Dnes
Teplota: 8.8 °C

Pondělí, 26.4.2021Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 26. dubna 2021 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 18. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/zive-vysilani/

 

P r o g r a m  :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění OZV č.1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o zřízení městské policie

4/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu pro rok 2021

5/ Smlouvy o poskytnutí dotací

6/ Smlouvy o úvěru

7/ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie

8/ Volba přísedící Okresního soudu Náchod

9/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

10/ Rozpočtová opatření

11/ Změny v personálním složení správní a dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

12/ Česko-polské mikroprojekty - Deklarace partnerství

13/ Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

14/ Diskuse

15/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.