Dnes
Teplota: 14,4 °C

Pondělí, 13.3.2017Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě

Jednání Zastupitelstva města Náchoda - živě


V pondělí 13.března 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 18. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 


P r o g r a m : 
 1/ Majetkoprávní úkony obce 
2/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o vymezení doby nočního klidu
3/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví obvody mateřských škol
4/ Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (MŠ) s OÚ Vysokov
5/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 5)
6/ Partnerská dohoda o spolupráci Náchod - Partizánske 7/ Rozpočtová opatření 
8/ Bytová koncepce města Náchoda na další období 9/ Uznání dluhu 
10/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017
11/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2017
12/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
13/ Diskuse
14/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /