Dnes
Teplota: 12.9 °C

Pondělí, 29.4.2019Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 29.dubna 2019 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 5. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

- Živé vysílání - spustit

 

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

3/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství a ochraně zařízení města

4/ Rozdělení příspěvku (dotace) z Programu regenerace MPR a MPZ MKČR

5/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2019

6/ Smlouvy o poskytnutí dotací

7/ Dodatky ke smlouvám

8/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2018

9/ Vypovězení Memoranda o spolupráci se spol. IDA SpaMed, s.r.o.

10/ Finanční výbor ZM - plán práce na 1. pol. 2019

11/ Volba přísedící Okresního soudu v Náchodě

12/ Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

13/ Rozpočtová opatření

14/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

15/ Diskuse

16/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /