Dnes
Teplota: 28.8 °C

Pondělí, 30.7.2018Moderní vstupní brána do Náchoda - park u hotelu Hynek

Moderní vstupní brána do Náchoda - park u hotelu Hynek


V březnu byla zahájena úprava parku na příjezdu do Náchoda u hotelu Hynek.

Jako hlavní poutací uvítací prvek města byla navržena opěrná zídka z pohledového betonu v jihovýchodním cípu parku otočená směrem k vjezdu do města. Na zídce je upevněna cortenová deska s laserově vyřezaným reliéfem znázorňujícím typickou morfologii města Náchod v údolí pod zámeckým kopcem s dominantou zámku nad ním. Deska je ze zadní strany opatřena osvětlením v podobě LED pásku, který motiv nasvěcuje v nočních hodinách.

Podél plotu s hotelem vybudovali pracovníci firmy SILVAGRO s.r.o. ze Zábrodí nový chodník ze zámkové dlažby, v místě rozšíření je umístěna lavice rovněž z pohledového betonu, která je obložena dřevem a ve spodní části je umístěno osvětlení.

„Naším záměrem byla celková úprava parku jako reprezentativní plochy veřejné zeleně s dominantním uvítacím prvkem a funkčně řešenou pobytovou částí. Při zadání jsme kladli důraz na originální koncept v souladu se současnými trendy v oblasti krajinářské architektury a urbanismu," vysvětlil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Náklady na úpravu této vstupní brány do města představují částku 1.681.413,27 Kč včetně DPH.

Součástí realizace byla také nová výsadba zeleně a mobiliář. S ohledem na současné klimatické podmínky bude celá plocha opětovně oseta travním semenem a v podzimních měsících dosázena cibulovinami. V pobytové části budou vysazeny stromy pro vytvoření příjemného stínu.

 

Více o použitém materiálu COR TEN na http://www.vendesign.cz/cor-ten.

 

 

 


Další zprávy /