Dnes
Teplota: 1.0 °C

Středa, 7.8.2019Oprava fasády náchodské radnice je dokončena

Oprava fasády náchodské radnice je dokončena


V červnu a v červenci probíhala oprava fasády dvorní části radnice čp. 40 na Masarykově náměstí. Stavbu za bezmála 855 tisíc korun provedla firma ENTAZE s.r.o. a zhotoviteli se podařilo zkrátit smluvně sjednaný termín dokončení stavby o celé dva měsíce.

Lešení je již odstraněno, poslední oprava proběhne v pátek 9. 8. 2019, kdy bude na nezbytně nutnou dobu (několik hodin) uzavřen zadní vchod do budovy z parkoviště z důvodu prací v prostoru zádveří před výtahem, kde bude zpátky osazena původní skleněná stříška, která byla po dobu stavby nahrazena dočasnou dřevěnou.

Oprava fasády byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 30 %.


Oprava fasády náchodské radnice je dokončena Oprava fasády náchodské radnice je dokončena

Oprava fasády náchodské radnice je dokončena Oprava fasády náchodské radnice je dokončena

Další v galerii 4

Další zprávy /