Dnes
Teplota: -6.2 °C

Pátek, 27.4.2018V kanadské Ottawě byl otevřena Knihovna Josefa Škvoreckého

V kanadské Ottawě byl otevřena Knihovna Josefa Škvoreckého


V prostorách Velvyslanectví České republiky v kanadské Ottawě byla za účasti velvyslance J.E. Pavla Hrnčíře slavnostně otevřena knihovna nesoucí jméno náchodského rodáka, spisovatele, překladatele a exilového nakladatele  Josefa Škvoreckého (27. září 1924 Náchod- 3. ledna 2012 Toronto).

Připomeňme, že Josef Škvorecký maturoval na náchodském gymnáziu a po skončení druhé světové války pokračoval ve studiu na vysoké škole. V roce 1949 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor angličtina - filosofie. Po působení v učitelských a novinářských profesích se od roku 1963  stal spisovatelem z povolání. Po odchodu do kanadského exilu působil v letech 1969 - 1990 na Torontské univerzitě. V roce 1971 zakládá spolu s manželkou Zdenou Salivarovou- Škvoreckou nakladatelství 68 Publishers. V tomto nakladatelství vydávají české exilové autory a v Československu zakázaná díla (do roku 1993 vyšlo celkem 227 titulů).  Mezi nejznámější Škvoreckého práce patří Zbabělci, Tankový prapor, Mirákl, Prima sezona či Příběh inženýra lidských duší. Roku 1990 byl společně se Zdenou Salivarovou vyznamenán  Řádem Bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě. Právě tyto občanské postoje a  jejich důsledná provázanost s literární i vydavatelskou činností byly připomenuty při otevření Knihovny Josefa Škvoreckého v Ottawě. Na slavnostním večeru se  na „české půdě" našeho zastupitelského úřadu v Kanadě sešli Škvoreckého přátelé, znalci jeho díla, studenti i muzikanti, protože Škvoreckého celoživotní láskou byla kromě literatury i jazzová hudba. Město Náchod v Ottawě zastupoval místostarosta Miroslav Brát, který v projevu k přítomným ocenil iniciativu české diplomatické mise v Kanadě a poděkoval velvyslanci Pavlovi Hrnčířovi za šíření díla významného náchodského rodáka.

„Škvoreckého odkaz je v Náchodě  i trvalou součástí veřejného prostoru na centrálním Masarykově náměstí. Zarámovaná fotografie Škvoreckého lavičky bez úhony přestála v mém cestovním kufru cestu přes Atlantický oceán a stane se součástí interiéru knihovny v Ottawě", říká s úsměvem místostarosta Brát. Zároveň však dodává, že je to pouze vnější projev trvalé vazby jména Josefa Škvoreckého na Náchod. Důležité je, abychom dále rozvíjeli a uchovávali odkaz a umělecké kvality Škvoreckého tvorby. Náchod se objevil pod jménem Kostelec ve více autorových prózách. Provázán je s ním i umělcovým alter - egem Dannym Smiřickým. V roce 1994 vydal  Městský úřad v Náchodě publikaci Náchod - to krásné město Kostelec (autoři, Josef Škvorecký, Bronislav Hofman. Editor, Jaroslav Suchý), která je vyznáním Škvoreckého lásky k rodnému městu. Výtisk této publikace věnoval místostarosta Brát osobně do fondu vnikající knihovny. Pro Josefa Škvoreckého bylo mládí strávené v Náchodě celoživotním zdrojem inspirace. Mládí je i v současnosti nositelem Škvoreckého  myšlenek prostřednictvím festivalu studentské tvořivosti Prima sezóna, jehož organizátorem je město Náchod. Josef Škvorecký je nepochybně literát, jehož tvorba a životní osud nejsou uzavřeny hranicemi jazykovými či národními. „

Můžeme být v Náchodě pyšní, že jméno našeho rodáka, takovou důstojnou i symbolickou formou projektu Knihovny Josefa Škvoreckého, prezentuje českou kulturu, umění i oddanost svobodě a humanitě až v Kanadě, zemi, která se mu stala  po jeho emigraci druhým domovem. Vzdálenost Ottawy od Náchoda je vzdušnou čarou víc než 6400 kilometrů. V dobách nedávných tuto trasu neúnosně prodlužovaly mocenské a politické zákruty rozděleného světa, blokovaly zdi a ostnaté dráty. Je skvělé, že nyní jde již jen o volbu vhodné dopravy. Myšlenkám, snům, popsaným stránkám knih už žádné jiné bariéry či hranice nehrozí. I proto jsem si přibalil do zavazadla směr Ottawa ještě jeden osobní dárek, moji novou knihu  cestovatelských reportáží. Až ji třeba nějaký krajan v Ottawě na polici Knihovny Josefa Škvoreckého objeví, i to bude důkaz toho, že časy, kdy nemohli cestovat svobodně lidé ani knihy, jsou už, naštěstí, dávno pryč. A to  díky lidem, jako byl Josef Škvorecký, pro něhož byla svoboda morálním imperativem i osobním principem," uzavírá místostarosta Brát.


foto: archiv MB a Radek Háša foto: archiv MB a Radek Háša

foto: archiv MB a Radek Háša foto: archiv MB a Radek Háša

Další v galerii 20

Další zprávy /