Dnes
Teplota: 27.4 °C

Středa, 23.5.2018Historia Incognita aneb dvě náboženství, jedno pohraničí

Historia Incognita  aneb dvě náboženství, jedno pohraničí


V polském  Klodzku se uskutečnilo další setkání partnerů projektu, který si klade za cíl hlubší poznání a prezentaci společných duchovních a historických kořenů v česko-polském pohraničí čerpajících  z odkazu křesťanství a judaizmu.

Celkem projekt sdružuje čtyři partnery: Židovskou obec Praha, Nadaci SARNY (Polsko), město Klodzko (Polsko) a Muzeum Náchodska. Město Náchod není přímým partnerem projektu, ale zastává  roli mentora a koordinátora.  Cílem připravovaného projektu je například v Náchodě získání finančních prostředků na kompletní rekonstrukci bývalé obřadní síně (v majetku Židovské obce Praha), poslední ucelené stavební památky související   s mnohasetletou historií zdejší židovské komunity. Nadace Sarny hodlá,  v případě úspěchu projektu, použít získané finanční zdroje na opravu barokní kaple v zámku v obci Scinawka Gorna.  Město Klodzko má v plánu připomenut , mimo jiné, existenci synagogy, která padla za oběť běsnění v rámci tzv. Křišťálové noci v roce 1938. Muzeum Náchodska usiluje o zvelebení prostor, kterými disponuje jeho pracoviště v Polici nad Metují v objektu bývalého kláštera.  

 „Jsem velmi rád, že město Náchod může využít svoje zkušenosti s vedením evropských projektů při koordinaci celého záměru, který by  poukázal na společný  duchovní i historický kontext na obou stranách hranice. Kromě popisného  znění projektového záměru - pro potřeby oficiálních dokumentů -  chceme pracovat i s názvem: Historia Incognita aneb dvě náboženství, jedno pohraničí. Latinský výraz Historia Incognita (Neznámá historie) bereme jako výzvu k připomenutí a prezentaci osudů lidí,  staveb,uměleckých děl, historických artefaktů, kterým jinak může hrozit , že budou zapomenuty a odsunuty do pomyslných spodních zásuvek lidské paměti.   Jednotící linku projektu pak tvoří křesťanství a judaismus, jako myšlenkové platformy budující reálné stavby i  spoluutvářející duchovní nadstavbu  v našem regionu i celém středoevropském geografickém prostoru", říká místostarosta Miroslav Brát.


Historia Incognita  aneb dvě náboženství, jedno pohraničí Historia Incognita aneb dvě náboženství, jedno pohraničí

Historia Incognita  aneb dvě náboženství, jedno pohraničí Historia Incognita aneb dvě náboženství, jedno pohraničí

Další v galerii 12

Další zprávy /