Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Kronika města Náchoda rok 2005

Politické události roku


Od ledna 2005 má naše republika plně profesionální armádu, mladým mužům už tedy nehrozí „vojna". Všeobecná vojenská povinnost bude uplatněna jen při ohrožení státu nebo za válečného stavu. Problémy se zrušením vojenské povinnosti vznikly tam, kde do konce minulého roku měli mladé muže v tzv. náhradní vojenské službě (zdravotnictví, sociální služby apod.). Ale museli se s tím vyrovnat.

Koncem ledna vznikl ve vládní koalici spor, který přerůstal ve vládní krizi. V tisku se objevily spekulace o tom, jak a z čeho uhrazoval předseda vlády Gross náklady na svůj drahý byt a k tomu přibyly nejasnosti kolem podnikání jeho ženy. Lidovci situaci vyhrotili a koncem března jejich ministři podali demisi, k nim se pak přidalo i několik ministrů dalších. Prezident demisi nepřijal a přiměl vládní koaliční strany (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) k dalším jednáním. Ta se dost trapně vlekla až téměř do konce dubna. Teprve v pondělí 26. dubna podal Stanislav Gross požadovanou demisi, týž den jmenoval prezident republiky (na návrh ČSSD) novým premiérem Jiřího Paroubka a ten mu ještě v podvečer vládu představil. V této „nové" byl jen minimální počet změn, jen čtyři jiná jména. Parlament dal vládě „stojedničkovou" důvěru v pátek 13. května.

Politické spory se v prvních měsících roku vedly o tzv. Evropskou ústavu. Vládní koalice prosazovala její přijetí, ať už referendem, nebo v poslanecké sněmovně, opozice poukazovala na její nedostatky. Negativní výsledky referenda ve Francii a Nizozemí ovlivnily názor na tento dokument i u nás a přestalo se o něm mluvit. Musel by být totiž přijat všemi 25 státy.

O víkendu v půli dubna byla v náchodském Vatikánu okresní konference KDU-ČSL, na níž byl okresním předsedou zvolen poslanec Ing. Jiří Hanuš, někdejší červenokostelecký starosta. V sobotu 18. června byl pak zvolen předsedou KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji.

V neděli 15. května skončilo ve Vídni mistrovství světa v ledním hokeji, čeští hokejisté se zde stali mistry světa, což přijala podstatná část národa bouřlivými ovacemi.

V červenci zemřel po dlouhé nemoci ministr kultury Pavel Dostál, jehož jsme mohli vídat pravidelně na Jiráskových Hronovech. Na jeho místo byl jmenován rovněž divadelník a manažer Vítězslav Jandák.

Politickou událostí jistě je i fakt, že se na počátku září stal člen náchodského zastupitelstva (za ČSSD) Jan Birke vedoucím sekretariátu předsedy vlády Jiřího Paroubka (po odvolaném Zdeňku Doležalovi, který čelí obvinění z korupčního skandálu).

Politický podtext mají i dlouhotrvající problémy s financováním zdravotnictví. Praktičtí lékaři, jimž zdravotní pojišťovny zdržují platby i několik měsíců, stávkovali ve čtvrtek 6. října. Stávky se zúčastnila i část náchodských praktických lékařů. Na shromáždění před ministerstvem zdravotnictví požadovali mj. i odvolání ministryně Emmerové. K tomu přistoupil premiér Paroubek o dva týdny později. V zápětí se vyhrotil spor mezi premiérem a prezidentem o jmenování nového ministra, prezident odmítl jmenovat navrženého MUDr. Ratha, dokud se nevzdá funkce prezidenta lékařské komory. Na to po jistém váhání dr. Rath přistoupil a byl 4. listopadu ministrem jmenován. Záhy na to byl odvolán ministr zemědělství Zgarba a nahrazen dosavadním poslancem (za ČSSD), ekonomem Janem Mládkem.

V pondělí 24. října navštívil Náchod v souvislosti s výstavou fotografií z Bruselu a Strasburku europoslanec Oldřich Vlasák. Pobesedoval se zástupci samospráv a se studenty VOŠ stavební. Putovní výstava se konala v rámci 1. výročí vstupu ČR do Evropské unie.

Na podzim jsme se také dověděli, že lídrem krajské kandidátky ODS pro volby do poslanecké sněmovny v příštím roce bude stávající poslankyně Mgr. Zdena Horníková, ČSSD povede do voleb poslankyně Hana Orgoníková a KDU-ČSL poslanec Ing. Jiří Hanuš.

Život občanů a činnost MÚ


Náchod měl k 1. lednu 2005 celkem 21 038 obyvatel. (Ke konci roku 2004 mi ovšem z matriky sdělili číslo 21 052 obyvatel.) Během roku 2005 se 282 obyvatelé přistěhovali, 393 odstěhovali, narodilo se 179 dětí (z toho nejvíc v listopadu - 23), zemřelo 227 lidí (nejvíce v březnu - 31), takže celkový úbytek obyvatel činil 159 osob. V Náchodě má tedy na konci roku trvalý pobyt 20 879 obyvatel.

Pro občany přišly s 1. lednem spíše nepříznivé zprávy. Zvyšují se ceny asi 50 druhů správních poplatků, což se ovšem dotkne jen omezeného okruhu lidí. Všech se dotýká zvýšení cen elektřiny (asi o 4%), cena vodného a stočného se v našem městě zvyšuje na 39,40 Kč za m3, zvyšuje se i platba za odvoz odpadu na 480 Kč na osobu a rok. Od 1. února byly zvýšeny i téměř všechny poštovní poplatky. Zvýšily se ovšem starobní důchody (v průměru asi o 400 Kč měsíčně), zvýšilo se i životní minimum a minimální mzda a leckde i platy. V průběhu roku se dost výrazně zvyšovaly ceny ropných produktů (benzin až přes 33 Kč), což pak druhotně ovlivňovalo i ceny v dalších oblastech. Koncem roku se ceny vrátily pod 30 Kč za litr. K 1. říjnu došlo i k výraznému zvýšení ceny zemního plynu (asi o 17%).

Město v tomto roce získalo dotace na rekonstrukci zimního stadionu, na rekonstrukci panelového sídliště Plhov, výstavbu cyklostezek v ulici Kladské a z Malého Poříčí do Velkého Poříčí podél řeky Metuje a na opravy některých městských komunikací (Krásnohorské, Nemocniční).

Na počátku roku bylo konstatováno, že se loni zlepšilo třídění odpadů občany. Na tříděný odpad je v Náchodě celkem 185 kontejnerů, z toho 111 žlutých na plasty, 68 zelených na sklo a 6 velkoobjemových na starý papír.

Podle nového zákona o službě státních zaměstnanců musejí vedoucí zaměstnanci státních úřadů do konce roku 2005 složit předepsanou zkoušku z jednoho z cizích jazyků - angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Protože na konci roku končí platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.1994, zvýšilo se množství práce pro oddělení občanských průkazů městského úřadu, podobně si měli řidiči vyměnit starší řidičské průkazy za nové. V tomto případě však vláda termín výměny, původně rovněž do konce roku, prodloužila. Obě oddělení sídlí v budově vedle polikliniky.

Představitelé města navštívili 6. ledna v náchodské porodnici maminku prvního náchodského občánka. Tím je Markétka Dítětová, narozená 3. ledna. Mamince předali květinu a pro dcerku zlatý řetízek s přívěskem. (V lednu se v Náchodě narodilo celkem 11 dětí.) Ve středu 19. října byli na radnici přijati manželé Cvrkalovi, jimž se 2. ledna narodila trojčátka (ve fakultní nemocnici v Hradci; dva chlapci a dcerka, k dvouletému Františkovi).

Městské středisko sociálních služeb v Náchodě sdružuje od 1. ledna domovy a penziony pro důchodce (Marie a Harmonie), dům s pečovatelskou službou (Harmonie II) a terénní pečovatelskou službu, která zajišťuje mj. dovážku jídla, zajišťování nákupů, pomoc v domácnosti i při osobní hygieně apod. Přibližně ze tří čtvrtin je činnost střediska dotována městem. Dne 12. dubna schválila rada města nové znění Statutu této příspěvkové organizace. S finančními problémy se potýká evangelický stacionář Betanie, pečující v současné době asi o 15 pacientů. Tato nezisková církevní organizace je odkázána na dotace od státních orgánů a dary od soukromých dárců a sponzorů. Ty jsou však minimální. V polovině roku byla v minusu zhruba tři čtvrtě milionem korun. Provoz tohoto potřebného zařízení ovšem pokračuje.

Zlepšením v oblasti sociálních služeb mělo být zřízení denního stacionáře Domovinka pro seniory se sníženou soběstačností, zejména lidi s Alzheimerovou chorobou, v donedávna chátrajícím domku v blízkosti domova důchodců (Bartoňova 897). Součástí terapie byl aktivizační program (skupinové cvičení, ergoterapie, trénink paměti i procházky). Klienti platili 195 Kč na den (v tom oběd a dvě svačiny), ale tyto částky nepokrývaly náklady, takže provoz byl začátkem března přerušen. Možnost jeho obnovení závisela na získání grantu z nadace Dobré vůle Olgy Havlové. K tomu nedošlo. Vedení města, které je majitelem nemovitosti, vznikly starosti se zabezpečením objektu zejména v zimním období. Záměr získat objekt pak projevilo občanské sdružení Cesta.

Kontaktní kancelář Sdružení zdravotně postižených byla od 1. července přemístěna z Hamer do suterénu budovy býv. okresního úřadu, kam je bezbariérový přístup.

Již rok pracuje v Náchodě bezplatná Občanská poradna, obecně prospěšná společnost. Sídlí v Hálkově ulici. Pomáhá řešit pracovně právní vztahy, vztahy sousedské a spoluvlastnické, při vymáhání výživného, řeší i ochranu práv spotřebitele. Za rok ji navštíví zhruba 300 klientů. Poskytuje i specializované služby a informace související s Evropskou unií. Ve čtvrtek 26. května byl den otevřených dveří v rodinné poradně, sloužící zejména v oblasti psychologie rodinám, manželům, pomáhá řešit i mezilidské vztahy.

V polovině ledna byla spuštěna na oficiálních internetových stránkách města (www.mestonachod.cz) webová kamera, která snímá pohled na náměstí a zámek. Denně zhlédne stránky města v průměru na 500 zájemců. V červnu byla databáze rozšířena o informace o kulturních památkách a přírodních krásách Náchoda a jeho okolí. Jde o texty doplněné fotografiemi. Webové stránky města získaly v celokrajské soutěži webových stránek měst a obcí kraje třetí místo. Koncem roku byl na internetových stránkách města také umístěn plán zimní údržby jednotlivých ulic a částí města.

Město Náchod získalo v tomto roce na prevenci kriminality dotaci ve výši 150 000 Kč. Občanské sdružení Dokořán dotovala rada města na prevenci kriminality částkou 25 000 Kč, městské policii přispěla na Den s policií (organizovaný pro žáky škol) částkou 5000 Kč. Jen pro ilustraci, za rok 2005 evidovala Policie ČR v okrese Náchod 2459 trestných činů (v obvodě Náchod 742, z nichž bylo 412 objasněno), zvýšil se podíl kriminality mládeže do 15 let (58 pachatelů spáchalo 64 skutků), snížil se počet mladistvých pachatelů (od 15 do 18 let).

Únorové číslo Náchodského zpravodaje přineslo podrobný návrh rozpočtu města na rok 2005, navrhuje se vyrovnaný rozpočet v celkové výši 332 milionů korun, k němu bylo otištěno průvodní slovo místostarostky Ing. Maršíkové. V pondělí 28. února byl rozpočet na rok 2005 zastupitelstvem města schválen. Dále zastupitelstvo schválilo dotace z rozpočtu města na provoz Beránku, investiční dotace Beránku, Městské knihovně Náchod, TV Náchod, Farní charitě na provoz střediska Sv. Anna a na zajištění pečovatelské služby, dále dotace občanským sdružením Dokořán a Pro Náchod. V květnu byla schválena dotace náboženské obci CČSH a Regionální hospodářské komoře. Zastupitelstvo schválilo i obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol zřizovaných městem a Smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci výstavby přístupových a obslužných komunikací v průmyslové zóně Náchod - Staré Město nad Metují.

V Beránku se 15. února uskutečnilo setkání starostů obcí okresu Náchod s hejtmanem Ing. Pavlem Bradíkem a dalšími členy rady kraje. Jednalo se hlavně o územním plánování, dopravní obslužnosti a dalších problémech. Starosta města se zúčastnil také jednání o výstavbě průmyslové zóny na Vysokově a zdůraznil, že její výstavba je i v zájmu Náchoda. V říjnu schválila rada dotaci na projektovou dokumentaci kanalizace v této zóně ve výši 50000 Kč. V případě, že investici od obce odkoupí a.s. VaK Náchod, dotace bude městu vrácena.

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na jednání 7. března rozdělila něco přes 400 tisíc korun na 48 projektů. V oblasti kultury bylo schváleno 25 z přihlášených 45 projektů (a rozděleno 224 000 Kč), v oblasti sportu 23 projektů z 33 přihlášených (182 900 Kč). V měsíci březnu mohli také občané města žádat o půjčky z fondu rozvoje bydlení.

Rada města schválila 22. března plán odpadového hospodářství města na příštích pět let. Schválila také uzavření smlouvy se SPŠ stavební o umístění a provozování přístrojového pracoviště pro měření kvality ovzduší. V červnu rada zrušila kontinuální měření oxidů dusíku na území města, protože k nepatrnému navýšení jejich hodnot docházelo jen několik dní v roce. Ušetřené prostředky budou užity efektivněji.

Bylo rozhodnuto také o udělení čestného občanství města Náchoda hudebnímu skladateli Jaroslavu Celbovi k jeho nedávným 80. narozeninám. Jmenování se slavnostně uskutečnilo ve středu 6. dubna v podvečer v obřadní síni radnice za hojné účasti přátel skladatelových. Při slavnosti hrála žesťová skupina žáků ZUŠ vedená J. Vlčkem. Po té následoval jemu věnovaný hudebně literární večer v malém sále divadla (viz kultura). V červnu schválila rada záměr vydat na kompaktním disku Náchodskou mši vánoční Jaroslava Celby na slova Libora Volného. Skladbu nahráli Filharmonikové města Prahy spolu s Pražským filharmonickým sborem za řízení dirigenta Mario Klemense. Spolu s ní je na CD i Celbova další náchodská skladba, Mše pro sv. Vavřince. Město uvolnilo na nahrávku 100 000 Kč. Oficiálně bylo CD s názvem Gloria pokřtěno na setkání při příležitosti 10. výročí založení Kulturní a sportovní nadace města Náchoda v přednáškovém sále Beránku 12. prosince. Setkání se zúčastnil i autor skladby Jaroslav Celba, hudební režisér nahrávky, představitelé města i podnikatelů, kteří nadaci dotují, zakladatelé nadace i její dnešní představitelé. K zájemcům se tedy nahrávka dostala vhodně v předvánoční době.

Od 1. dubna vstoupil v platnost Organizační řád Městského úřadu Náchod, dále nařízení č. 1/2005 stanovující zóny placeného stání v některých oblastech města spolu s ceníkem za stání. Rada města také stanovila s účinností od 1. dubna celkový počet zaměstnanců MÚ na 159, v červnu jej zvýšila o jednoho pracovníka. Na svém dubnovém zasedání dále souhlasila s umístěním litinových sloupků s řetězy okolo soch na Masarykově náměstí a uložila zjistit skutečný stav a statické posouzení budovy bývalé Okresní vojenské správy, s jejímž využitím se uvažuje pro základní uměleckou školu. Jako v minulém roce byla uzavřena smlouva s pěti romskými občanskými sdruženími na zajištění úklidu a udržování pořádku v lokalitách obývaných převážně Romy (Ruská, Anglická, Francouzská, Broumovská a Šafránice) za stanovenou odměnu, určenou na činnost komunitního centra v Kladské ulici. Uvedené lokality pak neuklízely Technické služby Náchod. Finanční odměnu dostávalo po splnění dohody a zajištění pořádku komunitní centrum čtvrtletně.

V dubnu byl proveden pravidelný svoz nebezpečného odpadu a sběr starého železa, byla opět vyhlášena i soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo. Členové komise pro životní prostředí vyhlásili pak na podzim vítěze v jednotlivých kategoriích: v kategorii okno Zdenu Kaválkovou, balkon Danu Vítovou, rodinný dům Marii Celbovou a v kategorii celková úprava Růženu Effenberkovou, zvláštní cenu získal BGS technic. Ceny vítězům předal místostarosta Ing. Rohulán.

Problém lázní Běloves se táhne nadále i celým letošním rokem. O problém projevila už loni zájem skupina náchodských podnikatelů, ustavili a.s. Náchodská lázeňská. Ta ovšem počítala s finanční účastí města, dotacemi ad. Loni v září představila svůj projekt na obnovu lázní s cílem zachovat Náchodu statut lázeňského města. Její snahy skončily na nedostatku finančních prostředků. Jednala o koupi stávajících nemovitostí se současnými majiteli. Protože jimi požadovanou částku neměla, skončilo jednání na mrtvém bodě. Počátkem dubna představila vedení a radě města německo-česká firma Care of Social administration s. s r. o. (CaSo) záměr na znovuobnovení stáčírny minerální vody Ida a rekonstrukci lázeňského provozu v přibližné hodnotě 90 milionů euro. Stáčírnu slibovala obnovit ještě letos, lázně do roku 2007. K stanovenému datu 11. srpna však firma nezaplatila požadovanou kupní cenu za nemovitosti a jednání o prodeji bylo odloženo na neurčito. Situace nefungující stáčírny a zchátralých lázní tak zůstala nevyřešena. Vedení města otázku lázní a stáčírny ze zřetele nespouští, na podzim začalo jednat s realitní kanceláří, která zastupuje současného majitele lázní Běloves. Noviny Náchodska přinesly 7.11. poněkud nepřesnou informaci, že prodejce lázní pan Kalifa nabízí městu odprodej areálu (vlastní lázně, areál stáčírny a Jiráskův statek, kde jsou dva ze čtyř pramenů) za 68,5 milionu korun. Částku by město mohlo financovat zčásti z rozpočtu, dále spolupracovat s bankami, příp. od roku 2007 čerpat z fondů EU. K problému lázní se v Echu z 9. prosince vyjádřil i jeden ze zakladatelů občanské skupiny Petr Pultar v rozhovoru se zastupitelem Karlem Petránkem. V prosincovém čísle městského zpravodaje byli osloveni občané města v anketě s otázkou: Má město Náchod odkoupit od nynějšího majitele akciovou společnost Lázně Běloves, včetně stáčírny minerální vody a tzv. Jiráskova statku, za nabídnutou cenu cca 78 milionů Kč? Občané se mohli svým ANO - NE k problému vyjádřit tak, aby jejich názory mohlo zastupitelstvo vzít v úvahu na jednání 21. prosince. Naprostá většina odpovědí vyzněla kladně (z 5895 odpovědí bylo 5092 pro koupi lázní městem). Tomu pak odpovídalo i rozhodnutí zastupitelstva, v příštím roce se tedy povedou potřebná jednání.

Okresní soud v Náchodě zamítl 19. dubna nároky rodiny Schaumburg-Lippe na majetek, který jim byl v roce 1945 zkonfiskován. Jde mj. i o náchodský zámek s vojenským hřbitovem, o pozemky i umělecké předměty. Jejich právní zástupkyně se proti rozhodnutí soudu odvolala, spor bude řešit vyšší soudní instance.

22. duben je Dnem Země. V tento den i ve dnech nejbližších proběhla zejména ve školách řada přednášek a dalších akcí ekologického a poznávacího charakteru. Ve středu 11. května se uskutečnila sbírka v rámci Mezinárodního dne boje proti rakovině.

V závěru dubna začala nejen Prima sezona (o jejím programu samostatně v odd. kultura), ale i řádka spontánních akcí. Už v pátek 29. dubna byla na náměstí před radnicí vztyčena májka, „čarodějnické vatry" vzplanuly večer 30. dubna na mnoha místech, oficiální v Déčku. Naštěstí se obešly bez mimořádných událostí, hasiči zasahovat nemuseli.

Řádkou akcí bylo vzpomenuto 60. výročí konce druhé světové války. Regionální muzeum otevřelo už v úterý 19. dubna výstavu Druhá světová válka na Náchodsku ve světle muzejních sbírek. Před vernisáží výstavy přijali v obřadní síni radnice představitelé města náchodské odbojáře. V sále hotelu Bonato připravil běloveský kronikář Antonín Samek výstavu asi tří set fotografií Poslední boj roku 1945 ve fotografii. Noviny Náchodska jí věnovaly 28. dubna celou stránku, v sobotu 7.5. tam byly výročí věnovány stránky 7 a 9. Výročí spolu s „náchodským májováním" vyvrcholilo v sobotu 7. května na náměstí, kde bylo „Barevné odpoledne", program firmy EkoKom, věnovaný třídění odpadu. V dalším progamu vystoupily mažoretky, hudební a další náchodské skupiny. Programu bohužel nepřálo počasí. Večer byl pak lampionový průvod, který skončil na náměstí slavnostním shromážděním a ohňostrojem z hradeb zámku. Komunistická strana organizovala oslavy 1. máje - svátku práce a pak ještě 9. května položení kytic jednak k hrobu vojáků Rudé armády na hřbitově, jednak u staré celnice, kde ještě 9. května 1945 navečer byli poslední padlí. K výročí byl zaměřen i literárně hudební večer 18. května a také koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v Husově sboru 22. května s projevem místostarostky Ing. Maršíkové (o obou podrobněji v kultuře).

Od soboty 14. května začala jezdit pravidelná autobusová přeshraniční linka z Náchoda do polské Chudoby, celkem čtyři páry spojů (jízdenka 12 Kč). Obyvatelé Náchoda jí využívají k návštěvě populární polské tržnice i lázní a akvaparku. Od 11. prosince se počet spojů do Chudoby zdvojnásobil. Od víkendu 14. května začal také jezdit cyklobus, jímž mohou milovníci cyklistiky i s koly dojet v letním období do Karlova pod Hejšovinu nebo do oblasti Teplic a Adršpachu. V roce 2004 přepravil přes 2000 osob a 590 kol, letos na 4300 osob a 1142 kol, je tedy o tento spoj v sezoně poměrně velký zájem. Jezdil do 28. září. Jiný cyklobus jezdil do Orlických hor. O víkendu 21. května byly oslavy 130 let od zahájení provozu železniční trati Choceň - Broumov. V úseku Meziměstí - Náchod jezdil historický parní vlak.

Na louce v Bělovsi v neděli 5. června uskutečnila Asociace svazů chovatelů koní soutěžní přehlídku plemenných koní s dalším doprovodným programem. O druhém červnovém víkendu uspořádala reklamní agentura SPLAV z Úpice a keramička paní Jana Hlináková pod záštitou starosty města Ing. Čtvrtečky a poslankyně Mgr. Horníkové Hliněnou Běloves. Někteří účastníci si mohli zkusit i práci na hrnčířském kruhu. Vedle keramiků tu pracovali i klasičtí kováři a truhláři. Součástí byla tenisová Amfora (o ní ve sportu), vše oživoval vláček, projíždějící mezi hrnčírnou, tenisovým areálem a hotelem Bonato.

V pátek 8. července navštívil Náchod na pozvání poslance Evžena Snítilého (ČSSD) ministr financí Bohuslav Sobotka, aby pobesedoval na téma daňové reformy. Navštívil i chatu na Dobrošově a pevnosti Březinka a Lom.

V neděli 14. srpna vyvrcholila na náměstí TGM náchodská vavřinecká pouť, kterou mělo na starosti Déčko. Po slavné svatovavřinecké mši vystoupily na náměstí mažoretky a náchodská dechovka, romský soubor Mirikle, byla i pekařská soutěž v pletení housek s odměnami od Pekáren a cukráren Náchod, které ji zaštítily. Pouťových atrakcí i stánků bylo plné náměstí, i když prý o něco méně než v letech minulých.

Zastupitelstvo města projednávalo Strategický plán Náchodska do roku 2020, který předpokládá, že Náchod bude lázeňským, kulturním a průmyslovým centrem regionu česko-polského pomezí. Dále schválilo Deklaraci o spolupráci obcí, jejímž cílem je růst konkurenceschopnosti příhraničního regionu a jeho ekonomický rozvoj. Schválilo i dotace 23 neziskovým organizacím, mj. církvi římskokatolické na opravu střechy kostela sv. Jana Křtitele 580 tisíc a střechy kostela sv. Vavřince 85 tisíc korun, Regionální muzeum získalo 350 tisíc, galerie 120 tisíc, informační centrum 105 tisíc. Značné částky šly i do oblasti sociální a do sportu, tam získali nejvíc hokejisté (524 000 Kč), fotbalový oddíl FK Náchod-Deštné 440 000 Kč a k tomu na závlahu trávníku ještě 190 000 Kč. Rada města 23. srpna rozhodla o pronájmu části prostor staré radnice Regionálnímu muzeu Náchod. (Bude realizován v příštím roce.) V září schválilo zastupitelstvo dotaci TJ Sokol Staré Město-Náchod na rekonstrukci střechy sokolovny ve výši 70 000 Kč. Schválilo také prodej balíku akcií a.s. Bartoň - textilní závody. Rada města doporučila zvýšení počtu zaměstnanců městské policie ze 16 na 18. Jeden z nových pracovníků by měl být operátorem kamerového systému.

V inzertním Echu si v téměř půlstránkovém článku (12.8. s.4) postěžoval městský zastupitel František Rázl (za KSČM), že „není hlasovací automat". Psal o rozhodovacím právu zastupitelů zejména v majetkoprávních a finančních záležitostech, kde se často jedná i o milionové částky. Šlo mj. o a.s. VaK Náchod. V Echu mu pak (č.28, 14. října) odpověděl starosta města a člen představenstva VaK Náchod Ing. Čtvrtečka v tom smyslu, že v mnoha věcech rozhoduje zastupitelstvo hlasováním (nikoliv automatickým), v něm rozhoduje většina, k níž ovšem Fr. Rázl nemusí vždy patřit. Diskuse k problematice kolem rozdělení VaKu a prodeje jeho provozní části pokračovala (i s osobními invektivami) v několika číslech Echa do konce roku. (O podniku VaK podrobněji v kap. Hospodářské poměry.)

V pondělí 29. srpna navštívil Náchod politolog Jiří Pehe, hovořil se seniory v pečovatelském domě Marie na téma Evropská unie, její budoucnost a potíže, večer pak se sotva dvaceti občany města ve vinárně Beránku.

Sbor dobrovolných hasičů v Náchodě oslavil v sobotu 3. září sto dvacáté výročí svého založení. (Byl založen v roce 1885.) K výročí byl vydán almanach. Na náměstí předvedli jeho členové historickou i současnou techniku i v praxi, jak hašení simulovaného požáru divadla Beránek, tak vyprošťování osob z havarovaného automobilu, protichemický zásah aj. Hasičský sbor má v současné době asi 50 členů, jeho starostou je pan Václav Černý.

Ve třetím říjnovém týdnu proběhly v Náchodě Španělské dny. Začaly 17. října v knihovně čtením z románu Don Quijote (to pokračovalo ještě v dalších dvou dnech). Akce pokračovala španělskými filmy (v aule gymnázia), výstavami, přednáškami, degustacemi vín, propagačními akcemi i závěrečnou módní přehlídkou v rytmu flamenga. Akci organizovala paní Jitka Štěpánková z TV Náchod spolu se sdružením Pro Náchod, knihovnou a studenty gymnázia.

Broumovská starostka JUDr. Libuše Růčková vyzvala náchodského starostu k rychlejšímu řešení obchvatu města Náchoda. Jeho realizace je zatím v nedohlednu, ne však vinou vedení města. Uvažuje a jedná se o něm už řádku let, má vést od Vysokova přes Kramolnu, Dolní Radechovou a Babí do Bělovse, tedy i několika sousedními obcemi. Aby došlo k navedení na obchvat i dopravy ze směru od Nového Města, uvažuje se o navázání už od Vrchovin k Vysokovu. Výstavba obchvatů i podstatně jednodušších je velkým problémem, zejména vzhledem k nutnému souhlasu zúčastněných obcí a výkupu pozemků. (Příkladem je obchvat českoskalický.)

Ve středu 26. října byl pozván do salonku radnice malíř a pedagog Bohumír Španiel. Představitelé města mu blahopřáli k 80. narozeninám. Umělec věnoval při té příležitosti městu svůj obraz Polibek v pasáži. (O výstavě jeho obrazů viz v kultuře.)

Státní svátek 28. říjen byl letos připomenut jen před Sokolovnou u pamětní desky. Aktu se vedle sokolů zúčastnili představitelé města (starosta s místostarostou). Zájem občanů na připomínce svátku byl mizivý, nezúčastnil se snad ani žádný z radních, zastupitelů nebo představitelů dalších organizací. Podobná situace s účastí byla i o Dni veteránů, který se konal jako obvykle k výročí ukončení první světové války 11. listopadu v 11 hodin u pomníku padlých na Dobrošově nedaleko Jiráskovy chaty.

V úterý 22. listopadu proběhla i v ulicích Náchoda protidrogová kampaň Řekni ano životu, řekni ne drogám. Organizovali ji dobrovolníci ze Scientologické církve.

Rada města v souvislosti s převodem budovy polikliniky do majetku města dala souhlas s předáním objektu Správě budov Náchod. (Objekt přejde do majetku města 1. ledna 2006.) Dále ukončila nájemní smlouvu na nebytové prostory, v nichž sídlí poštovní úřad Náchod - Babí. Tato pošta pro Babí a Malé Poříčí byla zřízena už v roce 1899, nyní po 107 letech skončila. Její náhrada je od 21. listopadu v Bělovsi v areálu supermarketu Hypernova, tedy zcela mimo předměstskou zástavbu u samých polských hranic.

Koncem října rada konstatovala, že bylo letos zatím městu poskytnuto na investiční akce 14 dotací v celkové výši přes 30 milionů korun a 266 tisíc Euro (z toho část k čerpání v příštím roce).

V neděli 11. prosince začal platit nový jízdní řád jak Českých drah, tak i autobusů. Ze stanice Náchod odjíždí nyní většina vlaků směrem na Nové Město vždy 20 minut po celé hodině, na Hronov 41 min. po celé hodině (v pracovních dnech od rána do večera každou hodinu, o víkendech ve dvouhodinových intervalech). Zrušen byl bohužel oblíbený rychlík Primátor do Prahy. Podobně byly upraveny autobusové řády příměstské dopravy, samostatná běloveská linka byla zcela zrušena, supluje za ní posílená přeshraniční linka do Chudoby. Do Bražce, na Branku a na Pavlišov spojů ubylo, po připomínkách občanů z těchto městských částí byly některé spoje opět od 1. ledna 2006 doplněny. Linky příměstské dopravy už nebudou dotovány z krajského rozpočtu, ale od 1. 1. 2006 městem, to na ně mínilo přispívat částkou téměř 800 000 Kč, ale vzhledem k doplnění spojů se tato částka z rozhodnutí rady z 20. prosince zvýšila na více než milion.

Zastupitelstvo rozhodlo 19. prosince mj. o nových názvech tří ulic (Lomená v Malém Poříčí, Pod Valy pod Kramolnou a Okrová na sídlišti u nemocnice) a jednom přejmenování - ulice Borové na Babí na Modřínovou. Když totiž přešla obec Borová pod náchodskou poštu, začaly zásilky místo do ulice Borová chodit na Borovou a tam byl „adresát neznámý".

Na samém konci kalendářního roku sdělil občanům Úřad práce, že přesouvá pracoviště státní sociální podpory z ulice Krámské do své hlavní budovy, z ní do nových prostor s vchodem z Plhovské ulice bylo přesunuto oddělení zprostředkování práce. Zjednoduší se tím práce úřadu. Nezaměstnanost v náchodském okrese je 7,2%, celostátní průměr je 8,4% (na Broumovsku 10,9%).

Komunikace a výstavba ve městě

Základním dopravním problémem města zůstává průjezd Pražskou ulicí, zejména křižovatka u Slavie, jíž musí projet prakticky všechna auta vyjíždějící z města. Denně tudy projede na 28 tisíc vozidel. Loni v listopadu projelo běloveskou celnicí 14 000 kamionů, letos v témž měsíci téměř 34 000. Ty prakticky všechny projíždějí Pražskou ulicí. Úvahy o větším využití místních komunikací (se změnou dopravního značení) nejsou příliš reálné. Už teď mnozí místní u staroměstské Bartoňovy továrny odbočují a jezdí Českoskalickou a Komenského, které jsou rovněž přetížené. Začalo se také uvažovat o dopravním propojení ze Starého Města od Myslbekova mostu směrem na sídliště u nemocnice. To by odlehčilo hlavnímu tahu ovšem jen nepodstatně. Koncem října byly zahájeny v ulicích Pražské a Českoskalické úpravy jízdních pruhů a přechodů pro chodce. Těm úpravy prospějí, automobilisté na ně však spíše žehrají, přestože šířka jízdních pruhů pro automobily se nezměnila a zůstala 3,5 m. Za provozu bylo koncem roku postupně vybudováno celkem sedm vyvýšených ostrůvků uprostřed vozovky, přechody byly také nově nasvíceny. Státní fond dopravní infrastruktury dal na to dotaci dva miliony korun, město půl milionu. Při tom byly vzneseny připomínky k zřízení odbočovacího pruhu u Atasu k prodejnám Albert a Penny market. Ten v tomto roce není realizovatelný. O neudržitelném stavu dopravy vzhledem k průjezdu městem - Pražskou ulicí se opakovaně píše v tisku, ale řešení je velmi složité (viz pozn. k obchvatu města v předchozí kapitole). Občas také čteme, že provoz zdržují kruhové objezdy. S nimi je však doprava plynulejší i bezpečnější, než byla při světelných křižovatkách.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sdělilo v únoru vedení města zprávu o přidělení dotace na projekt Výstavba přístupových a obslužných komunikací v průmyslové zóně Náchod - Staré Město nad Metují z prostředků Evropských společenství na rozvoj a podporu podnikatelské infrastruktury. V souvislosti s tím bylo zadáno zpracování projektové dokumentace ulice Na Mokřinách.

V sobotu 9. dubna byla pro automobilový provoz uzavřena Tyršova ulice, začaly opravy parovodu, inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace), následovalo předláždění vozovky i chodníků a vybudování nového veřejného osvětlení. Náklady na stavbu byly asi tři a půl milionu korun. Chodníky zůstaly průchodné. Pro výjezd z náměstí začala sloužit ulice Poštovní jako obousměrná, zejména v dopravních špičkách tu vznikaly problémy, ačkoliv byli řidiči upozorněni, aby pokud možno na náměstí nezajížděli. Práce byly dokončeny v půli července, kdy se krásně upravená Tyršova ulice otevřela opět normálnímu (jednosměrnému) provozu, tedy výjezdu z náměstí. Při rekonstrukci vozovky byly nalezeny pozůstatky někdejší Krajské brány, jíž se vstupovalo do středověkého Náchoda. (Budou po rekonstrukci umístěny v muzejní expozici.) Zjištěno bylo i předbrání, které chránilo bránu před přímým ohrožením.

Hurdálkova ulice byla otevřena pro veškerý provoz a tím byl uvolněn přístup na (zatím nepříliš upravené) Karlovo náměstí. Dosud tam byl od Volovnice a Parkánů (nedodržovaný) zákaz vjezdu motorových vozidel (mimo dopravní obsluhu). Do budoucna se jedná o propojení z Plhovské ulice na Karlovo náměstí areálem Tepny.

Ve Volovnici byla v říjnu a listopadu provedena přeložka sítí. V červnu rozhodla rada města o demolici domu čp. 148 v Hurdálkově ulici, v jehož prostoru se počítá s dostavbou kina. Jde o dům, na němž je umístěna pamětní deska náchodskému rodáku, biskupu Hurdálkovi, po němž je ulice pojmenována. Někteří historikové jsou proti zbourání domu, ač to už není původní rodný dům biskupův. V plánu je i demolice domu čp. 9 ve Weyrově ulici. Oba domy zatím stojí.

Opravy sítí probíhaly od začátku května i u křižovatky u Itálie - od nádraží k Úřadu práce. Na Hronov a Broumov byla vedena objížďka Teplárenskou ulicí. Po jejich dokončení začala od 21. května kompletní rekonstrukce ulic Kladské a Broumovské, tedy výpadové silnice z Náchoda směrem na Hronov, od křižovatky u Itálie až po „železňák" (silniční most nad železniční tratí mezi Malým a Velkým Poříčím) v délce více než pěti kilometrů. Nešlo jen o úpravu vozovky, ale o kompletní rekonstrukci a zabudování inženýrských sítí a další infrastruktury. Silnice byla zpočátku uzavřena pro běžný provoz, od 7. července pro veškerý provoz. Objížďka do Hronova byla vedena přes Radechovou, Kostelec a Zbečník, osobní auta jezdila přes Babí a Pavlišov. Do Hronova jezdily místo autobusů vlaky, na něž u hronovského nádraží navazovaly autobusy (do Police, Stárkova, Machova...), dálkové autobusy jezdily po objížďce. Výpadová komunikace byla od 1. října otevřena pro autobusovou dopravu, ve druhé polovině října pak ve dvou etapách pro veškerý provoz. Slavnostní uvedení do provozu bylo až 4. listopadu, zúčastnili se ho poslanec Jiří Hanuš, náměstek krajského hejtmana Petr Kuřík, zástupce firmy Strabag František Šváb a starosta města Oldřich Čtvrtečka. Při té příležitosti byl u kruhového objezdu u Itálie umístěn kamenný památníček s poděkováním Evropské unii za vysokou dotaci. Text je čitelný bohužel jen od vozovky. Oprava vozovky v hodnotě asi 80 milionů byla financována z prostředků kraje a dotací z programu Evropské unie, město hradilo úpravy chodníků, cyklostezku, veřejné osvětlení a zčásti i přeložky sítí částkou asi 29 milionů, z dotací bylo na to uvolněno přes 8 milionů. Rekonstrukce byla největší silniční stavební akcí letos v našem městě.

V rámci výše popsaných úprav byly postaveny nové komunikace na části cyklostezky Okruh T. G. Masaryka, a to podle Kladské ulice a dále přes Malé Poříčí s pokračováním na lukách ve Velkém Poříčí. Místy vznikaly zpočátku menší zmatky, protože např. od skladu Rubeny u nádraží až po podchod v Kladské ulici je upravený pruh po pravé straně určen jen pro cyklisty, dále jde až k vlakové zastávce ČD Běloves o smíšený provoz cyklistů i chodců. Vybudování cyklostezek bylo financováno z přeshraničního programu Interreg III A, který byl zajištěn společně městy Náchod a Chudoba, obcí Velké Poříčí a Královéhradeckým krajem. Ze stejného grantu byla uhrazena cyklostezka ve Velkém Poříčí, rekonstrukce vozovky silnice z Velkého Poříčí na hraniční přechod v Malé Čermné a v roce 2006 má z něj být ještě rekonstruována silnice od tohoto hraničního přechodu do centra Lázní Chudoba. Rada města rozhodovala také o smlouvě na projekt cyklostezky Peklo s výstavbou dvou lávek přes Metuji. Ta by měla být realizována, dojde-li k dohodě s vlastníky pozemků, jimiž má stezka procházet. Pro cyklistiku byla s přispěním Královéhradeckého kraje opravena vozovka z Krkonošské ulice k Vojenskému hřbitovu a dále ke křižovatce na Kramolně.

Od půli července do konce října provádělo město stavební úpravy komunikací a veřejného osvětlení v ulicích Dolní úvoz, Nemocniční, Zborovská a Orlická. Významnější úpravy se dočkala také ulice Za Tratí (na Klínku), byla provedena celková rekonstrukce v délce asi 250 m s napojením na ulici Vinohrady, byly opraveny i betonové opěrné zdi. Celkové náklady přesáhly dva miliony.

V půli října byly zahájeny rozsáhlé stavební práce na železniční stanici. Šlo o obnovu dvou staničních kolejí a úpravu nástupišť. Všechny nástupy byly po přechodnou dobu u první koleje, pak byl posunut základní nástupní i výstupní prostor na nově vybudované zvýšené nástupiště směrem k Bělovsi.

Už loni jsme psali o opravách lávky přes Metuji u benzinové pumpy (tzv. pivovarský jez). Lávka je ve vlastnictví Povodí Labe, zkolaudovaná jako vodní dílo. Protože slouží i jako přechod pro pěší, musela být zrekolaudována na lávku pro veřejnost.

Do programu revitalizace panelových sídlišť bylo v našem městě zařazeno sídliště Plhov, které si určité úpravy jistě zaslouží. Projekt je rozdělen do pěti etap, celkové náklady se pohybují ve výši 74 milionů korun. Loni získalo město od ministerstva pro místní rozvoj šest milionů, letos dalších pět milionů. Město zatím koupilo rybník Podborný, postavilo restauraci, opravilo dlažbu i veřejné osvětlení, zřídilo parkoviště, zrekonstruovalo hřiště u školy a dětské hřiště. Počítá se dále mj. s rekonstrukcí základní školy a koupaliště.

V první čtvrtině roku byly dokončeny práce na přístavbě hotelové části Beránku. Generálním dodavatelem stavby byla společnost Průmstav Náchod s. s r. o., investorem a.s. Pivovar Náchod. Pokračuje ještě rekonstrukce při stavbě poškozené sousední budovy. V sobotu 2. dubna byl Beránek otevřen k prohlídce pro veřejnost. Změnilo se přemístění recepce do nové části. Tam byl do konce června i předprodej vstupenek na kulturní podniky pořádané v městském divadle, od podzimní sezony byl opět vhodněji v Informačním centru na Kamenici.

V rekonstruované budově Slavie je po mnoha desetiletích opět restaurace, v suterénu byla otevřena na počátku listopadu galerie. Koncem roku byla dokončena i rekonstrukce hotelu Hron.

Kácením vzrostlých stromů v areálu Tepny začaly v květnu první práce na výstavbě nového marketu firmy Lidl. V červnu byly zbourány objekty ve střední části areálu. Otevřel se nový pohled na zámek. V rámci úprav byl na Plhovské ulici zrušen nechráněný přejezd, tedy odstraněny koleje, které vedly od nádraží přes teplárnu do Tepny. (Její současný provoz už železniční vlečku nepotřebuje.) V srpnu začaly vyrůstat nové zdi obchodního domu a bylo vybudováno poměrně velké parkoviště. Provoz obchodu byl zahájen ve čtvrtek 8. prosince. Tímto prostorem má také v budoucnu vést komunikace na Karlovo náměstí.

Hospodářské poměry


O ekonomický rozvoj regionu i města Náchoda se stará Regionální hospodářská komora, jednatelství Náchod, která organizuje setkání a konference k rozvoji i přeshraniční spolupráce, snaží se o zvyšování aktivit zejména malého a středního podnikatelství, získávání investic do velkých a středních podniků. Na 20. září komora připravila konferenci Ekonomické prezentační fórum pro vystavující firmy i další zájemce. Daňový konzultant Jiří Seidler při tom přednášel na téma Factoring - moderní způsob financování pro vaši společnost. Jedním z bodů programu byla i přeshraniční spolupráce. František Molík, manažer jednatelství Regionální hospodářské komory v Náchodě, informoval o zaměstnávání Poláků v našem regionu. V bývalém náchodském okrese jich je zaměstnáno asi 600. Zaměstnavatelé pracovníky potřebují, a když nemají o práci zájem domácí nezaměstnaní, zaměstnají rádi Poláky. U nich totiž jsou podmíny pro získávání různých podpor podstatně tvrdší, což tam (na rozdíl od nás) podporuje zájem o práci. Ve spolupráci s vedením města bude zajištěn Centrální registr Axis4info, který by měl zlepšit informovanost i prezentaci a propagaci podnikatelů v regionu. Centrální internetový registr slouží k rychlému a cílenému předávání podrobných údajů a informací o ekonomických subjektech ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb. Propojením systému Axis4info na webové stránky města Náchoda lze veškeré podniky a instituce v našem městě a jeho okolí členit podle sortimentu produktů, služeb a činností a zjistit i jejich sídla.

Míra nezaměstnanosti se pohybuje v okrese nad 7%, v zimních obdobích je pravidelně vyšší. Letos obsadil úřad práce uchazeči o zaměstnání 504 dotovaných pracovních míst.

Ekonomická situace se v Náchodě proti loni podrobně popsané nijak významně nezměnila. Síť obchodů, služeb i průmyslových podniků je konzolidovaná. Problémem zůstává zásobování potravinami v některých okrajových částech města. S ukončením působení firmy Julius Meinl v naší republice byla uzavřena i prodejna na sídlišti u nemocnice. Obyvatelé tohoto sídliště nemají od podzimu v blízkosti bydliště žádnou prodejnu potravin, tak jako ji nemají občané Bražce, Malého Poříčí, Lipí, Jizbice a Dobrošova a už několik let i občané na Babí.


O průmyslových a některých dalších podnicích v Náchodě jsou podrobné informace v zápise z loňského roku, letos tedy jen stručně o některých.

chodský pivovar byl i v tomto roce úspěšný, podnik, který je v majetku města, velmi dbá o svou propagaci. Za loňský rok vykázal zisk přes 2 miliony korun. Celkový výstav byl v tomto roce 133 420 hl, z toho kolem 17 000 hl piva nealkoholického, jehož je druhým největším výrobcem v republice (po Radegastu). Téměř dvě třetiny výstavu piva je v lahvích (a 1% v plechovkách). Pivovar vyrábí devět druhů piv (z toho je polovina vícestupňových) a šest chuťových variant limonád. Asi 10% výstavu (přes 14 000 hl) jde na export, téměř polovina do Velké Británie, dále na Slovensko, do Ruska, Polska, Francie, Německa, Španělska, Švédska a Dánska, něco málo i do Kanady, Finska či Řecka. V letošním roce se prodalo také téměř 4500 hl limonád se značkou Primátor Limo. Celkový výsledek hospodaření ze rok 2005 byl (po zdanění) 7 121 000 Kč.

Na 15. ročníku Reprezentačních slavností piva v Táboře počátkem února získalo náchodské Nealko pivo stříbrnou medaili (za Staropramenem, před pardubickým pivovarem). Je to v poslední době již třetí významné ocenění tohoto výrobku. V soutěži Zlatý pohár Pivex 2005 převzal 1. března sládek náchodského pivovaru Pavel Kořínek certifikát kvality za světlý ležák Primátor Premium. V sobotu 21. května byl uspořádán již tradiční Den s Primátorem, při němž vystoupilo i několik známých hudebních skupin, mezi nimi např. i Koletova hornická hudba ze Rtyně. Náchodský městský pivovar jako investor dokončil letos na jaře také dostavbu hotelu U Beránka, jehož je provozovatelem. Další ocenění získal Primátor v červnu v Českých Budějovicích - 2. místo Diamant (celkově už 10. ocenění) a 3. místo nealkoholické pivo (již 7. ocenění). V žatecké soutěži Dočesná 2005 získal Primátor v prvních dnech září čtyři ocenění, mj. první místa za nealkoholické pivo a za 16% Primátor Exkluziv. Ve Švédsku pak o měsíc později zvítězil ve své kategorii náchodský tmavý ležák. V polovině září představil pivovar další novinku, polotmavý Primátor 13°. Vyznačuje se originální červenohnědou barvou staré pivovarské mědi a hustou pěnou. Sdružení přátel piva pořádalo 10. listopadu v reprezenační místnosti náchodského pivovaru vyhodnocení piv a pivovarů za rok 2005. Pivovaru Náchod, a.s., bylo uděleno ocenění Pivovar roku 2005, získal druhé místo v soutěži dvanáctek a v kategorii speciálů šestnáctkou Primátor Exkluziv. Pavel Kořínek získal třetí místo v kategorii Sládek roku. V půli listopadu získalo 16° pivo Primátor Exklusiv stříbrnou medaili na soutěži The European Beer Star Award 2005 (Evropská pivní hvězda) v Norimberku. Je to už dvacáté zahraniční uznání tomuto pivu a celkově 76. ocenění.

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., dosáhly zajímavého úspěchu. Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích byl jako nejkrásnější a nejchutnější dožínkový koláč vybrán koláč, upečený touto náchodskou firmou.

Vodovody a kanalizace sdělily v květnu, že čistý zisk firmy vzrostl loni o 8%, na deset milionů korun. Největší akcionář, město Náchod tedy na dividendách získalo přes půl milionu korun. Francouzská společnost Veolia Water vyhrála poptávkové řízení na provozovatele infrastrukturního majetku společnosti VaK, ta by tedy měla v příštích třiceti letech pod kontrolou prodej pitné vody domácnostem i podnikům. Návrh prodeje byl hojně diskutován (zejména v inzertním Echu), polemizovalo se proti záměru prodávat prosperující podnik, který je už řadu let ziskový. Zastupitelé Broumova jako 20% akcionáři návrh na prodej odmítli, po nich i hronovští. O záměru mělo v pondělí 21. listopadu hlasovat i náchodské zastupitelstvo, vzhledem k odmítnutí Broumovem a Hronovem ztratilo hlasování smysl. Cena vodného a stočného měla vzrůst maximálně o inflaci, ale koncem roku bylo oznámeno zvýšení ceny 1 m3 téměř na 42 Kč.

Technické služby Náchod, s. s r.o., zajišťující značné množství prací pro město, jsou podle výroční zprávy v mírném zisku. V tomto roce měly obrat ve výši téměř 40 milionů korun.

Lesy města Náchoda se starají i o provoz městských rybníků. Na podzim vylovili pracovníci lesů městský rybník v Malém Poříčí, asi půl tuny kaprů šlo do předvánočního prodeje a asi deset metráků posílilo zarybnění rybníka Podborného. Tam byly nasazeny v menším množství i štiky a candáti, a také několik desítek škeblí říčních. Podborný je tak rájem sportovních rybářů, jejich závody tu letos proběhly poprvé. Byl také vyloven chovný rybník Za Vlachovou u Studnice, přibližně 700 mladých násadových kaprů bylo převezeno do znovu napuštěného rybníka v Malé Čermné.

Gumárenská společnost Rubena v květnu sdělila zvýšení zisku za loňský rok o tři čtvrtiny na 77 milionů. Zaměstnává asi 2200 lidí v provozech v Hradci Králové (tam sídlí i vedení podniku), v Náchodě a Velkém Poříčí. Vyrábí technickou pryž, např. gumová těsnění apod.

Dne 1. října zahájila provoz náchodská pobočka firmy Volkswagen Olfin Car v Běloveské ulici pod Montací.

Společnost Saar Gummi Czech v Červeném Kostelci zajišťuje práci několika desítkám lidí se změněnou pracovní schopností ve společnosti Amulet - chráněné dílny, s. r.o. Náchod. Jejich objekt v Kladské ulici (býv. Kubečkova továrna, pak internát Tepny) byl ke konci roku těsně před dokončením.

Školství


Školy

Síť škol v Náchodě zůstala v tomto roce stejná, jejich zaměření také. Podle nového školského zákona došlo od 1.1.2005 ke změně ve financování mateřských škol a družin škol základních. V obou případech rozhoduje o výši rodičovského příspěvku vedení školy. Rada města doporučila ředitelkám MŠ i ředitelům ZŠ ponechat do konce školního roku příspěvky na nezměněné výši, s výjimkou tříd předškolních, kde byl zákonem příspěvek zrušen. Ředitelky mateřských škol se dohodly, že od 1. září bude poplatek za umístění dítěte 300 Kč měsíčně. V posledním roce před nástupem do školy navštěvuje náchodské mateřské školy 19 dětí s trvalým bydlištěm v okolních obcích. Neinvestiční náklady za každého žáka představují až 17 tisíc Kč. Výše úhrady neinvestičních výdajů na žáky z jiných obcí, plnících základní školní docházku v Náchodě, byla stanovena na 5700 Kč za rok 2005. Podobně platí i Náchod, ale jde asi jen o tři děti z okrajových částí, které jezdí na Nový Hrádek. Rada města v listopadu stanovila pro příští rok zvýšení částky v ZŠ na 8000 Kč, za žáky mateřských škol 6 000 Kč. Skutečné náklady na žáka se pohybují od 9 tisíc do 12 tisíc korun.

Město také podle nového školského zákona stanovilo spádové obvody náchodských základních škol. V podstatě zůstaly tak, jak byly aplikovány dosud. - Nový zákon se týká i přijímání na střední školy, žáci 9. tříd mohou podle něj od letoška podávat přihlášku jen na jednu střední školu. To vzbudilo mnoho námitek v nejširší veřejnosti. Rozpaky vzbudilo i nařízení zákona, že děti prvních tříd ZŠ musí dostat už i v prvním pololetí úplné vysvědčení. Nařízení totiž přišlo až v průběhu ledna, kdy už leckde měly učitelky vysvědčení napsané po staru, tedy jen s jednou souhrnnou známkou.

Rada města vydala v souladu s novým zákonem nařizujícím zřízení školských rad jejich volební řád. Stanovila u tří velkých ZŠ počet 9 členů, u tří malých po 6 členech. Koncem října pak jmenovala za zřizovatele (tj. město Náchod) do školských rad ZŠ Babí Miloslava Čermáka a Jana Birkeho, ZŠ Běloves Magdu Havlíčkovou a ing. Pavla Stryhala, ZŠ Staré Město Renatu Jirmanovou a Cyrila Šourka, ZŠ Komenského Ing. Pavlu Maršíkovou, Evu Fořtovou a Mgr. Karla Petránka, ZŠ TGM RNDr. Ivanu Šárovou, Ing. Františka Medunu a Mgr. Miroslava Jindru a ZŠ Plhov Ing. Ivu Cvetanovou, Magdu Havlíčkovou a Gabrielu Horníkovou.

Zápis do 1. tříd ZŠ se konal ve všech náchodských školách ve čtvrtek 10. a pátek 11. února odpoledne, zápis do mateřských škol od 11. do 22. dubna.

Mateřská škola v ul. Vančurově oslavila v červnu 65 let své existence. MŠ v ul. Komenského se umístila v krajském kole výtvarné soutěže Krásné je žít na 2. místě, v celostátním kole pak na místě třetím.

ZŠ TGM - Ředitelem školy je Mgr. Roman Odvářka, škola má 637 žáků ve 29 třídách. Na podzim škola otevřela třídu pro jazykovou přípravu dětí z rodin příslušníků členských států EU, žijících dlouhodobě z různých důvodů na našem území. Nabídla i přípravu žáků 5. tříd ke zkouškám na osmiletá gymnázia. Zavedla ve škole schránky důvěry, do nichž mohou žáci vkládat sdělení o problémech, které mají, šikaně a všem, co je tíží a rádi by viděli vyřešené. Hana Voborníková ze VII.A úspěšně reprezentovala školu v Olympiádě v jazycích, po vítězství v okresním kole (Nj) získala 2. místo v kole krajském. Ta byla i účastnicí výměnného zájezdu žáků ZŠ TGM a ZŠ Plhov do Holandska do města Groningen. - Na jaře začali žáci vytvářet v parčíku před školou „miniarboretum", vysadili 50 stromů a keřů, mj. tis červený, magnolii, rododendron aj., připravili k nim popisky a vytvořili tak jakousi naučnou stezku. Žáci z ekologického kroužku prozkoumali v červnu čistotu vody v potůčku - levém přítoku Metuje v Bražci. Metodou biomonitoringu zjišťovali výskyt živočichů ve vodě a z něho určili index 7,8 (index 10 má úplně čistá voda). Škola zahájila také preventivní program pro 4. - 9. třídy Vyslechni druhou stranu, zaměřený na problémy diskriminace, předsudků nebo generalizace. V listopadu navštívila školu devítičlenná skupina pedagogů tří evropských zemí - Norska, Rumunska a Velké Británie. Účastnili se vyučovacích hodin, besedovali, byli přijati i na radnici.

ZŠ v Komenského ulici - Ředitelem je Mgr. Ladislav Domáň, škola má 811 žáků ve 32 třídách. Ve škole pracují dva pěvecké sbory, děti z 2. - 4. tříd mají sbor Notičky, ty starší pak Písničku. Loni přibyl ještě stepařský kroužek Flap. Koncem školního roku uspořádali soutěž a přehlídku aranžování květin členové kroužku mladých floristů. Škola pokračuje úspěšně ve spolupráci se školami partnerských měst. V březnu ji navštívila delegace učitelů a žáků z Halberstadtu. V počítačové učebně si vyzkoušeli výukový program češtiny pro německy mluvící, zúčastnili se aktivně hodin němčiny. V květnu byla delegace školy v nizozemském Woldendorfu. -- Od září funguje pod vedení Mgr. Ivy Třískové školní poradenské pracoviště. Zabývá se prevencí školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, ale i žáky nadprůměrně talentovanými ad. S cílem sblížit děti handicapované se zdravými tu pracují v projektu Šance pro život. Vedení města poděkovalo škole za práci při ozelenění a výsadbě dřevin na železničním náspu od podchodu na Parkánech k viaduktu nad ulicí Komenského.

ZŠ Plhov - Ředitelkou školy je Mgr. Ladislava Simonová, škola má 435 žáků ve 21 třídách. Letos získala z grantu ČEZ (projekt Duhová energie) 20 000 Kč na dovybavení keramické dílny. Ta byla slavnostně otevřena při Dni otevřených dveří školy 22. března. Úpravy šatních prostor byly provedeny v období zimních a jarních prázdnin 2005 tak, aby nebylo narušeno vyučování. Při velikonoční výstavě prodávali žáci své drobné výrobky, získali tak přes 4 tisíce korun. Na podporu dokončení úprav hřiště uspořádala škola ve čtvrtek 12. května zahradní slavnost se žákovským programem a prodejem žákovských výtvarných prací. Vzhledem k počasí se ovšem konala v tělocvičně. Žáci školy získali třikrát první místa v krajských sportovních soutěžích, třikrát postoupili do republikového finále. Mladí sportovci ze školy se zúčastnili na začátku července festivalu Sport pro všechny v Olomouci. Mezi více než čtyřmi tisíci účastníky bylo i 26 žáků školy (SK Plhov-Náchod) s učitelkami a vychovatelkami Kolářovou, Stříbrnou, Pavlovičovou a Rýdlovou. Skupina děvčat (spolu s děvčaty z Úpice, Havlovic a Nového Města nad Metují) předvedla skladbu „Pod vodou", skupina gymnastek se zúčastnila hromadné skladby „Eurotým". Mladší žákyně (Slezáková, Kolářová a Leová) získaly pohár za 3. místo družstev, Kateřina Slezáková získala „bronz" i v jednotlivcích. V družstvu mladších žáků, kteří byli rovněž třetí, byli z Plhova T. Bareš a M. Hylena. Plhovští tedy přispěli vydatně k získání šesti pohárů pro Královéhradecký kraj.

V neděli 18. září bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště. Slavnosti se zúčastnili jak zástupci města a stavebních firem, které projekt realizovaly, tak představitelé politického života (poslanci Horníková, Hanuš a Snítilý, senátor Fejfar, zástupci kraje). Mezi těmi, kdo zahajovali provoz, byli plhovští odchovanci - tyčkařka Pavla Hamáčková a koulařská rodina Machurů. Přišlo i značné množství obyvatel nejen Plhova. Na obdélníku fotbalového hřiště i na lehkoatletickém oválu byl položen umělohmotný povrch, takže hřiště splňuje ty nejnáročnější požadavky, má i večerní osvětlení. Rekonstrukce hřiště byla provedena v rámci projektu regenerace panelového sídliště Plhov. Areál byl předán do užívání škole.

K řešení problematiky zatím ještě existující ZŠ Babí byla jmenována radou města komise, složená ze zástupců města, školy i příměstské části.

Odbor školství městského úřadu řešil také problematiku zvláštní školy. Jsou totiž tendence děti z nich integrovat do škol základních. V Náchodě tato škola zatím zůstává, ovšem se změnou označení - Základní a mateřská škola Josefa Zemana Náchod. Jejím ředitelem je Mgr. Šponar.

I v základní umělecké škole se jednalo o poplatcích, zůstávají v podstatě stejné, pohybují se podle oborů v rozmezí 200 - 240 Kč. Významných úspěchů dosáhli žáci náchodské ZUŠ v krajské soutěži ve hře na klavír. Tomáš Varmus ve své kategorii zvítězil a postoupil do ústředního kola soutěže, Antonín Falta zvítězil v kategorii nejmladších, Anna Hůlková získala 3. místo a Kristýna Schumová čestné uznání. V soutěži ve hře na smyčcové nástroje se v krajském kole výborně umístili Eliška Štěpařová, Natálie Henclová, Veronika Khunová a Radka Teichmanová (housle) a Jiří Prouza (violoncello). Významně obstáli i žáci výtvarného oboru. V krajské soutěži výtvarných oborů získalo ocenění 43 prací našich žáků, z nich 27 prací postoupilo do kola ústředního, které se konalo ve Šternberku na Moravě. Dále např. v soutěži Lidice 2005, které se zúčastnili soutěžící z 52 zemí, obdrželo ocenění i 9 žáků náchodské ZUŠ, V. Mrověc získal medaili. V soutěži Cena Itálie byla oceněna J. Štantejská, devět žáků bylo oceněno v soutěži Malujeme po síti. U přijímacích zkoušek na střední a vysoké umělecké školy uspělo deset žáků.

Vedení města plánuje přesun školy do budovy někdejší záložny, pak okresní vojenské správy. Umístěním i svým rozsahem je budova k tomuto účelu velmi vhodná. Její úpravy pro potřeby ZUŠ si vyžádají asi 50 milionů korun.

Ve čtvrtek 16. června byli v obřadní síni radnice opět oceněni učitelé titulem Náchodský pedagog roku. Pro rok 2005 se jimi staly vesměs učitelky: Mgr. Helena Procházková a Mgr. Radka Lokvencová (TGM), Mgr. Běla Hlaváčková a Mgr. Dagmar Hemelíková (Kom.), Mgr. Eva Kejzlarová (Plhov), Mgr. Jaroslava Kapustová (Běloves), Mgr. Dagmar Švorcová (St. Město), Lenka Palečková (MŠ Kom.) a Jana Valtarová (ZUŠ). Ocenění za práci s dětmi získal mimo to Ing. Miloš Jirman, vedoucí loutkové scény Dětem pro radost.


Jako nejvyšší vzdělávací stupeň je v Náchodě Vyšší odborná škola stavební arch. Jana Letzla. Celkem 19 jejích absolventů dostalo v obřadní síni radnice v pátek 28. ledna diplomy. Ve středu 30. března navštívil školu pan Rio Imamura z Japonska, který se zajímá o život a dílo arch. Jana Letzla. Na podzim její studenti besedovali s europoslancem Vlasákem. V prvním ročníku celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy - Poznej a chraň byla VOŠ velmi úspěšná. Tomáš Zavoral získal první místo s projektem kaple sv. Anny v Pardubicích, druhé Miloš Záruba s Paletínskou kaplí v Luži a třetí Jiří Sloupenský za studii Zahrada broumovského kláštera. Studenti školy obsadili i další místa až do desátého. Diplomy dostali 25. října v Černínském paláci z rukou ministra Cyrila Svobody. První dvě místa v kategorii Obnova a udržování historických tradic získali Vlastimil Herain a Jana Vondrová. Trojice studentek 3. ročníku VOŠ (Petra Němečková, Dita Ducháčková a Kateřina Lušková) vytvořila návrh na skládačku propagující Českou Skalici, s níž obsadily v kategorii Prezentace historických památek druhé místo. Nabídly zpracovat podobnou skládačku i pro partnerské město České Skalice, polskou Vartu, známou z Babičky Boženy Němcové (Bardo Sl.).

Studenti i pedagogové Jiráskova gymnázia se významnou měrou podílejí na kulturním životě města. Studentský pěvecký sbor řízený Ing. Čejpem reprezentuje školu i město už dvacet let (o jubileu „Sborečku" v odd. kultura - koncerty), téměř deset let působí zde také dětský vokálně instrumentální soubor Skřivánci, který založil a vede Mgr. Milan Poutník. Vystupují při různých příležitostech. Studenti gymnázia byli významnými spoluorganizátory jak Prima sezony, tak Španělských dnů v Náchodě a ovšem i dalších akcí. Pro žáky ZŠ a studenty středních škol byla vypsána v rámci Španělských dnů výtvarná soutěž, v níž zvítězily studentky gymnázia Lenka Štěpánková (získala dvě letenky do Barcelony) a na druhém místě Simona Mrázková. - Na začátku června navštívil Jiráskovo gymnázium arcibiskup Bernard Moras z indického Bangalore, aby studenty i pedagogy seznámil s projektem Adopce na dálku. Ta umožňuje nejchudším z indických dětí získat vzdělání a tím i perspektivnější budoucnost. Adopci zprostředkovává Diecézní charita Hradec Králové už pro více než 1400 indických dětí, studenti náchodského gymnázia sponzorují čtyři z nich. - V říjnu přijeli na desetidenní pobyt studenti z Georgsmarienhütte (SRN), bydleli u náchodských gymnazistů, byli přijati i na radnici. Jejich úkolem bylo mj. vypracovat projekt Jak němečtí žáci vidí Náchod.

V rámci výuky jazyků na obchodní akademii uskutečňují výuku aplikované němčiny, která je nejen přípravou k maturitě, ale i k získání Zertificatu Deutsch, který má celosvětovou platnost. Letos jej získalo osm studentů - absolventů školy. Konverzační hodiny němčiny vedl koncem školního roku rakouský učitel Kurt Melchard z družební obchodní akademie z Tamswegu. Tam bylo v zimě na výměnném pobytu 20 našich studentů.

Evangelická akademie otevřela v pondělí 12. prosince slavnostně studentský klub VoKo. Na vybavení a letošní práci získali od německá nadace Roberta Bosche 250 000 Kč.


Mimoškolní vzdělávání

Od 1. ledna pečuje o vzdělávání zejména pedagogických pracovníků Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje, od 1.9. s pozměněným názvem Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Jeho náchodskou pobočku vede Mgr. Eva Cupalová. Byla tak odstraněna dvojkolejnost minulých let. Vedle přednášek a pravidelných celoročních jazykových kurzů nabízí i kurzy výpočetní techniky, podvojného účetnictví nebo těsnopisu, vše i pro širší veřejnost. Organizuje i vzdělávací zájezdy. Na podzim byl zahájen v ZŠ TGM pro pedagogy cyklus seminářů z oblasti prevence sociálně patologických jevů s názvem Nemlčet. Je určen především pro pedagogy - preventisty, kteří se zajímají o práci s problémovými dětmi.

Práce s dětmi a mládeží

Dům dětí a mládeže Déčko se stal od 1. ledna zařízením města. Jeho ředitelkou zůstala Ing. L. Pohanková. Kontinuity práce se přechod od KÚ pod MÚ nedotkl. Rada města schválila dne 11. ledna darovací smlouvu mezi krajem a městem, kterou se převádí movitý majetek příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Déčko na město. Nemovitý majetek byl převeden na město až 25.3., do té doby byla uzavřena smlouva o výpůjčce.

Mimo svůj pravidelný běžný program uspořádalo Déčko v sobotu 5. února již 15. ročník závodu Náchodský Klondike se zlatokopeckými a zálesáckými disciplinami. Na závod navázal v restauraci Vatikán country bál. Na jarní prázdniny (21.-25. února) připravilo Déčko pro děti dopolední programy. V předvelikonočním týdnu uspořádalo tradiční bazar dětského oblečení a sportovních potřeb, o volných dnech velikonočních tábor Světové velikonoční hrátky a legrácky. V závěru dubna zorganizovalo stavění máje na náměstí a v prostorách Déčka slet čarodějnic. (O Náchodské prima sezoně podrobně v oddíle kultura.) Organizovalo řádku prázdninových táborů, bylo i organizátorem náchodské vavřinecké pouti.

Podzimní Hledání Eldoráda letos zajišťovali studenti Jiráskova gymnázia, pomáhali i žáci ZŠ TGM. Hlavním organizátorem byl student Jan Čimera, pochodu se zúčastnilo 270 lidí. Déčko organizovalo i další akce, mj. vánoční dobročinnou prodejní akci výtvarných prací ve vstupní hale knihovny nebo Živý betlém 25. prosince na náměstí před radnicí.

Samostatnou zmínku si zaslouží náchodské mažoretky, které pracují při Déčku. Po úspěchu v semifinále na konci května v Hořicích získaly na mistrovství České republiky, které se konalo v červnu v Písku, juniorky zlaté medaile, jejich mladší kolegyně - kadetky získaly 3. místo, obě skupiny si vybojovaly účast na mistrovství Evropy v polském Opole (v září). Seniorky skončily na šestém místě. Další významné úspěchy získaly i v posledním červnovém víkendu v Havířově na III. European Grand Prix 2005 - tři zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou, k tomu ještě další dvě čtvrtá místa. Ty zlaté dostaly juniorky a seniorky za skladbu s třásněmi a Anička Bergerová za sóloformaci s hůlkou. Úspěch zaznamenaly i na mistrovství Evropy v Opole v Polsku. V cvičení s třásněmi se juniorky (11-13 let) staly mistryněmi Evropy, kadetky (8-10 let) skončily druhé, seniorky na 4. místě. Úspěšná byla opět i Anička Bergerová v sóloformaci, získala třetí místo.

Významně se do práce s mládeží zapojuje i Junák. Náchodské junácké středisko „táty Dvořáčka" registruje 260 osob, z toho 92 světlušek a vlčat, 68 skautek a skautů a 31 starších, většinou vedoucích a dalších činovníků. Osm oddílů rozdělených do družin pravidelně celoročně pracuje ve svých klubovnách i v přírodě. Na sv. Jiří (patrona skautů, tj. 24. dubna) organizují pravidelně Den skautů, zapojují se každoročně do sbírky Květinového dne na podporu boje s rakovinou, organizují i pro veřejnost skautskou pouť, v předvánoční době přivážejí a předávají Betlémské světlo. Pomáhají i při dalších příležitostech. Důležité jsou jejich letní tábory, které obvyle organizují samostatně jednotlivé oddíly. Letos uspořádali náchodští skauti celkem deset dvoutýdenních táborů, v nichž se vystřídalo 240 dětí. Mladí skautíci i skautky se tam učí samostatnosti, vztahu k přírodě i k práci, protože si vše zařizují (stany, kuchyně aj.) a obstarávají sami.

Stacionář Cesta (vede Lada Bezděková), který sdružuje těžce postižené děti z Náchodska, převzal 30. března do užívání nový speciálně upravený devítimístný automobil pro svoz a rozvoz dětí. Ty jsou sem denně sváženy z okruhu 25 km kolem Náchoda. Koncem září předal organizátor charitativních akcí David Novotný z výtěžku akce Muž roku 2005 vedení stacionáře 42 000 Kč.

O volný čas dětí zejména předškolních (a také jejich maminek na mateřské dovolené) se na sídlišti u nemocnice stará dětský klub Hopsáček. Využívá nebytové prostory v sídlištním výměníku tepla. Ty byly rozhodnutím rady města předány Správě budov Náchod, s.r.o. Klub organizuje pravidelné kroužky i různá posezeníčka, nezapomíná ani na výuku cizích jazyků, flétničky, ruční práce, míčové hry, aerobic nebo jógu. Podzimní sezonu zahájil 3. září Dnem otevřených dveří.

V sobotu 21. května dopoledne pořádala policie (Česká i Městská), hasiči a záchranáři pro děti na dopravním hřišti v Bělovsi Den s policií, v němž dětem připravili soutěže a předvedli ukázky své činnosti. Děti si mohly prohlédnout i hasičské vozy a vyzkoušet požární žebřík. Dva dny před tím děti z běloveské školy „pomáhaly" dopravní policii. Řidičům, kteří překročili rychlost nebo se dopustili jiného dopravního přestupku, dávaly obrázek „zamračeného auta", „poctiví" řidiči dostali usměvavé auto a koblihu.

Problémy vzniklé novými směrnicemi pro dětská hřiště začíná město řešit, rada rozhodla o oplocení dětského hřiště na Plhově, jeho provozním řádu a výběru správce. V příštím roce mají být vytipována další hřiště tak, aby rovnoměrně pokrývala město. Bude jich ovšem méně než dříve. Na jejich provoz má být z městského rozpočtu vyčleněna částka půl milionu korun.

Zdravotnictví


Oblastní nemocnice Náchod, a.s. První zpráva o změně k lepšímu přišla z náchodské nemocnice už koncem ledna, byly dány do užívání zrekonstruované prostory ortopedického oddělení. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, zaveden nový signální systém, rozvod medicinálních plynů, ale i výměna podlahových krytin aj. celkem za 1,7 milionu Kč, 60% hradil kraj, 40% šlo z rozpočtu nemocnice. Přínosem je i nový operační stůl, druhý toho druhu v ČR, s vyhřívací jednotkou, celek v hodnotě jeden a čtvrt milionu. Stůl umožňuje správně polohovat pacienta při operaci a tím usnadňuje operace kyčlí, ramenních kloubů aj. Na pracovišti klinické hematologie a transfuzní služby byl na jaře zaveden nový způsob přístrojového odběru plazmy.

. Novorozenecké oddělení oblastní nemocnice získalo certifikát Baby Friendly Hospital vzhledem k tomu, že prosazuje program UNICEF - podporuje a prosazuje kojení jako nenahraditelné pro zdravý vývoj jedince. Na interním oddělení nemocnice začali v květnu testovat nově objevený lék určený na léčbu nemocných s chronickým srdečním selháním.

Od 1. února bylo uvedeno do provozu informační centrum, které poskytuje veškeré informace o všech zařízeních, spadajících do působnosti náchodské nemocnice. Ve středu 11. května si občané města kupovali žluté kvítky měsíčku lékařského (po 20 Kč) v rámci Mezinárodního dne boje proti rakovině, letos se zaměřením na prevenci rakoviny kůže.

V září začalo radiologické oddělení oblastní nemocnice v Náchodě využívat nový počítačový tomograf (CT) od firmy Siemens. Jeho pořízení stálo přes 15 milionů korun. Je technicky dokonalejší než byl stávající, např. mozek vyšetří za šest a půl vteřiny. V půli prosince byla zahájena na pracovišti klinické biochemie a diagnostiky práce s imunochemickým analyzátorem (má hodnotu deset milionů korun). Stanovuje hormony štítné žlázy, diagnostikuje nádorová onemocnění zažívacího traktu a prostaty, osteoporózu, vrozené vývojové vady aj. a dokáže velmi rychle stanovit laboratorní ukazatele infarktu myokardu.

Při příležitosti 110. výročí vzniku lůžkového lékařského zařízení, tedy nemocnice v Náchodě představil ředitel nemocnice Ing. Šimurda nový generel a v prostoře výstavní síně muzea (na náměstí) byla výstava Náchodská nemocnice v běhu času. Nemocnice byla předána do užívání 18. září 1895 na počest sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Prvním primářem byl MUDr. Jindřich Stráník, provoz na 70 lůžkách s ním zajišťoval ještě sekundární lékař a 4 řádové sestry. V současné době nemocnice zaměstnává 109 lékařů, 408 zdravotních sester, disponuje 522 lůžky, na nichž je během roku hospitalizováno kolem 14 500 pacientů. Loni bylo provedeno 4049 operací a narodilo se tu 625 dětí.

V obvodu naší nemocnice je na velmi dobré úrovni dárcovství krve. V únoru byli mezi oceněnými dárci i občané z Náchoda, zlatou plaketu získal Ivan Hornych, stříbrnou Simona Jirsak, Luboš Kalousek a Milan Uždil. K dalšímu ocenění dárců došlo koncem června. Zlatý kříž 3. třídy převzali Jiří Brát a Vladimír Hurdálek z Náchoda a Václav Šubrt z Pavlišova, osm náchodských občanů převzalo zlaté medaile, řádka dalších pak stříbrné a bronzové. V létě - době prázdnin a dovolených - přišlo darovat krev do náchodské transfuzní stanice přes 700 dárců. Ocenění za 90 odběrů dostal Vladimír Hurdálek z Náchoda. Další dárci byli oceněni i na podzim (jen v září zaznamenala transfuzní stanice celkem 585 dárcovských odběrů) a pak na konci listopadu. Např. 60 odběrů absolvovali z Náchoda Antonín Navrátil a Milan Štěpánek, 50 odběrů Jaroslav Hlava, zlatou plaketu za 40 odběrů dostali Aleš Cimbálník, Jiří Kopecký, Martin Sedláček, Romana Chvojková, Josef Eremiáš, Petr Mikeš, Milan Mikulica, Rudolf Prouza a Josef Řehák. Obětavost dárců krve musíme pochválit.

Centrum pro zdravotně postižené občany, které sídlí v Palachově ulici, nabízí k zapůjčení řadu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (chodítka, berle, vozíky, zvedáky do vany a mnoho dalšího). Řadu akcí pro zdravotně postižené občany pořádá i okresní výbor Svazu tělesně postižených ČR, většinou v sále restaurace Vatikán.

I část náchodských soukromých praktických lékařů se připojila ve čtvrtek 6. října ke stávce na protest proti zpožďování plateb od pojišťoven. Ta se uskutečnila v poledne před ministerstvem zdravotnictví v Praze. Byla namířena zejména proti politice ministerstva zdravotnictví. Premiér pak odvolal ministryni zdravotnictví Emmerovou (viz 1. kapitola).

Koncem října vzrušila obyvatele Náchoda zpráva o výskytu meningitidy. Byla diagnostikována u studentky soukromé střední podnikatelské školy. Jednalo se o ojedinělý případ včas podchycený. Sdělovací media také rozpoutala obavy z ptačí chřipky, která zabíjí zejména v jihovýchodní Asii, u nás zatím nehrozí.


Kulturní život ve městě


Kulturní život by Náchodu mohla závidět jistě i větší města. Jsou zde pravidelné koncerty vážné i populární hudby, divadelní představení, přednášky a další kulturní večery, moderní kino, kvalitně pracuje knihovna, muzeum, galerie výtvarných umění i další instituce. Není nouze o výstavy. Vysokou architektonickou kvalitu mají i prostory, v nichž se kulturní život odehrává. Ale tím nejdůležitějším bohatstvím města jsou obětaví lidé, kteří vše zajišťují.


Koncerty, hudba

V neděli 9. ledna hrála Dechová harmonie náchodské ZUŠ vedená Jaroslavem Vlčkem v Husově sboru v koncertu s názvem Loučení s Vánocemi. Hostem prvního abonentního koncertu Komorní hudby v novém roce bylo Dechové kvinteto Academia Praha, které provedlo 26. ledna skladby klasiků i úpravy známých skladeb pro toto uskupení. Ve středu 23.2. hrál violoncellista Šimon Veis za klavírního doprovodu své matky Heleny Veisové, dcery houslového virtuose Václava Snítila. V abonentním koncertu 23. března vystoupilo Quartetto Telemann (flétna, hoboj, kytara, violoncello), v úterý 5. dubna s klasickým programem violistka Věra Binarová za klavírního doprovodu Jana Petra. V neděli 22. května jsme měli opět možnost slyšet vynikající výkon Pěveckého sdružení moravských učitelů se sbormistrem doc. Lubomírem Mátlem. Koncert v Husově sboru byl zároveň zakončením oslav 60. výročí konce druhé světové války. Vedle několika sborů klasiků naší hudby byla základní skladbou koncertu Polní mše Bohuslava Martinů, komponovaná v roce 1939 pro čs. vojáky ve Francii, dílo vskutku výjimečné. Doprovod ke mši vzorně zvládla Dechová harmonie náchodské ZUŠ (ved. Jaroslav Vlček), Klára Bydžovská (klavír) a Jiří Tymel (harmonium). Tento koncert byl neoficiálním vyvrcholením jarní koncertní sezony.

Ve středu 25. května byl ve velkém sále divadla zahájen 35. ročník festivalu komorních sdružení Camerata nova Náchod 2005 koncertem komorního orchestru Slávy Vorlové se sólistou, violoncellistou Lukášem Pospíšilem. Další koncerty letošního ročníku byly v Opočně, České Skalici, Červeném Kostelci a Polici nad Metují, závěrečný v pondělí 6. června opět v náchodském sále. Hostem závěrečného koncertu byl pěvecký sbor Citrus College ze Spojených států. Oba náchodské koncerty byly zároveň posledními koncerty abonentního cyklu Komorní hudby.

Ve středu 18. května uskutečnil v Beránku smyčcový orchestr polické ZUŠ pro žáky a studenty náchodských škol dva koncerty ze skladeb světových klasiků. Dechový orchestr náchodské ZUŠ hrál při akci v Gmině v Kladsku, již spoluorganizovala Hospodářská komora, jednatelství Náchod. Koncert pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě, řízeného ing. Vlastimilem Čejpem, se konal v galerii ve středu 29. června. Koncerty pořádané státním zámkem Náchod jsou uvedeny v kapitole o činnosti správy zámku.


Písničkář Wabi Daněk se svým spoluhráčem M. Dvořáčkem zahájili 27. ledna koncerty populární hudby. V úterý 15. února byl koncert k stání, v němž vystoupili Šárka Vaňková a Julián Záhorovský. Ve čtvrtek 17. února tu byl populární Ivan Mládek s banjo bandem. V pátek 18. března se sešlo ve Vatikánu sedm převážně mládežnických kapel na druhém ročníku Durchfall fest - malá hvězda. Poslechnout si je přišlo na 150 mladých. Ve středu 13. dubna hrála v Beránku skupina Olympic. Skupina Kamelot předvedla svůj program ve čtvrtek 26. května. V pátek 17. června hrál v kavárně Beránku Swing sextet. (O hudbě v rámci Prima sezony v samostatné kapitole.)

V srpnu se konal pod vedením PaedDr. Zdeňka Kovalčíka, faráře církve čs. husitské, v Náchodě kurz varhaníků a zpěváků. Od 12. srpna probíhal nejen v Husově sboru, ale díky ekumenické spolupráci církví i v kostelech sv. Vavřince a sv. Michala. V pátek 19. srpna se pak v Husově sboru uskutečnil varhanní a pěvecký koncert, v němž účastníci kurzu vystoupili s bohatým programem od hudby klasické (Bach, Mozart, Händel) až po současnou (Otmar Mácha, Václav Kovalčík).


Podzimní sezonu abonentních koncertů vážné hudby zahájili ve středu 14. září Cantores Minores Wratislaviensis, polský dvanáctičlenný komorní pěvecký sbor. Byl to koncert v rámci cyklu Musica mytica Europea. Na rozhraní září a října se uskutečnil již 9. ročník Orlicko-kladského varhanního festivalu, který přinesl do míst v našem regionu celkem 18 koncertů, z toho jeden v Polsku. V Náchodě hrál 5. října na varhany v Husově sboru Václav Uhlíř, na trubku s ním Jiří Houdek ml. Den na to v Beránku hráli Vlasta Marek a Roman Benda na tibetské mísy, zvony a steel drum v pořadu Za hudbou. Na přelomu září a října hostil pěvecký sbor Hron opět své partnery z Hessenska (SRN) z Lohry-Weipolthausenu. Společný koncert obou sborů byl 30. září v divadelním sále v družební polské Chudobě. V Husově sboru byl v sobotu 8. října v podvečer slavnostní koncert k 20. výročí činnosti pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia. „Sboreček" začínal zpívat v osmi lidech, postupně zájemců přibývalo. Na setkání pozval sbormistr Ing. Vlastimil Čejp všechny, kdo kdy ve sboru zpívali. Z více než dvou set se jich sešlo přes 150 a všichni společně vystoupili s tradičním programem. Ovace v závěru nebraly konce, patřily všem pěvcům, ale zejména sbormistrovi, jehož obětavost je vskutku příkladná. Ve čtvrtek 27. října koncertovala v sále divadla trojice umělců Trio Bell canto (soprán, flétna, kytara) s klasickým hudebním programem. Ve čtvrtek 17. listopadu tu zpíval dívčí sbor Severáček z Liberce. Náchodský komorní orchestr Slávy Vorlové hrál abonentům 14. prosince, spoluúčinkovala sopranistka Lucie Mlynářová a sbor Chorus Coronae z Kostelce nad Orlicí. Posluchače trochu překvapilo, že nebyl ke spoluúčasti povolán některý z domácích pěveckých sborů.


Koncerty populární hudby zahájil 21. září zpěvák František Nedvěd se svou doprovodnou skupinou. V říjnu (19.) vystoupil už tradičně Láďa Kerndl se Swing sextetem Emericha Drtiny a 15. listopadu byl koncert slovenské revivalové kapely The Backwards přinášející program legendární skupiny Beatles.


Vánoční koncerty a adventní pořady lákají obvykle značné množství posluchačů. Adventní setkání u vánočního stromu na náměstí byla o prvních třech adventních nedělích, program na nich zajišťovaly náchodské křesťanské církve. Ve čtvrtek 8. prosince byly na náměstí pro děti atrakce s kouzelným vánočním kamionem Coca-coly 2005. V Beránku předvánočně koncertoval pro studenty Jiráskova gymnázia symfonický orchestr ZUŠ z Nového Města nad Metují. Žáci a učitelé náchodské ZUŠ připravili v divadle koncertní pořad Bílé Vánoce v pondělí 12. prosince, v galerii ve čtvrtek 15. připravili studenti Jiráskova gymnázia pořad hudby, zpěvu a poezie. V první části přednesli dramatizaci Erbenova Štědrého dne, pěvecký a hudební soubor Skřivánci vedený Mgr. Poutníkem zajistil hlavní část programu, hosty večera byly děti ze ZUŠ z Kostelce nad Orlicí. V sokolovně uspořádala náchodská obchodní akademie charitativní koncert, jehož výtěžek 8 500 Kč věnovali formou vánočních dárků dětem z dětského domova v Sedloňově. Hrály kapely Bandit´s a Sklep, zpívala Jana Hovorková a Sboreček Jiráskova gymnázia. V sobotu 17. prosince byl v divadle dvakrát (odpoledne a večer) vánoční koncert orchestru Václava Hybše. V neděli pak byl komponovaný pořad náchodských církví XVI. svobodný advent s názvem Nebojte se. Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Hron a gymnazijního studentského sboru byl v kostele sv. Vavřince ve středu 21. prosince. O štědrovečerní půlnoční a pak při mši v neděli od 9 hodin jsme si tam mohli vyslechnout tradiční Rybovu Českou mši vánoční v provedení komorního orchestru a chrámového sboru. Škoda, že nebyla přednesena Celbova Náchodská mše vánoční. Tu si zájemci mohli doma poslechnout z nového CD nazvaného Gloria. V neděli 25. prosince připravilo Déčko opět na náměstí u radnice živý betlém. Rok byl zakončen na náměstí silvestrovským ohňostrojem.

Divadlo

Prvním divadelním představením roku 2005 byla 12. ledna Josefina Vladislava Vančury v muzikálové verzi Jana Grossmanna v provedení divadla z Mladé Boleslavi. Pro děti zahrálo divadlo Julie Jurištové z Prahy pohádku Kašpárek a drak v neděli 6. února odpoledne. Hru E. Albeeho Křehká rovnováha viděli abonenti 10. února. Činoherní pohádku Zlatovláska mohly děti zhlédnout v neděli 6. března odpoledne. Studio Ypsilon přijelo 18. března s programem Vinobraní v Ypsilonce aneb Dožínky operety. Hru „... nebylo by libo Nobela?" francouzského autora J. N. Fenwicka tu hrálo divadlo Radka Brzobohatého 29. března. Náchodská divadelní scéna se představila ve čtvrtek 7. dubna hrou Franka Tetauera a Vratislava Blažka Strašidla na Karlštejně. Hra s původním názvem Prodá se Karlštejn z roku 1954 nebyla zrovna šťastným dramaturgickým výběrem. Snaha připomenout náchodského rodáka Vratislava Blažka mohla být realizována kteroukoliv jeho hrou kvalitnější. Divadelní agentura Háta přijela 21. dubna s hrou Antonína Procházky Klíče na neděli. V neděli 14. dubna odpoledne hrálo pro děti Hravé divadlo z Brna pohádku Pinocchio - Nosáčkova dobrodružství. (Představení v rámci Prima sezony jsou připomenuta dále.) V úterý 24. května provedli členové Východočeského divadla Pardubice slavnou Vrchlického Noc na Karlštejně (doplněnou zpěvy z filmové verze režiséra Podskalského), s Radoslavem Brzobohatým j.h. v hlavní roli. Jarní divadelní sezonu zakončilo 8. června Divadlo Skelet Pavla Trávníčka hrou Neila Simona Pozvání na večírek. O den později jsme se ve výběru měli možnost seznámit s hrou japonské dramatičky Shimako Murai (osobně přítomné) Jan Letzel, stavitel Atomového dómu v literárně hudebním večeru (viz níže v pododdíl lit. večery).


Loutkové divadlo Dětem pro radost hrálo v prvních lednových sobotách pohádky O Budulínkovi a O červené Karkulce, v poslední lednové a první únorové pak pohádku Drak. O veškerou práci od vodění loutek a mluvení až po techniku a ostatní pomocné práce se stará asi 25 aktivních členů. V sobotu 19. února hostovali zde červenokostelečtí loutkáři s pohádkou Tři zlaté vlasy, v poslední únorovou a první březnovou sobotu bylo na programu Povídání o pejskovi a kočičce II., další březnové soboty pohádka Kocour v botách. V dubnu uzavřeli náchodští loutkáři sezonu minifestivalem - ve třech dubnových sobotách zopakovali pohádky Křemílek a Vochomůrka, Kašpárkovo pometlo zametlo a Povídání o pejskovi a kočičce II.

Loni jsme zaznamenali představení úpravy hry Atalanta (napsal ji Heinrich Rademin v Kuksu v r. 1724) v nastudování „Geislerových dvorních komediantů" z Náchoda (režie Petr Hašek, hráli Otakar Faifr a další). V březnu se s ní zúčastnili Východočeské přehlídky amatérského činoherního divadla v Červeném Kostelci, byli oceněni za nejúspěšnější inscenaci a nominováni na národní přehlídku.

Podzimní divadelní sezonu zahájilo 15. září divadlo Skelet Pavla Trávníčka anglickou komedií Raye Cooneyho a Johna Chapmana Teď ne, darling! V neděli 10. října v podvečer hrál pro děti Michal Nesvadba, jejž znají z televizních pořadů, v představení nazvaném Michal k snídani. V úterý 11. října nabídla agentura Harlekýn „staropražskou veselohru" Olgy Scheinpflugové Okénko. Divadelní společnost Jana Hrušínského uvedla 8. listopadu hru Takový žertík, 29. listopadu tu hráli pražští herci komedii M. Camolettiho A do pyžam! Před tím v neděli odpoledne hrálo divadlo Julie Jurištové dětem muzikál Tři čarodějnice. V úterý 6. prosince zhlédli přeplatileté čtveřici populárních herců z divadla ABC (S. Stašová ad.) ve hře Y. Rezy Třikrát život. O týden později vystoupil v divadle „bavič" Petr Novotný s Yvettou Blahovičovou v „zábavném pořadu" Dobroty na cestách.


Podzimní sezonu zahájilo na scéně divadla Dětem pro radost v sokolovně v neděli 24. září pohostinské vystoupení broumovského divadla Brum hrou Kašpárek a Šmidra. Domácí soubor zahájil v sobotu 1. října Podzimními příběhy Křemílka a Vochomůrky. Koncem října a počátkem listopadu hráli pohádku Kašpárek a královna, ve druhé půli listopadu maňáskovou Komedii s Kašpárkem a pak v prosinci před svátky hru Jak ježibaba o své čerty přišla. Se svou dlouholetou členkou, paní Miloslavou Zapletalovou, oslavili loutkoherci v listopadu její sedmdesátku.

Kino

V sobotu 8. ledna se zúčastnila předpremiérového promítání českého filmu Kameňák 3 delegace jeho tvůrců - režisér Zdeněk Troška, producent Jiří Pomeje, herečka Anna Vejvodová - „babka Kropáčková" a „policajt" Justin Valeš. Těšili se zasloužené pozornosti publika. Ve čtvrtek 10. února mohli náchodští diváci vidět nový český film režiséra Jiřího Svobody Sametoví vrazi a setkat se i s delegací tvůrců. Ve čtvrtek 3. března přijel do Náchoda trojnásobný držitel Českého lva - herec Ivan Trojan s herečkou Petrou Lustigovou k promítání filmu Příběhy obyčejného šílenství. Ve čtvrtek 7. dubna se promítání filmu Skřítek zúčastnil režisér Tomáš Vorel a představitel titulní role herec Petr Čtvrtníček. Od 21. 4. se tu promítal nový český film natočený podle knihy spisovatele Viewegha Román pro ženy.

V sobotu 9. dubna od 10 hodin byla ve videoklubu v kině Vesmír přehlídka filmové tvorby našich i polských autorů „z kladského pomezí". Ve čtyřech blocích představilo své filmy 14 autorů, 7 z Polska a 7 od nás. V hodnotící komisi byli scénarista a režisér Jan Špáta, Rudolf Adler z FAMU a Jacek Szimanski z Filmové školy ve Vratislavi. Pořadatelem bylo občanské sdružení Pro Náchod. Autor knihy Ještě jsme tady Tomáš Magnusek pozval k besedě do kina Vesmír herce Jana Skopečka. Uskutečnila se 12. dubna odpoledne. V rámci Prima sezony působil v aule gymnázia filmový klub, promítány byly klasické filmy (Fellini, Visconti ad.). Ve Vysokově byl v listopadu již 38. ročník festivalu Vysokovský kohout. Hlavní cenu keramického kohouta a broušený skleněný pohár letos získal Miroslav Trudič z Náchoda za film Tvrdá Metuje.

Náchodské kino přináší pravidelně významné novinky (nejen) z české kinematografie, v říjnu to byl mj. film Doblba!, v listopadu filmy Šílení, Štěstí nebo Anděl Páně. Náchodští diváci si na možnost výběru z aktuálních filmů nemohou stěžovat.


Přednášky, literární večery

Literárně hudební večery zahájilo 19. ledna setkání s Liborem Volným. Ve velmi početně navštíveném večeru účinkovali s Liborem Volným Marianne Šraitrová, J. Z. Sokol a Aleš Fetters, hudbou doprovázel Jindřich Roubíček. V únoru (9.) připravili bratři Bělobrádkové pořad Český koutek v Kladsku. Na středu 2. března připravil Aleš Fetters večer Václav Černý, člověk a vědec. Literární historik a kritik Václav Černý se narodil na Jizbici před sto lety. Hudba na dobrou noc byl název literárně hudebního večera věnovaného 6. dubna hudebnímu skladateli Jaroslavu Celbovi, nedávnému osmdesátníkovi a čerstvému čestnému občanu města, tvůrci hudby mj. k řadě oblíbených televizních večerníčků. Na večeru připraveném Mgr. Bašteckou za účasti skladatelovy zazněl výběr z jeho skladeb, přátelé zavzpomínali, byly přečteny ukázky z díla Josefa Škvoreckého, v nichž pod jménem Harýk autor vystupuje. Ve středu 20. dubna byl večer Autorské čtení studentské poezie, v němž byla představena tvorba Blanky Jedličkové a Marie Iljašenkové, hrál soubor Musica per fiati. Třetím dubnovým večerem hudby a poezie (mimo místní režii) byl pořad významného slovenského herce Ladislava Chudíka Setkání - stretnutie. Vyprávění a recitaci Chudíkovu prokládali většinou klasickými skladbami houslista Bohumil Smejkal a klavírista Vladimír Holý. Náchodský květen 1945 byl námětem večera 18. května. Hostem večera byli Ing. Vladimír Šilhánek, jehož otec zemřel 9. května 1945 při běloveských událostech, a Zdeněk Teichman, jehož fotografie z května 1945 byly při večeru vystaveny a jím komentovány. Večer připravila Lydia Baštecká. Posledním večerem jarní sezony byla montáž ze hry japonské dramatičky Shimako Murai Jan Letzel, stavitel Atomového dómu. Autorka se dvěma japonskými herečkami předvedla část hry v japonštině, v českém překladu vystoupila Věra Slunéčková, pořad komentoval Karel Navrátil. Představení bylo součástí projektu „2005 - rok občanské spolupráce Japonsko - EU". Náchod byl jedním z pouhých pěti měst, kde se pořad uskutečnil.


V přednáškovém sále v pátek 14. ledna v dia show o putování po Indii S monzunem za zády mluvili Dušan Jirásek a Alexandra Poláková. Ve čtvrtek 3. března byla v přednáškovém sále divadla diashow Martina Adámka Z Náchoda do Monaka a zpátky za 36 dní. Ve čtvrtek 14. dubna tu přednášel ing. Petr Kuře o výstupech na pamírské sedmitisícovky. V kostele sv. Vavřince přednášel 15. května o české misi v Iráku její účastník, vojenský kaplan nadporučík Tomáš Hoffmann. V přednáškovém sále přiblížily astrologii západoevropskou i čínskou dr. Olga Krumlovská a Saskie Burešová ve čtvrtek 22. září. V úterý 25. a ve středu 26. října přednášel cestovatel Leoš Šimánek o Novém Zélandu.


Podzimní sezonu literárně hudebních večerů zahájil 27. září večer věnovaný náchodskému rodákovi, spisovateli a dramatikovi Vratislavu Blažkovi. Večer připravil Aleš Fetters, ukázky četl Štěpán Macura, na Blažka vzpomínal zejména jeho vrstevník Bohumír Španiel. V říjnu (12.) byl pořad o životě a díle dalšího náchodského autora Pavla Gryma nazvaný Vždycky chtěl víc. Pořad připravený Lydií Bašteckou obohatil svou přítomností autorův syn Daniel Grym, který zapůjčil i fotografie a další dokumenty na výstavku ve foyer. Ve středu 23. listopadu byl večer s náchodskými kouzelníky Magie kouzel zbavená. Poslední večer roku, věnovaný Boženě Němcové a výročí její Babičky, nazvaný Slzy naší paní, připravili na 7. prosinec bratři Bělobrádkové.

Výstavy

V Galerii výtvarného umění (býv. zámecké jízdárně) byla po Náchodském výtvarném podzimu otevřena 14. ledna výstava obrazů a grafiky Marie Blabolilové. V pátek 1. dubna byla vernisáž nové instalace ruského malířství 19. století (je v přízemí každý lichý rok od jara do podzimu) a výběru z díla náchodského výtvarníka Josefa Hermocha (na galerii). Výstavy uvedl ředitel galerie Mgr. Jan Kapusta, zpíval pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia vedený ing. Vlastimilem Čejpem. Od 18. května do konce června probíhala v galerii sbírka Vstupenka pro Asii, jejíž výtěžek byl určen na obnovu zničeného Muzea námořní archeologie v Galle na Srí Lance (Ceylonu). Akvarely Josefa Hermocha vystřídala na ochoze galerie od 24. června výstava Vladimíra Suchánka Ohlédnutí. Zahájil ji historik umění dr. Karel Žižkovský, hrálo Pražské jazzové trio, k němuž se pak přidal i Vladimír Suchánek s klarinetem. Od 2. září do začátku listopadu vystavoval výběr z grafiky Pavel Sukdolák. V pátek 18. listopadu byla pak vernisáž už 22. ročníku přehlídky umění regionu Náchodský výtvarný podzim. Zahájil jej ředitel galerie Kapusta, promluvil Mgr. Jaroslav Dvorský. Vernisáž přehlídky je pravidelně událostí, která přivede do galerie množství zájemců i řadu vystavujících umělců. Letos jich tu vystavovalo 66. Kulturní program obstaral jako obvykle pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia.

Vedle výstavní činnosti se pracovníci galerie věnují i výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti umění. Jen ve dvou podzimních měsících letošního roku se v galerii seznamovalo s uměním, pojmy a technikami (a zkoušelo si je i prakticky) ve 37 skupinách přes 700 žáků a studentů nejen z Náchoda.

Ve velkém sále náchodského zámku byla od 1. června do konce září výstava obrazů Karla Šafáře Výlety rodným krajem.

Regionální muzeum má ve své budově na náměstí stálou expozici Dějiny Náchoda a Náchodska, v jeho péči je i Pevnost Dobrošov, ukázka opevnění budovaných v letech 1935-38. Ve výstavní síni na nároží Tyršovy a Zámecké ulice po výstavě betlémů představilo úspěšné výtvarné práce žáků náchodské ZUŠ. V salonku budovy muzea byla do půli ledna ještě výstava fotografií ze Středomoří Rudolfa Macka, v únoru tam byla výstava z tvorby Aleny Ladové. Vernisáže se zúčastnil její syn Mgr. Josef Lada, který exponáty k výstavě zapůjčil. V úterý 1. března byla zahájena v obou prostorách pozoruhodná výstava Démoni a bytosti. Vývoj představ od pravěku po dnešek. Připravili ji a uvedli etnografové Ludvík Baran a Jitka Staňková z Prahy. Ve výstavní síni muzea byla v úterý 19. dubna ředitelem muzea zahájena za účasti několika účastníků druhého odboje výstava Druhá světová válka na Náchodsku ve světle muzejních sbírek. (V Novinách Náchodska z 5.5. jsme se dočetli o krádeži několika německých uniforem z muzea.) V přednáškovém salonku hlavní budovy muzea byla v dubnu výstava kresleného humoru Miloše Krmáška, od 12. května ji tam vystřídalo Usmívání Pavla Matušky, od poloviny července do konce prázdnin makrofotografie brouků a pavouků, jak je nafotografoval Rudolf Macek.

Ve výstavní síni byla 11. července zahájena výstava obrazů a kreseb Kazimíra Krmáška. Šestaosmdesátiletý výtvarník-amatér žije od roku 1931 v Náchodě a vystavoval dosud hlavně s dalšími náchodskými amatéry. V srpnu tam pak muzeum ve spolupráci s Galerií výtvarného umění uspořádalo významnou výstavu Lidová architektura východních Čech v dílech profesionálních malířů. Zastoupeni tam byli Jindřich Havlíček, Karel Beneš, Emil Tylš a řádka dalších umělců. Zaujalo zejména zobrazení míst s dávno zmizelými stavbami. Od 3. září tam byla výstava vítězných fotografií z okresního kola soutěže. Od 7. října ji vystřídala výstava obrazů prof. Bohumíra Španiela Průřez dílem, konaná k 80. narozeninám autora. (Spolu s dalším náchodským výtvarníkem Milanem Jíchou vystavoval B. Španiel v srpnu Obrazy třetího tisíciletí v Galerii Vyšehrad v Praze.) V listopadu tam byla 14. členská výstava Sdružení výtvarníků Náchodska a v prosinci výstava umělecké tvorby rodiny Havlíkovy, Jarmily Haldové a jejich blízkých V zajetí loutek.

V salonku budovy muzea na náměstí se v září vystřídaly výstavy k 120 letům náchodského sboru dobrovolných hasičů a k 110 letům nemocnice, od 4. října tam byla putovní výstavka Pražské jaro, Polsko a Československo v roce 1968. Od 1. listopadu ji vystřídaly studentské fotografie Náchodský objektiv 2005, koncem listopadu pak výstava prací žáků ZUŠ, ZŠ Komenského a stacionáře Cesta nazvaná Doteky. Pro čas adventní a vánoční tam připravili výstavu betlémů a vánočních pohlednic. V ní zaujal unikátní betlém s náchodskými motivy, zhotovený před druhou světovou válkou tehdejším správcem muzea Metodějem Jahnem.

Ve foyeru městského divadla byla ve čtvrtek 24. března otevřena výstava obrazů Petra Čuhaniče.

V galerii U Mistra s palmou vystavovali od 21. dubna do 12. května své výtvarné práce studenti Střední průmyslové školy textilní a SOU z Velkého Poříčí jako součást akcí Náchodské prima sezony (o ostatních výstavách při ní v samostatné kapitole). Na začátku října tam připravili studenti Jiráskova gymnázia komponovaný pořad - recitovali studentské verše, hrálo hudební trio Musica per Fiati a byly vystaveny výtvarné práce studentů vedených prof. Hanou Misarovou (donedávna Janušovou).

V přízemí náchodské radnice byla od 6. září do konce října výstava fotografií členů Fotoklubu Náchod. Byl představen výběr z kolekce, která se na fotofestivalu v Moravské Třebové umístila na třetím místě. V říjnu tam pak byla „eurovýstava" fotografií z Bruselu a Štrasburku. Od 8. listopadu do konce roku tam vystavoval své práce nejzkušenější autor fotoklubu Jiří Klíma, který svými humornými záběry upoutal i pobavil. (Výstava fotografických prací studentů byla ve středu 14. září otevřena v městské knihovně a další podobná 1. listopadu v přízemí regionálního muzea na náměstí.)

Na podzim se otevřely dvě další výstavní prostory, nad restaurací Skála na Parkánech zahájila fotogalerie Luky výstavou prací Ladislava Hartmana, někdejšího vedoucího redaktora Novin Náchodska. Od 16. prosince tu pak byla výstava Výtvarníci pro Manjullu. Výtěžek z prodeje fotografií byl měl umožnit této indické dívce návštěvu školy.

V zrekonstruovaném suterénu náchodské Slavie byla ve čtvrtek 3. listopadu otevřena Galerie Slavie výstavou Spojení autorů Staňka, Rathouského, Prokopa, Macka, Hrnčíře a Rejholda. Byly tam pak uspořádány i besedy a přednášky (nejen) o současném umění.


Výstavy mimoumělecké

V sobotu a neděli 19. a 20. února uspořádal Okresní myslivecký spolek s Lesy města Náchoda v salonku restaurace Vatikán výstavu více nž 800 mysliveckých trofejí. Návštěvníci obdivovali zejména trofeje jelení (47), dančí (7) a mufloní (49).

O víkendu 14. a 15. května uspořádal Svaz chovatelů drobného zvířectva v prostorách bývalé cihelny (ve Starém Městě pod Vysokovem) jako každoročně výstavu králíků, holubů a drůbeže, letos doplněnou psím korzem.

Modeláři, o nichž jsme tu psali loni, byli letos opět úspěšní. V mezinárodní soutěži Modelmania konané v březnu v Praze získali první místa členové Modelářského klubu Náchod Jan Bohuš s modelem britského pěšáka a Jan Vacek s modelem letadla Messerschmidt (oba v kategorii juniorů) a Václav Chmelař s modelem letadla Mig 21. Ten na Europoháru v Popradu „zlato" obhájil a získal titul Mistr Slovenska 2005. Obhájil i Jan Bohuš, „zlato" a titul získal za model amerického tanku Sherman dozer. Náchodští modeláři se v dubnu zúčastnili soutěže v maďarském Mosonmagyaróváru a v květnu mistrovství Německa v Norimberku. V září byli úspěšní na republikové soutěži Svazu modelářů ČR v Praze. Na začátku října byl v prostorách BS Servis centra (býv. jídelna Rubeny) již pátý ročník modelářské výstavy se soutěží Kaden cup model Náchod 2005. Zúčastnili se modeláři i ze Slovenska, Polska a Maďarska. Ve druhé polovině listopadu se zúčastnili mezinárodního šampionátu Scale model world 2005 v Anglii. Martin Schuster z Náchoda získal první místo v kategorii Diorámy modelem bitvy u Stalingradu a v kategorii Diorámy s figurami modelem zachycujícím bitvu o ostrov Guadalcanal.

Knihovna

Poslední část rekonstrukce budovy knihovny, restaurování hlavního vstupu do budovy, se nad očekávání opozdilo. Nové vstupní dveře byly osazeny až v půli listopadu.

Rok 2005 byl v českých knihovnách ve znamení pohádek (200. výročí narození H. Ch. Andersena aj.), proto knihovna vyhlásila soutěž Dobrý den, pohádko, a to výtvarnou (ilustrace pohádky) i literární (napsat vlastní pohádku). Soutěže se zúčastnilo na 150 soutěžících. V soutěži malířů obsadila první místo Justýna Dočkalová (ze ZŠ Kom.), druhé Katrin Stryhalová a Eliška Kukaňová (ZŠ Běloves) a třetí Vojta Jirman (ZŠ TGM). Mezi „spisovateli" získaly ze ZŠ první tři místa Lenka Kleinová (Kom.), Lenka Ullwerová (Plhov) a Markéta Slavíková (St.Město), v kategorii středních škol Martin Fábry, Jana Gerhartová a Blanka Jedličková (vesměs JG).

V průběhu školního roku 2004-2005 uskutečnila knihovna na 120 besed se žáky či studenty náchodských škol, zorganizovala řadu soutěží, 3.B ZŠ Komenského se stala „knihovnickou třídou". Třída navštěvovala knihovnu pravidelně každý měsíc, každý si vytvořil svou „vlastní knihu". V červnu byli také prvňáci všech šesti náchodských škol pasováni na čtenáře. Uskutečnil je po slavnostním slibu sám rytíř Hron, děti dostaly pasovací glejt, záložku a ve většině i čtenářský průkaz, na nějž si mohou do konce roku vypůjčovat knížky zdarma. Se žáky do 8. tříd byly pořádány besedy k poznávání knihy jako uměleckého díla, pro „deváťáky" besedy o regionální literatuře a autorech Náchodska.

Knihovna propůjčila prostor v půjčovně v přízemí občanskému sdružení Pro Náchod, které tu zorganizovalo a předvedlo ve středu 7. ledna od 18 hod. „Hodinu českého jazyka" a v jejím závěru vyhlásilo literární soutěž „Danny a já".

Březen býval měsícem knihy, nyní je i měsícem internetu. V oddělení pro dospělé byla 8. března akce Internet pro začátečníky a 22. března pro seniory. Pro děti byla uskutečněna akce „Březen - za pohádkou do knihovny vlezem" a v noci z 1. na 2. dubna se 15 nejúspěšnějších dětí ze soutěží zúčastnilo Noci s Andersenem (na počest 200. výročí narození tohoto dánského pohádkáře). Noc byla naplněna bohatým programem, soutěžemi, četbou pohádek, mezi děti přišel i pan Andersen a potom i Božena Němcová. O půlnoci odeslaly děti vlastní namalované pohlednice dánské královně, dánskému velvyslanci, panu prezidentovi, ale také příteli dětí - básníku Jiřímu Žáčkovi.

Od půli března do půli dubna byla ve druhém poschodí knihovny výstavka asi 70 různých zejména ilustrovaných vydání Babičky. Přednáška pracovníka Textilního muzea a Muzea B. Němcové z České Skalice Mgr. Jana Harvilka k 150. výročí prvního vydání Babičky se tu uskutečnila ve čtvrtek 14. dubna. Pro děti byla vyhlášena literární soutěž Jaké jsou dnešní babičky aneb Moje babička versus babička Boženy Němcové.

V prvním květnovém týdnu „patřila" knihovna náchodské Prima sezoně, byla tam výstava fotografií a probíhaly semináře k literárním soutěžím. Koncem května se uskutečnil v náchodské knihovně celostátní seminář na téma Podpora a rozvíjení čtenářství u dětí.

Na začátku září vyhlásilo oddělení pro děti literární i výtvarnou soutěž To se může stát jen o prázdninách. Od 14. září do poloviny října vystavovali ve druhém poschodí mladí fotografové Marel Štim a Petr Bartoň. Velkým říjnovým společným čtením začal 3. října Týden knihoven. Tentokrát se četlo z dětských knížek v dětském oddělení. Na ně navázala soutěž pro nejmladší Z pohádky do pohádky, pro starší pak Staň se kritikem. Ve čtvrtek 6. října byl v podvečer pořad autorského čtení Terezy Brdečkové a Jiřího Dědečka, který samozřejmě také zpíval. Oba pak také své knihy podepisovali. V rámci Španělských dnů v Náchodě, jichž se knihovna spoluúčastnila, bylo zorganizováno čtení z Dona Quijota a ze španělských pohádek, v úterý 18. října byl večer poezie španělského básníka Frederica Garcíi Lorcy.

V Týdnu poezie byly v knihovně dva pořady - autorské čtení studentky Marie Iljašenkové Paní slov nosí červený baret v pátek 11. listopadu a o týden později autorské čtení Aleny Kordíkové a Lenky Jiránkové. V pátek 25. listopadu pak byla vernisáž výstavy Oldřich Hlavsa - dílo a odkaz k připomenutí desátého výročí jeho úmrtí. Účastníci výstavy mohli zhlédnout desítky jím graficky upravených knih a řadu dalších dokumentů k jeho životu i dílu. Knihovna k té příležitosti vydala i velmi kvalitní publikaci s rozšířeným titulem Vzpomínáme, že už deset let není mezi námi a knihami plhovský kluk a Mistr Oldřich Hlavsa. Graficky ji vzorně připravil Jiří Zhibo, který byl jedním z iniciátorů celé akce.

Dne 6. prosince byla v dětském oddělení vánoční besídka s vyhodnocením soutěže S čerty nejsou žerty. Ve dnech 23.-25. listopadu byla ve foyer knihovny už tradiční předvánoční prodejní výstava prací zdravotně postižených dětí, organizovaná Klubem Vánek, v půli prosince prodejní výstava Děti dětem, kterou organizovalo a zajišťovalo Déčko. Zájem byl o keramiku, svícny a trička. V předvánočním týdnu tam pak ještě vystavovali a prodávali své výrobky žáci ZŠ Plhov.

Rok 2005 byl pro knihovnu rokem úspěšným, nejen vzhledem k výše uvedeným akcím, ale i tím, že knihovnu v tomto roce navštívilo přes 70 000 návštěvníků - čtenářů. Zájem o novou podobu knihovny sem přivedl i řádku exkurzí nejen z našeho kraje, ale i z Liberecka, Táborska, Chebu, z polské Poznaně nebo Vratislavi. Byly tu i vzdělávací akce pro knihovníky z celé republiky.


Společenské dění a zábava

Jedním z velkých plesů byl v sobotu 15. ledna Roztančený Beránek, v neděli 30. ledna odpoledne byl v Beránku dětský karneval Z pohádky do pohádky. Tanečních zábav, plesů (a zejména diskoték) je ovšem i během roku, nejen v lednu, na různých místech města daleko více, zaznamenávat je zde by bylo nadbytečné. Reprezentační ples města Náchoda a Pivovaru Náchod se konal v sobotu 26. února ve všech sálech Beránku. Při něm byly předány ceny Kulturní a sportovní nadace města v oblasti kultury kronikáři Bělovse Antonínu Samkovi za jeho historické publikace, v oblasti sportu Martinu Schusterovi za trvale úspěšnou reprezentaci Náchoda na soutěžích v plastikovém modelářství. Jako sportovní talenty roku byli oceněni Aneta Cvejnová za reprezentaci v kuželkách a Tomáš Pöpperle za reprezentaci Náchoda na postu hokejového brankáře HC Sparta Praha. Za mimořádný sportovní výkon v roce 2004 byli odměněni Běla Hlaváčková za zlatou medaili v plavání na Paralympijských hrách v Aténách a Michal Stefanu za tamtéž získanou stříbrnou medaili ve stolním tenisu.

V náchodské sokolovně uspořádal 12. března agilní Spolek přátel vojenské historie VIII. representační c. a k. ples s dechovou hudbou 6. praporu polních myslivců z Dobrušky.

O víkendu 9. a 10. dubna byl ve velkém sále divadla „veletrh" reprodukcí obrazů, navštívila jej asi stovka zájemců z ČR, Slovenska, Polska, Ruska, Litvy, Bulharska a Běloruska. V pátek 29. dubna tam byl galavečer s vyhlášením vítěze ankety Deníků Bohemia „Oskar za lidskost a statečnost". Ve 22 členné skupině oceněných však nikdo z Náchoda nebyl, členem poroty byl náchodský organizátor charitativních akcí David Novotný (fotoreportáž přinesly NN 2. května). Letní karneval bylo nazváno závěrečné vystoupení žáků ZUŠ Náchod v Městském divadle 21. června.

Na 26. a 27. srpen připravil David Novotný do Beránku další ročník Dne dobrých skutků s celorepublikovou soutěží Muž roku 2005. Do té se letos přihlásilo přes 800 uchazečů, do náchodského finále postoupilo 12 mladých mužů, mezi nimiž vybírala v pátek 26. srpna porota složená ze známých žen (mj. Uršula Kluková, Naďa Urbánková ad.). Mužem roku se letos stal devatenáctiletý student z Litoměřic Eduard Kautský. V sobotu večer se uskutečnil koncert známých „hvězd a hvězdiček". Záštitu nad celou akcí převzali předseda senátu Přemysl Sobotka, předseda vlády Jiří Paroubek, slovenský velvyslanec v ČR Ladislav Ballek a starostové Chudoby Czeslaw Krecichwost a Náchoda Oldřich Čtvrtečka. Výtěžek akce, který letos činil téměř 190 tisíc Kč, byl rozdělen mezi stacionář Cesta v Náchodě, Speciálně pedagogické centrum v Náchodě a ústavy sociální péče v České Skalici a Kvasinách. Z pátka na sobotu bylo v Beránku obsazeno rekordních 120 pokojů.

V sobotu 10. září byl ve velkém sále divadla slavnostní družební večer „evropských měst Náchod - Chudoba" věnovaný významným osobnostem - T. G. Masarykovi a polskému diplomatovi a hudebnímu skladateli Janu Ignáci Paderewskému. Z jeho díla přednesli ukázky polští umělci i náchodský komorní orchestr Slávy Vorlové. Hovořili ředitel muzea v Chudobě Bronislaw Kamiński a ředitelka náchodského okresního archivu Lydia Baštecká.

Ve středu 19. října uspořádali ve společenské místnosti domova důchodců ples pro asi 70 místních důchodců. Nejstarším z nich byl téměř stoletý Karel Kašpárek. Senioři uvítali vytržení z běžných stereotypů a příjemně se bavili. V úvodu se předvedly hronovské mažoretky, hrál František Čížek ze Studnice, zazpívali žáci náchodské ZUŠ.

Ve čtvrtek 20. října byly zakončeny v Beránku Španělské dny slavnostním večerem a módní přehlídkou „v rytmu flamenca". Dokonce i televize propagovala módní show Galavečer v Paříži - přehlídku nejnovější francouzské módní kolekce s hudebním a dalším programem v Beránku 16. listopadu. Pak bylo v Beránku i několik stužkovacích plesů maturantů náchodských středních škol.


Náchodská prima sezona

Již poosmé proběhl začátkem května festival studentské tvořivosti Náchodská prima sezona. Konal se pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála, rady Královéhradeckého kraje a jeho hejtmana Pavla Bradíka, poslankyně Zdeny Horníkové a zastupitelstva města Náchoda. Festival podpořila ministerstva školství i kultury, Královéhradecký kraj, město Náchod a jeho kulturní a sportovní nadace. Prezidentem festivalu byl bývalý starosta Čermák, hlavní organizační zátěž byla na Déčku a jeho ředitelce Ing. Pohankové, nápomocná jí byla skupina studentů gymnázia. Velkou pozornost festivalu tentokrát věnovaly Noviny Náchodska téměř každodenními zprávami i bohatou fotodokumentací. Intenzivně pracovaly i odborné poroty. Musely zhodnotit výkony (literární - 182 básní, 202 prózy a 11 scénářů; výtvarné - přes 250 prací a na 200 fotografií, divadelní i hudební) asi pěti set studentů ze 72 škol České republiky. Hlavním dějištěm byl Beránek, literáti se scházeli v knihovně, Déčko sloužilo i jako ubytovna.

Program začínal 29. dubna stavěním máje na náměstí, vystoupeními souborů a hudebních skupin, v sobotu 30. pak „čarodějnicemi" na zahradě Déčka, v neděli 1. května dopoledne procházkou Náchodem po stopách Zbabělců (vedla Mgr. Baštecká) a odpoledním koncertem hudebních skupin ve Vatikánu, ten organizovalo občanské sdružení Pro Náchod. Vlastní zahájení festivalu bylo v pondělí 2. května ve velkém sále městského divadla v 9 hodin, po něm následovala divadelní přehlídka Náchodské prima sezony. Ta měla letos statut národní přehlídky mladého divadla s postupem na Jiráskův Hronov. Některá představení byla ve velkém, některá v přednáškovém sále. Od pondělí 2. do pátku 6. května bylo v divadelním maratonu k vidění celkem 22 inscenací většinou studentských divadelních skupin z 15 měst České republiky a dvou souborů polských. Náchod na přehlídce reprezentoval DRED s komedií na motivy Jiřího Wolkera a Jiřího Koláře Rudý pavilon aneb Teorie (ne)spolehlivosti. Hru vytvořil (texty upravil) Ondřej Pumr. V aule Jiráskova gymnázia probíhal filmový klub, zájemci měli možnost zhlédnout významné klasické filmy, jako např. Felliniho Amarcord, Viscontiho Smrt v Benátkách nebo Antonioniho Zvětšeninu.

V pondělí odpoledne byla slavnostní vernisáž výtvarných prací, již obohatil pěvecký sbor studentů náchodského gymnázia. S výtvarnými pracemi se mohli zájemci seznámit na výstavách, umístěných ve foyeru divadla, v knihovně, muzeu a Déčku, výtvarné práce studentů SPŠ textilní z Velkého Poříčí byly vystaveny v galerii U mistra s palmou. Na zimním stadionu byla výstava fotografií ze sbírek kuželkářského klubu. Ve středu odpoledne byly na náměstí recesní studentské majáles, součástí festivalu byly i sportovní turnaje náchodských středních škol nebo Běh Terryho Foxe ve středu dopoledne pro děti, odpoledne pak pro nejširší veřejnost. Ve čtvrtek proběhla v obřadní síni radnice už tradiční řečnická soutěž pro studenty středních škol,

V rámci „workshopů" byly realizovány dílny výtvarná, keramická, sochařská, šperkařská, choreografie a výrazového tance, pantomimy, fotodílna, seminář tvůrčí poezie, jazzové dílny, hry na africké bubny djembe, práce v nahrávacím studiu, probíhaly rozborové semináře divadelní přehlídky, soutěží poezie i prózy, výtvarných prací i seminář s fotografickou porotou. Ty navazovaly na soutěže, jejichž výsledky byly vyhlášeny v pátek dopoledne ve velkém sále jako faktické zakončení studentského festivalu. Vítězných ocenění se dostalo jednotlivcům i souborům do mnoha míst republiky. V Náchodě nezůstalo žádné, vítězství v kategorii fotografie získal Michal Kukačka ze SPŠ textilní z Velkého Poříčí.

Ve festivalovém týdnu zněla ovšem i hudba, v sále restaurace Vatikán se vystřídalo od úterý do čtvrtka v multižánrových koncertech asi dvanáct skupin, v pátek v Beránku asi šest dalších, tam pak bylo vyhlášení nejlepších studentských sólistů a aranžmá.

Náchodská prima sezona 2005 dokázala zájem studentské mládeže o širokou škálu kulturních aktivit, byla týdnem vskutku živým, až po okraj naplněným mladým životem a elánem. Poněkud zarážel vcelku malý zájem náchodské nestudentské veřejnosti.

Zámek, kulturní akce na zámku, zámecký areál

I v tomto roce pokračovaly nekončící opravy, letos zejména dokončení restaurování portálu při hlavním vstupu do zámku (od Plhova), kamenosochařských prvků na jižní terase včetně lodžie a sochařských prvků na fasádách. Kamenosochaři pracovali převážně s různobarevým pískovcem, vyměňovali nebo restaurovali např. gloriet, na prvním nádvoří vedle věže se opravovala jižní a východní zeď s okny a balkonem. Restaurátorům přálo letošní vlídné podzimní počasí. Dále pokračovaly práce na statickém zajištění teras, na vstupním pavilonku do Piccolominské zahrady aj. Z Programu záchrany architektonického dědictví získal zámek letos 3,5 milionu korun, další prostředky pak od Národního památkového ústavu v Pardubicích. Byla realizována i první etapa vnitřního i vnějšího kamerového systému a nové nasvícení zámeckých budov.

Sezona byla zahájena v sobotu 2. dubna. Zámek nabízí k prohlídce dvě trasy interiérové (tradiční piccolonimskou expozici a novou ve druhém patře) a exteriérovou, tj. malý okruh s věží, středověkým sklepem a vyhlídkovou terasou. Ve stadiu příprav je třetí interiérová trasa - expozice Kuronských.

O víkendu na rozhraní dubna a května zněla při prohlídkách renesanční a barokní hudba v podání Brass bandu ZUŠ z Police nad Metují, soubory této školy pak zajistily i hudební slavnost na třetím nádvoří zámku v neděli 8. května odpoledne. Ve velkém sále na prvním nádvoří bylo ve čtvrtek 26. května hudební setkání, v němž účinkoval pražský soubor Camerata a Skřivánci (Mgr. Poutníka) ze zdejšího gymnázia. Od 1. června do konce září tam byla výstava obrazů Karla Šafáře Výlety rodným krajem. V sobotu 4. června proběhl již 4. ročník zámeckých slavností, tentokrát s volbou královny empíru. V minulých letech byla volena královna gotiky, renesance a baroka, letos tedy přišel na řadu empír. Jeho královnou se stala Tereza Marková z Pardubic. Bohatá nabídka akcí byla i o prázdninách, vedle scének historického šermu a dobové hudby byly v červenci noční prohlídky s „černou paní", byly umožněny i večerní pohledy na Náchod ze zámecké terasy nebo z vyhlídkové věže. V pátek 5. srpna mohli zájemci na zámku zhlédnout „milostné naturální psychodrama" Kladivo na čarodějnice s Markem Dobrodinským a Veronikou Voralovou v hlavních rolích. Hudba provázela v závěru prohlídkové trasy i návštěvníky při Dni otevřených dveří památek v sobotu 10. září. (Akce k tomuto dni byly i na náměstí u pranýře a na Karlově náměstí.) Dne 9. prosince byl uskutečněn i vánoční koncert.


V červnu jsme se dočetli o odvolání medvědářů Ladislava Troutnara a jeho syna Davida pro nedostatečnou péči o medvědy. Nahradila je ošetřovatelka Gabriela Macounová. Oficiálními opatrovníky medvědů jsou zoologická zahrada ve Dvoře Králové, Národní památkový ústav Pardubice a město Náchod. Město se zavázalo uhradit materiál na nutnou údržbu medvědária, kterou provedl Klub mladých cestovatelů Praha.

Areál chátrajícího přírodního divadla nepatří ovšem k zámku, mají ho ve správě Lesy města Náchoda. Občas se diskutuje i na stránkách regionálního tisku o možnostech jeho využití. Ty jsou ovšem nevelké a řádka variant by byla neúměrně finančně náročná. Jedna z možností (NN 17.1.) je ponechat areál jako „volnou zónu pro klid duše". (Co to ovšem je?) Na jaře zde bylo zbouráno chátrající betonové promítací „plátno". Hrozilo nebezpečí, že by se při silném poryvu větru mohlo zřítit. Situace zůstává zatím nevyřešena.

Tělovýchova a sport


V úterý 15. února byli v Novém Městě vyhlášeni nejúspěšnější sportovci okresu Náchod za rok 2004. Z Náchoda jsou mezi nimi gymnastka Kateřina Dostálová (Sokol Náchod), plavci z oddílu Delfín (Pavel Janeček, Vendula Frintová - triatlon a Běla Hlaváčová - handicap) a pak už jen kuželkáři (Radek Holakovský, Aneta Cvejnová, trenér František Majer a družstvo dospělých SKK Primátor Náchod). Představitelé jiných sportů (třeba někdo z úspěšných fotbalistů) si asi ocenění nezasloužili. O úspěších Venduly Frintové jsme psali už loni, letos se stala mistryní Evropy v duatlonu (běh na 10 km, jízda na kole 40 km a běh na 5 km, celkový čas 2:06:01), v závodě, který se konal v neděli 15. května v Debrecínu v Maďarsku. V listopadu se zúčastnila finále světového poháru v triatlonu na Novém Zélandu, kde skončila na sedmém místě, v běhu zaznamenala 4. nejlepší čas.

Po ukončení Mistrovství světa juniorů 2005 v kuželkách začala rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu. Šlo mj. o opláštění celého stadionu, rekonstrukci šaten pod jižní tribunou, rekonstrukci kondenzační strany chlazení. Provoz zimního stadionu začal 15. září. Rekonstrukce a opravy byly postupně dokončeny v průběhu října, pak byl slavnostně předán do provozu. Náklady na rekonstrukci přesáhly 26 milionů korun, ze státního rozpočtu na ni získal Náchod 13 milionů. (O úpravách plaveckého bazénu viz níže - plavecké sporty.)

Na fotbalovém stadionu v Bělovsi byla během podzimu postavena nová tribuna s novými vstupy, pokladnami i sociálním zařízením pro veřejnost. Část nové výstavby byla zkolaudována koncem roku. Prostředky na stavbu dalo jednak město, jednak je ze státního rozpočtu získala poslankyně Zdena Horníková. Nová tribuna bude slavnostně otevřena na jaře. V další etapě se počítá s dokončením tribuny podél celé délky hřiště.

V neděli 18. září bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované hřiště u školy na Plhově (podrobněji v kap. školství - ZŠ Plhov).

Druhý ročník Náchodské sportovní neděle uspořádalo občanské sdružení Náchodský sport pro všechny v neděli 25. září na Hamrech. Přišlo přes 2000 diváků, cvičení a utkání se zúčastnilo asi 570 cvičenců. Součástí sportovní neděle byla jízda automobilových a moto-cyklových veteránů městem. Na stadionu byl odpoledne cíl sokolské sletové štafety a přehlídka nejen tradičních sportů a pohybových aktivit, ale vystoupily i mažoretky a roztleskávačky, na plochu se snesli parašutisté, své práce předvedli modeláři.


TJ Sokol

TJ Sokol uspořádala 5. března už tradiční akademii se vzpomínkou na T. G. Masaryka. V sobotu 28. května se v náchodské sokolovně konala soutěž gymnastek. Děvčata zdejšího Sokola byla úspěšná, ve výkonnostním stupni 3 zvítězila Michaela Adamů, ve stupni 4 Kateřina Šimonová, mezi ženami získala Kateřina Dostálová 2. místo. Probojovaly se tak na mistrovství ČR, které se konalo v Ostravě na konci června. Tam však medaile nezískaly. Eliška Vondráčková a Tereza Lantová byly zařazeny do krajského družstva gymnastek (ve věku 12 - 15 let), které se zúčastnilo Olympijských her mládeže v Brně na začátku července.

V září začaly přípravy na XIV. všesokolský slet, který bude v prvním červencovém týdnu příštího roku. Jejich součástí byla i štafeta „Poselství sletu". Ta startovala v pátek 23. září v 17 hodin od Tyršova domu v Praze, jedna z jejích větví pak skončila v neděli 25. září po půl třetí na stadionu na Hamrech v rámci Náchodské sportovní neděle. Náchodské žákyně předaly v závěru župnímu starostovi Josefu Čepelkovi štafetový kolík, v němž se skrýval text: Neseme poselství XIV. všesokolskému sletu, poselství pohybu, radosti a přátelství. Radujeme se z krásy světa a přispějeme každý svým dílem k lepšímu a čistšímu životu na této zemi. Mějme odvahu stát za svým přesvědčením, že jen poctivým, vzdělaným a pracovitým patří budoucnost.

