Dnes
Teplota: 14.8 °C

Čtvtek, 7.5.2020Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020


Dne 30. dubna 2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 490, ze kterého plyne, že s účinností od 11. května 2020 bude možno konat svatební obřady do 100 osob. Usnesení vlády bylo publikováno dne 1. května 2020 ve Sbírce zákonů pod č. 223/2020 Sb. (dostupné zde https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ ).

 

Text relevantních výňatků usnesení vlády

 

Usnesení vlády č. 490

 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

 

IV. 

nařizuje

 

 • c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
 • - účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,
 • - snoubenci vprůběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • - účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2metry od jiných osob,
 • - poskončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí vpřípadě prohlášení osob otom, že spolu vstupují doregistrovaného partnerství;

 

 • d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
 • - bohoslužby se vstejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 • - vbohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • - účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • - účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • - vrámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
  a obdobné obřady,
 • - duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, předpodáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • - délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • - bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • - je omezen přístup věřících do dalších míst vkostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30hod. Přepážková pracoviště:

 Pondělí 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Úterý 8-14 bez objednání

 Středa 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Čtvrtek 8-14 bez objednání

 Pátek 8-11 pouze klienti objednaní on-line

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.