Dnes
Teplota: 0.0 °C

Úterý, 28.4.2020Zastupitelstvo města Náchoda přijalo přelomová a strategická rozhodnutí

Zastupitelstvo města Náchoda přijalo přelomová a strategická rozhodnutí


Jednání Zastupitelstva města Náchoda v pondělí 27. dubna 2020 bylo mimořádně výjimečné. A to nejen z pohledu uspořádání, kdy zastupitelé jednali v krásných prostorách velkého sálu Městského divadla Dr. Josefa Čížka, ale také z pohledu projednávaných bodů.

V pozadí všech hygienických opatření souvisejících se zamezením šíření nemoci COVID-19 zastupitelé mimo jiné schválili prodej pozemků o celkové výměře 54 448 m2 v katastrálních územích Babí u Náchoda, Běloves, Městská Kramolna a Náchod na výstavbu obchvatu města.

„Je to skutečně historický okamžik, kdy město Náchod po mnoha letech příprav stavby této pro region velmi důležité stavby jako první prodává pozemky z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic. Jsme tak prvním vlastníkem, který prodává své pozemky pro možnost zahájení stavby obchvatu města," vysvětluje starosta Jan Birke a dodává: „Za pozemky obdrží město v souhrnu částku 11.232.062 Kč, ale mnohem cennější pro všechny obyvatele bude samotná stavba, která je pro dopravní infrastrukturu celého regionu nezbytná."

Dalším důležitým dokumentem, který zastupitelé na svém pondělním jednání schválili, je zadání a soutěžní podmínky mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže NOVÁ TEPNA. Cílem projektu, kterému předcházela od loňského podzimu projednání s odborníky, veřejností, dotčenými orgány a potenciálními investory, bude nastavit správný mix investorů a navrhnout formy a vazby, které budou odpovídat jejich různým typům. „Co se týče detailu budoucí podoby veřejného prostoru cenné lokality v centru města, nejvíce hlasů dostaly v dotazníku stromy a posezení ve stínu. Zajímavou skupinou podnětů bylo i stromořadí podél promenády, prostředí bez automobilové dopravy, dostatečná vybavenost hřišť pro děti různých věkových skupin a prostory pro setkávání. Současně byl kladen důraz na přírodní vodní prvek inspirovaný Radechovkou, která je nyní zatrubněna. Podstatné pro obyvatele je i propojení života Nové Tepny s blízkým zámeckým kopcem, jehož rekonstrukce bude zahájena v letošním roce," upřesnil detaily zadání místostarosta Jan Čtvrtečka.

Harmonogram soutěže a následného zpracování územní studie je stanoven na dva roky. Na přelomu roku bychom tak mohli znát výslednou podobu uspořádání NOVÉ TEPNY.

 


Zastupitelstvo města Náchoda přijalo přelomová a strategická rozhodnutí Zastupitelstvo města Náchoda přijalo přelomová a strategická rozhodnutí

Zastupitelstvo města Náchoda přijalo přelomová a strategická rozhodnutí Zastupitelstvo města Náchoda přijalo přelomová a strategická rozhodnutí

Další v galerii 3

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 4. 1. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00-13.00
   st    12.00-17.00

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    zavřeno

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.