Dnes
Teplota: 10.4 °C

Úterý, 5.5.2020Provoz mateřských škol zřizovaných městem Náchod bude obnoven od 11.05.2020

Provoz mateřských škol zřizovaných městem Náchod bude obnoven od 11.05.2020


Obecné informace pro rodiče po dobu trvání epidemiologických opatření:

  • při cestě do mateřské školy i z mateřské školy musí mít děti i jejich doprovod zakrytá ústa a nos
  • před mateřskou školou je nezbytné dodržovat odstupy dva metry
  • doprovázející osoba se může zdržovat v mateřské škole pouze po nezbytně nutnou dobu (předat, vyzvednout dítě)
  • děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušku
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit
  • zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout z mateřské školy dítě,
    u kterého se v průběhu dne objeví příznaky COVID-19
  • při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit podepsané prohlášení, že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že se zákonný zástupce seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte v mateřské škole (formulář v příloze) 

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách mateřských škol: 

 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

www.ms-alsova.cz

Mateřská škola, Náchod, Březinova 669        

www.materskeskolky.cz/brezinova

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

www.msplhov.cz

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

www.mskomenskeho.cz

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

www.msmyslbekova.cz

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

www.webskoly.cz/msvancurova

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 

www.msvitkova.cz

 

 


Přílohy:

formulář čestného prohlášení     (6821_500594643.docx / 0,01 MB)

Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.