Dnes
Teplota: 13.0 °C

Čtvrtek, 14.4.2022Úplná uzavírka silnice III/285 26 Náchod–Lipí v roce 2022

Úplná uzavírka silnice III/285 26 Náchod–Lipí v roce 2022


Společnost STRABAG a.s., oblast Hradec Králové, bude v termínu od 25. 4. do 31. 10. 2022 provádět rekonstrukci silnice III/285 26 Náchod-Lipí a to za úplné uzavírky. V letošním roce se jedná o úsek od křižovatky s ul. Pod Vyhlídkou po křižovatku s ul. Pod Lipím.

 

Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III/285 26 přes Lipí, Jizbici, Dobrošov, Českou Čermnou, Borovou, Nový Hrádek, poté po silnici II/285 přes Slavoňov, Blažkov, Nové Město nad Metují, dále po silnici I/14 přes Spy na silnici III/308 21 do Nového Města nad Metují, po silnici II/308 a III/285 20 do Vrchovin, dále po silnici III/285 21 a po silnici I/14 z Vrchovin do Náchoda na silnici I/33 a na silnici III/285 26. Po dobu stavebních prací bude platný výlukový jízdní řád autobusové dopravy (viz příloha). Linka „318" Náchod-Lipí-Jizbice-Náchod je primárně určena pro svoz dětí do/ze škol (jedná se o spoje 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 a 938).

 

V souvislosti s plánováním uzavírky proběhla jednání za účasti zástupců investora (Královéhradecký kraj) a města Náchoda s jednotlivými osadními výbory (Lipí, Jizbice a Dobrošov), zástupci obcí na objízdné trase a s občany, jejichž připomínky byly v rámci možností zapracovány. V případě dalších podnětů je za zhotovitele kontaktní osobou pan Libor Novák, tel. 602 620 169, e-mail: libor.novak@strabag.com, případně se prosíme obracejte na zástupce osadních výborů (http://www.mestonachod.cz/mesto/osadni-vybory/), na odbor dopravy a sil. hospodářství MěÚ Náchod (http://www.mestonachod.cz/urad/doprava/kontakt.asp) nebo přímo na investora stavby (KHK).

 

 


Přílohy:

linka 308     (7476_3501511590.pdf / 0,31 MB)
linka 318     (7476_15315115922.PDF / 0,21 MB)

ilustrační foto ilustrační foto

Objízdná trasa Lipí-Jizbice Objízdná trasa Lipí-Jizbice

Další zprávy /