Dnes
Teplota: -1.2 °C

Úterý, 9.10.2018Dopravní přestupky už jen za pokutu

Dopravní přestupky už jen za pokutu


Městská policie Náchod upozorňuje na Zákon č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V části třetí tohoto zákona je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanoveno, že přestupky v dopravě uvedené v § 125c v prvním až čtvrtém odstavci nelze řešit napomenutím.

V praxi to znamená, že přestupek v dopravě nejde od začátku října 2018 v České republice řešit jinak než pokutou. Strážník tak v případě zjištění některého z přestupků řešitelných na místě, uvedených ve výše zmíněném paragrafu, může uložit příkazem na místě pokutu, nebo celou věc předá kompetentnímu správnímu orgánu k vyřízení.

Dopady pocítí občané při řešení přestupků bez ohledu na to, jestli strážník bude řešit dopravní přestupek přímo na ulici nebo až na služebně, protože již není možné přihlížet k lidsky pochopitelným důvodům a situacím, které mohly vést ke spáchání banálních přestupků, ale vždy je nutné uložit pokutu.


Městská policie Náchod Městská policie Náchod

Městská policie Náchod Městská policie Náchod

Další v galerii 4

Další zprávy /