Dnes
Teplota: 8.8 °C

Čtvrtek, 14.11.2019CVVZ 2019 v Náchodě – zhasnuté náměstí, bubnování a zpěv, vzájemnost, spolupráce, síťování

CVVZ 2019 v Náchodě – zhasnuté náměstí, bubnování a zpěv, vzájemnost, spolupráce, síťování


O víkendu 15.-17. listopadu 2019 se sjede do Náchoda na sedm set vedoucích dětských a mládežnických organizací z celé České republiky a zhruba padesát ze Slovenska. Budou se účastnit - vzdělávací konference - Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ). Tato akce s mnohaletou tradicí se koná každoročně v jiném městě a letos se po letech vrací do Náchoda (byla zde v letech 1994 a 1995).  CVVZ získala záštitu MŠMT ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchod.

Hlavním místem setkání je Základní škola Komenského a Jiráskovo gymnázium, ale potkat účastníky bude možné i v okolí při venkovních programech  a na cestě do jídelny v Raisově ulici. Hlavním tématem je síťování, tedy spojování, vzájemná inspirace a spolupráce - které se v této skupině lidí říká Přátelství rozrůzněných.

Většina se jich shromáždí v pátek 15. listopadu ve 21 hodin na Masarykově náměstí k zahajovacímu ceremoniálu. Světla na náměstí na hodinu zhasnou, aby vyniklo stínové divadlo na zdi kostela a hra barevných světel v rukou účastníků při zpěvu české a slovenské hymny a mantry CVVZ na téma přátelství. Tím se také připojí k důstojné oslavě 30. výročí sametové revoluce. Jejich shromáždění přijde pozdravit a popřát mu úspěch starosta města Jan Birke.

Potom se ve školách rozběhne 200 vzdělávacích programů s mnoha různými tématy, užitečnými pro práci s dětským či mládežnickým oddílem, klubem, kroužkem. Celou akci připravuje 14 výborně spolupracujících organizací z Královéhradeckého kraje (bezmála 150 zpravidla mladých pořadatelů), podílí se na ní téměř stovka lektorů. Mnozí jsou současně lektory i účastníky a na principu výměny zkušeností sdílejí své znalosti a dovednosti s ostatními, podílí se ale i řada odborníků z našeho regionu se semináři na témata spojená se vzděláváním, pedagogikou a komunikací v dětské skupině. Svoje zamyšlení na téma Rovnováha přiveze účastníkům známý herec a propagátor citlivé výchovy Jaroslav Dušek.

Závěry konference si vyslechnou účastníci na společném setkání v hale na Hamrech v sobotu pozdě večer, kde vystoupí mj. mladí umělci z náchodské ZUŠ. A také tam dojde k předání symbolického pádla dalším pořadatelům - v roce 2020 se CVVZ bude konat v Českých Budějovicích.

A pak už je čeká nedělní loučení a rozjíždění k jejich oddílům, s dobitou energií, získanými náměty a inspirací, budou naplnění Přátelstvím rozrůzněných a chutí vše předávat dětem, se kterými celoročně pracují.

Více se lze dočíst na webové stránce www.cvvz.cz a na FB stránce akce.

Fotografie a video z příprav akce dokumentují nadšení dobrovolných organizátorů připravit účastníkům krásný a hodnotný víkend v Náchodě.


final logo final logo

CVVZ 2019 v Náchodě CVVZ 2019 v Náchodě

Další v galerii 11

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30hod.



 Přepážková pracoviště:

 Pondělí 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Úterý 8-14 bez objednání

 Středa 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Čtvrtek 8-14 bez objednání

 Pátek 8-11 pouze klienti objednaní on-line

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.