Dnes
Teplota: -1.2 °C

Čtvrtek, 10.10.2019Oprava komunikace v ulici V Třešinkách je dokončena

Oprava komunikace v ulici V Třešinkách je dokončena


V červenci a srpnu 2019 probíhala oprava místní komunikace V Třešinkách v Náchodě. Během stavebních prací za téměř 3,2 mil. Kč, které prováděla firma BEZEDOS, s.r.o. z Velkého Poříčí, byl položen nový asfalt včetně obrubníků a provedena sanace neúnosných vrstev. Vozovka je odvodněna do vsakovacích šachet zřízených v místech stávajících uličních vpustí a do přilehlé krajnice. V úsecích, kde je krajnice širší než 70 cm, byla komunikace zpevněna zatravňovací dlažbou, která mimo jiné umožní i krátkodobé parkování a vyhýbání protijedoucích vozidel. Zbývající úseky jsou z drceného kameniva. „Rekonstrukce nebyla vůbec jednoduchá, přesto věříme, že se obyvatelům této ulice významně zvýšil komfort a pohodlí přístupu k jejich nemovitostem," uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

Oprava komunikace ulice V Třešinkách, jež je součástí projektu "Obnova místních komunikací v Náchodě", byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Logo mmr_cr_rgb


V Třešinkách po rekonstrukci V Třešinkách po rekonstrukci

V Třešinkách po rekonstrukci V Třešinkách po rekonstrukci

Další v galerii 11

Další zprávy /