Dnes
Teplota: 24.4 °C

Středa, 15.6.2022Nejlepší žáci roku 2022 a pedagogové dnes převzali ocenění

Nejlepší žáci roku 2022 a pedagogové dnes převzali ocenění


Město Náchod každoročně oceňuje (tentokrát s dvouletou covidovou pomlkou) píli a úspěchy žáků udělením titulu „Žák roku".

Titul je udělován v kategoriích: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ. Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků.

Ocenění je určené i rodičům těchto žáků, protože bez jejich podpory a neustálé motivace, by děti takových úspěchů jistě nedosáhly. Slavnostně dnes odpoledne předali ocenění v obřadní síni náchodské radnice představitelé města - starosta Jan Birke, místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová. Tuto slavnostní chvíli si nenechali ujít nejen rodiče žáků, ale také jejich třídní učitelé a ředitelé škol. V úvodu vystoupil se svou rytmickou improvizací na bicí jeden z oceněných žáků - Martin Kozák, žák Základní umělecké školy Náchod, který svým vystoupením doprovodil i následné ocenění pedagogů.

 

Titul Žák roku 2022 byl udělen:

Tobiáši Morávkovi, žáku ZŠ TGM Náchod

Klaudii Lebovičové, žákyni ZŠ TGM Náchod

Sofii Marákové, žákyni ZŠ Komenského

Nikole Kylarové, žákyni ZŠ Komenského

Matěji Žďárskému, žáku ZŠ Náchod-Plhov

Kristýně Čtvrtečkové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov

Viktorii Melišíkové, žákyni ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí

Štěpánu Melicharovi, žáku ZŠ Pavlišovská

Kristýně Ptáčkové, žákyni ZŠ 1. Máje

Martinu Kozákovi, žáku Základní umělecké školy Náchod

Janě Jirmanové, žákyni Základní umělecké školy Náchod

 

Ocenění byli dnes odpoledne také náchodští pedagogové, kterým ocenění předali starosta města Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková a František Majer a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová, za účasti paní Svatavy Odlové z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

 

„Máte můj upřímný respekt, obdiv a úctu. Být pedagogem není zaměstnání, ale poslání. Rád bych vám proto poděkoval za váš obětavý přístup, mnohdy nad rámec běžných povinností a za to, s jakým úsilím a trpělivostí formujete naše děti a připravujete je do života," řekl oceněným během slavnostní chvíle starosta Jan Birke.

 

Ocenění za dlouholetou práci ve školství obdrželi:

Mgr. Markéta Klimešová, učitelka Základní školy T. G. Masaryka

Mgr. Jitka Košvancová, učitelka Základní školy Náchod-Plhov

Mgr. Anetta Růžová, učitelka Základní školy Komenského

Hana Písaříková, učitelka Základní umělecké školy

 

Ocenění za obětavou práci při výuce cizinců obdržela:

Ivana Tomková, učitelka Základní školy T. G. Masaryka

 

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny!

 

 


Nejlepší žáci roku 2022 a pedagogové dnes převzali ocenění Nejlepší žáci roku 2022 a pedagogové dnes převzali ocenění

Nejlepší žáci roku 2022 a pedagogové dnes převzali ocenění Nejlepší žáci roku 2022 a pedagogové dnes převzali ocenění

Další v galerii 19

Další zprávy /