Dnes
Teplota: 15.8 °C

Pátek, 1.6.2018Koncepce plánu rozvoje sportu

Koncepce plánu rozvoje sportu


Město Náchod se věnuje v současné době zpracování nového koncepce plánu rozvoje sportu, která se přímo dotýká činnosti sportovních organizací, a svým uspořádáním do jisté míry určuje i podmínky pro samostatné volnočasové aktivity.

Touto cestou bychom chtěli poprosit širokou, i nesportující veřejnost starší 18 let o vyplnění krátkého dotazníku na adrese: www.lokalsport.cz/nachod. Dotazníkem bude zjišťována míra sportovní participace, oblíbenost jednotlivých druhů provozovaných sportů či spokojenost s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě a přilehlém okolí. Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu ze strany města, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.

Dotazník lze vyplňovat do 1. června do 20. června 2018 na výše uvedené webové adrese. Dotazník obsahuje 20 otázek a je anonymní.

loga


Ilustrační foto Ilustrační foto

loga loga

Další zprávy /