince přinesli skauti i do Náchoda Betlémské světlo.

Romské mládeži a dětem se věnuje už od podzimu 2003 Komunitní centrum, otevřené od pondělí do čtvrtka odpoledne, organizující kroužky (taneční, dětský pěvecký sbor, výtvarné, vaření apod.), pořádají víkendové pobyty i dětské tábory, sportovní turnaje i Den dětí apod.

Na dopravním hřišti v Bělovsi se v sobotu 23. května konal již devátý Den s policií. Ukázky činnosti převedli i záchranáři a hasiči, zúčastnili se i policisté z Polska. Přišlo se na ně podívat asi 700 diváků, dětí i dospělých. Policie představila zásahová vozidla, zbraně i vybavení kriminalistů, bylo provedeno několik ukázek práce záchranných sborů. Na konci září byla zorganizována soutěž pro mladé cyklisty - žáky 5. tříd. O „Pohár starostů" se utkalo 34 družstev.

Mimoškolní vzdělávání

organizuje i nadále Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků sídlící na Hamrech. Nabízí jazykové kurzy, výtvarné a další dílny a řadu přednášek. Na jaro připravili kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí a prázdninových táborů. V podzimním období zajišťuje jazykové kurzy (angličtina a francouzština) pro širší veřejnost a cykly i jednotlivé přednášky pro pedagogy.

Zdravotnictví

První dítě se v porodnici náchodské nemocnice narodilo krátce po půlnoci 1. ledna v 0.22 hod., byla jím Andrejka Praxová. Od krajského hejtmana France dostala zlatý řetízek s přívěškem kozoroha (měsíční znamení) a maminka k tomu 5 000 Kč. Byla totiž prvním děťátkem narozeným v kraji. Prvním náchodským občánkem narozeným zde byla 2. ledna po 8. hodině Karolinka Procházková. Tu uvítali starosta města s místostarostkou řetízkem s přívěskem a květinou pro maminku. Dne 6. února byl dán v horní nemocnici do provozu babybox, do něhož bude možné anonymně odložit novorozeně. Je první v kraji a celkově 21. v republice, náklady na jeho zřízení dosáhly čtvrt milionu korun. Hradilo je občanské sdružení Statim. Řediteli nemocnice MUDr. Šváblovi předali na provoz babyboxu zástupci Rotary Clubu Hradec Králové v dubnu šek na 20 000 Kč. Částka by měla uhradit jeho roční provoz. - Ve středu 18. února dopoledne zemřela na gynekologickém oddělení 33letá paní Jana Marková z Libchyně, která byla v osmém měsíci těhotenství. Rodina zemřelé se domnívá, že byla zanedbána zdravotní péče, že měla být umístěna na jednotce intenzivní péče. Podle pitvy došlo k náhlé smrti srdeční.

Náchodská nemocnice je po hradecké fakultní největším zdravotnickým zařízením kraje. Na samém konci roku 2008 jsme dočetli (Náchodský deník 30.12., s.1), že se „náchodská nemocnice topí v dluzích", její dluh se v tom roce údajně prohloubil o více než 40 milionů. Dluhy však podle tohoto sdělení narůstají už od roku 2004. Plán na reorganizaci nemocnic v kraji se po loňských volbách změnil, z pěti dnešních má vzniknout od 1. ledna 2010 jedna velká Královéhradecká krajská nemocnice jako příspěvková organizace. V témž deníku 3. dubna byl článek Dluhy náchodské nemocnice dosáhly 90 milionů. Pod Oblastní nemocnici Náchod patří nejen nemocnice náchodská, ale i broumovská, jaroměřská, pracoviště v Novém Městě nad Metují a nemocnice v Opočně, která je dlouhodobě ztrátová, sama vytváří ročně 22 milionovou ztrátu a navíc je v oblasti spádově k Rychnovu. V témž čísle jsme se dočetli, že ve srovnání s nemocnicemi v Trutnově, Jičíně a Rychnově měla náchodská (během let 2004 -2008) nejnižší neinvestiční dotace na lůžko 124 tisíc, kdežto rychnovská 507 tisíc, trutnovská 258 tisíc; dotaci na obyvatele spádové oblasti 640 Kč, kdežto rychnovská 3.034 Kč, trutnovská 1.476 Kč ! Což jsou rozdíly vskutku zarážející a nikdo je zatím nevysvětlil. Při čtvrtinových dotacích těžko mít stejné ekonomické výsledky. Pro nedostatek sester byl snížen počet lůžek na interním oddělení v Náchodě z 58 na 39. (V tiskovém prohlášení zastupitelů se píše o snížení z 53 na 20.) Sdružení zdravotně postižených v Náchodě vyjádřilo nad tímto snížením počtu lůžek znepokojení. Nemocnice se snaží zmenšit náklady i snížením spotřeby zdravotnického materiálu a léčiv, což může být i kontraproduktivní. Koncem května byl znovu konstatován nedostatek sestřiček, zejména na chirurgii, interně a neurologii. Nemocnice nabízí náborovou částku 10 000 Kč. Sestry v náchodské nemocnici mají (podle ředitele MUDr. Švábla) o 4 tisíce menší plat než ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. - V půli dubna dostala nemocnice z krajské finanční rezervy 8 a půl milionu na umoření části dluhů.

V pondělí 20. dubna byly v prostoru dětské ambulance představeny veselé nástěnné malby, jimiž ji vyzdobil Libor Škrdlík, koncem roku přibyly další. Náklady uhradila nadace Zdeňky Žádníkové. Výzdoba by měla kladně působit na psychiku čekajících děti. - Od 20. května do 1. června se v porodnici malovalo, takže byla asi deset dní uzavřena. Rodičkám sloužily okolní nemocnice.

Od 1. února se nemusí v krajských zdravotnických zařízeních platit loni zavedené poplatky, nemocnice však s pacientem musí uzavřít darovací smlouvu. V obou lékárnách řízených krajem (tj. v nemocnici a na poliklinice) se poplatky za položku na receptu platí, protože jsou asi ze 30% v majetku soukromé osoby. - Od 1. dubna bylo zrušeno vybírání poplatků od dětí a mládeže do 18 let, což se nelíbí pediatrům. - V květnu probíhala akce „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod", při ní přednášky, měření tlaku, krevního cukru a hladiny cholesterolu. - Na začátku října dostalo dětské oddělení nemocnice od soukromého sponzora model pro nácvik resuscitace novorozence a kojence a přístroj monitorující dechovou a pohybovou aktivitu dítěte. Od listopadu začaly kurzy pro rodiče k jejich uplatnění. - Od čtvrtka 22. do soboty 24. října proběhl v Beránku IV. ročník Náchodských ošetřovatelských dnů. Pro zdravotníky kraje bylo připraveno na šedesát odborných přednášek a odborných praktických nácviků. - MUDr. Jan Bělobrádek psal (ND 12/11) o „agonii České lékařské komory", když se volebního shromáždění její okresní organizace v Náchodě zúčastnilo z 354 členů-lékařů jen 29! - Ve středu 18. listopadu se v náchodské porodnici narodilo tisící letošní dítě, holčička Adina. Jí i její mamince blahopřál o dva dny později ředitel nemocnice MUDr. Švábl. - Mezi deset finalistek celostátní soutěže „Nej sestřička", konané na podzim, postoupila Sylva Fulková z náchodské urologie. Do soutěže se přihlásilo 312 sestřiček. Finále se konalo v pátek 20. listopadu v Beránku, zvítězila Zuzana Kostandinovská z trutnovské nemocnice. - Pečovatelka Domova pro seniory Marie Kateřina Líbalová převzala 2. prosince v pražské novoměstské radnici z rukou Livie Klausové titul Pečovatelka roku 2009.

V listopadu jsme četli, že s koncem roku skončí ve funkci ředitel nemocnice MUDr. Miroslav Švábl a z okresních nemocnic bude vytvořena, jak jsem uvedl výše, jedna velká příspěvková organizace. Ředitel Miroslav Švábl na odvolání nečekal, svolal na 22. prosinec zasedání představenstva Oblastní nemocnice Náchod, a.s., a rezignoval jak na funkci ředitele, tak na funkci předsedy představenstva. Nemocnici přechodně řídil dosavadní místopředseda představenstva Jiří Stejskal, 28. prosince byl novým ředitelem jmenován Miroslav Vávra, ředitel královédvorské nemocnice, kterou bude řídit i nadále. MUDr. Švábl se vrátil do Broumova jako primář intenzivní péče.

Náchodské transfúzní oddělení si nestěžuje na nezájem dárců. Jen v březnu přišlo 448 dárců, z Náchoďanů darovali krev Josef Řehák a Petr Tóth už po osmdesáté, sedmdesátkrát Pavel Matějus, šedesátkrát David Hejzlar, Břetislav Jirman a Miroslav Vlček. V pondělí 18. května byl zorganizován Den pro prvodárce, další pak 26. října, k němuž se dostavily dvě desítky nových dárců. V říjnu přišlo celkově přes 400 dárců, z Náchoďanů darovali krev už po sedmdesáté Radomíra Máslová a František Fryštácký. Ve středu 9. prosince byly v obřadní síni radnice předány medaile ČCK, z náchodských občanů dostalo zlaté medaile 17 dárců, stříbrné 6 a bronzové 10 dárců.

V průběhu roku byl zaznamenán nový chřipkový virus, označovaný jako prasečí nebo mexická chřipka. V červenci se objevil i první případ v Náchodě. Třináctiletý chlapec si ji „přivezl" z jazykového kurzu na Maltě, pak se jí nakazil i jeho 46letý strýc. Na podzim se celostátně zvýšil počet onemocnění, koncem listopadu začalo i v náchodské nemocnici očkování (nejprve zdravotníků) proti této chřipce.

Během září byla dána do provozu opravená budova polikliniky. Většina praktických i dalších lékařů se tam vrátila. Exteriér i interiér budovy se výrazně zlepšil, zateplením a dalšími úpravami se snížila spotřeba energií. - Město uzavřelo smlouvu se společností Visus na využití 4. nadzemního podlaží v budově polikliniky, tam pokračovaly úpravy ještě do konce října, pak tam byl zahájen normální provoz. Tato společnost doposud prováděla oční zákroky a operace v Polici nad Metují. Smlouva s ní byla uzavřena do konce roku 2015.

Kulturní život ve městě

Hudba, koncerty

V pátek 9. ledna byl v kostele sv. Vavřince Tříkrálový koncert smyčcového orchestru náchodské ZUŠ a novoměstského Polyfonního sdružení. Výtěžek koncertu byl určen do tříkrálové sbírky. - První abonentní koncert Komorní hudby byl až v úterý 17. února. Hrál na něm smyčcový orchestr žáků polické ZUŠ - Archi piccoli (Malé smyčce) řízený Michaelou Michalovou, uplatnili se i sólisté, zejména bratři Michal a Šimon Michalové. Úroveň sólistů i celku byla opravdu na vysoké úrovni. Na koncertu 4. března hrála Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou dirigenta Ondřeje Kukala, v klavírním koncertu Clary Schumannové se představila výborná klavíristka Jitka Čechová. Týž orchestr s týmž dirigentem tu hrál ještě 15. dubna na posledním abonentním koncertu, tentokrát s houslistou Miroslavem Vilímcem. Na programu byl Dvořák, Mozart a Martinů. - Významný koncert - Pocta Bohuslavovi Martinů byla v neděli 17. května vpodvečer v Husově sboru. Moravský komorní orchestr spolu s hudebníky a sólisty provedli za řízení prof. Lubomíra Mátla mj. kantáty Otvírání studánek a Mikeš z hor. - Zahajovací koncert 39. ročníku festivalu Camerata nova Náchod se konal v Beránku 26. května. Zazněl na něm koncert pro klavír a orchestr C dur W. A. Mozarta (sólistka Eva Šilarová) a jeho poslední skladba - Rekviem v podání Komorního orchestru Slávy Vorlové a Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují, koncert řídil Jindřich Roubíček. V úterý 2. června byl v rámci Cameraty večer hudby a poezie v klubu Pranýř (ve staré radnici), hrálo dechové trio Musica per fiati, recitovala Lucie Peterková. V sedmi městech byl celkem 9 koncertů, závěrečný byl ve čtvrtek 4. v kostele sv. Vavřince. Představil se v něm komorní orchestr Musica quinta essentia z Prahy s dirigentem Ivanem Kadlecem. - Ve čtvrtek 25. června byl v Husově sboru varhanní koncert Jaroslava Nepilého s klasickými skladbami (Bach, Brixi, Vaňhal) v programu.

Na prvním koncertu populární hudby hrál už 9. ledna Swing sextet se zpěvákem Laďou Kerndlem, ve středu 28. ledna tu zpíval písničkář Jaroslav Hutka. V pátek 30. hrál swing sextet v salonku hotelu Hron. Ve středu 4. února tu hostoval Jakub Smolík se svou skupinou, v úterý 24. února tu hrála skupina Druhá tráva. O měsíc později zde byla skupina Jam & Bazar, na konci dubna (29.) tu hostovali Honza a František Nedvěd s kapelou. - Ve středu 13. května byl koncert nazvaný Společná věc, při němž Tomáš Pfeiffer rozezněl „vodnářský zvon". Nebyl to ovšem koncert v pravém slova smyslu. - Den na to tu zpíval Pavel Bobek doprovázený Malinabandem. Hostem večera byl Robert Křesťan. - V pondělí 8. června byl pořad árií a duet z klasických operet. - Ve dnech 16. a 17. června uspořádali učitelé a žáci ZUŠ pro náchodské školy koncert věnovaný výročí skupiny Beatles. Koncert byl jak studenty, tak i žáky přijat velmi vděčně. Koncem června byly v Beránku i akademie náchodských škol.

Podzimní koncertní sezona začala v pátek 4. září (od 20.30 hod.) zopakováním Mozartova Rekviem v chrámu sv. Vavřince k příležitosti 170. výročí úmrtí „paní kněžny", Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Tímto koncertem začaly letošní Kuronské slavnosti (o nich v podkapitole Zámek). - Orlicko-kladský varhanní festival, který začal 19. září v Kukse, letos žádný koncert do našeho města nezařadil. - V pondělí 14. září tu hrál houslista Pavel Šporcl s cimbálovou kapelou Romano Stilo. - První koncert abonentního cyklu Komorní hudby byl 23. září, hrálo na něm Adamusovo trio. V říjnu (21.) byl koncert Filharmonie Hradec Králové, pod taktovkou Miriam Němcové zahrála Lisztova Preludia, Dvořákovu Novosvětskou a s houslistou Ivanem Ženatým Čajkovského houslový koncert D dur. - Graffovo kvarteto tu hrálo 11. listopadu, mj. smyčcový kvartet Bohuslava Martinů (k letošnímu 50. výročí úmrtí).

Ve čtvrtek 24. září navštívil Náchod Petr Spálený s Miluškou Voborníkovou a Apollobandem. V pondělí 5. října hrál Swing sextet s hosty Janou Fabiánovou a J. B. Pavelkou, ve středu 14. října duněly Beránkem bubny při bubenické show Jumping Drums a v úterý 20. předvedl slovenský soubor Merlin Irskou taneční show. V úterý 10. listopadu tu vystoupil pěvecký kvartet Jiřího Korna. Ve Vatikánu se konal v sobotu 14. listopadu koncert hudebních skupin z Náchoda i okolí nazvaný Concerto grobe 10. Organizovalo jej občanské sdružení Náchodská Prima sezona. - V neděli 13. prosince hrála kapela Jazz generation. -V Music klubu Vifix (v Kladské ulici) koncertovala 25. prosince kapela Turbo.

Pěvecký sbor Hron navštívil v září (24.-27.) Weipolthausen v Hessensku (SRN), kde absolvoval tři koncerty. - Také bychom měli zaznamenat úspěch náchodské skupiny 6 Na Chodníku. Uspěli na Festivalu autorského šansonu, mezi semifinalisty se dostaly dva příběhy Milana Poutníka a Pavla Bělobrádka, s nimiž se pak představili v Balbínově poetické hospůdce v Praze 6. prosince. - Letošní mezinárodní festival dětských pěveckých sborů V Pardubicích (6.-8.11.) se soustředil na tvorbu hudebního skladatele a pedagoga, náchodského rodáka Miroslava Raichla.

Prosincové koncerty byly laděny do jisté míry ve vánočním duchu. Už 1. prosince vystoupil se svým předvánočním programem v Beránku rocker Janek Ledecký s Nosticovým kvartetem. V rámci abonentních koncertů hrál 12. prosince Komorní orchestr Slávy Vorlové řízený Jindřichem Roubíčkem se sólistkou, japonskou houslistkou Shizuki Ishikavou. Žáci a učitelé ZUŠ připravili 15. prosince koncert Vánoční hra s jesličkami, program předvedli dopoledne i pro školy. V sobotu 19. byl už tradiční koncert orchestru Václava Hybše a v neděli odpoledne v kostele sv. Vavřince vánoční koncert pěveckého sboru Hron a sboru gymnazijního, které řídí ing. Vlastimil Čejp. V galerii ještě vystoupili po svém návratu ze Slovinska 22. prosince s velmi hezkým vánočním programem Skřivánci z gymnázia (vedoucí Milan Poutník).

Divadlo

První letošním představení bylo pro děti, v neděli 18. ledna jim Divadlo Špílberg z Brna zahrálo Králíky z klobouku. Dospělí diváci museli počkat až na úterý 20., kdy tu Divadlo Pod Palmovkou zahrálo klasickou Gazdinu robu Gabriely Preissové. Divadlo Járy Cimrmana přijelo 25. ledna s loni novu hrou České nebe. Divadelní abonenty příliš nenadchlo provedení hry Soudné sestry pražským divadlem V Dlouhé 2. února. V neděli 15. února hrála společnost Háta Cowardovu duchařskou komedii Rozmarný duch. V neděli odpoledne hrála společnost Fr. Kreuzmanna pro děti hru Tajemství lesní tůně. Náchodská divadelní scéna nastudovala pod vedením Ing. Houšťka Čechovovu klasickou hru Strýček Váňa. V neděli 8. března ji předvedli na 12. ročníku východočeské přehlídky amatérského divadla v Červeném Kostelci a postoupili s ní na celostátní přehlídku Divadelní Děčín. „Doma" se s ní představili dvěma představeními ve čtvrtek 2. dubna. V březnu (6.) tu hostovalo Divadlo ABC z Prahy s dramatizací Tolstého románu Anna Karenina, v neděli 15. odpoledne tu hrála společnost Julie Jurištové dětem pohádku Strašidelný mlýn. Ve středu 18. tu ve svém rodném městě a na prknech, kde jako studentka začínala hrát, hostovala vynikajícím výkonem již 85letá Luba Skořepová, čestná občanka města. V trojici jednoaktovek (Strindberg: Ta silnější, Brjusov: Tajemný host a R. de Obaldia: Nebožtík) souhrnně nazvaných Milostná tajemství ji „přihrávala" Jaromíra Mílová. - Ve středu 22. dubna přivezla Divadelní agentura Praha hru Boženy Šimkové Vila s věcným břemenem v podání pražských herců. - Divadlo Radka Brzobohatého zahrálo v úterý 19. května Goldmanovu hru Lev v zimě. Uchválili v ní zejména Hana Maciuchová a Radek Brzobohatý. - V červnu (21.) tu hostovalo Divadlo Na Fidlovačce s hrou G. Feydeaua Blboun.

Na jaře byli úspěšní studenti souboru DRED. Studentská DRED sekce nastudovala v režii Mgr. Macury inscenaci Krátký proces s Jelizavetou..., která byla na přehlídce v Kostelci nad Orlicí doporučena na Wolkerův Prostějov a na Mladou scénu Ústí nad Orlicí, soubor vedený režisérem Ondřejem Pumrem byl s hrou Dekalog: Groch - Hrách doporučen na Wolkerův Prostějov a Šrámkův Písek.

Loutková scéna Dětem pro radost uvedla v lednu Křemílka a Vochomůrku ve hře Jaro v pařezové chaloupce, pro dospělé zahráli ještě dvakrát loutkovou adaptaci Jiráskovy Lucerny. V únoru byla po tři soboty pohádka Kašpárkovo tajemství, na konci února a začátkem března se hrála pohádka Štika patří na pekáč, v druhé půli března pak Kocour v botách, jíž ukončili 4. dubna sezonu. V rámci Prima sezony sehráli na začátku května ještě dvakrát úpravu Jiráskovy Lucerny. Podzimní sezonu začali poslední zářijovou sobotu zopakováním hry Štika patří na pekáč, v říjnu hráli pohádku Drak, tu vystřídala O pyšné base, od 20. listopadu byl na pořadu Kašpárek v černé Africe, v půli prosince do 19. 12. Kašpárkovo čarování. Pak mělo i divadélko vánoční prázdniny.

Podzimní divadelní předplatitelský cyklus začal představením Ivy Janžurové a Stanislava Remundy Ani po kolenou se ke mně nevracej aneb Pudl a magnolie 15. září, 27. října tu hráli Pardubičtí hru Cikáni jdou do nebe (E. Lotjanu a J. Doga). Pro děti zahrálo divadlo Kompanyje hru Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha (15/11) a pro abonenty přivezla agentura Harlekým hru A. Procházky Věrní abonenti (18/11). V neděli 6. prosince mohly děti zhlédnout dramatizaci Vančurova Kubuly a Kuby Kubikuly a dospělým se ve středu 9. prosince představili náchodští ochotníci hrou Jiřího Šotoly Možná je na střeše kůň. V režii Lídy Šmídové odvedl soubor Náchodské divadelní scény velmi dobrý výkon.

Přednášky, literární večery

Úvodní literární večer byl v úterý 6. ledna s názvem Gentleman Josef Škvorecký. Ve druhé části večera byl promítnut v předpremiéře stejnojmenný televizní film režiséra Petra Kaňky, před tím byl s ním rozhovor o vzniku filmu, jehož části byly loni natáčeny v Náchodě, hlavní pasáže ovšem u Škvoreckých v Torontu. Hrál Swing sextet Emericha Drtiny s Mílou Čermákem jako hostem. Večer připravovala a moderovala Lydia Baštecká.- V přednáškovém sále 29. ledna vyprávěl a promítal Libor Turek na téma Velká Británie - Skotsko. Ve čtvrtek 12. února tam přednášela Kateřina Hofmanová o homeopatii, léčbě bez vedlejších účinků. Večer před tím byl ve velkém sále literárně hudební večer skupiny 6 Na Chodníku Lucie Peterkové) s křtem jejich CD Bar Babylon. Jako host tam byla zpěvačka Jana Koubková. - Svou přednášku s diaprojekcí nazval Ondřej Valášek Horská rapsodie. Byla v přednáškovém sále 19. února. - V pravidelných čtvrtečních pořadech pro důchodce v Harmonii připomněl Oldřich Zelený 19. 2. pěvkyni a pedagožku Jarmilu Hassan Abdel Wahab-Fröhlichovou. - Dne 25. února odpoledne byla v Beránku beseda s PhDr. Zdeňkem Vojtíškem o prevenci kriminality. Březnový literárně hudební večer (25.) připomněl s názvem Od odhodlání přes zradu k okupaci 70. výročí obsazení republiky Němci a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Připravili jej L. Baštecká a Jan Čížek. Následující den přednášela Kateřina Hofmanová na téma Ájurvéda - žití v harmonii a zdraví. V pondělí 6. dubna přednášel v přednáškovém sále bylinkář Pavel Váňa z Nového Bydžova, ve čtvrtek 9. dubna trutnovský Ladislav Holub o své cestě z Kapského Města k Viktoriiným vodopádům Po stopách Emila Holuba. V úterý 21. dubna byl v malém sále další z cyklu literárně hudebních večerů, jehož hosty byli dva z učitelů, kteří na rozmezí 40. a 50. let učili v Chudobě děti kladských Čechů, František Pilz a Jaromír Horník. Seznámili i s poměry v Kladsku v prvních poválečných letech. Ve středu 27. května byl pořad s Janou Hofmanovou a Václavem Sádlem O Izraeli vlastním úhlem pohledu. - Přednáška homeopatky Kateřiny Hofmanové Rozvoj osobnosti k vyššímu vědomí byla 21. května v přednáškovém sále. Posledním literárním večerem sezony byla beseda s Miroslavem Trudičem o tom, jak vzniká filmový dokument.

Podzimní sezona literárně hudebních večerů byla zahájena ve středu 9. září pořadem Bohumil Hrabal, příběh Středoevropana, který připravil literární publicista Tomáš Mazal. Na čtvrtek 15. října připravil profesor zdejšího gymnázia Jan Ježek, člen Českého svazu ochránců přírody, večer o vývoji naší krajiny, který nazval Lidé a krajina, motýli a orchideje. Ve čtvrtek 5. listopadu byla přednáška Zuzky a Jardy Vozábových o Patagonii. - Sametovou revoluci dnešníma očima přiblížili její někdejší zdejší organizátoři v literárně hudebním večeru ve výroční den - 17. listopadu. Pořad organizovala a řídila Mgr. Baštecká. - Ve středu 2. prosince byla cestopisná „diashow" Leoše Šimánka Rusko - země plná překvapení. - Knihu starých fotografií Zmizelý Náchod představila na literárně hudebním večeru 16. prosince její autorka Lydia Baštecká. Při večeru byla reprodukována hudba Náchodské mše vánoční Jaroslava Celby, který byl rovněž hostem večera. - Ve středu 30. přednášel Jan Linhart na téma Bretaň - dcera oceánu.

Výstavy

V Galerii výtvarného umění Náchod (v zámecké jízdárně) pokračovala do 18. ledna přehlídka tvorby umělců regionu Náchodský výtvarný podzim. V pátek 20. února byla otevřena pravidelná „obroční" výstava ruského malířství 19. a počátku 20. století. Ta bude v přízemí až do začátku listopadu. Letos byla obohacena plátnem F. V. Perrota Pohled na velkou Něvu a nábřeží Admirality, dlouhodobě zapůjčeným magistrátem městě Pardubic. Na ochoze ji do 19. dubna doplňovala expozice obrazů a kreseb ruské emigrace z 20. a 30. let 20. století. Od 24. dubna do 21. června byly na ochoze monotypy Josefa Benedikta, od 26. června do konce prázdnin obrazy, kresby a grafika náchodského výtvarníka Michala Burgeta Neznámé země. Na pátek 29. května byly v rámci Dne muzeí a galerií komentované prohlídky výstavy ruského umění a pro školy interaktivní program Ten obraz chci!, jehož se zúčastnilo asi 150 dětí. Navečer přednášel Vlastislav Tokoš o milostných námětech v umění a večer byl koncert žesťového kvintetu. - V pátek 4. září byla na ochoze zahájena za velkého zájmu návštěvníků výstava pastelů a akvarelů náchodské rodačky Jany Švábové. - V rámci Dne evropského kulturního dědictví zorganizovala galerie v pátek 18. září několik programů pro děti a studenty a vyhlásila výtvarnou soutěž pro občany Odstíny mých krajin. V pátek 16. října přednášela o ruském umění kunsthistorička Julie Jančárková. - Již 26. přehlídka umění regionu Náchodský výtvarný podzim byl od pátku 27. listopadu do začátku ledna 2010. Na jeho zahájení se přišlo podívat na dvě stě lidí, mezi nimiž byli i mnozí vystavující umělci. Představili se 64 umělci 176 pracemi. Kulturní pořad zajistil už tradičně pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia vedený Ing. Čejpem, promluvil ředitel galerie. Na 10. prosinec zorganizovala galerie přednášku Vánoce v obrazech, 22. pak byl v galerii vánoční koncert studentského souboru Skřivánci, vedeného Milanem Poutníkem.

Galerie vydává i katalogy, jimiž popularizuje dílo zejména regionálních umělců. V posledních letech byla takto zpracována mj. tvorba Jiřího Mědílka, Jiřího Samka, Jana Raby, Josefa Hermocha, Stanislava Kuldy, Františka Beneše a Davida Kubiny, letos Josefa Benedikta, Michala Burgeta a Jany Švábové.

Regionální muzeum Náchod má stálou expozici Dějiny Náchoda a Náchodska ve své budově na náměstí, v jeho režii je i pevnost Dobrošov, v sezoně navštěvovaná opravdu hojně. Ve výstavní síni zahájila rok výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Barvy a tvary (do 14. 2.), v budově na náměstí pokračovala do 11. ledna výstava betlémů, od 20. ledna do 8. února výstava fotografií starého Náchoda, tu vystřídala do konce měsíce výstava fotografií Michaely Stejskalové Věci, které se nedějí. V březnu byly ve výstavní síni vystaveny obrazy Terezy Maršíkové, v salonku fotografie M. a R. Honsových z Egypta. Ve středu 8. dubna byla v budově muzea vernisáž fotografií Olgy Szymanské současně s prezentací její básnické sbírky Návraty. Verše i fotografie se vztahují k jejímu rodnému Náchodu. V salonku jí předcházela týdenní velikonoční výstava stacionáře Cesta a obrazů Heleny Nejedlé. Na přelomu dubna a května byly ve výstavní síni práce z Náchodské prima sezony. V budově na náměstí byla do půli června výstava fotografií P. Hackera, D. Adamského a L. Macháčka Dvě tváře Himaláje, od 19. června výstava kreseb a obrazů Evy Skořepové, v srpnu tam byly vystaveny fotografie a pohlednice starého Náchoda ze sbírky Petra Honzery. Ve výstavní síni byla 23. června vernisáž výstavy Budiž světlo, ukazující vývoj „od louče k žárovce", svícení v domácnostech i na ulicích. V září zde byla výstava Fotografie 2009. Na náměstí byla v září (do 11.10.) výstava obrazů a kreseb Václava Cvejna a pak do 8. listopadu koláže Dany Štěpánové. Ve druhé půli listopadu tam byla výstava Občanské fórum v Náchodě na plakátech a fotografiích. Výstavní činnost v budově bývalé vojenské správy byla ukončena výstavou Náchodsko v obrazech a jeho současnost ve fotografiích. Vzhledem k úpravám objektu pro základní uměleckou školu bude výstavní síň asi rok zavřena, pak by se tam měly výstavy vrátit. Poslední výstavou v budově muzea byla výstava fotografií Petra Falty a drobné grafiky Karla Šafáře.

V galerii Slavie pokračovala v lednu výstava Radima Kořínka a Kataríny Lászlové, v pondělí 20. ledna tam přednášel Petr Staněk z broumovského gymnázia na téma Nebojte se obrazu. Ve čtvrtek 19. února byla zahájena výstava obrazů Lenky Vítkové. V pátek 12. června se představil svými snímky Jan Mana, student brněnské univerzity (do konce srpna). Pak tam bylo volno, až v pátek 4. prosince představila svou tvorbu studentka AVU Lenka Jirková.

V Galerii U mistra s palmou vystavovali své práce v rámci Prima sezony studenti Střední školy propagační tvorby a polygrafie z Velkého Poříčí. V říjnu tam vystavoval Tomáš Císařovský soubor akvarelů nazvaný Na vodě.

Fotoklub Náchod vystavuje i nadále v kavárně PEKO na rohu Tyršovy a Rašínovy ulice, do konce února Proměny - záběry starého a současného Náchoda. Pátou část projektu Náchod včera a dnes tu uvedl Roman Unger v pátek 13. března. V červnu jsme se dočetli o úspěšné účasti náchodských fotografů Miroslava Kolátora, Petra Šulce a Romana Ungera na festivalu fotografie v Moravské Třebové. Ungerovy Portréty lidí NEobyčejných získaly druhé místo, třetí cenu Šulcův soubor Nekonečnost iluze a fotoklub jako celek čestné uznání za kolekci Proměny. Do konce srpna tam pak byla výstava fotografií člena fotoklubu Tomáše Šimka. V září oslavil Fotoklub 85 let od svého založení, jednak výstavou na zámku při Kuronských slavnostech, jednak 6. částí projektu Náchod včera a dnes v kavárně Peko (do konce října). V prosinci tu byla mezinárodní výstava fotografií pořízených dírkovou komorou.

Tradiční chovatelská výstava se uskutečnila 9. a 10. května U Cihelny, vedle výstavy drobného hospodářského zvířectva bylo opět i psí korzo, prodej sadby a kuřic.

V jídelně Rubeny byl 10. října 9. ročník mezinárodní veřejné soutěže s výstavou plastikových a kovových modelů Kaden Cup Model Náchod 2009.

Kino

Promítá 365 dní v roce, evidovalo v roce 2008 38 tisíc diváků, v roce 2009 36 tisíc. Ředitelem je Zdeněk Duba. V Náchodě a okolí se natáčela na jaře poetická komedie Pamětnice, v komparsových scénách se uplatnilo mnoho Náchoďanů, včetně zdejších ochotníků. Scénáristou i producentem je náchodský rodák, 25letý Tomáš Magnusek. Mnohé exteriéry byly natáčeny i v Náchodě a jeho okolí. Autor si v něm i zahrál s plejádou oblíbených herců starší generace, film totiž evokuje setkání absolventů gymnázia po 60 letech. Film se promítal v premiéře v listopadu na Novém Hrádku a pak i v Náchodě.

Na samém začátku roku 2009 promítalo kino Vesmír nedávno uvedený nový český film Sněženky a machři po 25 letech, pokračování někdejší úspěšné komedie Radka Johna a Ivo Pelanta. Velkému zájmu se těšil další nový český film Líbáš jako bůh režisérky Marie Poledňákové. V dubnu byly promítány nové české filmy El Paso a Normal, v květnu Proměny režiséra Tomáše Řehořka, v červnu historický film Jménem krále a „akční film" Václav Havel přikuluje, vycházející z jeho hry Audience. V druhém týdnu srpnovém tu byla republiková premiéra české romantické komedie Veni, vidi, vici, v úterý 11. srpna byla při večerním promítání delegace tvůrců a představitelů filmu.

V září zavedlo kino digitální promítání vybraných filmů ve standardu DCI, ve formátu 2D nebo 3D (s brýlemi). Nové české filmy záhy po premiéře se promítaly i na podzim, v září Klíček, Muži v říji a koprodukční Jánošík, v říjnu Ulovit miliardáře, Protektor, Hodinu nevíš a v celorepublikové premiéře dokument Miloš Forman: Co tě nezabije..., koncem měsíce tu měla v digitální kvalitě 2D celorepublikovou premiéru komedie 2Bobule, ve čtvrtek 22. října s filmovou delegací. Byly promítány filmy Lištičky a Ať žijí rytíři. V půli listopadu se promítal premiérový film Pamětnice, zmíněný výše. Od 10. prosince mohli diváci vidět další nový film, „mrazivou komedii" podle scénáře Terezy Boučkové Zemský ráj to na pohled.

Knihovna

V lednu požádala ředitelka knihovny Mgr. Marie Sobotková o uvolnění z funkce k 31. březnu, kdy odešla do důchodu. Rada města vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce a stanovila složení výběrové komise. Do výběrového řízení se přihlásila jen pracovnice knihovny Mgr. Ivana Votavová, která byla ustanovena od 1. dubna ředitelkou knihovny. V úvodníku březnového zpravodaje seznámila odcházející ředitelka s historií náchodské knihovny.

Dílny a soutěže pro děti pokračují samozřejmě i v tomto roce, výstava Co naše děti umějí byla zahájena 27. ledna odpoledne výstavou Terezky Jiránkové. Ve 2. poschodí pokračovala ještě po celý leden výstava Autoportréty a vzpomínky Alexandra Skalického st. V pondělí 16. února tam byla zahájena výstava Bratři Čapkové v grafice ze soukromé sbírky Aleše Fetterse, jako součást prezentace jeho knížky Osudu navzdory. Život a dílo Heleny Čapkové. Výstava trvala do půli dubna, od 20. dubna do konce května byla výstava fotografií Michala Glyknera Etiopie křesťanská a jiná. O prázdninách byla ve 2. poschodí výstava fotografií Radoše Notka nazvaná Kořeny.

Na začátku dubna byla ve vstupní hale výstava prací žáků ZŠ Plhov Co všechno musí dělat jaro. Ze 3. na 4. dubna byla v knihovně už tradiční Noc s Andersenem. Ta byla letos ve znamení Nepilových knížek pro děti, zejména jeho Naschválníčků. V dětském oddělení byla v půli dubna výstava obrázků a kreseb Aničky Vlčkové a Jitky Karešové vystřídána výstavou šperků a obrázků Daniely, Kateřiny a Ondřeje Langrových, v červnu a červenci výstava Co naše děti umějí, v srpnu pak Co nám děti namalovaly. Tradiční pasování prvňáčků na čtenáře probíhalo postupně od 12. do 18. června. V létě knihovna zpřístupnila prostor za knihovnou, kde si návštěvníci mohli v parčíku přečíst noviny, případně se osvěžit z nápojového automatu nově umístěného v průjezdu.

V září (do 10/10) byla v dětském oddělení Korálková výstava Justýnky Dočkalové, byla také zahájena činnost „drátkovací dílny", v níž si každé pondělí mohly děti vytvořit drátěný šperk nebo ozdobu. Od října zavedla knihovna rozvoz knih nemocným nebo starším občanům, kteří nemohou navštěvovat knihovnu. Rozvoz bude realizován na žádost čtenářů jednou v měsíci.

V Týdnu knihoven (od 5. do 10. 10.) bylo v dětském oddělení čtení z knih Malý princ, Pán prstenů, Děti z Bullerbynu, Harry Potter a Stmívání, dále turnaj v pexesu, scrabble a jiné akce. Pro děti byla opět vyhlášena jak literární, tak i výtvarná soutěž (Můj barevný svět, Svět není černobílý). - Pro dospělé bylo ve druhém poschodí v pondělí 5. října setkání s herečkou Martou Kučírkovou Schůzka s časem a v úterý 6. října literární večer s čtením z knih zařazených do finále soutěže „Kniha srdce". V listopadu byly vystavovány práce dětí z výtvarných dílen. V pondělí 9. listopadu uspořádala knihovna besedu nad knihou Sen o ratibořickém dětství s jejím autorem Jaroslavem Šůlou a vydavatelkou Evou Koudelkovou, ve středu 18. v rámci Dne poezie byl autorský podvečer v broumovskou básnířkou Věrou Kopeckou. Knihovna nabídla také těm, kdo píší poezii, možnost zveřejnění veršů na webových stránkách knihovny. - Pro děti byly uspořádány besedy se spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Poprovou a šéfredaktorkou Sluníčka Evou Mikšíčkovou (7. prosince) a se spisovatelem a novinářem Milošem Kratochvílem (8. prosince). - V hale se v prosinci vystřídaly předvánoční výstavy Střední školy propagační tvorby a polygrafie z Velkého Poříčí a po ní výstava Déčka Děti dětem. Ve druhém poschodí byla výstava keramiky, šperků a dalších výtvarných dílek sdružení Sana. V dětském oddělení proběhly v prosinci výtvarné dílničky (adventní, andělská a silvestrovská) a Dny dětské knihy.

Společenské dění a zábava

Na tradičním plese Roztančený Beránek si v sobotu 10. ledna zatančili zejména absolventi loňských tanečních kurzů, o dva týdny později měli svůj ples maturanti Jiráskova gymnázia, v pátek 13. února byl ples valentýnský, KDU-ČSL měla ples 14. února v sokolovně. V sobotu 21. byl už tradiční Reprezentační ples města Náchoda a pivovaru Náchod, při němž byly opět předány ceny Kulturní a sportovní nadace města. Cenu v oblasti sportu získala Mgr. Běla Hlaváčková, účastnice a „zlatá" z loňské paralympiády v Pekingu, v oblasti kultury byl oceněn Komorní orchestr Slávy Vorlové a při příležitosti 55. výročí založení loutková scéna Dětem pro radost. - Na 28. a 29. srpen připravil David Novotný (s podporou firem i jednotlivců) opět Den dobrých skutků a soutěž Muž roku 2009, součástí akce byl sobotní koncert Radky Fišarové. V porotě byly osobnosti českého showbyznysu. Výtěžek akce (asi 95 000 Kč) byl věnován mj. stacionářům Cesta (v Náchodě) a Nona (v Novém Městě). Vítěz soutěže Martin Zich z Vrchlabí si den po té vážně zranil páteř při skoku na lyžích do rybníka. - Od počátku září začaly tradiční taneční kurzy. Taneční mistři manželé Štěpovi už řadu let učí v sále Beránku mladé nejen tanci, ale i společenskému chování. - Plesovou sezonu zahájil už v listopadu „stužkovací" ples maturantů z obchodní akademie. - Ve čtvrtek 19. listopadu se v divadle konala již 9. „módní show" Galavečer v Paříži, v níž přední modelky představily zejména francouzskou módu. Tříhodinový program byl zakončen na náměstí ohňostrojem.

Náchodská Prima sezona

Občanské sdružení Prima sezona obhospodařuje od loňského roku prostory někdejší vinárny U pranýře ve staré radnici. V únoru vyhlásilo už 4. ročník výtvarné soutěže pro děti z mateřských i základních škol, pro ty starší i soutěž literární. Spolupracuje na organizaci i dalších kulturních a společenských akcí ve městě, spolu se „studenty Náchod" (StudNa) uspořádaly na Bílou sobotu ve Vatikánu Prima-Velikonoce-Fest, při němž hrály čtyři punkové a rockové skupiny. Hlavní akcí zůstává vlastní Náchodská prima sezona. Letošní už 12. ročník byl věnován památce Josefa Tejkla, hradeckého (nejen) herce, který měl být i letos v divadelní porotě. Zemřel nedlouho před zahájením festivalu. Informačním a organizačním centrem byl Klub Pranýř ve staré radnici.

Festival začal tradičně „pálením čarodějnic" 30. dubna na Dobrošově. Odpoledne byla v Hopsáčku u nemocnice dána možnost vyrobit si čarodějné propriety a nechat si vytvořit čarodějnický účes. Od 17 hod. začalo na Dobrošově „zábavné čarování", opékání buřtíků a další akce, nakonec byla zapálena hlavní hranice. Přítomni byli hasiči, na organizaci se podílel Klub českých turistů. O půlnoci odvážel zájemce do města autobus.

První vlastní akce začaly v pátek 1. května. Probíhaly výstavy - v galerii U mistra s palmou, v regionálním muzeu a v knihovně, dílny (workshopy) - výtvarná, divadelně pohybová, hra na africké bubny, semináře ad. Hudební skupiny (bylo jich asi dvacet) vystupovaly ve Vatikánu, v Beránku i na náměstích, v divadelní přehlídce se nejen ve velkém sále divadla vystřídalo asi deset souborů. Zaujalo představení studentů zdejšího gymnázia Krátký proces s Jelizavetou... i koncert gymnazijních „Skřivánků" a Kvítku z Kostelce nad Orlicí. Loutková scéna zopakovala nastudování Jiráskovy Lucerny, byla i tradiční procházka „po stopách Josefa Škvoreckého" vedená Lydií Bašteckou, ve středu na Karlově náměstí „Malá prima sezona", v níž děti z mateřských a základních škol předvedly v devíti vystoupeních své divadelní, taneční i pěvecké umění. Ve čtvrtek 7. v podvečer bylo na náměstí „májování", vystoupily mažoretky, hudební a taneční skupiny. Akce skončila lampionovým průvodem a ohňostrojem z hradeb zámku.

Zámek a kulturní akce tam

Nová sezona začala se začátkem dubna. Od května do září byl otevřen I. prohlídkový okruh i v pondělí. O prázdninách byla prodloužena otvírací doba od 9 do 18 hodin. Od května do září byla každou první sobotu v měsíci v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie mše, byly zorganizovány i prohlídky kaple s průvodcem. V dubnovém Náchodském zpravodaji byl program akcí na celý rok. Od začátku dubna do konce července byla v sále na I. nádvoří výstava historie lázní Běloves. K Mezinárodnímu dni památek (18. a 19. 4.) byly prohlídky obohaceny hudebními vstupy žáků polické ZUŠ. Na poslední dubnový den byla spolu s Déčkem zorganizována akce Čarodějničky na zámku, na konci května byly prohlídky ve Španělském sále oživeny dobovými tanci z 19. století. Na Mezinárodní den hudby (21. 6.) byl odpoledne na nádvoří promenádní koncert, o tomto víkendu byly pro náchodské občany prohlídky jednotlivých okruhů za zlevněné vstupné. O svátečním víkendu 4.-6. července byly prohlídky obohaceny hudbou a vystoupeními šermířů, o prázdninách byly i noční prohlídky s Černou paní, zněla při nich i hudba (žáků polické ZUŠ). 17. července tu byl koncert tria In camera caritatis z klasických skladeb (mj. Mozart). O druhém zářijovém víkendu byl koncert ke Dni evropského kulturního dědictví, o čtvrtém pak zvláštní prohlídky zámecké kaple. V posledních dnech října oslavami Halloweenu zámecká sezona skončila. Koncem listopadu byl uspořádán Advent na zámku a 11. prosince pak vánoční koncerty žáků polické ZUŠ.

Na začátku dubna jsme se dočetli, že „medvědům Ludvíkovi a Dáše začíná kručet v břiše". Supermarkety už jim nesmějí poskytovat odpisovou zeleninu, ovoce nebo pečivo, musí se vozit do spaloven či kafilerií. Město, které je spoluvlastníkem medvědů, se uvolilo poskytnout potřebnou částku na potraviny, byli osloveni i potencionální dárci. Ti přinášejí občas ovoce, zeleninu, ale medvědi prý rádi i granule pro psy nebo kompoty. O medvědy se pečlivě stará ošetřovatelka Gabriela Macounová.

Kuronské slavnosti byly letos soustředěny jen na jediný den, proběhly v celém zámeckém areálu v sobotu 5. září. (V předvečer byl v kostele na náměstí provedeno Mozartovo Rekviem k 170. výročí úmrtí „paní kněžny" a v zahradě Déčka koncert hudebních skupin.) Na pozvání starosty města se akce zúčastnila lotyšská velvyslankyně Argita Daudze s kancléřem velvyslanectví Edgarem Bondarsem. - Během soboty zněla v zámeckém areálu hudba (z podia, v zahradě i v kapli), předváděly se hudební i taneční skupiny, byli tu šermíři, kouzelníci, „Geislerovi hofkomedianti" režiséra Petra Haška zahráli hru Andromache, byly promítány filmy z minulých slavností i dokument o zámku Rundale v Lotyšsku, původním sídle Kuronských, na třetím nádvoří předváděli řemeslníci některá tradiční i pozapomínaná řemesla, ve velkém sále byla výstava členů fotoklubu (k 85. výročí trvání, do konce září), malovalo a hrálo se i v Piccolominské zahradě, na terase byla výstava květinových vazeb a aranžování, před galerií předváděli sokolníci dravé ptáky, v zámecké aleji byly projížďky kočárem i na ponících. Vyvrcholením byl po 14. hodině příjezd družiny vévody Petra Kuronského. Po 20. hod. byly prohlídky zámku s „oživlými postavami", ve 22 hodin uzavřela slavnosti ohňová show, slavnostní intrády z věže a vypuštění světelných balonů.

Tělovýchova a sport

Do krajské ankety o nejúspěšnějšího sportovce roku 2008 byli z našeho města nominováni muži - kuželkáři SKK Primátor a plavkyně Běla Hlaváčová. Ta získala ovšem celorepublikový titul nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2008. Spolu s olympioničkou Vendulou Frintovou byly oceněny v náchodské anketě Mimořádný výkon. Na sportovce roku 2008 Náchodska byli v kategorii jednotlivci - mládež nominováni plavci Pavel Janeček, Josef Matyáš, Jan Pavelka (získali ve své kategorii první tři místa) a Lucie Kramlová (Delfín Náchod) a sokolská gymnastka Eliška Vondráčková; v družstvech dospělých SKK Primátor Náchod (v kategorii zvítězil), v družstvech mládeže družstvo starších žáků Delfín Náchod, mažoretky - družstvo juniorek SK Rubena Náchod (získaly 2. místo), fotbalová družstva mladších žáků FK Náchod-Deštné a SK Plhov a volejbalové družstvo kadetek SK Rubena (získaly 3. místo). Jejich trenérka Jana Osobová byla navržena v kategorii trenérek a získala 2. cenu. Nejvíce návrhů bylo v kategorii TOP 10, mezi 29 navrženými jsou z Náchoda mažoretka Anna Bergerová (skončila 8.), plavci Martin Cöger (3.) a Aneta Nyčová (5.), kuželkář Michal Jirouš a motocyklový trialista Jiří Svoboda (6.). Výsledky ankety byly vyhlášeny v pátek 20. března v Beránku.

Sportovní zařízení

Rada města schválila 3. března návrh na nákup zařízení na úpravu bazénové vody a rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu. V hale SK Rubeny odstartovala v neděli 1. března soutěž Miss Aerobik Tour, která pak pokračovala v dalších devíti městech. Dvě první místa obsadily dívky z Nového Města. V březnu zakončila sezonu na zimním stadionu Ledová slavnost, 13. ročník školní sportovní akce krasobruslařů, hokejistů a v závěru programu i běžných bruslařů. Krytý plavecký bazén i stadion na Hamrech skončily provoz s koncem června, zahájily po prázdninové údržbě opět 1. září. Centrum péče o matku a dítě zahájilo provoz 2. září, k jeho dovybavení věnoval Nadační fond Mgr. Zdeňky Horníkové asi 9 tisíc (na nákup pomůcek a zařízení). Koupaliště začalo sezonu 30. května, ale počasí zejména v červenci moc nepřálo. Nová sezona na zimním stadionu začala už 10. srpna. V neděli 27. září odpoledne se tam konal karneval na ledě.

V květnu vzala rada města na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, v němž se konstatují celkové dotace 6 637 000 Kč, čistý zisk za rok 2008 přes 48 tisíc, jímž byla pokryta ztráta z hlavní činnosti. V organizaci je 31,6 přepočtených pracovníků.

TJ Sokol

V neděli 4. ledna bylo odpoledne v sokolovně Novoroční setkání členů a přátel Sokola, pak začala opět pravidelná cvičení. V neděli 18. ledna byly v tělocvičně pro mladší členy Pohádkové šibřinky, v sobotu 31. ledna se konal vskutku „netradiční pětiboj" (mj. hod peřím do dálky apod.), jehož se zúčastnilo 47 členů pěti sokolských jednot.

Na konci února se děvčata z oddílu sportovní gymnastiky zúčastnila župního přeboru ve Vysokém Mýtě. V kategorii mladší žákyně I zvítězila naše Pavlínka Vejrková, ve skupině II byla Alena Žibřidová třetí a mezi staršími žákyněmi III zvítězila Adélka Zákravská. V rámci oslav 140 let Sokola v Náchodě byl ve druhém březovém týdnu vyhlášen týden otevřených dveří s programem od pondělí do pátku, jednotlivých cvičení se mohl zúčastnit každý, jedinou podmínkou bylo „přezutí do čisté obuvi". Konal se tu také župní přebor Podkrkonošské župy Jiráskovy ve sportovní gymnastice. Zúčastnilo se jej 98 děvčat a chlapců z celé župy, z náchodských si velmi dobře vedly mladší žákyně Pavlína Vejrková a Anna Pacáková. V gymnastickém čtyřboji ve Vrchlabí byla Michaela Adamu celkově třetí, v soutěži ve sportovní gymnastice v Jihlavě v kategorii juniorek zvítězila, měla nejvyšší bodové hodnocení na kladině i na bradlech. Susan Simonová tam byla druhá a Lucie Havlíčková třetí. Tato trojice byla úspěšná i v soutěži v lehké atletice ve Dvoře Králové, Simonová „přivezla stříbro", Adamu a Havlíčková bronz. V červnových Přeborech ČOS v gymnastice a všestrannosti získala titul přeborníka ve sportovní gymnastice Pavlína Vejrková. K tomuto „zlatu" přidala ještě „bronz" ze soutěže družstev.

V neděli 17. května se konala k 140. výročí založení Sokola slavnostní akademie s tělocvičným a kulturním programem. Ten zahájil oddíl rodičů s dětmi a předškolní děti, předvedli se žáci, vystoupili pak i zástupci karate, jógy i tanečních skupin. Ve dnech 6. a 7. června uspořádal Sokol víkendový pobyt dospělých s dětmi ve Stárkově.

V září začalo opět pravidelné cvičení i práce oddílů a kroužků. V zářijovém Náchodském zpravodaji byl přiložen Zpravodaj TJ Sokol Náchod 1869-2009 k výročí založení náchodského Sokola. Tam jsme se mj. dočetli, že má náchodský Sokol asi 460 členů, že udržování prostor sokolovny je náročné finančně i jinak, že bylo loni rekonstruováno sociální zařízení. Seznámili jsme se s prací oddílů a další činností i se jmény vedení jednoty a cvičitelů. Ve středu 16. září uspořádali pro široký okruh zájemců v sokolovně „sokolování", při němž si mohl každý vyzkoušet svou zdatnost. Ve středu 28. října dopoledne se sešli sokolové a pamětníci u desky legionářů před sokolovnou, kde byla k historickému praporu Sokola připevněna stuha České obce sokolské. Ve velkém sále pak bylo slavnostní setkání.

Gymnastky Sokola se úspěšně zúčastnily koncem listopadu desetiboje ve Dvoře Králové, mladší žákyně Pavlína Vejrková zvítězila v osmi z deseti disciplin i v celkovém pořadí; mezi staršími žákyněmi (III. kat.) obsadily Lucie Havlíčková, Susan Simonová a Adéla Zákravská 2.-4. místo. Úspěšné byly i v gymnastickém dvojboji v Šumperku, přivezly si pět „cenných kovů", z toho dvě zlaté, jednu starší žákyně Susan Simonová, druhou mladší žákyně Pavlína Vejrková, za ní i další dvě místa obsadily náchodské sokolky, Anna Páclová a Andrea Štefková. - V krajské ligové soutěži ve sportovní gymnastice v Hradci Králové 13. prosince si náchodské sokolky vedly velmi dobře, družstvo Simonová, Zákravská, Havlíčková, Hlaváčová a Adamu si vybojovalo postup do II. ligy žen pro rok 2010. Simonová se stala přebornicí kraje před Lucií Havlíčkovou. - Den před tím byly ve Špindlerově Mlýně mezi mladšími gymnastkami úspěšné Pavlína Vejrková a Adéla Zákravská.


Atletika

Triatlonistka Vendula Frintová se letos stala mistryní světa v duatlonu. V závodě Evropského poháru v polském Kedzirezyn-Kozle zvítězila díky suverénně nejrychlejšímu běhu.

I letos byli aktivní náchodští běžci. Zimní běžecká liga 2008-2009 začala loni dvěma běhy (Mikulášský běh a Silvestrovský běh Havlovicemi), v lednu pokračovala třemi závody - Rtyňskými okruhy sídlištěm (7/1), Během ratibořickým údolím (14/1) a Během přes Vartu (28/1). Z náchodských běžců patří stále do špičky Jiří Doucha (Start Náchod; ve Rtyni byl v kategorii do 39 let druhý), Jiří Klimeš a Luděk Zelený (AC Náchod) a Michal a Pavel Kaněrové (Axit Doldy). Méně úspěšní byli 4. února v Úpici na Sychrovských okruzích nebo 18. února ve Rtyni v běhu „kolem Žabárny" (Doucha a Zelený 3. místa ve svých kategoriích, mezi předškoláky byl „náš" Jiří Vejvoda druhý). Běh ze Svatoňovic na Odolov a zpět (25.2.) běželi úspěšně Jiří Doucha, Luděk Zelený, Jiří Klimeš a Petr Frinta, na první tři místa z nich nedosáhl žádný, podobně pro ně skončil předposlední běh kolem Vízmburku ve středu 4. března. Poslední - Úpická desítka se běžela 8. března. V celkovém hodnocení Zimní běžecké ligy skončil Jiří Doucha (do 39 let) čtvrtý, mezi muži do 49 skončili v první desítce tři náchodští běžci - Jiří Klimeš 5., Luděk Zelený 6. a Pavel Tichý 9. (všichni AC Náchod), Zdeněk Kučera (do 59 let) skončil devátý. Mezi předškolními chlapci byl Jiří Vejvoda celkově čtvrtý (SK ASSPRO Náchod). - V neděli 5. dubna se v okolí zámku běžel 2. ročník Zámeckého běhu Hejnovkou se startem v Zámecké ulici. Náchodští nebyli příliš úspěšní. Mladí náchodští atleti trenéra Jiřího Vondřejce jsou významnou a velmi platnou součástí SKP Hvězda Pardubice. Jeho tréninková skupina byla i letos úspěšná. Na přeborech obou východočeských krajů v Praze ve strahovské hale získali mezi juniory Miloš Cvejn „zlato" na 1500m, Aleš Voborník dvě „stříbra" (60m a 400m), v kategorii žáků byl 2. na 3000m a Karolina Prouzová získala dvě třetí (60m a 150m). Na konci května se skupina zúčastnila tří závodů. V Pardubicích na krajských přeborech mladších žáků získal Josef Nývlt 2. místo v běhu na 1500 m, na krajském přeboru družstev juniorů vyhrál Aleš Voborník běh na 200 m i 400 m, Miloš Cvejn na 1500 m a společně pomohli k vítězství štafetě na 4x400 m. Marcela Vondřejcová byla druhá na 200 m, Dominika Vejpravová byla třetí v dálce, druhá v trojskoku a zvítězila ve skoku vysokém (výkonem 140 cm). Na přeborech žactva zvítězila Viki Hanušová ve skoku do dálky (428 cm) a stala se přebornicí Pardubického kraje.

V neděli 12. července byl odstartován 24. ročník běhu Náchod - Dobrošov, v němž zvítězil novoměstský Pavel Brýdl. Náchodští běžci Tichý, Klimeš, Zelený a Skalský obsadili v kategorii muži B 4. - 7. místo. - Ve středu 5. srpna pokračovala „běžecká potěšeníčka" Dobrošovskou osmičkou. Před tímto závodem bylo bodové pořadí závodníků: 1. Luděk Zelený, 2. Jiří Klimeš, 3. Zdeněk Kučera (všichni AC Náchod), 4. Jiří Doucha (Start Náchod), 5. Jan Jirka (STAMP Náchod). V září čekala běžce Pekelná třináctka (1/9), Přes tři krpálky (28/9), dále pak Cestou obránců hranic (14/10) a závěrečná Studnicko-starkočská desítka (15/11), v níž byl Jiří Doucha absolutně druhý, ve své kategorii (muži A) první. Úspěšní byli i Pavel Tichý (muži B) a Zdeněk Kučera s Lubošem Doležalem (muži C). Celkově byl na podzim Jiří Doucha v kategorii do 39 let první, Jiří Klimeš (do 49 let) druhý, do 59 let Luboš Doležal třetí a nad 60 Bedřich Nejman rovněž třetí. Na Silvestra se běželo O krále Jestřebích hor. Náchodští běžci se příliš neuplatnili.

V září zahájil v tělocvičně ZŠ TGM (obnovenou) činnost oddíl bojových umění jak pro děti, tak pro dospělé.

Již 52. ročník tradičního silničního běhu Hronov - Náchod odstartoval v sobotu 24. října v 10.30 hod. z náměstí v Hronově. Zvítězil v něm ukrajinský závodník Nikolaj Ryabinin, který doběhl jako první na náchodské náměstí.

Babacup

zahájil již 5. ročník svých soutěží. Soutěžních týmů bylo letos pět - Integraf, Mapvej (loni SVC), Hotel Hynek, Zona a UFO. První soutěží byl v lednu volejbal. V neděli 15. února se 39 „bab" vydalo na běžkách zdolat šestikilometrový skuhrovský okruh. V březnu byly na programu kuželky, 5. dubna hrály v házenkářské hale stolní tenis, v květnu (25.) přišla na řadu cyklistika, v červnu (20.) tenis. V září byl na pořadu duatlon (běh na 2 km a jízda na kole 23 km), v říjnu fotbalová soutěž, poslední disciplinou bylo 7. listopadu plavání. Celkově zvítězil Integraf následován hotelem Hynek, dále byly UFO tým, Zona a Mapvej. Je záslužné, že se dámy z těchto firem dovedou vyprovokovat k aktivnímu sportu.

Sportovní kluby a jejich soutěže

Fotbal

V lednu oslavili příznivci náchodské kopané 75. narozeniny trenéra Františka Kučery a 50. narozeniny někdejšího beka Zdeňka Philippa. Zasáhla je však i smutná rána, 15. března náhle zemřel dlouholetý předseda Okresního fotbalového svazu a tajemník ČSTV, velmi obětavý funkcionář Antonín Prouza.

Přípravu na jarní sezonu zahájili hráči třetiligového FK Náchod-Deštné bez hlavního trenéra. Asistent Zinke sdělil, že odcházejí nebo končí tři klíčoví hráči - Kopřiva, Merganc a Kopecký. Na umělém trávníku v Bělovsi se sice hraje už od konce minulého roku, oficiální „otevření" bylo v úterý 27. ledna před přípravným zápasem s FC Hradec Králové. Při vstupu do jarní sezony vedl třetiligový tým trenér Václav Kotal, původem Náchoďák, který tu kdysi začínal fotbal hrát. Bohužel dlouho nevydržel, „uhrál" tu dvě remízy a už koncem března ho „přetáhl" druholigový Hradec. Vystřídal ho Čeněk Celler, který tu už byl trenérem před šesti lety. Jarní sezona začala ve druhé půli března, FK Náchod-Deštné ji začal remízou, pohyboval se pak mezi 14. a 15. místem (18 klubů), po 29. zápase se propadli až na předposlední 17. místo. Pak měli ještě chvíli naději na záchranu ve III. lize, se 33 body byli na 16. místě, ale nakonec skončili na předposledním místě před Letohradem. Oba východočeské kluby tak musely ligu opustit a sestoupily do divize. - V soutěži o „kanonýra" východních Čech (v kategorii II. a III. liga) si udržel první místo Merganc s 9 brankami, Semerák a Vodehnal se 6 brankami se dělili o 3. - 6. místo. („Kanonýr" Merganc hrál na podzim v téže divizní soutěži za Živanice.)

Fotbalové Béčko se v krajském přeboru „drželo" i na jaře na poslední, 16. příčce, po 24. zápase, kdy se podařilo vyhrát, postoupili na předposlední, na začátku června byli s 25 body na 14. místě, takže „slavili úspěch" a v krajské soutěži se udrželi. (Se stejným počtem bodů rovněž třetí od konce, tj. 12., byli v I. B třídě fotbalisté z Babí.)

Dorostenci hráli českou divizi C, oba týmy se shodně drželi u konce tabulky, v půli června po 25 zápasech byli starší dorostenci na 12., mladší na 11. místě (14 družstev). Vzhledem k závěrečnému neúspěchu starších dorostenců spadla obě družstva do nižší soutěže - krajského přeboru. Obojí žáci zůstali v žákovské divizi, mladší žáci získali ve své soutěži prvenství, z družstev mladých fotbalistů byli nejúspěšnější.

V házenkářské hale Na Hamrech se o druhém lednovém víkendu odehrál turnaj okresních výběrů (Zimní halová liga), desetiletí turnaj vyhráli, jedenáctiletí skončili třetí, v obou případech hrála čtyři družstva. V půli února se konal Českoskalický pohár starších přípravek, ve vyrovnaném turnaji pohár vybojovali žáci FK Náchod-Deštné. V hale v Chlumci nad Cidlinou hráli 12letí (skončili druzí) a 13letí (skončili na 3. místě). V neděli 5. dubna se v Bělovsi konal turnaj - setkání mladých fotbalistů ročníků 2000 a 2001. Mezi šesti zúčastněnými se obojí náchodští umístili na 2. místě. Nejmladší fotbalisté (roč. 2002 a mladší) se na konci května zúčastnili turnaje Junior Nord cup v Jablonci na Nisou, skončili na 3. místě za pražskými „S" (Spartou a Slavií).

Stará garda Náchod se koncem června zúčastnila opět Havlovického poháru a již potřetí v něm zvítězila (2007, 2008 a 2009), kapitán Jaroslav Vejprava potřetí přebíral pohár. Letošní ročník byl už 32., reprezentace Náchoda zvítězila třikrát také v 80. letech minulého století. - Ve čtvrtek 24. září se v Bělovsi hrálo mezistátní utkání osmnáctiletých, Česko prohrálo s Itálií 3:1.

V podzimním kole hrál FK Náchod-Deštné divizi, vyhrál první zápas (s Dobrovicemi) a pak klesal, po 2. kole byl se 3 body a skorem 3:3 na 6. místě, v dalším kole na 11., pak na 13. (Divizi hraje 16 mužstev.) Po vítězství v 5. kole se posunul na 10. příčku, na níž byl i po deseti zápasech na začátku října s 13 b. a s „vyrovnaným skore" 14:14. Po drtivé porážce 5:0 „doma" s Pardubicemi klesl na 12. příčku a pak klesal dál až na 14. místo (třetí od konce), kde „přezimoval", což není pro nedávného účastníka III. ligy zrovna lichotivé. - V pořadí divizních střelců byl v září nejúspěšnější náchodský Zinke se 7 brankami. - Od listopadu byl trenérem mužstva Karel Havlíček.

Náchodské Béčko hrálo přebor Hradecka, pohybovalo se na konci tabulky, zpočátku bylo „suverénně" poslední, v říjnu o příčku postoupilo a „drželo se" na předposledním místě, ale v posledním podzimním kole postoupilo na 11. místo, kde se 17 body „přezimovalo". Babí hraje i nadále I. B třídu, po 4. kole bylo sice na 3. místě (ze 14 mužstev), ale pak postupně klesalo až na konci podzimní sezony na předposlední 13. místo.

Dorostenci hráli krajský přebor, na konci roku byli starší na 5. místě, mladší na druhém (v obou soutěžích 12 družstev). Žáci hráli úspěšně divizi.

I na podzim se snažily nejmladší fotbalové naděje. Mladší přípravka (ročník 2001 a mladší) se zúčastnila koncem srpna turnaje v Praze-Braníku. Mezi 14 zúčastněnými (z toho polovina pražských) nenašli přemožitele, odvezli si zlaté medaile i pohár pro vítěze a navíc Adam Šesler získal titul nejlepšího střelce turnaje. V turnaji mladších přípravek - Memoriálu Jiřího Břížďaly v září v České Skalici Náchodští už potřetí vyhráli, letos mezi 11 týmy. - V okresním přeboru přípravek byli na konci září po 10 zápasech starší žáci FK Náchod na 2. místě s 24 body, mladší na 1. s 30 body, tedy bez ztráty jediného bodu, z 10 utkání 10 výher!

Ve čtvrtek 8. října se hrálo jako 3. kolo Ondrášovka Cupu za zvýšeného zájmu policie utkání s pražskou Spartou. K žádným incidentům nedošlo, asi i proto, že Náchod prohrál 6:0. Přihlíželo 2 670 fandů.

Zimní halovou ligu okresních fotbalových výběrů zahájili 10 i 11letí fotbalisté úspěšně, obojí byli po 3 zápasech bez ztráty bodu na 1. místě. Dvanáctiletí skončili ve své skupině poslední (5 družstev), třináctiletí na 2. místě. - Fotbalový turnaj mladších přípravek - Českoskalický vánoční pohár vyhráli reprezentanti náchodské mladší přípravky. V sobotu 21. listopadu se hrál 10. ročník Memoriálu Lukáše Macka za účasti šesti („mladých") družstev, i v něm náchodští zvítězili.

V prosinci se v Zámecké restauraci sešli zástupci Okresního fotbalového svazu, aby ocenili práci „osobností fotbalu". Současný předseda svazu Petr Vítek zdůraznil zásluhy svého předchůdce Antonína Prouzy, z náchodských funkcionářů byli oceněni Zdeněk Philipp, Hana Balková a Petr Dyntar.

Házená

Muži TJ Náchod hráli I. ligu, tj. druhou nejvyšší soutěž (12 družstev). Na jaře se pohybovali v první půli tabulky, na začátku března byl na 5. místě se 14 body. Jarní sezona skončila koncem května, TJ Náchod skončil s 19 body na 9. místě, v první lize se tedy udržel. Nejlepším střelcem týmu (a celkově v soutěži 5.) byl Jiří Klouček se 120 nastřílenými brankami, trenérem byl Radek Čejchan. Na podzim tak úspěšní nebyli, po 6 zápasech byli na 9. místě, v dalším kole klesli na 11. místo, na němž na podzim skončili. - Úspěšně si na podzim vedli zpočátku v Českém poháru, postoupili do 4. kola, ale v osmifinále skončili.

Národní házená

V sobotu 14. února se uskutečnil 5. ročník Memoriálu Ladislava Řezníčka (turnaj žen) za účasti sedmi družstev. Pořádající SK Rubena Náchod v něm přesvědčivě zvítězila, vyhrála všech šest zápasů. Tabulku uzavřelo „Béčko" Rubeny, které nevyhrálo ani jeden zápas. V březnu se v hale Rubeny uskutečnil 8. ročník Memoriálu Jana Václavka st., v tom ženy SK Rubeny neuspěly, nevyhrály ani jediný zápas, skončily na posledním (5.) místě. Uzavírají i tabulku nejvyšší soutěže - I. ligy, po 16 zápasech byly na posledním, 12. místě bez jediné výhry, bez jediného bodu. Pak sice třikrát vyhrály, ale na konci tabulky zůstaly a z I. ligy sestoupily.

Volejbal

Krajský přebor I. třídy hrají jak muži, tak i ženy. Muži i ženy SK Rubena Náchod se mezi deseti družstvy v soutěži pohybovali na jaře kolem 4. místa, ženy TJ Sokol Staré Město na jaře byly na 2. místě. V zimním okresním volejbalovém poháru získaly ženy Rubeny Náchod 1. místo. Kadetky SK Rubeny Náchod byly úspěšné v Českém poháru (v lednu a únoru), mezi 16 družstvy z celé republiky získaly 1. místo. Úspěšné byly i ve své I. lize (krajské), vedly po většinu jarního kola tabulku (hrálo 7 družstev). Po úspěšném zakončení ligové soutěže se zúčastnily posledního kola Českého poháru kadetek, v němž skončily třetí, což jim v celkovém součtu pěti turnajů vyneslo konečné 2. místo.

Koncem července skončil ročník 2008-09 okresních volejbalových soutěží. V okresním přeboru I. třídy žen zvítězilo Béčko Rubeny, Béčko Sokola Staré Město skončilo na předposledním, 7. místě. V téže soutěži mužů zvítězilo Áčko Sokola Staré Město.

I na podzim hráli muži i ženy SK Rubena Náchod krajský přebor I. třídy, družstvo mužů se pohybovalo v půli tabulky (většinou na 6. místě), ženy tabulku zpočátku chvíli vedly, ale skončily na 3. místě. Ženy TJ Sokol Staré Město byly v téže soutěži na 7. místě (hrálo 10 družstev).

Juniorky i kadetky SK Rubena Náchod hrály „krajskou ligu", juniorky se pohybovaly po celý podzim v čele tabulky (hrálo 5 družstev), v posledním kole roku si prvenství udržely a získaly šanci na postup do extraligy. Kadetky byly méně úspěšné.

Vítězství v krajském kole středních škol si ve volejbale vybojovaly studentky náchodské obchodní akademie.

Basketbal hrálo jen průměrně družstvo pod hlavičkou stavební průmyslovky.

Futsal Futsalisté SK Goll Běloves se drželi po prvních letošních utkáních v Celostátní lize sálové kopané na 4. příčce v tabulce, po 20 zápasech byli na 2. místě, ale nakonec nezvládli semifinále a skončili jarní kolo na 4. místě. - Na přelomu října a listopadu byl zahájen další ročník Celostátní ligy sálové kopané. Tým SK Goll Běloves, vedený trenérem Václavem Přibylem, si vedl stejně úspěšně jako na jaře, skončil opět na 4. příčce (mezi 12 družstvy). Marek Srkal získal titul futsalového mistra Evropy do 21 let, hrál totiž úspěšně v českém reprezentačním týmu. Mezi nejlepší jednotlivce ligy byli zařazeni Vacko, Havrda a Eimer.

Florbal FTS Florbal Náchod si vedl úspěšně jak v jarním, tak i podzimním kole. Plhovské školní družstvo, které vede učitel Jaroslav Smrček, zvítězilo v krajském finále a postoupilo do republikového finále, které bude v únoru 2010 v Liberci.

Hokejbal Rangers Náchod hrály II. národní hokejbalovou B ligu - východ celkem úspěšně. V dubnu hráli čtvrtfinále play off, po dvou semifinálových vítězstvích nad hokejbalisty Pardubic měli naději na postup do finále, ale tam se už neprosadili.

Korfbal Mladí náchodští korfbalisté jsou velmi úspěšní. Jarní sezonu zakončili minižáci na 2. místě (v mistrovství republiky v Děčíně), mladší žáci i žákyně zvítězili (MR v Náchodě), starší žáci byli „bronzoví". Úspěšní byli i v soutěži o Český pohár, mladší žáci a minižáci zvítězili, starší byli i tady třetí. Nejlepší střelkyní minižáků v jejich lize je náchodská Pavlína Štěpánová, jen o jeden koš za ní zůstal Matěj Vonka. Korfbal se začal hrát ve škole na Plhově v roce 1997, po celou dobu korfbalisty úspěšně vede trenérka Jaroslava Pavlovičová.

Kuželky

Do nového roku nastoupili muži SKK Primátor Náchod na 3. místě v I. lize, kdežto ženy byly ve své I. lize na 9. místě (12 družstev). V dorostenecké nejvyšší soutěži byli náchodští chlapci na předposledním (11.) místě, dorostenky na 9.

Úvodní utkání roku oba prvoligové týmy (muži i ženy) v Praze prohrály. Muži se brzy vzchopili, po 15 zápasech byli na 2. místě, na konci února po 16 zápasech na 1. místě. V konečném pořadí (na konci dubna) zůstali na 2. místě (32 b.) za Jihlavou (36 b.). Ženám se nedařilo, přibližovaly se k sestupu, nakonec se udržely, skončily na 10. místě (12 družstev). Béčko mužů ve III. lize zvítězilo a postoupilo do II. ligy, ženy byly uprostřed tabulky. Prvoligové kuželkářské dorostenecké celky se s obtížemi v soutěži udržely.

Ve druhé polovině května zorganizoval SKK Primátor Náchod 1. ročník Memoriálu Františka Majera dvojic neregistrovaných hráčů a hráček. Zúčastnily se jej 102 dvojice. Ve dvojicích mužů zvítězili Jiří Probošt a Radek Martinec, z žen Alena Prokopová a Šárka Svobodová, ve smíšených dvojicích Alena Prokopová a Jiří Prokop.

Muži A po většinu podzimní sezony vedli tabulku, ale nakonec skončili druzí, ženy skončily sezonu na 3. místě (v obou soutěžích hraje 12 družstev). B mužů se ve II. lize pohybovalo v dolní půli tabulky, ženy v podzimní části III. kuželkářské ligy skončily na 4. místě (10 družstev). V mezinárodní soutěži - lize mistrů letos muži neuspěli.

Dorostenci a dorostenky SKK Primátor Náchod se v listopadu zúčastnili turnaje v Gostyni v Polsku. Lucie Moravcová získala druhé místo v jednotlivcích, v družstvech naše dorostenky zvítězily, družstvo dorostenců obsadilo třetí místo.

Motosporty

Trialista Jiří Svoboda, oceněný i mezi nejlepšími sportovci loňského roku, obhájil v březnu v Praze na výstavišti titul halového mistra České republiky. Je členem náchodského Svofe Trial Teamu. V květnu zvítězil v závodech Mistrovství ČR, které se jely v Břežanech, již po čtvrté se stal halovým mistrem ČR. Na světovém šampionátu v Itálii obsadil druhé místo a stal se tak vicemistrem světa.

V mistrovství střední Evropy v závodu do vrchu v Pezinoku 23. a 24. května se uplatnil Vladimír Vitver (z týmu SVC Náchod Motorsport), byl 4. mezi asi třemi stovkami závodníků. Ze závodu v Trento-Bondone (Itálie), který byl součástí mistrovství Evropy, si v červenci přivezl „zlato". Úspěšný byl i v závodu do vrchu „Pezinská Baba" ve druhé půli července. Bylo to současně Mistrovství Evropy i Mezinárodní mistrovství ČR. Ve své třídě byl nejlepší, celkově skončil na třetím místě. Na konci srpna se jel závod do vrchu na Ještědu. V kategorii SE-1400 zvítězil náchodský Vláďa Novák, jeho kolega Josef Cvejn byl třetí.

V motoristickém sportu si vedl dobře na mezinárodním mistrovství v Ústí nad Orlicí Miloš Beneš, v červnovém závodě Ecce homo měl nejlepší čas z českých závodníků, celkově byl třetí, v červenci v Pezinoku bohužel havaroval a jeho Fiat začal hořet. Úspěšně si vedl v závodu ve Vsetíně na voze F 3000 Ralt/F 1 Cosworth. V Mezinárodním mistrovství ČR byl druhý, na legendárním „Laudonu" u Lanškrouna v sobotu 5. září skončil třetí.

Minikáry jely svůj závod, který je součástí mistrovství ČR - Českého poháru, na konci května za nepříznivého počasí v zatáčkách v Babí. Z náchodských účastníků se prosadil jen Radim Fiedler, který skončil na 3. místě v kategorii M5.

Cyklistika a horská kola se těší velkému zájmu široké veřejnosti, běžným cyklistům slouží ve městě a okolí už desítky kilometrů kvalitních cyklostezek. - Pátý ročník etapového závodu horských kol Galcensis MTB Challenge 2009 odstartoval svůj prolog v sobotu 19. července odpoledne od náchodského pivovaru s cílem na Dobrošově, první etapa pak začala v neděli hromadným startem od nemocnice. Během osmi dnů ujedli závodníci 13 zemí asi 450 km a zdolali stoupání celkem 14 000 m. Ze závodníků našeho regionu byli nejúspěšnější František Žilák a Petr Sulzbacher z Teplic nad Metují (druzí v týmech). - Trojice náchodského AxitDoldy Doležal, Kaněra, Čížek získala v půli září na Mistrovství republiky 2009 v Teplicích nad Metují v hodnocení družstev třetí místo. - V cyklistické extralize roku 2009 skončil v kategorii nejmladších náchodský Tomáš Koutský na třetím místě.

Tenis Zimní sezonu ukončili náchodští tenisté v dubnu, v kategorii mladších žáků zvítězila ve čtyřhře dvojice Ondra Mazáč a Adam Hloušek, Ondra byl 2. ve dvouhře, ze žákyň byla úspěšná Tereza Macková. Náchodští tenisté sázejí na mladé naděje.

Mažoretky O prvním květnovém víkendu se konalo v Jaroměři Mistrovství ČR, jehož se zúčastnilo 49 skupin, 119 sóloformací a celkem 1109 dívek. Náchodské reprezentantky se umístily ve všech kategoriích na místech nejpřednějších a postoupily do finálových kol. Vůbec nejúspěšnější mažoretkou byla náchodská Anna Bergerová, která měla v celé soutěži nejvyšší celkové bodové hodnocení, dvakrát plný počet (10) bodů. - Úspěšně se zúčastnily soutěží baton 16/5 ve Valticích, pompom 20/6 ve Vyškově, kadetky a seniorky 31/5 v Hořicích a juniorky 13/6 v Hronově. Tam náchodské mažoretky patřily k republikové špičce. Zúčastnilo se na 700 děvčat, juniorky (12-15 let) si třetím místem zajistily účast na Mistrovství Evropy v polském Opole, seniorky se staly mistryněmi ČR. O týden později ve Vyškově byly seniorky opět „zlaté", a to jak s hůlkami, tak i s třásněmi, na Mistrovství Evropy si zajistily postup i juniorky a kadetky i několik miniformací. To se konalo v září v Opole v Polsku za účasti mažoretek ze 7 evropských států. Zlaté medaile a titul mistryní Evropy si přivezla v sólo batonu Anna Bergerová a jedna z náchodských miniformací, druhé místo v pompomu seniorky Jana Maršíková a Dominika Studentová, s týmž nářadím byly juniory duo Eliška Obytová a Zuzka Dušková třetí, bronz získaly i seniorky s třásněmi.

Rock and roll V poslední květnovou sobotu bylo v Beránku mistrovství ČR v akrobatickém rock and rollu Pohár města Náchoda. Ve čtyřech kategoriích se představilo 68 párů a skupin. Z náchodských párů skončili v kategorii C Jan Dostál a Dita Třešňáková na 4. místě, Dominik Dušek a Adéla Zemanová mezi žáky na 2. místě a v kategorii dívčích formací (junior) byla náchodská skupina čtvrtá.

Lyžování - vzhledem k tomu, že v únoru napadlo postupně poměrně dost sněhu, mohli lyžaři využívat i zdejší stráně a běžkaři pláně.

Rychlobruslení

BK Náchod - klub sportovního bruslení uspořádal o víkendu 21. a 22. února spolu s Českým svazem rychlobruslení na zimním stadionu závody v rychlobruslení na krátké dráze 2. junior open. Jednotlivci závodili na tratích 500, 1000, 1500 a 3000m, štafeta žen na 3000m, mužů na 5000m. Náchod úspěšně reprezentovali Jan Homolka, Ema Niklová, Jan Žďárek, Tereza Kolesáriková, Tomáš Verner, Klára Prokopová a Markéta Žďárková.

Krasobruslení

Krasobruslařská sezona začala v listopadu závody v Ostravě, jichž se zúčastnilo 30 krasobruslařek. 13letá náchodská Adina Hovorková získala bronzovou medaili.

Hokej

HC Náchod hraje spolu s devíti dalšími kluby krajskou ligu, na přelomu roku byl na 4. místě v tabulce, kterou vedlo s přehledem Nové Město nad Metují. Pět prvních, mezi nimi i náchodští hokejisté, se utkali o titul přeborníka kraje. Náchodští sice postoupili do čela tabulky, ale po porážce od Nového Města se vrátili na 2. místo, kde zůstali i po závěrečném kole. O kvalifikaci do II. ligy se neúspěšně snažil tým Nového Města. V krajském přeboru juniorů - skupině A hrál tým „Dvůr-Náchod", mezi 4 družstvy si vedl celkem úspěšně.

V půli září zahájil přípravný hokejový turnaj Metuje Cup (Hronov, Náchod, Jaroměř, Choceň). V říjnu pak začala „krajská liga". Krajskou ligu Hradeckého kraje hrálo na podzim 9 družstev, Náchod se držel v polovině, na konci roku byl na 4. místě. Ve vedení tabulky se střídala Jaroměř s Novým Městem.

Mladí hokejisté hráli rovněž krajskou „ligu" (hrálo celkem deset družstev). Junioři Dvůr Králové/Náchod vedli tabulku, dorostenci tabulku uzavírali. V žákovské hokejové lize (po 12 družstvech ze zhruba východní poloviny Čech) byli žáci 5. tříd HC Dvůr Králové-Náchod na 6., 6. tříd na posledním 12., 7. tříd i 8. tříd na 10. místě.

Zimní triatlon - Na mistrovství světa v zimním triatlonu, které se konalo v půli února v rakouském Gaishornu, získaly stříbrné medaile české štafety juniorů i mužů, v té závodili Tomáš Doležal a Michal Kaněra (z náchodského AxitDoldy), oba byli úspěšní i individuálně. Na konci měsíce února v závěru sezony ve Vimperku obhájil Doležal titul mistra republiky, Kaněra získal mistrovský titul v kategorii do 23 let. Úspěšný byl i Pavel Jindra.

Šachy Družstva TJ Sněžka hrála krajský přebor, na konci jarní sezony bylo družstvo A na 2. místě, B a C uzavírala tabulku (11. a 12. místo). Tradičními oporami oddílu jsou pánové Čechura, Ringel, Mojžíš, Velecký, Vrňata, Cerha a Pinkava. „Déčko" skončilo v regionálním přeboru na posledním 9. místě. - Poslední květnovou sobotu pořádají šachisté tradiční setkání na Špince a začátkem července turnaj jednotlivců. V listopadovém krajském přeboru šachových družstev získala Sněžka TJ Náchod 3. místo (12 družstev). V krajské soutěži družstev - skupině východ byla na konci roku TJ Sněžka Náchod B na 3. místě a Niki TJ Náchod C na 9. - Na sv. Štěpána zorganizovala TJ Náchod už po 46. bleskový turnaj. Z náchodských šachistů byli úspěšní v prvním finále Jiří Jirka ze Stampu Náchod (zvítězil), ve 2. finále byl Petr Vašíček třetí a ve 3. finále Patrik Vágner druhý (oba TJ Náchod). - Oddíl eviduje 35 aktivních hráčů, sídlí v klubovně nad kinem Vesmír. Předsedou je Ing. Petr Dusbaba.

Šachový oddíl Sokola se schází v klubovně v sokolovně, jeho trenérem je František Fuchs a zaměřuje se především na mladé šachisty. Kolektiv žáků se účastní řady různých turnajů, Martin Saučuk hrál i na přeboru Čech a už dvakrát na mistrovství republiky jednotlivců.

Plavecké sporty

Již 38. ročník Setkání otužilců na Metuji (a 9. ročník Memoriálu Jirky Řebíčka) se konal 10. ledna. Setkání organizuje oddíl SK Výtahy Náchod - Metujští tygři. Letos museli do ledu „vyřezat bazén" 50x8 m, vzduch měl -7°C, voda byla kolem nuly. Plavalo se 100 nebo 250 m, zúčastnilo se asi devadesát otužilců. „Vyhecovat" se k ponoření do vody nechali i tři diváci. Nestor otužilců, 95letý Ladislav Nicek letos nepřijel. - Náchodský otužilec Petr Kocián byl na podzim hostem televize Nova v pořadu Mr.GS.

Na konci ledna se plavci náchodského Delfína zúčastnili 1. oblastního kola mistrovství ČR družstev, v mužské kategorii bez rozdílu věku skončili na 3. místě. Nejúspěšnější byl tradičně Pavel Janeček (tři 1. a jedno 2. místo), štafeta Delfína (4x100m) byla druhá. V půli února se konalo v Chomutově Zimní mistrovství ČR dorostu, dorosteneckým mistrem republiky se stal Martin Cöger, zvítězil na trati 200m prsa, druhý byl na 50m a 100m. Zúčastnil se pak i mistrovství ČR dospělých v Českých Budějovicích od 20. do 22. února. V březnu se v trutnovském bazénu plavalo první kolo Poháru Jiráskova kraje a Podkrkonoší za účasti dvou stovek plavců z deseti oddílů. Náchodský Delfín byl opět úspěšný, Ema Umlaufová (12 let) získala tři zlaté (100 m znak a 50 a 100 m volný působ), po dvou zlatých Aneta Nyčová (100m prsa a 100 m znak) a Josef Matyáš (50 a 200 m volný způsob; oba r. 1996), „zlato" ještě získali Martin Cöger, Dominik Ševců a Jakub Litoš, „stříbro" Marek Rajsner, Daniel Halaška, Kryštof Kinl, Tereza Škodová a Viktor Tomek. - Na konci března se v našem bazénu plavala Modrá stuha města Náchoda. Zúčastnilo se 15 oddílů, mezi nimi i plavci z polské Chudoby. Z náchodských „delfínů" získal dorostenec Pavel Janeček 1. místa za 100 m znak a 100 m motýl, 2. místo žák Štěpán Remeš, „bronz" získali Martin Cöger mezi muži, Aneta Nyčová v kategorii žákyň a mezi žáky Josef Matyáš. V 19. ročníku Jarního poháru začátkem dubna v Hradci Králové Aneta Nyčová zvítězila na trati 100 m prsa, Dominik Ševců byl 3. na 100 m motýl. Úspěšní byli i Pavel Janeček a Martin Cöger. - V květnu na 5. ročníku Jarní ceny v Praze Podolí mladší dorostenci Martin Cöger (200 m) a Daniel Halaška (100 m) zvítězili v prsařských kategoriích. Medaili získal i Štěpán Remeš, úspěšní byli i další plavci. - Ve dnech 8. a 9. května se konalo v Osvětimi (v Polsku) mezinárodní plavecké juniorské utkání ČR, PL a SR. Naši sice nepřivezli v jednotlivcích medaile, ale tým ČR skončil druhý a tři „náchodští delfíni" Pavel Janeček, Martin Cöger a Aneta Nyčová se zasloužili o druhé místo ve štafetě 4x100 m kraul, v němž naši republiku úspěšně reprezentovali. - V Chrudimi soutěžili v květnu deseti a jedenáctiletí plavci obou východočeských krajů, naši „delfíni" přivezli „náklad" 26 medailí: Lucie Kramlová 3 zlaté a 2 stříbrné, Jan Pavelka 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové, Jan Pejskar 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronz, Daniela Felgrová 4 stříbrné a 1 bronz, Tereza Hrubá 1 zlatou a 2 třetí, Tereza Škodová 2 stříbrné a jedno 3. místo Jakub Litoš. - Předposlední květnový víkend byly v Trutnově krajské přebory 12letých a starších. Jedenáct plavců si odtud přivezlo titul přeborník kraje, přivezli si celkem 38 zlatých medailí a zvítězili v bodovací soutěži 16 zúčastněných družstev. Josef Matyáš a Pavel Janeček získali po osmi zlatých (ve všech disciplinách kromě 100 m motýl), Štěpán Remeš vybojoval 6 zlatých a po jednom stříbru a bronzu, po třech zlatých přivezli Martin Cöger a Anata Nyčová, Kryštof Kinl zvítězil na 100 i 200 m prsa, získal i jednu stříbrnou a dvě bronzové. Dvojnásobným přeborníkem kraje je i Dominik Ševců, úspěšní byli i další „medailoví" plavci Josef Hakl, Daniel Halaška, Matěj Raisner, Ema Umlaufová, Jan Tyč, Jindřich Čáp, Štěpán Hakl, Barbora Čejchanová, Gabriela Trebichavská a Hana Rutová. -- Začátkem června se konal v Litoměřicích pohár ČR desetiletého žactva, medaile získali Daniela Felgrová (zlato na 100 m a 2 další), Lucie Kramlová, Pavel Janeček (4 medaile) a Martin Cöger. - Na konci června v Chomutově soutěžili třináctiletí, Aneta Nyčová se stala mistryní na 200 m prsa, Josef Matyáš získal bronz na 100 m kraul.

Skupina pěti náchodských plavců v čele s Petrem Kociánem (ze Sportovního klubu dálkového a zimního plavání Náchod) „pokořili" spolu s dalšími přáteli Baťův kanál na jižní Moravě. Za 28 hodin a 36 minut překonali 82 km této umělé vodní cesty. (Každý uplaval 9 km při střídání po 4 a půl hodinách.)

Prvním závodem podzimního kola byl o Pohár města Hořic. Delfíni získali 2. místo mezi 12 oddíly regionu východních Čech. „Zlaté" byly tři dívky - Ema Umlaufová, Lucie Kramlová a Hana Rutová, z chlapců byl nejúspěšnější Jakub Litoš (2 stříbrné). Celkem získali náchodští mladí plavci v Hořicích v říjnu 3 zlaté, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile. - Z 25. ročníku Velké ceny města Trutnova v půli října přivezli náchodští delfíni 4 medaile - stříbrné Cöger a Janeček, bronz Umlaufová a Nýčová. - Janeček, Cöger, Nyčová, Kinl, Umlaufová, Kramlová, Matyáš, Felgrová, Dusílkoví i další byli úspěšní i koncem října v Poháru Jiráskova kraje a Podkrkonoší. - O víkendu na přelomu října a listopadu se „doma" plaval 6. ročník o Cenu rytíře Hrona. Tři náchodští plavci získali po třech „zlatých". Starší žačka Aneta Nyčová (50 m prsa, 50 m motýl a 100 m polohově), Josef Matouš (kraul, motýl a polohově - v kraulu je v čele letošních tabulek 13 letých) a Daniela Felgrová, vítězka Poháru ČR 10letých na 100 m znak (50 m kraul, 50 m znak a 100 m polohově). Milan Ptáček (10let) zaplaval na 2 zlaté a 1 stříbrnou, po čtyřech medailích (1 zl. a 3 stříbrné) získali Štěpán Remeš, Hana Rutová a Dominik Ševců, medaile získali i další „delfíni". V Chrudimi v krajském přeboru obou východočeských krajů „delfíni" opět „bodovali", pět z nich si odváželo titul krajského přeborníka: mladší dorostenec Pavel Janeček (pět zlatých, v krátké polohovce je v čele letošních mladších dorostenců), Josef Matyáš (2 zl. a 3 stř.), Martin Cöger (1 zl. a 2 stř.), Kryštof Kinl (1 zl. a 1 bronz), Štěpán Remeš (po 1 zl., stř. a bronz). Zlato vybojovala i náchodská štafeta na 4x50 m polohově. („Delfíni" získali ještě další 4 stříbrné a 5 bronzových.) - Úspěšní byli i na 16. ročníku Velké ceny města Vysoké Mýto, odkud si „delfíni" přivezli 12 zlatých medailí (jednotlivci) a k nim další dvě zlaté ze štafet. - Úspěšně se zúčastnili i krajských přeborů 10 a 11 letých ve Svitavách a oblastního přeboru 12letých a starších v České Třebové. Ze Svitav přivezli 14 zlatých, Lucie Kramlová a Daniela Felgrová se staly krajskými přebornicemi mezi desetiletými, Jan Pavelka a Tereza Hrubá mezi jedenáctiletými. Z České Třebové si přivezl Josef Matyáš (1996) 7 zlatých a 2 stříbrné, získané medaile dalších „delfínů" jdou do desítek. Martin Cöger je v čele českých tabulek na trati 200m prsa. - V našem bazénu proběhla v prosinci oblastní soutěž devítiletých z východočeských krajů, Viktor Tomek získal čtyři zlaté medaile (50 a 100 m znak, 100 m kraul i polohově), „zlato" získali i Matouš Jirman a Aleš Cedidla, úspěšní (stříbrní a bronzoví) byli i Milan Ptáček, Štěpán Pollak, Vojtěch Pavelka a Karolína Hrubá. - V zimním poháru 10letých v Berouně (mistrovství republiky) byla naše Felgrová třetí, mezi třináctiletými získali bronz naši Aneta Nyčová a Josef Matyáš. Mladší dorostenec Pavel Janeček (15 let) získal na mistrovství republiky v Plzni „stříbro" na 100 m polohově a 200 m motýl. - Delfíni se v prosinci také úspěšně zúčastnili příhraničních okresních přeborů v Chudobě (Wodny swiat Kudowa Zdroj), třináctiletý Josef Matyáš zaplaval v motýlku nejlepší letošní čas v ČR a druhý letošní nejlepší čas na 50m kraul. Čas Martina Cögera na 50 m prsa byl druhý letošní nejlepší český čas. Úspěšní byli i další plavci. Náchodský plavecký oddíl patří už dlouhodobě mezi výkvět náchodského sportovního mládí.

Turistika Svaz cestovního ruchu Branka se i letos v lednu podílel na expozici našeho regionu na veletrhu Regiontour v Brně. Klub českých turistů uspořádal v sobotu 18. dubna tradiční pochod (15 a 25 km) a cyklojízdu (40 km) Okolo pevnosti Dobrošov. Přestože se počasí právě ten den poněkud zhoršilo, přišlo na 80 účastníků. Jako v letech minulých zorganizoval v předvečer čarodějnic jarní úklid v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově a pro své členy řadu turistických akcí, pěších i cyklistických. Vyvrcholením letní turistické sezony byl týdenní pobyt náchodských turistů na kolech i pěšky v Krušných horách (s ubytováním v Mikulově) a podzimní sraz turistů královéhradecké oblasti na Jiráskově chatě 28. září spojený s přednáškou manželů Čejkových z Hradce Králové o Íránu.


Počasí

Rok začal mírně mrazivým počasím se střídavě slunečnou a zataženou oblohou a nevelkou sněhovou pokrývkou, 5. ledna napadl sníh a přišly i silnější mrazy, ráno i pod -10°C. Nejnižší teplota byla 6. ledna ráno v Adršpachu -28°C. Sníh se držel a občas i mírně připadl, teploty od půli ledna už nebyly extrémní. Po slunečném pondělí 19. ledna přišlo opět několik dní mlhavých a sychravých s teplotami kolem nuly, podobně pokračovalo počasí nejen do konce ledna, ale i v únoru, kdy sníh z kopců nad Náchodem pomalu mizel. Znovu napadl ve druhém únorovém týdnu, kdy se i ochladilo, a zůstal ležet, s teplotami ve dne kolem nuly, v noci mírně pod nulou. V některých oblastech republiky byla vyhlášena i sněhová kalamita. Obleva nastala na samém konci února. Koncem prvního březnového týdne způsobilo tání a déšť místy vylití řek z břehů, u nás došlo jen k mírnému zvýšení hladiny řeky bez většího nebezpečí. Počasí bylo i dále nevábné, občas ráno bílo, ovšem jen na pár hodin, pak už zase jen mokro, vlhko, nevlídno. Slunečno bylo o prvním jarním dnu (21. 3.), ale jen ten jeden den. Některá další rána byla opět s vrstvičkou sněhu. Na začátku dubna proběhlo pár slunečných dnů, ale i pak bylo jen proměnlivo. O velikonočních dnech počasí přálo, slunce svítilo, odpolední teploty dosahovaly 20°. Slunečné, relativně teplé a suché počasí se pak až na drobné výjimky drželo do konce měsíce i na počátku května, květnové sváteční dny sváděly k vycházkám a výletům. V půli měsíce k radosti zemědělců i zahrádkářů několikrát zapršelo, bouřka v pátek 22. ani v noci z úterý na středu 26. a 27. května u nás na rozdíl od jiných míst žádné větší škody nezpůsobila, ale vydatně „zalila" a doplnila vodu ve studních. Koncem května prý začaly růst i houby. Na přelomu května a června se značně ochladilo a občas pršelo, pak se počasí na pár dní „umoudřilo", ale začátek kalendářního léta byl opět studený, deštivý a větrný, celkově velmi nevlídný. Počasí se „nevyvedlo" ani na počátku července, v řadě míst republiky nadělaly veliké škody přívalové deště a bouřky se silným větrem. Ty se porůznu vyskytovaly po celý červenec, postihly zejména severovýchodní Moravu a Slezsko, jižní Čechy a Vysočinu, ale ve čtvrtek 23. července bylo zasaženo i Policko, zejména v obci Bělý se mohutně rozvodnil jindy nenápadný potok, bouřka s vichrech lámala stromy, na několika místech je museli hasiči odstraňovat ze silnic i z železniční trati. Na Náchodsku zasahovali asi u čtyř desítek případů, v celé republice si tentokrát přívaly vody vyžádaly 15 lidských životů. Horkých dní, které lákaly na koupaliště, bylo jen několik, vždy vystřídaných deštěm a ochlazením. Houbaři měli koncem července „houbařské žně". V srpnu se počasí „umoudřilo", řádka dní přinášela i teploty opravdu vysoké, v těchto dnech ožívala i koupaliště. Se začátkem září přišlo i mírné ochlazení, ale většina dní byla příjemná, slunečná s teplotami kolem 20°C. Počasí, celkem suché, lákalo k výletům. Zemědělské práce na polích v okrajových částech města probíhaly bez větších problémů. V půli září trochu zapršelo, ale po přechodu fronty bylo opět relativně teplo a sucho až do konce měsíce. Ovoce dozrálo, ale houby moc nerostly. Na přelomu září a října se mírně ochladilo a spadlo i trochu deště, vláhový deficit ovšem trval. Po 10. říjnu se ochladilo a začalo být deštivé, typicky podzimní počasí, ve středu 14. října ráno se objevil první sněhový poprašek, pak přišla v některých místech „nadílka" podstatně větší, na říjen neobvyklá. Sníh způsobil obtíže v dopravě a dodávkách elektrického proudu. Pod tíhou mokrého sněhu praskaly stromy, zejména listnaté, nezvyklé nést zátěž sněhu na listech. V našem okolí šlo např. o „Pasa" na Broumovsku nebo okolí Nového Hrádku. Pak sníh opět zmizel, i když dobrošovská stráň zůstala ještě několik dní bílá. Na přelomu října a listopadu bylo obvyklé „dušičkové" počasí, ale bez mrazu, takže květinová výzdoba na hřbitově zářila ještě dlouho žlutou a bílou krásou. V půli listopadu bylo na toto období mimořádně hezky, s teplotami kolem 10° a občas i sluncem, podle meteorologů byl tento listopad nejteplejší za řadu let. Začátkem prosince se ochladilo, přišly ranní mrazíky, zpočátku bez sněhu, toho trochu napadlo v sobotu 12. prosince, pak přituhlo, 18. prosince naměřili v Adršpachu -22°C. Před Vánocemi přišla obleva a ze sněhu vznikla břečka. Mlha s mrholením zakončily v posledních dnech počasí roku.

Regionální tisk

I letos vycházel Náchodský deník (Deníky Bohemia, jedna z mutací východočeského regionu). Náchodskou redakci vedl Hynek Šnajdar. Koncem léta odešel a byl vystřídán dosavadním redaktorem Jiřím Špreňarem-Řezníkem. Hlavním „náchodským" tématem byla zejména v prvních únorových dnech otázka prodeje pivovaru. (Loni to byla po celý rok dopravní situace, dále osud areálu Tepny.) Městu Náchodu a okolí se věnuje redaktorka Věra Sýkorová.

Náchodský zpravodaj vede tisková mluvčí a redaktorka Nina Adlof (Svobodová). Tradiční seriál Mgr. Lydie Baštecké na 7. stránce byl letos věnován historii náchodských hostinců, restaurací a hotelů. Jako v minulých letech jsou vedle aktuálních informací z města a městského úřadu pravidelně připomínána výročí jak osobností spjatých s Náchodskem, tak i událostí historických.

Třikrát do měsíce vychází opět inzertní Echo, stejně jako v letech minulých přináší vedle reklam i drobnější zprávy o dění sportovním i dalším, letos se výrazněji profiluje politicky, prezentuje zejména radniční opozici. V témž duchu se nesl jeden list Náchodského kurýra, který byl součástí Echa 11. prosince. - V nevybíravých útocích na vše, co se děje v našem městě i ve státě, pokračoval i letos Miro Rousek ve svém soukromém Náchodském nečase. Rozdával jej obvykle jednou v měsíci. - Inzertní měsíčník Náchodský posel se věnuje výhradně inzerci. - Již více než rok vychází inzertní měsíčník Náchodský swing, prezentující se jako „Vaše kulturní navigace". Vydavatelem a obchodním ředitelem je Daniel Šafr, šéfredaktorem Tomáš Kábrt. Klade si za úkol „mapovat kulturní dění v regionu". Vedle reklam přináší anonce některých kulturních akcí z širšího Náchodska a Novoměstska. V únorovém čísle přinesl např. zajímavý rozhovor s prof. Bohumírem Španielem, v březnu s náchodskou rodačkou, básnířkou Olgou Szymanskou, dcerou jednoho z nejvlivnějších normalizačních komunistických okresních mocipánů.

