Dnes
Teplota: 28.3 °C

Pondělí, 12.10.2020NOVÁ TEPNA - mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh – první kolo

NOVÁ TEPNA - mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh – první kolo


NOVÁ TEPNA - Vrstevnaté centrum Náchoda

Náchod, 12. října 2020 - Město Náchod obdrželo na urbanistické řešení areálu bývalé Tepny 26 návrhů. Porota na svém jednání vybrala 5 návrhů, které postupují do dalšího kola soutěže.

 

„Jsme opravdu mile překvapeni, kolik návrhů se sešlo, a především v jaké kvalitě. Je zřejmé, a cítíme to tak od začátku, že nákup tohoto lukrativního pozemku v centru do majetku města je naprosto unikátní v rámci nejen České republiky, ale i Evropy. Potvrzuje se, že tato investice byla tedy jednoznačně správným krokem. Do návrhů byly zakomponovány nejen požadavky města, ale především občanů, za což jsem velmi rád. Společně tvoříme novou městskou čtvrť," uvedl starosta města Náchoda Jan Birke.

 

S náročným úkolem představit budoucí podobu náchodské Tepny se popraly ateliéry a týmy z České republiky i ze zahraničí a 26 účastníků soutěže znamená alespoň 150 odborníků, kteří se několik měsíců věnovali vizi rozvoje města Náchoda. Dosavadní průběh soutěže prokázal, že území snese značný počet nových obyvatel v centru města, a že propojení bydlení s lehkou výrobou a výzkumnou činností ponechává dostatek prostoru pro stavby financované z veřejných rozpočtů, jako je výjezdová stanice záchranné služby a hasičská zbrojnice či sociální služby - mezigenerační centrum, školka nebo komunitní centrum. Návrhy řešily i fázování výstavby, zejména u obchodu Lidl.

 

K dosavadnímu průběhu soutěže a počtu návrhu předseda poroty Jaroslav Wertig uvedl: „V této „rozkomunikované" době si stále více uvědomuji cenu konsensu. Proto si velice vážím, že jsme se v prvním kole, bez ohledu na to, jestli jsme místní nebo přespolní, jestli jsme architekti, urbanisti nebo tzv. laici, že jsme se shodli ve volbě návrhů, které podle nás vzdorují trendu tříštění, rozdělování a prezentování sebe sama. Návrhů, které hledají způsob, jak propojit oddělené části města, navázat na jeho genia loci a propojit minulost Náchoda s jeho budoucností. Těším se na další kolo."

Jednání poroty vedl architekt Jaroslav Wertig (A69 - architekti) a spolu s kolegy z oboru a politickou reprezentací města vybrali 5 návrhů postupujících do druhého kola soutěže. Aktivní účast politické reprezentace, jmenovitě starosty Jana Birke, místostarosty Jana Čtvrtečky a předsedy Komise pro řešení budoucnosti areálu Tepna Michala Kudrnáče zajistí kontinuitu soutěžních výsledků a její transformování do územní studie, která se po svém schválení zastupitelstvem města stane závaznou dokumentací pro všechny aktéry v území.

S ohledem na vládní opatření spojená s COVID-19 se zahraniční porotkyně Tina Saaby a Marta Mnich účastnily jednání na dálku z Dánska a Polska a jejich preference byly zohledněny i v hodnocení tohoto prvního kola. Hlasujícími porotci byli dále architekti Pavel Hnilička, autor pražských stavebních předpisů a autor urbanistického návrhu Rohanského ostrova v Praze, Aleš Krtička z atelieru Tsunami a Viktor Vlach.

Termín pro odevzdání návrhů v druhém kole je stanoven na 11. 12. 2020. Výsledky soutěže spolu se všemi návrhy budou uveřejněny v lednu 2021.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy: 1 000 000 Kč pro první místo, 750 000 Kč pro druhé a 500 000 Kč pro třetí místo. Další dva neoceněné návrhy, které postoupily do druhého kola, obdrží každý 200 000 Kč.

 

Veškeré informace k soutěži najdete na stránkách soutěže:

https://cceamoba.cz/souteze/tepna-nachod

 

 

Vyhlašovatel soutěže o návrh:

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40,

547 01 Náchod

 

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek:

MOBA studio

U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 222 521

 

Kontakt pro média:

Igor Kovačević

Tel.: +420 603 810 083

igor@cceamoba.cz

 

Nina Adlof

tisková mluvčí MěÚ Náchod

Tel. +420 736 613 427

nina.adlof@mestonachod.cz


NOVÁ TEPNA - mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh NOVÁ TEPNA - mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh

NOVÁ TEPNA - mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh NOVÁ TEPNA - mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.