Dnes
Teplota: 25.0 °C

Pátek, 25.9.2020Výstava na počest Františka Kulhánka – náchodského Gočára

Výstava na počest Františka Kulhánka – náchodského Gočára


Naše město se pyšní hned několika opravdu významnými osobnostmi, mezi které řadíme spisovatele, herce, výtvarníky, architekty a mnoho dalších. Světového věhlasu dosáhlo hned několik z nich - Josef Škvorecký, Jan Letzel nebo Oskar Sýkora. Je ovšem velká škoda, že mnoho dalších, pro samotný Náchod velmi významných osobností, zůstalo v jejich stínu. Jedním z nich je i František Kulhánek. Ten získal v Náchodě roku 1938 pozici městského architekta. Z tohoto místa se podílel na zásadních krocích, které ovlivňují dodnes vzhled a chod našeho města. Zmiňme třeba zakrytí potoku Radechovka, navržením řešení dopravy centrem města (Pražské ulice), výstavbu obecních domů pro chudé včetně parku, navrhl trasu vodovodu, podílel se na podobě sportoviště Hamra, navrhoval a realizoval výstavbu přírodního divadla a mnoho dalšího. V jeho kompetenci bylo i pořádání výstav a příprava různých brožur a článků na propagaci Náchoda. Při přípravách podoby kulturního pavilonu Výstavy 38 se setkává se členy okolních fotoklubů a vzniká tak naprosto unikátní výstava čítající 300 fotografií z celého našeho kraje. Náchodský fotoklub díky navázané spolupráci s Kulhánkem dodává fotografie i na velkoplošné prosvětlené diapozitivy, které naše město reprezentují při příležitosti konání výstav v dalších částech republiky. Kromě stavitelství vystudoval výtvarný obor na ČVUT a mohl při zmíněných projektech uplatňovat svůj talent (např. fotografování, malování obrazů, grafické zpracování propagačních materiálů i vydání knihy „Boj o Kladsko"). Pro divadelní hry připravoval návrhy scén a dokonce se okrajově věnoval divadelní dramaturgii.

František Kulhánek by určitě, soudě podle dochovaných plánů, tvář našeho města upravil mnohem s větším vkusem, v rozletu jej však brzdili zásadní historické události. Ve funkci zažil obsazení naší země nacistickým Německem a v roce 1948 nástup komunistů, kdy poúnorový režim rozhodně nebyl nakloněn prvorepublikovým ideálům a jejich představitelům. I přes to dokázal pro Náchod udělat maximum. Nynější členové Fotoklubu Náchod se proto rozhodli v rámci plánované výstavy Fotografický podzim představit jednoho ze svých bývalých členů, který se dlouhá léta vášnivě věnoval fotografování nejen Náchoda. Jeho osobnost, tvorbu i život vám přiblíží výstava „František Kulhánek - náchodský Gočár", kterou připravili ve spolupráci s Muzeem Náchodska. Slavnostní vernisáž proběhne 1. října 2020 od 17 hodin. V expozici budou k vidění na stovky unikátních historických fotografií ze zmíněných staveb, ale i dosud nepublikované záběry z období Protektorátu či konce II. světové války. Součástí výstavy budou též olejomalby, studie, grafiky, sošky i náčrty a fotografie divadelních scén a samozřejmě samotné plány výstavby - vše doplněno dobovými články, plakáty, propagačními brožurami a knihami. Svoje místo budou mít fotografické aparáty a kamera, se kterými Kulhánek vše zachycoval.  Výstava „František Kulhánek - náchodský Gočár" potrvá do 8. listopadu 2020. Výstavní síň Muzea Náchodska v Tyršově ul. je otevřena úterý - neděle 9-17 hodin.

Fotoklub Náchod děkuje Františkovi a Dagmaře Kulhánkovým za poskytnutí dochovaných materiálů a zapůjčení předmětů z pozůstalosti F. Kulhánka. Za pomoc s realizací výstavy dále děkuje Muzeu Náchodska, Státnímu okresnímu archivu v Náchodě, Městu Náchod a Beránku Náchod a.s.


Výstava na počest Františka Kulhánka – náchodského Gočára Výstava na počest Františka Kulhánka – náchodského Gočára

Výstava na počest Františka Kulhánka – náchodského Gočára Výstava na počest Františka Kulhánka – náchodského Gočára

Další v galerii 3

Další zprávy /