Dnes
Teplota: 10.4 °C

Pátek, 24.4.2020Aktuální informace k zápisům do mateřských škol

Aktuální informace k zápisům do mateřských škol


1. Zápisy budou probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí
v mateřské škole.

2. Žádosti opřijetí k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1) budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý
  e-mail),
 • poštou,
 • vhozením do schránky mateřské školy.

3. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

• čestně prohlásí, že je dítě řádně očkované, a doloží kopii očkovacího průkazu (příloha č. 2)

nebo

• doloží potvrzení od lékaře o tom, že se dítě podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (příloha č. 3)

Pokud bude splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním zákonný zástupce dokládat čestným prohlášením s kopií očkovacího průkazu, je povinen nejpozději v den nástupu do mateřské školy doložit potvrzení od lékaře.

4. Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

5. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

6. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřských škol a z webových stránek města Náchod. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole.

7. Žádosti jsou pro všechny mateřské školy jednotné, zákonný zástupce v záhlaví žádosti vyplní název školy, do které žádost podává.

    

   Názvy mateřských škol zřizovaných městem Náchod:

   Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

   Mateřská škola, Náchod, Březinova 669

   Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

   Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

   Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

   Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

   Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

    

    

    


  Přílohy:

  příloha č. 1 - žádost o přijetí na web     (6806_6262433853.docx / 0,02 MB)
  Příloha č. 2 - čestné prohlášení     (6806_4832433910.docx / 0,01 MB)
  příloha č. 3 - potvrzení od lékaře     (6806_8352433922.docx / 0,02 MB)

  Ilustrační foto Ilustrační foto

  Další zprávy /

  Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


   Radnice, Masarykovo náměstí 40

     po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     út    8.00–14.00
     st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     čt    8.00–14.00
     pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

   Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

     po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     út    8.00–14.00
     st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     čt    8.00–14.00
     pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

   Budova MěÚ, Němcové 2020

     po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     út    pouze klienti objednaní online
     st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     čt    pouze klienti objednaní online
     pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

  V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

   Vedoucí odborů - kontakty

   Elektronická obsluha občana

  Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
  Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

  Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


   Radnice, Masarykovo náměstí 40

     po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     út    8.00–14.00
     st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     čt    8.00–14.00
     pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

   Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

     po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     út    8.00–14.00
     st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     čt    8.00–14.00
     pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

   Budova MěÚ, Němcové 2020

     po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     út    pouze klienti objednaní online
     st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
     čt    pouze klienti objednaní online
     pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

  V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

   Vedoucí odborů - kontakty

   Elektronická obsluha občana

  Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
  Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.