Dnes
Teplota: 16.6 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání prvního OP (v 15 letech)
 
Základní informace k životní situaci

Před vstupem k odbavovacím přepážkám je nutné navolit na dotykové obrazovce službu, kterou občan potřebuje (dotyková obrazovka je umístěna ve vestibulu naproti nápojovému automatu). Zařízení vydá lístek s pořadovým číslem. K vyřízení potřebných záležitostí bude občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost zpracována.

Upozorňujeme i na možnost internetového objednání, které najdete na internetových stránkách  města Náchoda - Elektronická obsluha občana.Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Abychom však neznevýhodnili klienta, který čeká ve frontě bez internetového objednání, může se ke každému okénku objednat na každou hodinu jen jeden jediný člověk. Zbytek kapacity okénka je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání.


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Zákonný zástupce - musí přijít společně s dítětem (před dovršením 15 let).

Po dovršení 15 let může se žadatel dostavit bez zákonného zástupce.


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěvou u příslušného úřadu.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správní

Oddělení EO, OP a CD

pracoviště MěÚ Náchod, Němcové 2020 (vedle polikliniky)

informace na tel. číslech: OP -  491405159, 491405160 

 

Pracovní doba:

Pondělí, středa  8.00 - 17.00 hod.

Úterý, čtvrtek                8.00 - 14.00 hod.

Pátek                           8.00 - 11.00 hod. 


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. OP zákonného zástupce - musí přijít společně s dítětem
2. originál rodného listu dítěte
3. prokázat české státní občanství dítěte (cestovním dokladem dítěte nebo rodným listem alespoň jednoho z rodičů)


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je vyplněn pracovnicí úseku OP


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 50 Kč před dovršením 15 let.

Po  dovršení 15 let bez poplatku.


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Hotový OP vyzvedává žadatel osobně s rodným listem nebo cestovním dokladem.

Zákonná lhůta pro vyhotovení OP je 30 dnů od podání žádosti

Platnost  OP 5 let - osoba mladší 15 let, platnost OP 10 let -osoba starší 15 let

 


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní

Oddělení EO, OP a CD

pracoviště MěÚ Náchod, Němcové 2020 (vedle polikliniky)


 
Popis byl naposledy aktualizován

16.3.2015
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.