Dnes
Teplota: 2,0 °C

Pondělí, 13.11.2017Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 13. listopadu 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 23. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce 
2/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - Městská památková zóna
3/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/160/2017
4/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/162/2017
5/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SMF/64/2017 a SMF/95/2017
6/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
7/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
8/ Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu 
9/ Dodatek ke smlouvě o dotaci a darovací smlouva SJŠ 
10/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/22/2017 
11/ Volba přísedících Okresního soudu v Náchodě 
12/ Plnění usnesení ZM č. VII. písm c z 12.12.2016 
13/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
14/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
15/ Rozpočtová opatření
16/ Revokace usnesení ZM č. II.m/ ze dne 12.12.2016 v části schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017
17/ Sportovní zařízení města Náchoda Dodatek č. 5 
ke SMLOUVĚ č. SMF/8/2017 O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
18/ Diskuze 
19/ Závěr 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /