Dnes
Teplota: 28.5 °C

Úterý, 31.7.2018Setkání účastníků projektu Historia Incognita

Setkání účastníků projektu Historia Incognita


V lokalitě zámku Sarny v polské obci Scinawka Górna  se uskutečnilo další setkání účastníků projektu Historia Incognita (Neznámá historie), který si klade za cíl zvýšení turistické návštěvnosti zajímavých míst v česko-polském příhraničí prostřednictvím apelu na duchovní, kulturní  a náboženské tradice. Projekt sdružuje celkem čtyři partnery: Židovskou obec Praha, polskou Nadaci Sarny, město Klodzko a Muzeum Náchodska. Město Náchod není v projektu přímým partnerem, ale zastává roli koordinátora. V případě úspěšnosti projektu by se rekonstrukce a proměny dočkala i bývalá židovská obřadní síň, poslední ucelená stavební památka na židovskou komunitu v Náchodě. Setkání v Sarny se za město Náchod zúčastnili místostarosta Miroslav Brát a pracovníci Městského úřadu v Náchodě, v jejichž odborné kompetenci je evropské plánování: Ing. Jiří Hurdálek a Jacek Kowalczyk. Muzeum Náchodska zastupoval  jeho ředitel PhDr.Sixtus  Bolom - Kotari, Ph.D. Prohlídku aktuálního stavu v areálu v Sarny zúčastněným zprostředkoval zástupce zmiňované polské nadace pan Rafal Gielecinski. Dodejme pro úplnost, že renezanční zámek Sarny byl postaven kolem roku 1590. Značně poškozen byl za třicetileté války. Areál byl dále výrazněji přestavován ve druhé polovině 18. století. Od konce druhé světové války nebyl zámek opravován a po stavební stránce velmi chátral."Od naší poslední návštěvy v Sarny bylo vidět mnoho pozitivních změn. Na střeše je již umístěna konstrukce krovu, která je zásadní pro další využívání objektu. Z projektu Historia Incognita, pokud bude vyhodnocen jako úspěšný, hodlá nadace Sarny opravit  barokní kapli s cennými freskami," říká místostarosta Miroslav Brát.

Během měsíce srpna by měl být celý projekt finalizován a v září bude žádost odeslána. Pokud bude  projekt Historia Incognita úspěšný, finanční prostředky z Evropské unie umožní pozitivní proměnu kvarteta míst v českých a polských lokalitách (Náchod, Police nad Metují, Scinawka Gorna, Klodzko) a jejich další zatraktivnění pro domácí i zahraniční turisty. Cílem projektu není však jen stavební revitalizace, ale i řada dalších doprovodných aktivit typu výstav či koncertů.

 

 


Další zprávy /