Dnes
Teplota: 4.9 °C

Pátek, 6.9.2019Uvítání nových dobrovolníků na náchodské radnici

Uvítání nových dobrovolníků na náchodské radnici


I letos jsme v Náchodě přivítali evropské dobrovolníky. Ti na začátku školního roku přijíždějí v rámci Evropské dobrovolné služby s plánem strávit v našem městě necelý rok. A jak se již stalo hezkým zvykem, 5. 9. 2019 je v obřadní síni na radnici přivítal starosta Jan Birke společně s místostarostou Janem Čtvrtečkou. Starosta dobrovolníkům popřál, aby si pobyt v náchodském regionu užili, nabídl pomoc v případě potřeby a pozval všechny, aby se společně podíleli na aktivním životě ve městě. V průběhu tohoto setkání se také zmínil o ekologických aktivitách v Náchodě a jeho okolí a přizval dobrovolníky k jejich účasti.

Tento rok přijeli mladí lidé ze Španělska, Lotyšska, Německa, Francie, Estonska, Rakouska a Polska.

Projekt Evropské dobrovolné služby realizuje Středisko volného času Déčko Náchod již od roku 2006. V rámci programu Erasmus + financovaného Evropskou unií každoročně narůstá počet mladých lidí, kteří zavítají na Náchodsko.

Dobrovolníci se těší do základních škol Náchod-Plhov, Dolní Radechová, Žďárky, ZŠ Komenského Nové Město nad Metují, a také do DDM Domino Hronov, DDM Rychnov nad Kněžnou a neziskové organizace Dobrá Dědina Šonov. Budou se podílet na realizacích volnočasových aktivit a výukových projektů pro děti a mládež a ve svém volném čase se zapojí do každodenního života místní komunity.

Dětem a mládeži v našem regionu se díky komunikaci s dobrovolníky zkvalitní a zpestří výuka cizích jazyků, ale také se učí toleranci a respektu k jiným kulturám. Dobrovolníci si naopak odnesou pedagogické znalosti a dovednosti, naučí se základům češtiny a zlepší si komunikaci v angličtině


Uvítání nových dobrovolníků na náchodské radnici Uvítání nových dobrovolníků na náchodské radnici

Uvítání nových dobrovolníků na náchodské radnici Uvítání nových dobrovolníků na náchodské radnici

Další v galerii 4

Další zprávy /