Pravidelně dvakrát do roka vychází sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem, v němž jsou i zajímavé články o našem městě. - Svaz cestovního ruchu Branka připravil a v srpnu vydal návrhy na 48 výletů za poznáním Kladského pomezí v šesti skládankových souborech (pěších, cyklovýletů a po jednom automobilovém) ze šesti výchozích měst regionu, Náchoda, Nového Města, Police, Teplic (s Adršpachem), Úpice a polské Chodoby (Kudowa Zdroj). V náchodském souboru jsou navrženy vedle prohlídky zámku pěší výlety v okolí Bělovse, po pohraničních opevněních i památkách války z roku 1866 a podél Metuje do Pekla. Pro cyklisty nabízí okruh Boženy Němcové, T. G. Masaryka a cestu do Orlických hor, pro automobilisty jednak do Kladska, jednak do zoo ve Dvoře Králové. - Dále bychom měli zaznamenat vydání 6. svazku sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku, který byl věnován 60. narozeninám ředitele regionálního muzea dr. Václava Sádla. Druhé vydání jeho Běloveské tragedie vyšlo na podzim. - Náchodskému historikovi architektury a umění Alexandru Skalickému st. vyšla v půli roku významná kniha Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, zabývající se zejména italskými vilami a jejich zahradami tohoto historického období. - Mimořádný zájem byl o knihu fotografií Zmizelý Náchod, kterou pro edici Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka sestavila a texty napsala Mgr. Lydia Baštecká. (Vyšla v prosinci.) - Galerie výtvarného umění v Náchodě vydává pravidelně katalogy k výstavám. Zatím poslední je věnován výstavě pastelů a akvarelů náchodské rodačky Jany Švábové. Bohatý výběr reprodukcí provází zasvěceným slovem ředitel galerie Jan Kapusta. Letos (2009) vydala galerie ještě katalogy k výstavě Michala Burgeta Neznámé země s úvodním slovem Vlastislava Tokoše a k výstavě monotypů Josefa Benedikta (úvodní text J. Kapusta).


Osobní a různé další zprávy

Od začátku roku zanikla okresní policejní ředitelství, místo nich byly zřízeny pro každý okres územní odbory, spadající do pravomoci krajských policejních ředitelství. Mluvčí policie ČR sdělila mj., že se v okrese podařilo snížit nedostatečný počet policistů, nyní tu pracuje 315 policistů a dalších zaměstnanců. V Komenského ulici poškodila ve středu 7. ledna řidička s 1,44 promile alkoholu v krvi svou jízdou čtyři parkující auta. Ve čtvrtek 15. ledna způsobil jeden z ubytovaných v ubytovně v Běloveské ulici ve své místnosti v 1. poschodí požár, při němž shořela postel a byla poškozena místnost. V pondělí 12. ledna vyhlásila policie pátrání po pohřešovaném 60letém Pavlu Benešovi, který odešel v sobotu 10. ledna večer od známého. Jeho tělo bylo nalezeno až v úterý 20. ledna v rokli v lesnatém terénu pod Lipím. - I v lednu došlo k větší krádeži kol. V pátek 27. 1. byla ukradena ze zavřených kójí kolárny v činžáku v Pražské ulici 4 kola v celkovém hodnotě asi 54 000 Kč. V prvním únorovém týdnu byl zadržen „místní 22letý mladík", který vnikl do jedné z prodejen potravin (rozbil vzadu okno), odnesl finanční hotovost, alkohol aj., škoda byla odhadnuta na 50 000 Kč. V sobotu 21. února hořelo v bytě ve Václavické ulici, vznikla škoda asi 70 000 Kč. V neděli 15. března došlo k vážné dopravní nehodě v Broumovské ulici (dolní Babí), řidič nezvládl řízení, auto se převrátilo na střechu, zraněno bylo všech pět pasažérů. O týden později jsme se dočetli o náchodské barmance, která fingovala loupežné přepadení, aby se dostala k penězům na hraní na automatech. Dne 23. března došlo k vloupání do prodejny potravin u mlýna, koncem března kdosi rozbil cihlou a dlažební kostkou sklo v okně a ve dveřích objektu KSČM v Kladské ulici.

Na začátku ledna (6.) náhle zemřel ve věku 74 let dlouholetý ředitel ZŠ v Komenského ulici Miloš Vysoký. V půli ledna se skauti rozloučili s vedoucím 3. smečky vlčat Jiřím Jansou. Zemřel po delší nemoci ve věku 52 let. Několik měsíců po své manželce zemřel 19. března osmdesátiletý náchodský učitel hudby a výtvarník Viktor Špráchal, 22. března pak bývalý zástupce ředitele stavebního učiliště PaedDr Václav Kadavý (ve věku 72 let) a 28. března Ing. Prokop Krutil (84 let), dlouholetý pedagog na někdejší strojnické průmyslovce a pak i dalších školách. V dubnu zemřela někdejší ředitelka zvláštní školy Eva Tylšová.

Na konci dubna uspořádala policie ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou a Českou radou dětí a mládeže akci zebra, sledovala chování chodců na přechodech v Plhovské ulici a na Pražské. Zjistila, že děti přecházejí ve většině ukázněněji než dospělí, zejména starší lidé. - Krádežím „prospívá" i neopatrnost lidí. V květnu byl před Albertem ukraden černý Peugeot, když si majitelka odběhla a nechala v autě klíčky. Podobně často usnadňuje neopatrnost i kapesní krádeže. - Začátkem května byla v Hořicích soutěž profesionálních hasičů v lezení na umělé stěně. Mezi 17 zúčastněnými zvítězil náchodský Tomáš Saifert. Na konci května bylo u Žamberka mistrovství profesionálních hasičů a policie v orientačním běhu.V kategorii nad 40 let zvítězil Ivan Křivda z náchodského územního odboru, jeho kolega John byl 4., v závodě štafet získala náchodská trojice Hanzl, John, Křivda druhé místo. - Ženu, která v sobotu 16. května přepadla textilní prodejnu na Kamenici a pokusila se ukrást tržbu, zajistili policisté bezprostředně po činu. Podobně byla ve středu 3. června dopadena čtveřice, která se pokoušela o krádež v drogerii. Protože zde už prokazatelně kradli dříve, čeká je soud. Dvě policejní preventistky ocenily 3. června dvojici dívek ze 4. třídy ZŠ Plhov, které našly a odevzdaly tašku s penězi.

Náchodští hasiči reagovali už koncem června na ničivé záplavy na Novojičínsku, udělali sbírku a dovezli jako jedni z prvních do postiženého Šenova pitnou vodu, čisticí potřeby a další věci v hodnotě 20 tisíc korun. Náchodští vodní záchranáři se koncem června úspěšně zúčastnili mistrovství ČR záchranných družstev na Novomlýnských nádržích pod Pálavskými vrchy, tým skupiny VZS ČČK Náchod dosáhl 3. místa. - Koncem července jsme se dočetli, že náchodští hasiči dostali nové služební auto Škoda Felicia Combi. Od června je v provozu v Kostelecké ulici poblíž plhovské školy nový stacionární radar, umístěný v rámci projektu Bezpečná cesta. Jen v červnu, kdy byl zkušební provoz, tam 1033 řidičů překročilo povolenou rychlost, z toho 70 jelo přes 80 km v hodině. Nejvyšší naměřená rychlost tam byla 148 km/hod.

Náchodské oddělení Policie ČR konstatovalo po skončení školního roku značný zájem maturantů o práci u policie. Na Náchodsku v současné době volná místa nejsou, jinde v republice se ovšem policistů nedostává. Koncem června došlo v Horních Rybníkách k havárii náchodské sanitky, jeden muž zemřel na místě, druhý podlehl zraněním po třech týdnech. Případ nebyl dořešen ještě ani na podzim. - Banka zachytila v červnu v tržbě jednoho z obchodů nedaleko hranic s Polskem dva zdařilé padělky 100 eurových bankovek. - V půli července někdo ukradl sochu sv. Jana Nepomuckého, která stála již 112 let na Babí vedle hasičské zbrojnice. - V srpnu jsme četli o trestním stíhání 47letého muže z Náchoda, který vylákal od svých důvěřivých známých asi milion korun na (smyšlené) zaplacení odškodného za dopravní nehodu v Nizozemí. O předposledním srpnovém víkendu byla v Náchodě vykradena prodejna tabákových výrobků. Stále velmi časté jsou krádeže jízdních kol, v regionu je hlášena ztráta kola téměř každý den.

Ve dvou prázdninových měsících řešila policie na Náchodsku téměř 850 dopravních přestupků, na pokutách vybrala přes 700 tisíc. Nejčastěji šlo o překročení rychlosti nebo nepřipoutání bezpečnostními pásy. Těžce zraněno bylo 5 osob, lehce 43 osoby. Blokové pokuty neminuly ani 7 cyklistů. - K poněkud kuriozní nehodě došlo v srpnu na cyklostezce k Ostrovům, protijedoucí cyklista narazil do cyklistky, učitelky-důchodkyně Ivanky Fantové, která utrpěla vážná zranění. Ani někteří cyklisté zřejmě „nedodržují pravidla".

V červenci zemřela ve věku 92 let dlouholetá ředitelka ZŠ Babí paní Božena Kalná. Na začátku srpna došla do Náchoda zpráva, že 2. 8. zemřel ve Švýcarsku ve věku 85 let Ing. Vladimír Šilhánek, absolvent zdejšího gymnázia, jedna z postav Škvoreckého Zbabělců (Fonda-Joyda). V neděli 24. srpna podlehl zákeřné nemoci Mgr. Aleš Horák, pedagog (naposledy náchodského gymnázia, 44 let), jeden z těch, kdo se starali o nedaleké pevnosti, psal o nich a staral se i o vydávání literatury o nich. Na začátku září zemřel celoživotní obětavý skaut Zdeněk Dopita, o deset dní později druhý stejně obětavý skaut Jiří Jansa. (Úmrtí jeho syna jsme zaznamenali v lednu.) V úterý 8. září ukončil svůj život po delší vážné nemoci P. Mariusz Nowaczyk, kaplan a farní vikář.

Policejní akce Zebra (přecházení na přechodech) se uskutečnila 1. září na několika místech v Náchodě poblíž škol. Den před tím se „ztratil" kamion (náchodské firmy Dítě Spedition) i s řidičem (Vladimírem Kuchtou, 52 let), který měl jet z Náchoda „až" do Jaroměře. Kamion byl „objeven" v Hradci Králové, řidič následně doma v Náchodě. Případ vyšetřovala policie, výsledek nesdělila. - Začátkem září jsme se dočetli, že byl dopaden dealer drog, 21letý muž z Náchoda, který téměř dva roky zásoboval pervitinem a marihuanou náchodské toxikomany. O měsíc později byl zadržen 26letý muž, také podezřelý z drogové trestné činnosti. Policisté našli i čerstvě vyrobený pervitin a zařízení k jeho výrobě. Zadržen byl i dealer drog, muž téměř 60letý. - I v září bylo zaznamenáno několik krádeží jízdních kol, krádež nafty ze stavebních strojů a nářadí z maringotky a řádka dalších krádeží, mezi nimi i dodávkového VW Multivan v hodnotě 450 tisíc z parkoviště na sídlišti u nemocnice. Častým cílem zlodějů zůstávají kola, byť byla uzamčena a připevněna lanovými zámky k pevným stojanům. V pátek 2. října došlo v Bělovsi u hraničního přechodu k havárii polského dodávkového Fiatu, při němž jeden spolujezdec zemřel a další byl vážně zraněn. Před česko-polským fotbalovým utkáním byly v pátek a v sobotu 9. a 10. října u hraničního přechodu v Bělovsi „tvrdé" kontroly fotbalových fanoušků, přijíždějících z Polska. Byly zkontrolovány téměř 4 tisíce osob v 747 vozidlech. V pátek 16. října se vloupal zloděj do hotelového pokoje (neuvedeného) náchodského hotelu a ukradl dětské hry a DVD přehrávač, vše celkem za téměř 25 tisíc. Koncem října hledala policie svědky dopravní nehody, při níž na Běloveské ulici porazila řidička malého chlapce.

V září začal v Hradci Králové soud s Jiřím Cimbálem z Jičína, důvodně podezřelým z vraždy náchodské studentky - stopařky Joudalové v červenci 2005. Byl odsouzen na doživotí, přestože tvrdí, že nevraždil.

Ve čtenářské soutěži Gaystars 2009 zvítězil v kategorii Osobnost-muž již poněkolikáté David Novotný, Náchoďan, organizátor pravidelných dobročinných akcí (Muž roku aj.) Vyhlášení bylo v úterý 20. října v prostorách pražské Solidní nejistoty. O státním svátku 28. října byli v Hradci Králové vyznamenáváni hasiči, medaili Za věrnost II. stupně dostali z Náchoda Zbyněk Kolář, Jaroslav Vojtěch a Josef Řehák, III. stupně Ladislav Prouza.

V listopadu jsme četli o zloději, který kradl v šatně u tělocvičny sportovcům, kteří tam trénovali a nezamkli vstupní dveře do budovy. Na začátku měsíce nahlásil vnuk Josefa Laciny, že je tento jeho 87letý dědeček už rok (!) nezvěstný. - V jedné z náchodských heren si vymyslela jedna za zaměstnankyň loupežné přepadení, aby zakryla zpronevěru asi 15 tisíc korun. V Kauflandu se 30. listopadu podařilo chytit trojici romských žen a „zachránit" ukradenou peněženku asi s 5000 Kč.

Ve statistice za rok 2009 jsme se dočetli, že na tísňovou linku 158 (Operační středisko Policie ČR v Náchodě) bylo 14 389 volání, z toho bylo 6523 telefonátů zbytečných. Celkově oproti roku 2008 trestná činnost poklesla (asi o 190 trestných činů), ale bohužel se zvýšil podíl mladistvých pachatelů. Celkově mírně stoupla objasněnost (na 48,3%).

V neděli 20. prosince zemřel ve věku 84 let prof. Bohumír Španiel, významný náchodský výtvarník a patriot, vystupující v dílech Josefa Škvoreckého pod jménem Rosťa Pitrman. Rozloučili jsme se s ním v pondělí 28. prosince. O Vánocích (26/12) zemřel další z významných náchodských výtvarníků, akademický malíř Jiří Kodym, jen o dva roky mladší.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 101133 návštěv