Dnes
Teplota: 27.4 °C

Středa, 8.8.2018Výstavba významného dopravního propojení v centru Náchoda zahájena

Výstavba významného dopravního propojení v centru Náchoda zahájena


Jednou z největších investic v letošním roce v Náchodě bude právě v tomto týdnu zahájená stavba propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní a související vybudování viaduktu pod železniční tratí.

„Jde o stavbu navazující na investici státu prostřednictvím Správy železniční a dopravní cesty, která v těchto místech (místním známé jako „u Skály") vybuduje nový tunel, který bude sloužit pro automobilovou dopravu i pro pěší a cyklisty," upřesnil místostarosta ing. Jan Čtvrtečka.

V centru města vznikne díky stavbě nové místní komunikace, jejímž investorem je město Náchod, významné nové propojení ulic. Začátek komunikace bude v místě stávající křižovatky ulic Parkány a Poštovní, konec pak v místě křižovatky ulic Raisova a Janáčkova. Nová komunikace tak bude navazovat na ulici Poštovní vedoucí z Masarykova náměstí a ulici Janáčkovu, která se napojuje přímo na silnici I/33, tedy hlavní průtah městem - ulici Pražskou.

Stavební práce na vybudování komunikace byly zahájeny v tomto týdnu, hlavní stavební ruch začne v souvislosti s plánovanou výlukou na železniční trati Choceň-Meziměstí začátkem září.

Vybudování nového železničního mostu na trati Choceň-Meziměstí je zcela samostatnou stavbou, jejímž investorem je zmíněná Správa železniční a dopravní cesty. Finanční prostředky na celou stavbu čerpáme ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předpokládaný termín dokončení celé akce je v červnu příštího roku. Jako zhotovitel nového dopravního propojení v centru města byla vybrána společnost EUROVIA CS, a.s. Hradec Králové s cenou 10.876.041 Kč včetně DPH.

„Tuto investici lze pro město i občany vnímat jako strategickou, protože přispěje ke zvýšení prostupnosti území pro pěší a rozložení dopravy tak, aby se v centru města netvořily dlouhé fronty, jak je známe například z ulice Volovnice. V řešení dopravy a parkování nejen v centru města chceme pokračovat i v budoucnu," dodal místostarosta Jan Čtvrtečka.


Propojení Poštovní - Janáčkova Propojení Poštovní - Janáčkova

Další zprávy /