Vítězstvím v mezinárodním pohárovém závodě žákyň v Šumperku zahájila děvčata z oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Náchod podzimní závodní sezonu. Míša Adamu vybojovala pohár Euro cup 2005 a zlatou ve víceboji, byla první i na kladině a v prostných. Kateřina Šimonová byla ve čtyřboji druhá, zvítězila ve cvičení na bradlech a v přeskoku přes přeskokový stůl. Začátkem prosince se v náchodské sokolovně konaly krajské přebory ve sportovní gymnastice. Ve II. lize družstev žen zvítězily gymnastky Sokola Náchod, v soutěži jednotlivkyň zvítězila Kateřina Dostálová, úspěšná byla i jedna z nejmladších závodnic II. ligy Míša Adamu. O týden později na mistrovství republiky v Mostě obsadily členky SG Sokola Náchod 12. místo, Pavlína Cardová si přinesla velmi dobré 4. místo.

Sokolové uspořádali (jako jediní ve městě) i letos oslavu 28. října vzpomínkovou chvilkou u pamětní desky před budovou sokolovny. Ve čtvrtek 17. listopadu byla v sále náchodské sokolovny akademie k 120. výročí založení náchodského Sokola. V programu byly ukázky sletových skladeb, jichž se zúčastnili členové celé Jiráskovy sokolské župy.


Atletika

O posledním únorovém víkendu se konalo na Strahově mistrovství ČR v atletice v žákovských kategoriích. Patnáctiletá žákyně Marcela Vondřejcová z Náchoda se stala dvojnásobnou mistryní ČR pro rok 2005, a to v běhu na 60m a 150m. Zlato za šedesátku a bronz v běhu na 150 m získala i na Dětské olympiádě v Brně. Úspěšným atletem je i Jiří Vondřejc ml., halový přeborník kraje v běhu na 400 m, třetí v halovém přeboru na 60 m, dále Jan Vondřejc, druhý na halovém přeboru kraje v běhu na 200 a 400 m. Úspěšní jsou i další „chovanci" trenéra Jiřího Vondřejce st. Jejich tréninková příprava probíhá sic „doma" v Náchodě (na Hamrech a v házenkářské hale), ale závodí za oddíl Hvězda SKP Pardubice, protože se v Náchodě zatím nenašel sponzor, který by činnost oddílu zabezpečil.

Marcela Vondřejcová byla úspěšná i na podzim. V mezinárodních závodech juniorů do 19 let Mladá Evropa 2005 v Jablonci nad Nisou zvítězila Marcela, patnáctiletá, vůbec nejmladší účastnice závodů, v běhu na 200 m časem 25,05 s., ve stovce pak byla třetí časem 12,48 s. Začátkem září v Čáslavi vyhrála Marcela závod žákyň na 150 m (18,86) a byla druhá v závodu dorostenek na 100 m. Jiří Vondřejc vyhrál svůj rozběh na 200 m, celkově skončil na 5. místě. O víkendu 10. a 11. září se opět v Jablonci konalo Mistrovství České republiky žáků a žákyň v atletice, kde zvítězila na trati 60 m (7,89 s) i 150 m (18,57 s). V závodě na 3000 m chůze byla Veronika Linhartová druhá (17:16.54 s) a Markéta Kopecká čtvrtá. (Oficiálně ovšem reprezentují Hvězdu Pardubice, Veronika SK Nové Město n.Met.) Koncem září se tréninková skupina Jiřího Vondřejce zúčastnila mezinárodního atletického utkání žactva v Hodoníně. Marcela Vondřejcová zvítězila jak v běhu na 60 m, tak i na 150 m, v obou disciplinách vyhrála i na Vánočních závodech žactva na Strahově. Těsně před Vánocemi se konalo v Praze na Strahově halové akademické mistrovství republiky v atletice. Zúčastnili se ho Jan a Jiří Vondřejcovi (studují na Technické univerzitě v Liberci), ve štafetě na 4x200 m skončili na 3. místě, Jirka skončil na 3. místě i v závodě na 400 m. Poslední závody proběhly 27. prosince v Jablonci nad Nisou. Zúčastnila se jich trojice žákyň (Veronika Linhartová, Markéta Kopecká a Marcela Vondřejcová). Tréninková skupina Jiřího Vondřejce byla letos velmi úspěšná. Marcela Vondřejcová (nar. 1990) je reprezentantkou ČR do 15 let, stabilní účastnicí extraligy žen a mistryní ČR na 60m a 150m. Veronika Linhartová (1990) má 2. místo na MČR žákyň v chůzi na 3000m, Jiří Vondřejc ml. (1981) je stejně jako jeho bratr Jan (1983) stabilním účastníkem I. ligy mužů a zároveň krajským přeborníkem na 400m.

Ve středu 4. května pořádalo Déčko Náchod VI. ročník nesoutěžního Běhu Terryho Foxe. Účast byla zejména v dětské části opravdu velká. V červnu se uskutečnil XIII. ročník Olympijského dne - běhu (9 480 m) podél Metuje na Ostrovy, dále přes Lipí na zimní stadion. Zvítězil v něm Jiří Doucha ze Startu Náchod časem 37:35 min. Ve skupině mužů B byl nejlepší Jiří Klimeš, ve skupině D Miloš Linhart, oba z AC Náchod. Ve středu 15. června se uskutečnil běh Náchod - Peklo - Dobrošov. V neděli 17. července byl již dvacátý běh Náchod - Dobrošov, zařazený do Českého poháru běhů do vrchu 2005. Organizoval jej Josef Kolísko, bylo 109 účastníků (z toho 8 cyklistů). Nejlepší čas měl Lubomír Pokorný z Prahy (25:01), z náchodských účastníků byl nejrychlejší Petr Truhlář (30:04). Běh odstartoval poslanec Snítilý, ceny předával v zastoupení krajského hejtmana ředitel odboru Miloš John. Další běh do vrchu se uskutečnil ve středu 20. července, tentokrát 10. ročník S radostí, kapkou potu a s úsměvem k Žábě a na rozhlednu Jiráskovy chaty (od Bonata v Bělovsi na Dobrošov). Zvítězil v něm Jiří Doucha (Start Náchod, čas 46:07), třetí byl Luděk Zelený z AC Náchod (46:59). Již VI. ročník Dobrošovské osmičky v půli srpna, jehož se zúčastnilo 40 běžců, vyhrál Miroslav Holub z Bukovice (ve skupině B1), ve skupině A1 byl nejlepší Jiří Doucha ze Startu Náchod. V úterý 6. září byl běh „Pekelná 13" a 28. září se běželo „Přes tři krpálky na Jiráskovu chatu". Na začátku října bylo na novoměstském stadionu gen. Klapálka krajské finále běžeckého poháru mládeže. Úspěšní v něm byli běžci ZŠ Náchod - Plhov, kteří zásluhou Jakuba Poláčka vyhráli kategorii mladších žáků. Tradiční běh Hronov - Náchod, již 48. ročník, se běžel v sobotu 22. října, start byl na náměstí v Hronově, cíl na náměstí v Náchodě. Absolutním vítězem se stal Robert Krupička (Savcony team), nejlepší ženský výkon podala náchodská rodačka Vendula Frintová (celkově 17.).

Sportovní kluby a jejich soutěže

Základní fotbalové mužstvo Náchod-Deštné si i v jarním kole České fotbalové ligy vedlo dobře. Pod vedením trenérské dvojice Karel Havlíček a Pavel Krupka skončili v konečné tabulce po 32 utkáních na 4. místě s 51 bodem za Libercem B, Xaverovem a Čáslaví. „Doma" se jim výrazně dařilo, ze 16 zápasů jich 11 vyhráli a 3x remizovali, kdežto „venku" vyhráli jen 4x a 9x soupeři podlehli. V soutěži o „nejlepšího kanonýra" byl v této kategorii Hájek na 3. a Semerák na 4. místě (s 12 a 11 úspěchy). V únoru si fotbalisté FK Náchod-Deštné dojeli do Prahy na Letnou sehrát přátelské utkání s vedoucím týmem Gambrinus ligy AC Spartou. Byli poraženi 4:2. Pro Spartu to byl přípravný zápas před zahájením jarní části soutěže. V podzimním kole skončil Náchod-Deštné na 12. místě. Koncem listopadu (tj. podzimní sezony) bylo odvoláno trenérské duo, na jehož místo byl jmenován Ladislav Šafář, dosavadní trenér B-týmu. V soutěži o nejlepšího „kanonýra" východních Čech byl nejúspěšnější náchodský Hájek (7 branek) a na 5. místě Merganc (5).

V sobotu 17. září došlo na běloveském stadionu k opakovaným výtržnostem diváků, kvůli nimž se nedohrálo utkání 7. kola České fotbalové ligy mezi Náchodem-Deštné a klubem Bohemians 1905. Rozhodčí Kocourek zápas kvůli ostrým střetům fanoušků přerušil už v první půli, po změně stran ho za stavu 1:1 v 65. minutě definitivně ukončil. Agresivní a mnohdy opilí fanoušci přelézali zábrany, házeli proti sobě i proti policistům na stadion pronesené lahve, dělobuchy a další nebezpečné předměty, sdělila mluvčí policie. Disciplinární komise rozhodla výsledek kontumovat, uzavřít hřiště pro veřejnost a navíc klub i pokutovat. Po odvolání zbyla sice pokuta, ale kontumace byla zrušena, utkání bude sehráno znovu bez účasti diváků. Klub měl tedy v závěru sezony o zápas méně.

„Béčko" hrálo krajský přebor, jarní sezonu skončilo na 7. místě s 41 bodem. Hráč M. Vít skončil v soutěži o nejlepšího kanonýra (v kategorii C - krajský přebor) na 3. místě s 21 brankami. V zápasech béčka dostávali často možnost dorostenci, aby si „osahali" dospělý fotbal a připravili se tak na další činnost. Starší dorostenci ukončili jarní sezonu v čele tabulky krajského přeboru s 86 body (s 28 vítěznými zápasy a jednou remizou, bez porážky), mladší dorostenci na 2. místě (s 67 body za družstvem Olympia Hradec). V krajském přeboru získali starší žáci Náchod-Deštné prvenství (závěrečným vítězstvím nad SK Hradcem B) a postoupili do České žákovské divize. Mladší žáci skončili na druhém místě za Rychnovem n. Kn., starší žáci B v I. třídě rovněž na 2. místě, mladší žáci B na 6. příčce.

V sobotu 6. srpna se na běloveském stadionu uskutečnil již popáté fotbalový Memoriál Lukáše Macka. Starší žáci se na podzim zúčastnili miniturnaje Nike Premier Cupu, v jehož prvním kole zvítězili (před Cidlinou, Trutnovem a Dvorem Králové).

Okresní fotbalový přebor hráli fotbalisté SK Babí, zvítězili v něm s 54 body a vysoce aktivním skore 60:26 a postoupili tak do I.B třídy. Babští dorostenci skončili v I. třídě skupině B na 2. místě, na 2. místě okresního přeboru byli i starší žáci. V noci ze 4. na 5. září byla z areálu SK Babí ukradena veškerá technika na úpravu hrací plochy v hodnotě asi 150 000 Kč. Oddíl se tak na začátku podzimní sezony dostal do velmi nepříjemné situace.

O víkendu v půli ledna se konal ve zdejší házenkářské hale druhý turnaj okresních fotbalových výběrů dvanácti- a třináctiletých. V obou skupinách okresní výběr Náchodska zvítězil. To zopakovali o prvním víkendu únorovém výběry desetiletých a jedenáctiletých, když skončili vítězně v sérii tří turnajů okresních fotbalových výběrů a stali se přeborníky kraje. O dva týdny později zopakovali stejný úspěch dvanáctiletí. O posledním lednovém víkendu se mladší žáci FK Náchod-Deštné úspěšně zúčastnili 4. ročníku fotbalového turnaje O pohár hotelu Start v Jičíně. Přivezli si pohár i zlaté medaile.

V házenkářské hale Na Hamrech se o třetím únorovém víkendu hrálo závěrečné kolo celostátní ligy sálové kopané. SK Goll Běloves skončil v soutěži 11 mužstev na 8. místě. Na konci kalendářního roku skončil v tabulce celostátní ligy na předposledním (11.) místě.

V sobotu 23. dubna se konalo v hale SK Rubena mistrovství ČR minižáků a minižákyň. Družstvo SK Náchod-Plhov v něm získalo 2. místo. O víkendu 10. a 11. prosince se v téže hale konal Vánoční dorostenecký fotbalový turnaj, jehož se zúčastnilo osm týmů. FK Náchod/Deštné v turnaji zvítězil, tým B skončil na 4. místě.

Družstvo Vyšší odborné školy v Náchodě hraje okresní soutěž v nohejbale.


Florball team Rudá hvězda Náchod, účastník 3. ligy mužů, změnil v průběhu jara název klubu, nyní hraje pod značkou FTS (Femos Team Sport) Florbal Náchod a skončil na 4. místě. V sobotu 7. května uspořádal v hale Rubeny na Hamrech 1. ročník Memoriálu Davida Korce. Zúčastnilo se ho 16 družstev ze tří krajů (HK, PA, LB). V podzimní soutěži si vedli náchodští florbalisté úspěšně, po 12. kole (v prosinci) byli v čele tabulky (3. ligy mužů - divize B) s 19 body (bez porážky, 9 vítězství, 1 remiza).

Hokejbalové družstvo TJ HSK Sokol Náchod ukončilo už druhou ligovou sezonu ve středu tabulky. Hokejbalisté TJ Sokol Staré Město se v oblastní hokejbalové lize probojovali do play-off, v níž však neuspěli. Žáci Sokola Náchod hrají žákovskou hokejbalovou extraligu. Starší žáci Sokola Náchod získali 3. místo na Falcon Cupu 2005. Na konci kalendářního roku zůstávají ve středu ligové tabulky (na 6. místě). Potýkají se s poměrně úzkým kádrem hráčů a nedostatkem financí (činnost visí na finanční obětavosti rodičů žáků). Hokejbal se hraje v Náchodě už deset let.

Na ZŠ na Plhově začali zásluhou Jaroslavy Pavlovičové před několika lety hrát korfbal. Mají tam družstva dorostu, starších i mladších žáků a minižáků. Hraje se i na některých dalších školách.


První ligu mezinárodní házené hrají muži HC TJ Náchod, v jarním kole skončili na 8. místě. Oddíl národní házené SK Rubena Náchod zorganizoval 6. března Memoriál L. Semeráka a L. Řezníčka a 20. března 4. ročník Memoriálu Jan Václavka st. (oba pro družstva žen). Na poslední dubnový víkend pozvali naši házenkáři své kolegy - seniory z partnerského Halberstadtu a sehráli s nimi přátelské utkání. V házenkářské soutěži nejmladších - „minižáků" zvítězili ve východočeské oblasti naši nejmladší házenkáři (32 body před Jičínem s 31 bodem). V neoficiálním mistrovství 24. - 26. června v Liberci byli náchodští „minižáci" 5. v republice. Podzimní sezonu zahájili házenáři HC TJ Náchod v neděli 11. září neúspěšně se Sokolem II Prostějov (prohráli 24:28).


Volejbal - SK Rubena Náchod, ženy hrají 2. ligu, v jarním kole získaly nečekané 5. místo. Muži hráli úspěšně okresní přebor I. třídy. Ženy Starého Města se staly přebornicemi Královéhradeckého kraje pro rok 2005 (krajský přebor I. třídy). Poslední březnový víkend zorganizoval oddíl na Hamrech kvalifikační turnaj 11. mistrovství republiky veteránů (nad 40 let) Gala Cup. V okresních volejbalových soutěžích skončili muži Rubeny Náchod v okresním přeboru I. třídy na 1. místě (s 26 body, 12 vítězství, 2 porážky), v OP I. tř. žen skončil Sokol Staré Město B na 5. místě, v OP II. tř. ženy Rubeny Náchod B na 3. místě, žákyně Rubeny Náchod na 5. místě. V prosinci byli muži Starého Města na 4. místě I. ligy, ženy Náchod skončily ve své II. lize-skupině B na posledním (10.) místě, v krajském přeboru I. třídy mužů je Rubena Náchod na 3. místě, v témž přeboru žen obsadilo Staré Město 4. místo. - SK Rubena Náchod spolu s náchodskou sportovní veřejností blahopřáli dlouholetému hráči, trenérovi a funkcionáři volejbalového klubu Jiřímu Žižkovi k 85. narozeninám (nar. 5.2.1920).


Basketbalové mužstvo Náchoda hraje východočeskou ligu mužů, v tabulce byl v polovině soutěže (v prosinci) na 6. místě ze 14 družstev (ze 13 utkání 7 výher a 6 porážek).


Tenisový oddíl Náchod hostil v půli května na běloveských kurtech okresní tenisové přebory žactva. Ve dvouhře mladších žáků zvítězil domácí Martin Müller, ve dvouhře starších žáků skončil domácí David Sarpong za novoměstským Tomášem Mazačem, spolu pak zvítězili ve čtyřhře starších žáků nad dvojicí z České Skalice. Ve dvouhře starších žákyň zvítězila Andrea Žáčková (TK Náchod). Okresní tenisový přebor smíšených družstev žactva C vyhrál mezi sedmi družstvy Náchod s plným počtem 12 bodů. Muži TK Náchod si vítězstvím v okresní soutěži zajistili postup do okresního přeboru. TK Náchod zvítězil i v okresním přeboru veteránů, TK Náchod B sestoupil do okresní soutěže. Náchodští si hledí i těch nejmladších, v neděli 4. září uspořádali turnaj v minitenise pro děti narozené v r. 1997 a mladší. Neoficiální zakončení tenisové sezony proběhlo v sobotu 18. září klubovým turnajem čtyřher. Tenisová škola probíhala v tenisové hale i v pozdním podzimu.

Součástí akce Hliněná Běloves byla i tenisová Amfora Tour 2005, v níž hrály známé osobnosti z divadel i televizních obrazovek, např. Josef Dvořák, Václav Vydra, Karel Šíp nebo Jan Rosák.


Kuželky. Loni 28. října začal a v neděli 9. ledna skončil turnaj pro amatéry-kuželkáře O pohár ředitele pivovaru Náchod. V poměrně nepřehledné I. - XI. lize se zúčastnila řada skupin z Náchoda s různými výsledky (zájemce je podrobně najde v Novinách Náchodska z 10. února 2005 na s.9). Ze 105 zúčastněných žen byla nejlepší Michala Dlohošková ze ZŠ TGM Náchod. V jarním kole základních soutěží obhájilo družstvo mužů titul mistrů ČR v kuželkách, dorostenci si zajistili i v příštím ročníku účast v lize, stejně i další družstva zůstávají ve stávajících soutěžích, družstvo žen tedy v I. lize. V kuželkářské soutěži jednotlivců Královéhradeckého kraje se na stupně vítězů dostali Ondřej Sobčák v kategorii juniorů (1. místo s 1106 body), Radek Holakovský v kategorii mužů (1. místo s 1149 body) a mezi dorostenci Jakub Špaček.

Kuželkáři připravili na dny 15. - 22. května akci vskutku mimořádnou - Mistrovství světa juniorů v kuželkách 2005. Na zimním stadionu bylo za tím účelem instalováno osm drah vybavených nejmodernější technikou. Již v pátek 6. května byla v prostorách restaurace zimního stadionu otevřena výstava historie náchodského kuželkářského sportu, vesměs z materiálů Františka Majera st., jeho stejnojmenný syn byl předsedou organizačního výboru tohoto mistrovství. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v neděli 15. května v podvečer na náměstí TGM, po něm byli zástupci jednotlivých států přijati na radnici starostou města. Mistrovství (v pořadí dvanáctého) se zúčastnilo 13 družstev juniorů a 11 družstev juniorek. Přihlásila se reprezentační družstva Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Polska, Estonska, Slovinska, Slovenska, Srbska a Černé Hory, Chorvatska, Rumunska, Maďarska a Česka. V tom českém byla jedinou reprezentantkou Náchoda Radka Malá, trojnásobná mistryně světa, členka SKK Primátor Náchod (náhradnicí Aneta Cvejnová, na loňském mistrovství světa dorostu „stříbrná" v družstvech a „zlatá" z tandemu). České družstvo juniorek získalo hned v prvním dnu mistrovství bronzové medaile (i zásluhou Radky Malé, která podala nejlepší výkon družstva - 565 bodů). Celkem získalo české kuželkářství čtyři bronzové medaile, Dalibor Matyáš vytvořil nový světový rekord v disciplině sprint. O mistrovství se zajímal tisk, rozhlas i televize. Ve Snídani s Novou byl před zahájením mistrovství rozhovor s Františkem Majerem ml. a reprezentantkou Radkou Malou. Na závěr mistrovství se konal ve velkém sále městského divadla banket. Po skončení mistrovství byla zařízení ze zimního stadionu demontována a část pak instalována v kuželkářské hale.

Nově zrekonstruovaná kuželkářská hala byla otevřena v sobotu 20. srpna. Slavnostně ji otevřela místostarostka Ing. Pavla Maršíková spolu s prezidentkou SKK Primátor Náchod Janou Majerovou a předsedou České kuželkářské asociace Jiřím Jančálkem. Úvodními hody ji otevřela dorostenecká mistryně světa Aneta Cvejnová. Pak se konalo utkání Českého poháru mužů, v němž náchodští přesvědčivě zvítězili nad družstvem z Vyškova 10:0. V sobotu 10. září pak začala podzimní sezona, v níž družstvo mužů vstoupilo už do své desáté prvoligové sezony. V září se tu konal také již 32. ročník Turnaje veteránů (nad 50 let), jehož se zúčastnil 81 hráč. Družstvo mužů SKK Primátor Náchod se ve dnech 5.-8. října zúčastnilo Světového poháru mužů v kuželkách ve Velkém Šariši. Muži SKK Primátor Náchod jsou úspěšní i ve druhé nejvýznamnější soutěži družstev v kuželkách - Českém poháru. V pátek 28. října byl v hale zahájen již XXXIII. ročník turnaje O pohár ředitele pivovaru Náchod pro neregistrované hráče. Zúčastnilo se ho 88 čtyřčlenných kuželkářských družstev. O prvenství v 9. lize se dělí týmy SKK Náchod, BGS Náchod a Rito-Taxi. O posledním předvánočním víkendu se uskutečnil v kuželkářské hale VI. ročník turnaje dorostenců a dorostenek O pohár starosty města Náchoda.


