Dnes
Teplota: 12.6 °C

Čtvtek, 31.8.2017V září proběhne průzkum mezi obyvateli Náchoda

V září proběhne průzkum mezi obyvateli Náchoda


Ve dnech 5. 9., 6. 9., 11. 9. a 13. 9. se uskuteční kvalitativní výzkum formou fokusních skupin, tj. moderovaných diskuzí nad vybraným tématem, kterým je zjištění představy obyvatel Náchoda starších 55 let o zajištění bydlení pro seniory. Celkem proběhne setkání pěti skupin s osmi až dvanácti účastníky. Osoby, které se budou výzkumu účastnit byly vybrány ve spolupráci s pečovatelskou službou MěSSS Náchod, Svazem důchodců, Svazem diabetiků, Sdružením pro zdravotně postižené a Městským úřadem Náchod.

Pokud máte o účast také zájem, bližší informace Vám poskytneme na e-mailu k.tylsova@mestonachod.cz, či tel. č. 770127512.

Průzkum je realizován v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje a je hrazen z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

   

Loga


Ilustrační foto Ilustrační foto

Loga Loga

Další zprávy /