Zabytki

Zamek

Náchod Castle Gród gotycki został założony w połowie 13 wieku jako obiekt fortyfikacyjny broniący przełęczy z Czech do Kłodzka. W jego panowaniu wymieniło się szerg znaczących rodów, przede wszystkim ród szlachecki z Poděbrad ( czytaj Podziebrad ) , Pernštejna , Smiřic, ( czytaj Pernsztejna, Smirzic )następnie potem ród Trčků, ( ( czytaj Trczków) Piccolominnów, Desforsów, Kuronskich i Schaumburgów . Wśród właścicieli byli również i czescy królowie. Do 18 wieku zamek był poddawany wilu rekonstrukcjom budowlanym. W okresie panowania rodu Smiřických ( czytaj Smirzckich ) zamek był przebudowany na renesansowy a w okresie rządów rodu Piccolominii na siedzibę barokową, rekonstrukcją kierował doniosły architekt włoski Carlo Lurago.

Demonstrującym pokazem szczytowego baroku jest potężny portal na bramie, prowadzący z dziedzińca zamkowego do uroczej Aleji zamkowej z cmentarzem w stylu romantycznej ruiny, gdzie oprócz członków rodziny Schaumburk - Lippe są pochowani żołnierze polegli w prusko - austryjackiej bitwie pod Nachodem w 1866 roku. Zamek jest rozległy, posiada pięć dziedzińców. Chlubą jego pomieszczeń wewnętrznych jest ekspozycja bezcennych tapicerii. Na dziedzińcach i pomieszczeniach wewnętrznych, w okresie sezonu turystycznego odbywają się małe imprezy kulturalne i przedstawienia muzyczne. Zwiedzający mogą podziwiać miasto Nachod z tarasu lub z wieży zamkowej, mogą obejrzeć gotyckie piwnice, kaplicę, ogród Piccolominów, park angielski i zabezpieczony wybieg dla niedźwiedzi z parą niedźwiedzi o imionach Dasza i Ludwik.

Kościoły i Domy modlitebne

St. Michael Church Wzmianki o kościele świętego Wawrzyńca znajdującego się na nachodzkim Rynku pochodzą z 1310 roku. Obiekt plebanii znajdujący się w górnej części rynku, jest budowlą barokową z 1727 roku. Barokowy kościół świętego Michała na ulicy Komenského pochodzi z 1716 roku. Na cmentrzu miejskim znajduje się najstarszy kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela pochodzący już z 11 aż 12 wieku.

Dom modlitebny kościoła wyznania husyckiego znajduje się na rogu ulicy Purkyňová i Březinová. Kościół wyznania ewangielickiego posiada swój Dom modlitebny na ulicy Purkyňová nr. 535.

Regionalne Muzeum

The Regional Museum Regionalne Muzeum jest umieszczone w przyjemnych i utulnych pomieszczeniach dbudynku na Rynku Masaryka. Wspólną częścią eksponatów historycznych oprócz eksponatów odnoszących się, od okresu wczesnego paleolitu aż do współczesności jest siedem makiet panoramicznych, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie zwiedzającego, ekspozycje 25 figur, które odpowiadają wielkości ówczesnego człowieka i które przypominają doniosłe postacie jak również i wydarzenia historaczne z życia regionu. Ekspozycje uzupełniają modele trójrozmiarowe. Model pierwotnego gotyckiego nachodzkiego grodu. Drugi model o długości 3,5 m przedstawia Nachod w pierwszym ćwierćleciu 19 wieku , z budownictwem i pozostałymi akcesoriami tego okresu, kiedy tutaj były jeszcze zachowane miejskie mury obronne nawiązujące do Nachodzkiego zamku. Koniec ekspozycji tworzy dwunastometrowy model części Kotliny nachodzkiej z trzemi bunkrami piechoty z 1936 - 1938 roku. Chodzi o największy model tego okresu w Republice Czeskiej.

Teatr Miejski i Hotel ,, U BERANKA ,,

Hotel u Beránka Secesyjna budowla Hotelu ,,U Beránka,, i Teatru Miejskiego imieniem Dr. Josefa Čížka ( czytaj doktora Józefa Cziżka ) została wybudowana w latach 1912 aż 1914 roku według projektu architekta dr. Aloise Čenského, ( czytaj doktora Aliosa Czenskiego ) z restauracją i kawiarnią oraz częścią teatralną . W latach 1989 aż 1994 roku przebiegała kapitalna bardzo kosztowna rekonstrukcja obiektu pod nadzorem Instytutu Ochrony Pamiątek w Pardubicach, obiekt jest chronionym zabytkiem kulturalnym. Hotel ,,U Beránka,, ze swoim wyposażeniem i poziomem udzielanych usług, zalicza się pomiędzy najlepiej ocenianane czeskie hotele.

Teatr Miejski chlubi się oryginalnym wyposażeniem wewnętrznym bogatą sztukaterią malowideł i złotem, na jego dekoracjach uczestniczyli znani i cenieni artyści plastycy, na scenie jest zawieszona drogocenna Alšova kurtyna ( czytaj Alszowa kurtyna ) z 1895roku .

