Dnes
Teplota: 12.7 °C

Středa, 11.10.2017Bavíme se sportem

Bavíme se sportem


Příměstských táborů, které i letos organizoval spolek Bavíme se sportem z.s., se v Broumově, Náchodě a Novém Městě nad Metují zúčastnilo celkem 240 dětí, což je o 20% více než v loňském roce.

Projekt Bavíme se sportem v Náchodě a okolí už běží čtvrtým rokem. Po minulých ročnících a dobrém ohlasu se Příměstského tábora, který je stejně jako celý projekt zaměřený na všeobecné pohybové aktivity  dětí a pobyt na čerstvém vzduchu, se v pěti týdenních turnusech zúčastnilo na 110 dětí,. Vedoucí Příměstského tábora  Vlastimil Vlček  s kolegy připravil program plný  pohybových a sportovních aktivit, ale děti měly i činnosti výtvarné a naučné.  Samozřejmostí bylo zajištění celodenní stravy a pitného režimu.

Na děti se na Příměstský tábor přijel podívat i předseda spolku Petr Vítek spolu se zástupcem Města Náchod z Odboru kultury a sportu panem Romanem Touškem, který kvitoval to, že děti tráví volný čas o letních prázdninách aktivně sportovními činnostmi a všem dětem předal na památku  drobný dárek s logem Města Náchod.

Chci poděkovat městu Náchod v čele s Janem Birke za podporu tohoto projektu, vedení ZŠ Komenského za poskytnutí výborného zázemí a  sportoviště a kolektivu restaurace U Jiřího z Poděbrad, který se staral o hodnotnou stravu dětí. Velký dík patří také Vlastimilu Vlčkovi i jeho kolegům a asistentům, kteří připravili pestrý program. Děti si vyzkoušely různé druhy sportů a her. Dostávaly  také odměny za splnění vytyčených úkolů a na závěr převzaly upomínkový pamětní list na tábor a na památku všichni dostaly míč.  Věřím, že děti byly spokojené, že je to bavilo a  nějaké nové věci se naučily. Už se těšíme na příští ročník.

Tábor byl určený pro všechny děti ve věku 3-12 let. Některé děti se vůbec poprvé seznámily s některými sporty a za týden  udělaly velký pokrok. Celý projekt slouží k tomu, aby děti získaly základní  všeobecné pohybové schopnosti a byli bychom rádi, aby se později zapojily do činnosti sportovních klubů.

Na základě zpětné vazby od trenérů víme, že děti zapojené do projektu Bavíme se sportem rozvíjí  pohybové schopnosti a obratnost, které se běžně ve sportovních klubech netrénují. Zlepšují se v koordinaci pohybu, ve stylu běhání a obratnosti. Používáme speciální pomůcky, které pomáhají k rozvoji pohybových schopností dětí.

Projekt Bavíme se sportem probíhá už čtvrtým rokem v Náchodě, třetím v Broumově,  druhým v Novém Městě nad Metují a letos i v Dobrušce a Opočně. V celoročních pravidelných hodinách cvičení evidujeme v současné době ve všech regionech na 400 dětí. Rádi bychom v budoucnu projekt viděli jako součást Školního výukového plánu pro děti v MŠ, aby měl daleko větší pozitivní dopad na všechny děti předškolního věku.


Bavíme se sportem Bavíme se sportem

Bavíme se sportem Bavíme se sportem

Další v galerii 4

Další zprávy /