Dnes
Teplota: 7.2 °C

Čtvrtek, 2.8.2018Lepší orientace v náchodské nemocnici

Lepší orientace v náchodské nemocnici


Vážení pacienti, klienti, návštěvy,

v návaznosti na probíhající výstavbu nových pavilonů v nemocnici Náchod dochází ke změnám v organizaci pohybu osob a vozidel v dolním areálu nemocnice. S tím souvisí i omezení tras pro pěší. Všechny komunikační trasy jsou pro chodce označeny vodorovným i svislým značením, a to nejenom v rekonstruovaném areálu nemocnice, ale i mimo něj.

Pro vaši lepší orientaci jsme posílili naše Infocentra o pracovníka, který dle potřeb zajistí doprovod na příslušné odborné pracoviště. Tato služba je zajišťována v pracovní dny v dopoledních hodinách, kdy je největší frekvence pacientů na jednotlivých ambulancích i na Radiodiagnostickém oddělení. Pracovníka najdete v ambulantním pavilonu (A) v Infocentru u lékárny.

Věříme, že vám nová služba pomůže s orientací v areálu nemocnice a že zvýší váš komfort při průchodu na jednotlivá pracoviště. V neposlední řadě, že vám zajistí i větší pocit jistoty před plánovaným vyšetřením.

Děkujeme za pochopení a za respektování značení.

ONN Náchod, a.s.

 

 


Další zprávy /