Nowy Ratusz

The New Town Hall Budowla została wybudowana w latach 1902 aż 1904 w stylu noworenesansowym według projektu architekta Podhájského. ( czytaj Podhajskiego ) Front budowy jest bogato zdobiony barwnymi figuralnymi sgraffitami Mikoláše Alše, ( czytaj Mikołaja Alsza), które przedstawiają purkmistrza, dwóch służących i króla Jiřího z Poděbrad, ( czytaj Jerzego z Podziebrad ), na bocznej fasadzie jest przedstawiony święty Wacław . W narożniku wieży jest umieszczona rzeźba założyciela miasta - pana Hrona z Náchoda, wykonana według wzoru projektu Mikoláše Alše przez rzeźbiarza Čeňka Vosmíka. ( czytaj Czeńka Vosmika ). Na drugim piętrze Ratusza znajduje się sala posiedzeń, obecnie służąca jako sala obrzędowa, z bogatą stylową architekturą i tak samo bogato ozdobiony salonek.

W chwili obecnej, budowa jest siedzibą Urzędu Miejskiego Náchod.

Galeria

The Gallery W bywałym obiekcie zamkowej ujeżdżalni, w areale zamku państwowego, ma swoją siedzibę Galeria Sztuk Plastycznych . Stałą ekspozycję tworzy stosunkowo obszerny zbiór malarstwa rosyjskiego z 19. wieku. Regularnie w pomieszczeniach ambitu galerii odbywają się wystawy współczesnych autorów. W centrum miasta na rogu ulicy Zámecké i Tyršovy ( czytaj ulicy Zamkowej i Tyrszowy) znajduje się mała sala wystawowa, gdzie odbywają się wystawy monotematyczne.Ta oto sala wystawowa stanowi wspólną część Regionalnego Muzeum, tak samo jak mała sala wystawowa bezpośrednio w Muzeum znajdującym się na na Rynku Masaryka ( ,, Masarykově náměstí,, ). W restauracji ,, U Slovanu,, na Rynku Masaryka ( Masarykově náměstí ) ma swoją siedzibę prywatna galeria malarza artysty V.A.Šrůtka ( czytaj V. A. Szrutka ) a na końcu ulicy Komenského również znajduje się prywatna galeria ,, U Mistra s palmou,, .( czytaj ,, U Mistrza z palmą ,, ) z możliwością zakupienia sobie dzieł sztuk plastycznych.

Browar Náchod a.s.

The Gallery Już przed wiekami nachodzcy mieszczanie posiadali prawo warzenia piwa. Dzisiejszy Browar został założony w 1872 roku. Obecnie po rozmiernie wykonanych rekonstrukcjach i wprowadzeniu nowoczesnego wyposażenia i technologii, jest zaliczany do najnowocześniejszych naszych browarów. Właścicielem wszystkich akcji jest Miasto Nachod .

Pod marką handlową ,, PRIMÁTOR,, browar produkuje szeroki asortyment piw, który umożliwia zaspokojić szeroką rzeszę bezpośrednich konsumentów i partnerów handlowych. Są to znane marki piwa: piwo jasne 12% wystałe i piwo ciemne, klasyczne piwo jasne 10%, piwo bezalkoholowe ,,PITO,, następnie piwo ,, Diamant ,, - wcześniejsza nazwa ,, DIA,, i oryginalne piwo wysokoprocentowe 15% specjalne półciemne i piwo 16% jasne wystałe, piwo 21% jasne ,,Primátor Rytířský ,, najmocniejsze czeskie piwo - 24% ,, Primátor Double,, , także piwo nowo fermentowane .

Schronisko turystyczne i twierdza Dobroszow

Dobrošov Nad Náchodem wznosi się góra Dobrošov położona na wysokości 624 metrów nad poziomem morza. Nowo zrekonstruowane schronisko turystyczne, piękna budowla architektoniczna, Dušana Jurkoviče ( czytaj Duszana Jurkowicza ) z 1914 roku z wieżą widokową, umożliwia widoki panoramiczne na rozległe okolice. W przypadku dobrej pogody jest możliwa obserwacja Karkonoszy, można oglądać szerokie kąty krainy a nawet można dostrzec na wieżyczki miasta Hradec Králové.

Niedaleko znajduje się altyleryjska twierdza, będąca wspólną częścią umocnień fortyfikacji obronnej z lat 1936 -1938 z możliwością zwiedzenia rozległych podziemnych kompleksów. W okolicach twierdzy jest umieszczony nauczny szlak turystyczny poświęcony problematyce umocnień fortyfikacyjnych drugiej połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Bunkier piechoty ,, Březinka,,

Dobrošov Piechotni bunkier ,, Březinka,, stanowi wojskowe żelazobetonowe umocnienie obronne z 1937 roku. Stanowi wspólną część linii obrony przygranicznego umocnienia Czechosłowackiej Republiki, budowany do obrony jako fortyfikacja przed oczekiwanym niemieckim atakiem . Po okupacji Republiki w 1939 roku fortyfikacje obronne zostały częściowo przez Wermacht zniszczone. Bunkier ,, Březinka,, został jako jedyny w regionie od 1989 roku zrekonstruowany przez Klub Historii Wojskowej i przywrócony do pierwotnego przedwojennego stanu, włącznie z wewnętrznym technicznym wyposażeniem. Obiekt jest udostępniony dla szerokiej rzeszy społeczeństwa, całorocznie w każdą sobotę, częściej w miesiącach letnich. Informacje można uzyskać na twierdzy ,,Dobrošov,,. Do bunkru można dotrzeć idąc po zielonych znakach trasy turystycznej od Dobrošova lub od Hotelu ,, Bonato,, w Nachodzie - Bělovsi.

Piesza zona - spacer po deptaku

Deptak wiedzie przez historyczne centrum miasta z ulicy Rynku Masaryka ( Masarykovo náměstí ) poprzez uicę Palackého oraz ruchliwą i handlową dzielnicę Kamenice, z licznymi okazałymi budowami i nowymi pasażami handlowymi. Na końcu ulicy Palackého znajduje się budowla obecne istniejącego Banku Komercyjnego, którą projektował Pavel Janak i rzeźby ornamentów dekoracyjnych pochodzących od Břetislava Bendy i Josefa Bílka. Rynek Karola ,, Karlovo náměstí ,, obecnie jest w stopniowej rekonstrukcji, w jego bruku jest wmurowana podkowa, o której powieść prawi, że zgubił ją koń Fridricha Falckého w 1619 roku, podczas ucieczki z Czech. Stąpiwszy na podkowę, prawdopodobnie wróży przyniesienie szczęścia.

Budowla - Miejskiej Biblioteki na Kamenicy stanowi piękny pokaz architektury stylu art deco. Pierwotnie był to dom mieszkalny fabrykanta właściciela pana Cyryla Bartonia. Projektował ją architekt Otakar Novotný , posiada artystyczne dekoracje wnętrz z warsztatów artystów plastyków Karla Dvořáka, Otakara Španela, Františka Kysely. ( czytaj: Karola Dworzaka, Otakara Szpaniela, Franciszka Kysely )

Chodzi o prawdziwą perłę architektury, która stanowi dominantę w centrum miasta. W chwili obecnej jest przeprowadzana rekonstrukcja części pomieszczeń wewnętrznych, wnętrza są stylowo adoptowane i wyposażane. Posąg rzeźby Boga Merkura znajdujący się na ulicy Kamenice, umieszczony w domu prywatnym ,, U Havlíčku ,, pochodzi od Jaroslava Horejce z 1930 roku. W tej części miasta znajduje się nachodzkie kino ,, Vesmir ,, / w tłumaczeniu ,, Kosmos ,, /

Płyty pamiątkowe

Płyty pamiątkowe przypominają znaczące wydarzenia o randze ogólnopaństwowej i o charakterze lokalnego znaczenia oraz o wybitnych osobistościach. W centrum miasta na budynku Banku Komercyjnego jest umieszczona płyta z bronzu z 1930 roku wykonana według projektu rzeźbiarza Břetislava Bendy, przypominająca przywrócenie niepodległości państwowej w 1918 roku i tych , którzy ofiarowali i położyli za nią swoje życie - naszych legionarzy. Przypomina także znaczącego mieszczanina nachodzkiego Tobiáše Štefka z Koloděj, ( czytaj Tobiasza Sztefka z Kolodziej ), dyrektora stanu mieszczańskiego w okresie czeskiego powstania z 1618-1619 roku , który w 1621 roku na Rynku Staromiejskim ( ,,Staroměstském náměstí,, ) razem z 27 czeskimi panami zginął z ręki kata .

Na tym samym budynku od ulicy Palackého, została w 1997 roku umieszczona płyta pamiątkowa osobistości Věnčeslava Metelky będącego założycielem Karkonoskiej szkoły gry na skrzypce żyjącego w latach 1807 - 1867, który tutaj uczył sztuki gry na skrzypcach. Na Nowym Raruszu znajduje się płyta pamiątkowa z 1985 roku odnosząca się do 30. rocznicy wyzwolenia Náchoda w 1945 roku . Płyta pamiątkowa na Urządzie Pocztowym przypomina, że tutaj w 1939 roku krótko pracował kapitan Otakar Jaroš, bohater Związku Radzieckiego, który poległ w bitwie pod Sokolovem 1943 roku. Na budynku Regionalnego Muzeum została umieszczona płyta pamiątkowa w 200 - tną rocznicę urodzin Antonína Strnada ,wybitnego astronoma , meteorologa i matematyka. Płyta pamiątkowa na Hotelu ,,U Beránka,, z 1928 roku przypomina , że właśnie z tego miejsca w 1918 roku burmistrz JUDr. Josef Čížek ( czytaj doktor Józef Cziżek ) ogłosił niepodległość państwa Czechosłowackiego .

Pozostałe płyty pamiątkowe głównie przypominają nachodzkich obywateli , będących ofiarami wydarzeń pierwszej i drugiej wojny światowej.