Dnes
Teplota: 5.8 °C

Pátek, 6.5.2022Informace k zápisu do základních škol

Informace k zápisu do základních škol


Pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s místem pobytu ve spádové oblasti základní školy zřizované městem Náchod, je určen termín zápisu

2. června 2022. Konkrétní časy zápisu budou zveřejněny na webových stránkách základních škol.

 

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у ЧР відповідно до Закону про деякі заходи у зв'язку Зі збройним конфліктом на території України з місцем проживання в зоні займання початкової школи, заснованої містом Находець, призначений термін зарахування 2 червня 2022 року. Конкретні терміни зарахування будуть опубліковані на сайті початкової школи.

 

Informace k zápisu do mateřských škol:

Pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s místem pobytu ve spádové oblasti mateřské školy zřizované městem Náchod, je určen termín zápisu 22. června 2022. Konkrétní časy zápisu budou zveřejněny na webových stránkách mateřských škol.

 

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у ЧР відповідно до Закону про деякі заходи у зв'язку Зі збройним конфліктом на території України з місцем проживання в зоні займання дитячого садка, заснованого м. Наход, призначений термін зарахування 22 червня 2022 року. Конкретні терміни зарахування будуть опубліковані на сайті дитячих садків.

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /