Dnes
Teplota: 13.3 °C

Úterý, 11.9.2018Výluka na železnici - práce na stavbě nového tunelu v Náchodě mohou začít

Výluka na železnici - práce na stavbě nového tunelu v Náchodě mohou začít


V tomto týdnu, přesně od dnešního dne 11. září, je zahájena výluka na železniční trati Opočno-Náchod, která potrvá do 21. prosince 2018. (Více informací včetně výlukového jízdního řádu v příloze.)

S opravou kolejiště úzce souvisí i jedna z největších investičních akcí v našem městě, a to již avizované významné dopravní propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní.

Tunel, který bude vybudován pod železniční tratí, se začne stavět právě v období výluky.

Jde o sdruženou investici města Náchod a státu prostřednictvím Správy železniční a dopravní cesty, která vybuduje nový tunel pro automobilovou dopravu i pro pěší a cyklisty.

 

A jak to celé bude probíhat?

  • příprava staveniště pro vybudování komunikace byla zahájena již koncem srpna
  • 22. a 23. 9. dojde ke snesení kolejiště nad mostem Raisova-Parkány
  • 24. 9. - 30. 11. výstavba mostního objektu
  • v listopadu bude vyhotoven mostní objekt pro možnou pokládku železničního svršku, budou se dále dodělávat úpravy okolí a pohledové úpravy
  • 1.-6. 12. montáž kolejiště v prostoru nad mostem
  • 9.-14. 12. výstroj trati v úseku Václavice-Náchod
  • 15.-20. 12. zkoušení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v úseku Opočno-Náchod

V tuto chvíli probíhají jednání a přípravy i na další novou možnost související s vybudováním nové komunikace, jejímž investorem je město Náchod a stavební práce budou navazovat v jarních měsících po dokončení výstavby tunelu. „Pro lepší komunikační propojení se středem města a samotným náměstím, usilujeme o možnost výstavby okružní křižovatky v ulici Parkány před vjezdem pod železniční trať z ulice Poštovní," vysvětlil starosta Jan Birke a dodal: „Věřím, že se společně s památkáři i dopravní policií na této variantě řešení křižovatky dohodneme".

Předpokládaný termín dokončení celé akce je v červnu příštího roku.

 

Další podrobnosti k výstavbě nové místní komunikace na

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=6067.


Přílohy:

JŘ_032-odchylky z důvodu výluky na trati 026_11.9.-8.12.2018     (6110_8541281919.pdf / 0,4 MB)
VJŘ_026=Opočno-Náchod,Václavice-Starkoč_11.9.-8.12.2018     (6110_1411281929.pdf / 1,26 MB)

Propojení Poštovní-Janáčkova Propojení Poštovní-Janáčkova

OK Parkány OK Parkány

Další zprávy /