Dnes
Teplota: 25.2 °C

Středa, 5.1.2022Poskytovatelé ubytování v Náchodě jsou i v letošním roce osvobozeni od výběru poplatku z ubytování

Poskytovatelé ubytování v Náchodě jsou i v letošním roce osvobozeni od výběru poplatku z ubytování


Rada města Náchoda se na svém jednání 3. 1. 2022 zabývala výší sazby místního poplatku z ubytování. Pro rok 2021 nebyla sazba poplatku ve výši 20 Kč z důvodu koronavirové krize uplatňována a Zastupitelstvo města Náchoda schválilo v tomto kontextu znění příslušné vyhlášky - Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020.

V souvislosti s přetrvávajícím šířením viru SARS-CoV-2 jsou však místní provozovatelé ubytovacích zařízení postiženi i nadále poklesem zájmu o ubytovací služby a proto se vedení města rozhodlo pomoci alespoň částečně překlenout tuto mimořádnou událost tím, že se vzdá příjmu plynoucího z místního poplatku z pobytu i v roce 2022.

 

Na základě doporučení Rady města Náchoda ze dne 3. 1. 2022 vydal proto odbor správy majetku a financování Městského úřadu v Náchodě rozhodnutí z moci úřední o prominutí tohoto poplatku (viz příloha).

 

Věříme, že toto rozhodnutí bude alespoň jedním z dílčích faktorů vedoucích ke zmírnění dopadů pandemie Covid-19 na místní poskytovatele ubytování a zvýší se tím šance na obsazenost ubytovacích zařízení v Náchodě.

 

 


Přílohy:

ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události     (7382_340671056.pdf / 0,2 MB)

ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /