Dnes
Teplota: 13.8 °C

Čtvrtek, 15.9.2022Na dokončení velkolepé obnovy zámeckého kopce dohlíží sv. Jan Nepomucký

Na dokončení velkolepé obnovy zámeckého kopce dohlíží sv. Jan Nepomucký


Dnes dopoledne se starosta města Jan Birke s místostarosty Janem Čtvrtečkou, Pavlou Maršíkovou a Františkem Majerem sešli v areálu Státního zámku Náchod s ředitelem Národního památkového ústavu - ÚPS Sychrov panem PhDr. Milošem Kadlecem a zástupcem generálního dodavatele Ing. Petrem Skřivánkem (GARDENLINE, s.r.o.), aby si společně prohlédli, jak probíhají poslední práce na dokončení obnovy zámeckého kopce, jejímž investorem je stát, potažmo NPÚ.

Prohlídku zahájili u vzácného archeologického nálezu na tzv. Velkých šancích. V rámci realizace akce „NPÚ, SZ Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce" byl na přelomu 2020/21 odhalen relikt půlkruhové fortifikace tvořící písmeno U (zřejmě bašty sloužící k ochraně vstupu do hradního areálu) k původnímu příkopu (dnešní tzv. Úřednický trakt). Objevená původní bašta je tvořena kombinací hrubozrnného pískovce a opukového kamene a v minulosti byla překryta téměř jednolitou vrstvou zeminy - násepem zemního opevnění budovaného ve 30. letech 17. století. Na základě tohoto historicky významného nálezu bylo nutné přehodnotit architektonický koncept celé této lokality s cílem prezentovat nález těchto historických fragmentů veřejnosti.

„Jsem rád, že se nakonec podaří návštěvníkům i kolemjdoucím přiblížit kus historie na dalším krásném místě v blízkosti zámku. Právě místo tzv. Vysokých šancí nabízí nový unikátní pohled na náchodský zámek a jeho okolí a může tak být v budoucnu zajímavým cílem při procházkách," uvedl starosta Jan Birke.

 

Další zastávkou bylo úpatí zámeckého kopce - Regnerovy sady v části za městským divadlem dr. J. Čížka. Již od počátku příprav a tvorby projektové dokumentace obnovy zámeckého kopce platila dohoda mezi NPÚ a městem Náchod, že během stavebních prací dojde k restaurování pískovcového podstavce včetně základové platformy poblíž spodní části zámeckého schodiště s cílem navrátit do těchto míst věrnou kopii původní barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, jehož kamenný originál z r. 1742 (na paměť osvobození od Prusů po prohrané válce o Slezsko) byl v roce 1954 poničen vandaly. Z původní sochy se dochovala pouze hlava, která je uložena v depozitáři Muzea Náchodska. Dle tohoto fragmentu nechalo město Náchod v roce 2015 vytvořit repliku sochy, jejímiž autory byli Jindřich Roubíček a Lucie Truněčková. Socha sv. J. Nepomuckého se liší od ostatních zpodobnění tohoto světce tím, že drží v náručí Staroboleslavské Palladium. Podstavec pro sochu byl zrestaurován panem BcA. Jaroslavem Vrbatou. Socha byla pod dohledem restaurátora transportována z prostor náchodské radnice přímo na původní podstavec na zámeckém kopci na konci července a následně osazena a ukotvena k původnímu podstavci. Vzhledem ke své světlejší barevnosti byla barevně sjednocena a ochráněna proti vodě.

Symbolicky dnes sochu odhalili starosta Jan Birke a ředitel NPÚ-ÚPS Sychrov Miloš Kadlec.

„Naším společným přáním je, aby tato zrekonstruovaná replika sochy sv. Jana Nepomuckého našla na svém staronovém umístění klid a byla potěchou a zkrášlením pro kolemjdoucí. Od dnešního dne bude moci také „dohlížet" na hladký průběh dokončovacích prací na obnově zámeckého kopce, aby se i veřejnost brzy mohla potěšit romantickými výhledy na město," uvedl při odhalení sochy starosta Jan Birke a dodal: „Podle postupu prací a dohody s generálním dodavatelem by tak mohly práce skončit ještě před Vánoci a zámecký kopec zpřístupněn veřejnosti v prvním týdnu v prosinci. Je to skutečně monumentální dílo a já smekám před všemi, kteří se na něm podílejí. Ten rozsah prací, které jsme měli možnost vidět na vlastní oči, se opravdu nedá uspěchat a po dnešku jsem si jist, že výsledek bude ohromující. Bude to ten nejkrásnější vánoční dárek, jaký si kdy Náchod mohl přát!"

 

 

 


Na dokončení velkolepé obnovy zámeckého kopce dohlíží sv. Jan Nepomucký Na dokončení velkolepé obnovy zámeckého kopce dohlíží sv. Jan Nepomucký

Na dokončení velkolepé obnovy zámeckého kopce dohlíží sv. Jan Nepomucký Na dokončení velkolepé obnovy zámeckého kopce dohlíží sv. Jan Nepomucký

Další v galerii 17

Další zprávy /