Dnes
Teplota: 14.2 °C

Pondělí, 25.4.2022Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 25. dubna 2022 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 25. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/zive-vysilani/

P r o g r a m :
1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2022
3/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
4/ Aktualizace Plánu rozvoje sportu pro město Náchod 2019-2025
5/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026
6/ Změna Územního plánu Náchod
7/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
8/ Návrh na jmenování člena správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
9/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.
10/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
11/ Rozpočtová opatření
12/ Vyhodnocení kontrol Kontrolního výboru ZM
13/ Diskuse
14/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /