Dnes
Teplota: 12.7 °C

Pondělí, 4.9.2017Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení působnosti OVM v agendách

Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení působnosti OVM v agendách


(povinnost OVM dle zákona 111/2009 Sb., o základních registrech)

 

Přehled metodických materiálů

K dispozici Vám jsou 4 postupy v závislosti na tom, zda máte či nemáte zřízenou DS a dle toho, zda jste či nejste zavedeni v ROS.

Dle Vaší situace si zvolte příslušnou variantu a postupujte dle pokynů v ní uvedených:

Případ 1 - Škola/školské zařízení má zřízenou DS a je zapsaná v ROS.

Případ 2 - Škola/školské zařízení nemá zřízenou DS a je zapsaná v ROS.

Případ 3 - Škola/školské zařízení má zřízenou DS a není zapsaná v ROS.

Případ 4 - škola/školské zařízení nemá zřízenou DS a není zapsaná v ROS.

 

Použité zkratky

DS datová schránka

OVM orgán veřejné moci

ROS základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (věcným správcem je Český statistický úřad)


Přílohy:

MSMT_1_Skoly_maji_DS_a_jsou_v_ROS_ii_(578258)     (5584_8234104426.pdf / 0,21 MB)
MSMT_2_Skoly_nemaji_DS_a_jsou_v_ROS_ii_(578258)     (5584_4094104436.pdf / 0,21 MB)
MSMT_3_Skoly_maji_DS_a_nejsou_v_ROS_ii_(578258)     (5584_8704104447.pdf / 0,21 MB)
MSMT_4_Skoly_nemaji_DS_a_nejsou_v_ROS_ii_(578258)     (5584_6594104458.pdf / 0,21 MB)

www.szrcr.cz www.szrcr.cz

Další zprávy /