Dnes
Teplota: 7.2 °C

Čtvrtek, 12.4.2018Omezení míst pro parkování a průchod nemocnicí

Omezení míst pro parkování a průchod nemocnicí


Vážení pacienti/klienti, návštěvy, 

informujeme Vás, že od 10. dubna 2018 bylo předáno staveniště pro realizaci stavby modernizace náchodské nemocnice.

Během této rekonstrukce dojde v areálu dolní nemocnice ke značnému omezení míst pro parkování. Současně bude také omezen průchod areálem nemocnice. 

Z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali o trpělivost. Přijměte prosím naši omluvu za nekomfort, který Vám, coby našim stálým klientům, tato omezení přinesou. Z tohoto důvodu Vás žádáme,  pokud máte možnost použít jiného dopravního prostředku než osobního automobilu k přepravě do nemocnice, použijte jej. 

Z výše uvedených důvodů Vás prosíme i o zvýšenou opatrnost při procházení areálem nemocnice.

 

Další informace pro návštěvníky nemocnice 

Vzhledem k zásadnímu snížení parkovacích míst v areálu nemocnice, bude zhotovitel stavby postupně zřizovat nová parkovací místa v jednosměrných ulicích, které ústí do ulice Nemocniční v řádu několika následujících dnů. 

Parkoviště pod ambulantním pavilonem bude rozděleno na dvě části - část určenou pro pacienty a návštěvy s max. parkovací dobou 4 hod. a dále pro zaměstnance nemocnice. 

 

Přístup do jednotlivých pavilonů 

Přístup do pavilonu E pro DZS, imobilní pacienty a zásobování bude do doby otevření vchodu z ulice Nemocniční řešen vjezdem z ulice Nemocniční (doposud uzavřená prostřední brána) po stávající vnitřní komunikaci k pavilonu E, vjezd bude kontrolován hlídací službou zhotovitele stavby; tento vjezd bude po dobu cca 3 měsíců využíván pro zásobování pavilonu G, H, L. 

V horizontu cca jednoho měsíce bude zprovozněn vstup do pavilonu D a E z ulice Nemocniční (viz legenda 2, červené), poté dojde k uzavření vjezdu k pavilonu E "ze dvora" . 

V první fázi dojde k bourání hospodářské budovy a tím k uzávěře spojovacího koridoru pro zaměstnance nemocnice a pro mobilní pacienty bude zachován chodník podél pavilonu A, B, D (viz legenda zelené a X); transport imobilních pacientů v doprovodu zaměstnance nemocnice je zajištěn technickým podlažím ARO; mobilním pacientům a zaměstnancům, kteří nejsou doprovodem imobilního pacienta, nebude průchod oddělením ARO umožněn a bude nutné jít vně budovy.

V dostatečném předstihu Vás budeme informovat o následujících krocích a to v návaznosti na komunikaci se stavbou.

  

V Náchodě dne 12. 4. 2018

management Oblastní Nemocnice Náchod a.s.


Oblastní Nemocnice Náchod a.s. Oblastní Nemocnice Náchod a.s.

Nákres Nákres

Další zprávy /