Dnes
Teplota: 11.8 °C

Pondělí, 2.7.2018Místostarosta Náchoda Miroslav Brát navštívil ukrajinské město Ťačiv

Místostarosta Náchoda Miroslav Brát navštívil ukrajinské město Ťačiv


V návaznosti na uzavřené memorandum o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a ukrajinskou Zakarpatskou oblastí a v souladu s usnesením náchodské městské rady navštívil ukrajinské město Ťačiv místostarosta Náchoda Miroslav Brát

V nedávné době rovněž navštívila delegace z Ťačivu - vedená tamním starostou Ivanem Kovačem - město Náchod. Zakarpatská oblast, do roku 1945 součást Československa, má velký  zájem o rozvíjení zahraničních partnerských kontaktů včetně možností získání externích finančních prostředků na vlastní rozvojové cíle. Ačkoli není Ukrajina součástí EU, existuje zde možnost čerpání finančních prostředků při společných projektech  z programů Interreg Danube, Visegrádského fondu i programu Interreg Central Europa. O těchto a dalších aspektech možné spolupráce jednal místostarosta Brát, vybavený mandátem od náchodské městské rady, v Ťačivu se svými ukrajinskými protějšky. Navštívil rovněž jednu ze základních škol v Ťačivu a prohlédl si sportovní i občanskou infrastrukturu města. „Zakarpatská Ukrajina - jako oblast Ukrajinské republiky - samozřejmě čelí jiným potížím, než Česká republika. Na úrovni kraje či města se zde však ukazují možnosti zajímavé kulturní a další spolupráce. Stopy, které zde zanechalo Československo, jsou stále patrné a naše země má na Zakarpatské Ukrajině obrovský kredit. Pro vzájemnou komunikaci zde není  ani velká jazyková bariéra.  I v návaznosti na memorandum o spolupráci, které uzavřel s touto oblastí Královéhradecký kraj, předložím kolegům z městské rady návrh o uzavření možného oficiálního partnerství mezi Náchodem a Ťačivem. Jen se bojím, aby tento region oplývající bohatými lesy s velkým množstvím pravých hřibů, nevzali pak naši houbaři - s nadsázkou - útokem," uzavírá s úsměvem místostarosta Brát.  

 

.

 


Místostarosta Náchoda Miroslav Brát navštívil ukrajinské město Ťačiv Místostarosta Náchoda Miroslav Brát navštívil ukrajinské město Ťačiv

Místostarosta Náchoda Miroslav Brát navštívil ukrajinské město Ťačiv Místostarosta Náchoda Miroslav Brát navštívil ukrajinské město Ťačiv

Další v galerii 15

Další zprávy /