Dnes
Teplota: -1.5 °C

Neděle, 21.11.2021Zkušební komisaři se v Náchodě ke stávce nepřipojí

Zkušební komisaři se v Náchodě ke stávce nepřipojí


V reakci na avizovanou protestní stávkovou akci vyhlášenou Asociací zkušebních komisařů České republiky, která se uskuteční ve dnech 22. a 23. 11. 2021 v obcích s rozšířenou působností, si vás dovolujeme informovat o tom, že zkušební komisaři MěÚ Náchod se ke stávce nepřipojí.

Cílem této akce je vyslovení zásadní nespokojenosti s přístupem stávajícího vedení Ministerstva dopravy ČR k práci a zajištění nezávislé a perspektivní činnosti zkušebních komisařů řidičů a upozornění na absolutní nečinnost a ignoranci Ministerstva dopravy ČR, které dlouhodobě nereaguje na jejich upozornění a podněty ohledně na klesající úrovně přípravy a metodického vedení. Ve dnech, kdy proběhne protestní stávková akce nebudou prováděny závěrečné zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění.

 

Zkušební komisaři odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod (celkem 2 zaměstnanci MěÚ Náchod) se s postojem Asociace zkušebních komisařů ČR ztotožňují, do plánované stávky se však aktivně nezapojí.

 

A to i přesto, že se jsou rovněž dlouhodobě nespokojeni s klesající úrovní přípravy a metodického vedení ze strany MD ČR. Prioritou je především vyhovět žádostem žadatelů o řidičská oprávnění, kteří vykonávají závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a právě ti by byli tímto způsobem vyjádřením nesouhlasu dotčeni.

 

„Rozhodnutí našich zkušebních komisařů si cením, protože naší úlohou je poskytovat kvalitní služby našim občanům a právě žadatelů o řidičská oprávnění by se tato dvoudenní stávka dotkla především," přivítala postoj náchodských zkušebních komisařů tajemnice MěÚ Náchod Mgr. Hana Mílová.

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /