Dnes
Teplota: -0.3 °C

Sobota, 10.3.2018Náchodský zámek má svého "mladšího brášku" na kruháku v centru města

Náchodský zámek má svého "mladšího brášku" na kruháku v centru města


V prostoru okružní křižovatky u Čedoku v Náchodě je od dnešního dne umístěn 3D model náchodského zámku. Zhotovitelem modelu je pan Lukáš Nývlt z Velkých Petrovic.

A jak model vznikal?

„Autor nejprve vytvořil v měřítku model z polystyrénu. Z něj se následně odlila sádrová forma, do které se dle technologických postupů vylila epoxidová pryskyřice - UV stabilní čirá licí hmota. Následně po vytvrzení pryskyřice bylo možné formu rozebrat. Na závěr se provedly drobné retuše, broušení, leštění a konečná úprava povrchu," vysvětlil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Hotový 3D model zámku byl v průběhu dnešního dne osazen pracovníky Technických služeb Náchod, s.r.o., na betonový základ, který je proveden do potřebné nezámrzné hloubky. Celkové náklady na tuto investiční akci činily 192.540 Kč.

„Instalace miniatury zámku navazuje na úpravy vnitřních prostor okružních křižovatek ve městě. V loňském roce prošel úpravou např. kruhák v Bělovsi u dopravního hřiště," upřesnil starosta Náchoda Jan Birke a dodal: „Chceme tak zatraktivnit naše město pro turisty, místní obyvatele i ty, kteří tudy jen projíždějí. Už podle prvních reakcí řidičů je jasné, že se nám to povedlo a model zámku se moc líbí. Navíc je podsvícen LED osvětlením. V nočních hodinách tak bude významnou dominantou v centru města, stejně jako ten opravdový zámek, který se ční nad městem již po staletí."

Slavnostně odhalili model zámku představitelé města Náchoda - starosta Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka za účasti autora Pana Lukáše Nývlta dnes odpoledne. Místostarosta Miroslav Brát složil pro tuto slavnostní chvíli básničku určenou především pro děti s názvem Bráška zámek. 

  

Bráška zámek 

 

Na vrcholu kopce hrad stojí

a dole choulí se vesnička

na brášku, co každý se ho bojí

spoléhá malá sestřička

 

Byly to dávné zapomenuté časy

vysoký kopec a pod ním město

rytířům nahoře vítr škádlil vlasy

a pekařům dole kynulo těsto

 

Na vrcholu kopce už hrad nestojí

dole už není žádná vesnička

už na brášku, co každý se ho bojí

nemusí spoléhat malá sestřička

 

Zámek zdobí černobílá psaníčka

z klásku vesnice je města lán

o našem zámku zpívá písnička

pan kastelán je náš zámecký pán

 

Chci brášku, jsem už dlouho sám

píšou černobílá smutná psaníčka

ty to zařídíš, v tom jasno mám

jsi moje moudrá chytrá sestřička!

 

Hrad chránil město, svoji sestřičku

Ta rostla do krásy, tolik zim i jar

v psaníčkách už nenajdete slzičku

zámek od ní brášku dostal jako dar

 

V Náchodě teď nový zámek stojí

Stovky let jsou jako chvilička

stáda plechových koní se zde rojí

však kolem vede rušná silnička!

 

V lůžku zeleně si starý zámek hoví

bráškovi, co byl vždycky v plné zbroji

děkují tímto město, jeho dávná sestřička!


Náchodský zámek má svého "mladšího brášku" na kruháku v centru města Náchodský zámek má svého "mladšího brášku" na kruháku v centru města

Náchodský zámek má svého "mladšího brášku" na kruháku v centru města Náchodský zámek má svého "mladšího brášku" na kruháku v centru města

Další v galerii 16

Další zprávy /