Dnes
Teplota: -6.9 °C

Čtvrtek, 18.1.2018Informační navigační systém pro turisty v Náchodě

Informační navigační systém pro turisty v Náchodě


Návštěvníky města Náchoda čeká novinka v podobě jednotného informačního navigačního systém, který jim usnadní orientaci po městě a nejbližším okolí. 

Přehledná a srozumitelná navigace přispívá ke spokojenosti návštěvníků, kteří díky vhodnému rozmístění prvků navigačního systému mohou v daném místě navštívit turistické cíle, aniž by museli vynaložit svůj čas na vyhledávání trasy pomocí map, moderních technologií či zdlouhavým doptáváním.

Nový informační navigační systém je zaměřen na turisty pěší, ale i cyklistické, motoristické, tuzemské i zahraniční. 

V rámci projektu „Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" bylo ve druhé polovině roku 2017 instalováno dopravního značení, v rámci kterého byla označena řeka a mosty přes ni, významné objekty cestovního ruchu v regionu (např. pevnost Dobrošov, zámek, bojiště 1866) a významné komunální cíle (např. zimní stadion, informační centrum). Celkem bylo rozmístěno sto šestnáct dopravních značek.

Již mimo projekt bylo provedeno i značení „Policie" a „Nemocnice". 

Provedena v rámci projektu byla i navigace pro pěší v centru města. Šedesáti šesti směrovkami jsou značeny cíle komunální (např. radnice, nádraží autobusové a vlakové, pošta, úřad práce), sportovní (koupaliště), historicko-turistické (např. zámek, kostel sv. Vavřince) a turistické (např. zvonkohra, zastávka medvědi).

Většina směrovek stejně jako část dopravního značení obsahuje pro snadnější orientaci zejména nejmladších turistů a cizinců i piktogram. 

Město od nového systému značení turistických cílů a jejich lepší dostupnosti očekává zvýšení komfortu návštěvníků a vnímá jej jako jeden z předpokladů pro zvýšení návštěvnosti města a udržení návštěvníků ve městě po delší čas případně pro jejich pravidelné návštěvy. 

Projekt „Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

 

 


logo logo

Další zprávy /