Dnes
Teplota: 10.2 °C

Úterý, 10.5.2022Oprava ulice U Zbrojnice je dokončena

Oprava ulice U Zbrojnice je dokončena


Od dnešního dne již mohou obyvatelé ulice U Zbrojnice a návštěvníci Malých lázní v Bělovsi využívat nově opravenou komunikaci a přilehlé parkoviště.

Od března zde prováděla firma M-SILNICE a.s. kompletní rekonstrukci komunikace včetně podkladních vrstev, nových obrubníků a položení nové asfaltové vozovky za bezmála 6,9 mil. Kč. Autorem projektové dokumentace, je pan Miloslav Kučera, firma PRODIS.

V části mezi mostem přes řeku Metuji a úpravnou minerální vody vzniklo parkoviště pro deset vozidel, z toho dvě pro imobilní občany, které využijí především návštěvníci areálu Malých lázní v Bělovsi.

V celé ulici byly provedeny také nové chodníky ze zámkové dlažby, veřejné osvětlení osazené LED svítidly a nová dešťová a splašková kanalizace a vše dokončil zhotovitel v termínu.

Obyvatelé této části Náchoda si tak po šesti letech čilého stavebního ruchu v těchto místech mohou konečně oddychnout a společně s návštěvníky Malých lázní se těšit z vydařené kompletní proměny.

 

 


Oprava ulice U Zbrojnice je dokončena Oprava ulice U Zbrojnice je dokončena

U Zbrojnice před rekonstrukcí U Zbrojnice před rekonstrukcí

Další v galerii 8

Další zprávy /