Dnes
Teplota: 19.5 °C

Pátek, 22.9.2017"Dvacetiny" spolku Dokořán

"Dvacetiny" spolku Dokořán


Dokořán, z.s. oslavil 20 let své existence.  Základním cílem všech činností spolku je celkové zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologických jevů.

Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů a provázení dětí a mládeže obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem a životním postojům. „Činnost spolku dlouhodobě finančně podporuje i město Náchod. Spolkové aktivity lze do jisté míry propojovat i  s činností našeho odboru sociálních věcí a školství ve sféře prevence",říká místostarosta Miroslav Brát, který oslavu výročí spolku navštívil a přítomné za město Náchod pozdravil.  


Dokořán Dokořán

Další zprávy /