Dnes
Teplota: 22.2 °C

Čtvrtek, 21.5.2020Sečení trávy – jak probíhá v Náchodě?

Sečení trávy – jak probíhá v Náchodě?


Plochy města jsou rozděleny do třech intenzitních tříd údržby a podle toho probíhá počet sečí. Okolí Pražské ulice, nádraží, Kostelecké, Běloveské, keřopark na sídlišti SUN, centrum Parkány a u gymnázia je zařazeno do I. intenzitní třídy údržby. Je zde navrženo 10 sečí ročně od konce dubna do začátku října. Sečení trávy je samozřejmě vždy přizpůsobováno počasí, díky kterému se běžně vynechá i několik sečí jdoucích po sobě. V loňském roce se například přes horké letní dny vynechaly dvě po sobě jdoucí seče. Vyšší počet sečí u této intenzitní třídy údržby byl zvolen také z důvodu výměny techniky, kdy před lety začala být používaná sekačka - traktůrek bez sběru trávy tak, aby plochy nemusely být hrabány, ale ponechaná tráva trávníky mulčovala a tím i částečně kryla před úpalem a hnojila. Absencí hrabání trávy na vícekrát sečených plochách tak především šetříme rozpočet města. Opětovné ponechání vyšší trávy na těchto místech by znemožnilo využití této mechanizace a muselo by být prováděno pravidelné finančně náročnější hrabání trávy.

Do II. intenzitní třídy údržby patří okolí většiny rodinných a panelových domů. Jedná se například o sídliště SUN, celý kopec s domky nad hotelem Hron, Klínek, za domy na Plhově, Karlův kopec, Běloves zadní část atd. Zde jsou trávníky sečeny pětkrát za rok v měsících květen, červen, červenec, srpen, září, ale i tady je některá ze sečí při horku vynechána.

Ve III. intenzitní třídě jsou všechny trávníky vedeny jako luční a sečou se pouze dvakrát v měsících červen a září. Jedná se tedy vždy o cca metr vysokou trávu. Takové plochy jsou například za domy na sídlišti Branka, na Karlově kopci, pod smuteční síní, plocha pod keřoparkem na sídlišti SUN nebo i mnoho ploch v příměstských částech.   

Technické služby přizpůsobují také výšku seče. Obecně používají vyšší stupně nastavení sekaček (tzn. 5-7 cm u různých typů) tak, aby na místech zůstávala posečená zelená tráva a ne "vyprahlá žlutá zem". Ojediněle se samozřejmě s ohledem na nerovnost ploch může nějaké více vysečené místo najít. 

Při tvoření harmonogramu prací se snažíme zohlednit nejen sucho, ale i problematiku výskytu klíšťat ve vysoké trávě a četné alergie na pyly, na což jsou v průběhu roku zaznamenány vždy také nějaké stížnosti od občanů.      

            V loňském roce město Náchod založilo nový luční trávník téměř v centru města. Na ploše svahu v ulici Příkopy v areálu bývalé Tepny bylo vyseto travní semeno společně se semeny desítek druhů lučních květů. Místy se tedy začínají objevovat luční květiny, které bychom všichni rádi viděli po celé ploše svahu. Například v měsíci květnu kvetl krásně červeně jetel inkarnát (viz foto). Bohužel jsme již opakovaně zaznamenali, že někteří občané tyto květiny trhají. Chtěli bychom tedy upozornit a požádat - PROSÍME NETRHEJTE a umožněte tak radovat se krásou květů nám všem.

 Věříme, že i když je téma sečení trávníků opět aktuální, je a vždy bylo i v letech minulých snahou města Náchoda přizpůsobit způsob a četnost prací na zeleni tak, aby bylo prostředí města příjemné.


V centru města kvete luční kvítí V centru města kvete luční kvítí

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.