Mezi sporty se řadí i bowling. V březnu se konalo několik turnajů, v nichž Náchod úspěšně reprezentovali manželé Štelzigovi, paní Štěpánka Štelzigová bývá nejúspěšnější ženou turnajů, např. začátkem března v Ústí nad Orlicí byla celkově druhá.


Každoroční závod minikár o Cenu města Náchoda se konal v sobotu 30. dubna na serpentinách z Babí. Dětští závodníci jeli v šesti kategoriích, náchodští získali z předních umístění jen jedno třetí místo (Gabriela Myšáková, MK Náchod).


Úspěšným motokrosařem byl letos dvanáctiletý žák ZŠ Plhov Radovan Míl. Stal se vítězem GoldFren capu 2005, Central capu i moravského poháru a umísťoval se na předních místech na mistrovství republiky, Evropy a dalších závodech.


Hokej Náchodští elévové sehráli v půli ledna poslední zápas krajské soutěže a stali se (po dvanácti letech) přeborníky kraje. Zásluhu o to mají trenéři Michal Chrtek a Bohuslav Bergr. V turnaji elévů O pohár předsedy HC Náchod Jana Birkeho koncem února zvítězili (při účasti čtyř družstev) náchodští elévové, pohár tedy zůstal „doma".

Mužstvo mužů nebylo v letošní „jarní" sezoně v první krajské hokejové lize příliš úspěšné. Zato hokejoví dorostenci HC Dvůr Králové-Náchod podávali výborné výkony a zajistili si účast v bojích o postup do 1. dorostenecké ligy. Úspěšně si vedou i žáci v žákovské hokejové lize. V polovině žákovské hokejové ligy byli žáci 8. tříd HC Dvůr/Náchod na 2. místě., žáci 9. tříd na 7. místě (z deseti mužstev). Na podzim byli muži úspěšnější, na konci roku byli v tabulce I. krajské ligy (Královéhradecký kraj) na 3. místě se stejným počtem bodů (25) jako druhý Dvůr Králové. Junioři HC Dvůr/Náchod byli ve své krajské lize na 5. místě, dorostenci v téže soutěži na 1. místě (HC Metuje na 5. místě). Na konci roku skončil v tabulce regionální žákovské ligy 9. tříd HC Dvůr/Náchod na 7. a HC Metuje na 9. místě, 8. tříd HC Dvůr/Náchod na 2. místě a Metuje na posledním 10., 7. tříd HC Dvůr/Náchod na 3. a Metuje na 6. místě a 6. tříd je HC Metuje na 3. a HC Dvůr/Náchod na 9. místě. V krajském přeboru přípravek 3. tříd-A byla TJ Dvůr/Náchod na 1. místě, HC Metuje A na 3., B na 4. a HC Náchod na 9. místě.

V září a říjnu se konal druhý ročník hokejového turnaje O pohár radia Metuje - Metuje Cup 2005, jehož se zúčastnili hokejisté z Náchoda, Hronova, Nového Města a Jaroměře. HC Náchod v této soutěži zvítězil.


Již patnáctý rok pracuje krasobruslařský oddíl TJ Kraso Náchod. Pod vedením trenérky Niny Černěnko připravuje zejména nejmladší naděje. O předposledním lednovém víkendu se na zimním stadionu konal 14. ročník Velké ceny Náchoda v krasobruslení. V kategorii nejmladších žaček získaly náchodské Adina Hovorková a Michaela Rotterová druhé a třetí místo. Podzimní sezonu zahájili účastí na závodech v Příbrami, Brně a Liberci. Mladší žačka Adina Hovorková obsadila v Příbrami ve své kategorii 3. místo, v Brně uspěl Tomáš Kupka (7. místo). V pondělí 31. října se krasobruslařky zúčastnily slavnostního otevření rekonstruovaného zimního stadionu. Iveta Demartini byla v závodech v Ostravě celkově pátá, čtvrtá ve volné jízdě a třetí v krátkém programu. Na závodech ve Dvoře Králové získala Daniela Felgrová 2. místo a Jana Bořková třetí. V kategorii nejmladších žákyň zvítězila Adina Hovorková. V sobotu 10. prosince byla na zimním stadionu Velká cena města Náchoda. Startovalo 66 závodníků, z toho 10 z TJ Krasko Náchod. V kategorii mladších žáků získal Tomáš Kupka 3. místo, mezi nejmladšími žačkami vybojovala „stříbro" Adina Hovorková. O Vánocích se reprezentace Krasa Náchod úspěšně zúčastnila regionálního přeboru dětí okresů Náchod, Rychnov a Trutnov v Rychnově nad Kněžnou. Medaile si odvážely Daniela Felgrová, Jana Bořková a Karolina Andršová v kategorii nováčků a z nejmladších žaček Lydie Leová, Adéla Dangová a Kateřina Novotná. Úspěchem oddílu je i to, že byli Iveta Demartini, Michaela Rotterová a Tomáš Kupka nominováni za Královéhradecký kraj na II. zimní olympijské hry dětí a mládeže.


V sobotu 4. června se v divadle Dr. J. Čížka uskutečnilo mistrovství České republiky žáků a kategorie B v akrobatickém rock and rollu.

Šachový oddíl Sněžka Náchod zvítězil na jaře v krajském přeboru šachových družstev a postoupil do druhé ligy. Mezi nejúspěšnější hráče patřili Milan Rybák a Otto Nývlt. V závěru krajské soutěže skončil Maspork Náchod na 3. místě s 15 body (první Slavia Hradec Králové C měla 21 bod). Na začátku července se uskutečnil třetí ročník šachového turnaje jednotlivců O pohár starosty města Náchoda - Maspork Niki open, tentokrát v prostorách ZŠ TGM, s mezinárodní účastí. Z náchodských šachistů se umístil v celkovém pořadí na 3. místě Zbyněk Ringel (z TJ Náchod). Se stejným výsledkem uspěl i začátkem srpna v turnaji Niki Maspork Fide, spolu s Petrem Čechurou pak získali 4. místo na Czech open v Pardubicích (ve druhé půli července) a v přeboru ČR získali 2. místo. Zbyněk Ringel patřil i v dalších soutěžích k nejúspěšnějším náchodským šachistům, byl zapsán k 1. září na Listině osobních koeficientů České republiky. Koncem prosince byli druholigoví šachisté oddílu Sněžka TJ Náchod na 9. místě (mezi 12 družstvy). V krajském šachovém přeboru družstev byl (v prosinci) Sokol Náchod na 1. místě, v regionálním přeboru byla Vinona TJ Náchod rovněž v čele tabulky. Poslední šachistická akce byla na Štěpána v aule ZŠ ZGM, zúčastnilo se jí 54 hráčů.

Plavecké sporty

V roce 2005 navštívilo náchodský krytý bazén denně v průměru 585 osob, celkově 172 470 osob, což je množství jistě úctyhodné a svědčí o významu i oblibě tohoto zařízení.

V areále krytého bazénu působí už 15 let plavecká škola, od roku 2001 je jejím zřizovatelem Místní skupina Českého červeného kříže. Organizuje přípravný, základní a zdokonalovací plavecký výcvik pro mateřské, základní a střední školy. Ředitelem plavecké školy je Jiří Škop.

V sobotu 15. ledna se uskutečnilo již 34. setkání otužilců na Metuji a 6. ročník Memoriálu Jiřího Řebíčka. Vykoupali se ve vodě „teplé" 3,5 stupňů Celsia. Účastníkem byl i letos 92 letý Ladislav Nicek z Olomouce.

V sobotu 30. dubna se konala v náchodském bazénu soutěž Modrá stuha města Náchoda. Z náchodských závodníků zvítězil v kategorii mužů na 50m a 200m Daniel Hylmar, Lucie Zeinerová z oddílu Delfín Náchod zvítězila na trati 100m znak a na 100m volný způsob byla druhá. Nejlepší bodové hodnocení na trati 50m prsa měl Marek Jansa. Na oblastním poháru 9-10 letého žactva v plavání ve Svitavách v půli května si z náchodských vedl nejlépe desetiletý Štěpán Remeš, stál pětkrát na stupni vítězů (dvě první, jedno druhé a dvě třetí místa), dobře se umístili i Jindřich Čáp, Aneta Nyčová, Josef Matyáš a Kryštof Kinl.

V pravidelné prázdninové dvouměsíční odstávce krytého plaveckého bazénu se uskutečnily mimo běžných oprav a údržby i investiční akce dle schváleného rozpočtu. Byly zrekonstruovány veškeré rozvody vody a odpady v dětských sprchách a vyměněna další technologie bazénu. Podzimní sezona byla zahájena 1. září.

V Zimním přeboru ČR jedenáctiletého žactva získali plavci z oddílu Delfín osm medailí, pět z nich Pavel Janeček (zlatou v kraulovém sprintu na 50 m volný způsob a čtyři stříbrné), další Martin Cöger (100 m prsa - bronz) a druhá místa ve 4x50 m v polohové i kraulové štafetě Janeček, Halaška, Rýdl a Cöger.

Turistika

První akcí byl první ročník Novoročního čtyřlístku, pořádaného s Nadací Českého rozhlasu jako charitativní akce ve prospěch nevidomých dětí a lidí s těžkým zdravotním postižením. Sraz byl 1. ledna v 9 hodin u pivovaru, cíl na Jiráskově chatě na Dobrošově. Akci bohužel nepřálo počasí. Do konce března organizoval KČT pravidelné lyžařské túry, každé úterý pak pravidelné vycházy. Asi půl stovky turistů se zúčastnilo 30. dubna pochodu Kolem pevnosti Dobrošov. Pěší trasy byly 15, 25 a 33 km, cyklotrasa měřila 40 km. Kontrola byla pro všechny v Pekle, cíl na chatě na Dobrošově, kde čekalo na účastníky občerstvení a diplom. Během roku pak pořádal KČT řadu akcí pro své členy, někteří členové se zúčastnli cyklojízdy po Okruhu Boženy Němcové (ta ovšem na kole nikdy nejezdila), hvězdicové jízdy Cyklo Galcensis. Klub měl spoluúčast na organizaci i průběhu II. ročníku cyklojízdy po okruhu TGM začátkem září.

Osobní zprávy

V březnu oslavil 25. narozeniny organizátor společensko-charitativních akcí (Muž roku aj.) David Novotný. Od nového manažera Beránku dostal „certifikát na dvě noci v prezidentském apartmá" (NN 2.3.05). Podivil jsem se nad touto „velkorysostí", protože když jsem zval k účinkování na březnovém večeru o prof. V. Černém spisovatelku Evu Kantůrkovou, bylo mi řečeno, že jí Beránek zdarma nocleh (normální, ne prezidentský) poskytnout nemůže. (Nabídl jsem jí tedy možnost přespání u nás doma, i jí však zastihla tehdejší chřipková epidemie a omluvila se.)

V neděli 20. března zemřel na následky smrtelného zranění někdejší předseda náchodského MěNV Jaroslav Svoboda. Osudným se mu stal zvyk „zkracovat si" cestu domů do Běloveské ulice z nádraží přes kolejiště, byl zachycen projíždějícím nákladním vlakem, zraněním na místě podlehl. V pátek 1. dubna zemřel ve věku 87 let dlouholetý kulturní pracovník, ředitel někdejšího Náchodského kulturního střediska a do posledních chvil tajemník náchodského Senior klubu Ladislav Novotný. Sportovci se v dubnu rozloučili s někdejším dobrým fotbalistou a dlouholetým trenérem dorostenců Josefem Vychodilem. Zemřel ve věku 91 let. V úterý 6. září zemřel po delší nemoci jeden z nejvýznamnějších náchodských kulturních pracovníků, ochotník, recitátor, náchodský básník Libor Volný. Veřejnost se s ním v hojném počtu rozloučila v obřadní síni ve středu 14. září. U rakve byl velký věnec od manželů Škvoreckých a krásná kytice od prezidenta republiky Václava Klause. Bylo to tuším vůbec poprvé, kdy hlava státu takto reagovala na smrt náchodského občana.

V náchodském Domově důchodců oslavila 31. srpna sté narozeniny paní Františka Špačková, blahopřála jí delegace MÚ, ředitel Okresní správy sociálního pojištění jí předal dopis od ministra Škromacha. V prosinci tam další sté narozeniny oslavili Růžena Zelená a Karel Kašpárek. I jim přišli blahopřát zástupci města.


Regionální tisk


Začátkem ledna ukončila rychnovská společnost vydávání týdeníku Čas nad Metují. Poslední číslo (s označením r.2, č.1) vyšlo 11. ledna 2005. Za rok existence si tvůrci týdeníku nenašli dostatečný okruh čtenářů - odběratelů. Informační úroveň deníku Noviny Náchodska (mutace východočeských Deníků Bohemia, okresní redakci vede Hynek Šnajdar) se oproti minulému roku do jisté míry zlepšila. Regionální inzertní Echo přináší porůznu i stručné zprávy ze všech oblastí života, zejména i náchodského. Vydavatel novin Mgr. Karel Petránek je členem zastupitelstva města. Ve stejném duchu jako v letech minulých se nese soukromý občasník Miroslava Rouska Náchodský nečas.

Náchodský zpravodaj má od září obměněnou redakční radu. Jsou v ní Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Libor Fiedler, Martin Hurdálek, Hana Kopecká a Ing. Jaroslav Rohulán. Odpovědnou redaktorkou zůstává tisková mluvčí města Nina Svobodová.

Hradecká vydavatelská firma Helvich vydala na jaře propagačně reklamní čtyřjazyčnou (Čj, Aj, Nj, Pj) brožuru s plánky a základními informacemi o Náchodě, Červeném Kostelci a České Skalici. Náklady uhradily zřejmě inzerující firmy. Svůj propagační leták vydala při příležitosti otevření nové dostavby i a.s. Beránek Náchod. Svaz cestovního ruchu Branka, o.p.s. Náchod, vydal v pěti jazykových mutacích vskutku kvalitní publikaci Kladské pomezí - jeho dědictví a krása. Propaguje v ní památky, přírodu, turistiku i kulturu oblasti, tedy i Náchoda.

Ředitelka Státního okresního archivu Mgr. Baštecká sestavila výběr z kronik a pamětí 18. a 19. století s názvem Jak se žilo na kladském pomezí. Najdeme tam i texty náchodské a mezi medailonky kronikářů i základní informace o náchodských kronikářích z 19. století. (Vydal P. Mervart, Červený Kostelec.) Vyšel také sborník z loňské mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého s titulem Škvorecký 80. Jako každoročně vyšly i letos dva svazečky regionálního sborníku Rodným krajem, v nich najdeme i materiály týkající se Náchoda.

Různé


Počasí není pro život obyvatelů města rozhodujícím činitelem. Ti zaznamenávají obvykle jen jeho výraznější výkyvy. První polovina ledna byla u nás téměř jarní, zcela bez sněhu, pole v okolí se vesele zelenala. Za to od konce ledna byla sněhová nadílka vskutku mimořádná, sníh ležel až téměř do Velikonoc, zejména řidičům a silničářům dělal těžkou hlavu. Kolem 20. března musela být přijata opatření v oblastech kolem Metuje, u nás od Starého Města po Bražec. Vážnější škody však způsobeny nebyly. Značně poškozené byly po zimě komunikace, mnohé z místních cest byly plné děr ohrožujících provoz. Během jara byly nejhorší úseky opraveny. Jaro pak dohánělo „plán" v dubnu, na 1. máje byly třešně v plném květu, záhy po nich i jabloně. Ochlazení přišlo nedlouho před „zmrzlými", ve dnech kolem víkendu 8. května se výrazně ochladilo, ve vyšších polohách napadl dokonce sníh. Část kvetoucích stromů poškodil i u nás mráz. Kolem posledního květnového víkendu byla naopak vedra téměř tropická, ale pak se počasí zase umoudřilo k normálu. Bouřka se silným lijákem zasáhla Náchod ve středu 15. června v podvečer. Hodinová průtrž mračen zatopila sklepy v několika rodinných domech, kde museli zasahovat hasiči s odčerpávací technikou. Kanály totiž nestačily přívaly vody pojmout. Blesk zapálil stodolu v Horních Rybníkách. Zasahoval tam i náchodský sbor. Silná bouřka s krupobitím přišla i kolem půlnoci z 15. na 16. červenec, příval deště netrval naštěstí dlouho. Po několika nadprůměrně teplých dnech koncem července (28. a 29. přesáhly teploty na slunci 40° C) byl zejména počátek srpna dost studený. Ti, kdo chodí rádi na houby, si letos přišli na své. Už v červenci a pak zejména koncem srpna a počátkem září byly i náchodské lesy plné hub i houbařů. Nevalné letní dny vystřídaly letos příjemně slunečné dny „babího léta" v září a první polovině října. Pak přišlo značné ochlazení, ale závěr října byl pět slunečný, byť už chladný. První sníh napadl 17. listopadu večer. Prvních pár centimetrů listopadového sněhu stačilo narušit dopravu, např. i svoz domovního odpadu. Sníh vydržel až do Mikuláše, kdy přišla opět obleva, ale konec roku byl opět „bílý".

V úterý 25. října bylo krátce po poledni zaznamenáno zemětřesení o síle 3,4° Richterovy stupnice. Epicentrum bylo na svatoňovické straně Jestřebích hor. Táhlo se od Svatoňovic přes Červený Kostelec k Hronovu. Otřesy byly vyvolány zhruba 4 km pod povrchem země. Někde pozorovali zhoupnutí, zacinkaly sklenice, někde zaznamenali tenké praskliny v omítce, ale i dunění podobné hřmění. V Náchodě si většina lidí nevšimla ničeho.


Tříkrálová sbírka organizovaná na Náchodsku Farní charitou Náchod vynesla letos přes půl milionu korun. Výtěžek byl použit na charitativní účely v oblasti, mj. na projekt Charitní ošetřovatelské služby v Náchodě. V půli září proběhla sbírka nazvaná Světlušky, určená pro zrakově postižené, v pondělí 17. října pak pro nevidomé a slabozraké sbírka Bílá pastelka, obě s dobrými výsledky.

Od 13. do 16. ledna probíhal na brněnském výstavišti veletrh turistických možností Regiontour 2005, na němž bylo zastoupeno v rámci Kladského pomezí a Svazu cestovního ruchu Branka i město Náchod. V letošním „kroji", jímž bylo „golfové triko s logem Kladského pomezí", reprezentoval Náchod pracovník MÚ Jan Linhart. Koncem roku ukončil šestileté působení ve funkci ředitele Branky Ing. Vlastimil Hurdálek, nahradila ho Markéta Venclová.

Kolem 23. hodiny na pondělí velikonoční (28.3.) došlo v Ruské ulici k požáru v prostorách půdy a střechy domu, jehož majitelem je město Náchod. Oheň způsobil škodu asi za milion korun, příčina zůstala neznámá.

K tragické dopravní nehodě došlo v pondělí 16. května před sedmou hodinou ráno na silnici u Vysokova. Při srážce dvou osobních automobilů oba řidiči zahynuli, spolujezdec byl vážně zraněn. Jedním z řidičů byl dvaadvacetiletý Milan Puturek z Náchoda-Plhova.

Dne 2. července kolem 18. hodiny byla u obce Keteň u Jičína nalezena zavražděná studentka liberecké univerzity Dita Joudalová z Náchoda, zřejmě cetovala autostopem z Náchoda do Liberce. Vraha se zatím nepodařilo dopadnout.

Ke krádežím drobným i větším dochází velmi často, občas se policii povede i dopadnout viníky. Tak koncem srpna dopadla „povedené bratříčky" (ve věku 21 a 17 let), kterým prokázala několik vloupání do domů i automobilů.

Ve čtvrtek 24. února odsoudil krajský soud v Hradci Králové jedenadvacetiletého Tomáše Charváta na dvanáct a půl roku za trestný čin vraždy a loupeže, který vykonal loni v červnu. Zavraždil servírku v herně a baru Tip Sport (v budově býv. tepenské jídelny). Verdikt po odvolání obou stran potvrdil v dubnu Vrchní soud v Praze.

Již několikátý rok se vleče soudní jednání se skupinou obžalovaných ve věci pořizování dětské pornografie v bývalé modelingové agentuře Platon. Začalo v říjnu 2003, po řádce odvolání vrátil Nejvyšší soud případ k přešetření, proto se případem znovu zabýval koncem května náchodský okresní soud, ale přelíčení bylo odloženo, neboť obžalovaní podali stížnost na podjatost senátu a také návrh na postoupení případu krajskému soudu.

Více než deset let se táhl soudní spor, který vedl plk. Rudolf Macek proti „novináři" Miroslavu Rouskovi. Ten ho v několika číslech svého soukromého občasníku Náchodský nečas (v r. 1992) napadl hrubými pomluvami a urážkami. Po Rouskově odvolání i dovolání potvrdil Vrchní soud rozsudek krajského soudu z 6. září 2002. Ten rozhodl, že žalovaný je povinen žalobci zapatit 100 000 Kč a soudní výlohy a uveřejnit na svůj náklad (jako inzerát) v Novinách Náchodska omluvu. Podle sdělení plk. Macka mu byla stanovená částka M. Rouskem zaslána, omluva v novinách zaznamenána nebyla.

K tragické události došlo v sobotu 19. listopadu na Plhově. Osmiletý David Palmieri přebíhal komunikaci Příkopy, na zledovatělé vozovce se smekl a upadl pod zadní kola couvajícího auta. Při převozu do nemocnice zranění podlehl.

(Souhrnné údaje o kriminalitě jsou ve 2. kapitole - Život občanů a práce MÚ.)Závěrečná poznámka:

Do této knihy byly svázány kronikářské záznamy za léta 2001-2005. První dva roky zapsal klasicky na psacím stroji dlouholetý kronikář Oldřich Šafář. Poslední jeho zápis za rok 2003 byl upraven a přepsán na počítači ve Státním okresním archivu v Náchodě. Poslední dva roky jsou psány na počítači jeho nástupcem Alešem Fettersem.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 101133 návštěv