Dnes
Teplota: -6.9 °C

Úterý, 13.2.2018Vyhlášena výzva MAS Stolové hory - Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)

Vyhlášena výzva MAS Stolové hory - Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)


Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty. Žádosti se podávají prostřednictvím IS KP14+ do 16. 3. 2018.

 

Veškeré informace o výzvě najdete zde.


Přílohy:

Leták - OPZ - sociální služby a začleňování     (5813_286148854.pdf / 1,19 MB)

Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /