Dnes
Teplota: -4.0 °C

Pondělí, 30.4.2018Do Montace za "hmyzím hotelem"- edukační návštěvnický okruh

Do Montace za "hmyzím hotelem"- edukační návštěvnický okruh


Na přelomu letošní zimy a jara byla v lesoparku Montace vybudována první část naučné stezky „Lesní návštěvnický okruh Montace".

Zhotovením byla pověřena firma EKOSFER Solutions, s.r.o z Třebechovic pod Orebem, která ve spolupráci s LESY MĚSTA NÁCHODA, spol. s r. o., vytvořila šest tematických stanovišť napříč lesoparkem Montace se zaměřením na ekologii, biologii a lesní pedagogiku. Stanoviště nesou příznačná jména: Hřbitov odpadků, Vzorkovník budek, Hmyzí hotel, Vzorkovník stromů, Tůň pro obojživelníky a Metr dřeva. Vybudované objekty jsou koncipovány osvětovou a propagační formou s jedinečnou možností přímého pozorování popisovaných jevů (případně i živočichů) a vytvářejí tak zároveň vhodné stanoviště pro některé zvláště chráněné nebo ochranářsky významné druhy živočichů, a zároveň zvyšují celkovou atraktivitu lesního celku Montace pro jeho návštěvníky. Instalovaný mobiliář nenásilnou formou posiluje edukativní funkci území a slouží k propagaci jak ekologického smýšlení, tak i produkčních i mimoprodukčních činností Lesů města Náchoda.

„Díky pozitivním ohlasům prvních návštěvníků lesního okruhu uvažujeme o postupném doplňování a rozšiřování stávajícího okruhu například o interaktivní prvky s orientací na dětské návštěvníky nebo o další doplňky, které by sloužily především aktivním návštěvníkům tohoto místa," uvedl jednatel společnosti Lesy města Náchoda, s.r.o., která letos slaví 25. výročí od svého založení, Bc. Luboš Veverka.

Stezku se všemi informačními panely si ve čtvrtek prohlédli také starosta Jan Birke a místostarostové Pavla Maršíková a Jan Čtvrtečka.


Do Montace za "hmyzím hotelem" Do Montace za "hmyzím hotelem"

Do Montace za "hmyzím hotelem" Do Montace za "hmyzím hotelem"

Další v galerii 8

Další zprávy /